ถามว่า คุณค่าของความเป็นมนุษย์มีคุณค่าไหม พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า มนุสโสปฏิลาโภ (กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ) การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยาก เราที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ นี่โอโห...ยาก ๓ ล้านตัวอสุจิ มันวิ่งปื้ด เข้ามาในรังไข่ของผู้เป็นแม่ ขณะเดียวกัน ๓ ล้านตัว วิ่งทะลุเข้าไป บางตัวหนะ เห็นไหม เหรียญทอง เค้ามีเหรียญเดียว โยคีทุกคนเนี่ยได้เหรียญทองมาแล้ว แต่จะรักษาเหรียญทองไว้ได้ไหม หรือจะกลายเป็นเหรียญตะกั่ว เหรียญทองแดง อยู่ตรงสภาวะของการรักษาอารมณ์จิต สภาวะเนี้ย เรามีพลังบุญแห่งความดีมา ท่านจึงว่า เมื่อใดบุญบาปที่ยังไม่เกิดที่จิต จงรักษาจิตไว้อย่าให้เกิดบุญ อย่าให้เกิดบาปท่วมท้นจิต อย่าไปติดบุญ และอย่าไปติดบาป เมื่อบุญเกิดขึ้น พึงทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์นั้นเสีย เราก็จะมีความสุข เมื่อบาปเกิดขึ้น พึงละบาปนั้นเสีย ประหารบาปนั้นเสีย อย่าให้เกิดขึ้นที่จิต ที่ใจ ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว ทำยังไง ฆ่ามันให้ตาย อย่าให้มันเหลือ ถ้ามันไม่ตายหละ เราก็จะกลายเป็นคนบาป คนบาปทำไง มันก็จะชี้โทษคนนั้นๆๆ คนนี้ไปเรื่อยๆ นั้นบาป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88 ที่มาของภาพ: ธรรมะสัญจร ประเทศอินเดีย