ความทุกข์กรรมเก่ามันมีอะไรบ้างหละ ชาติปิทุกขา เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บ เป็นทุกข์ไหม ทุกข์เกิดแล้ว หัวใจไม่เต็มร้อย มันเว้ามันแหว่งเป็นทุกข์ไหม ทุกข์ เกิดมาแล้ว พูดไม่ได้ เป็นทุกข์ไหม ทุกข์ ใครทุกข์ คนที่พูดไม่ได้ก็ทุกข์ ไอ้คนที่เลี้ยงดูก็ทุกข์ นั่นมันก็ทุกข์ ช่วยกันทำมาหากินนั่นหนะ มันทุกข์เพราะมันร้อน มันยุงกัด โยมโยคีนั่งสมาธิไม่ได้ เป็นทุกข์ไหม ไม่ทุกข์เนาะ นั้นมันเกิดสภาวะขึ้นทางใจ เกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๓ (๗ ส.ค.๕๙) สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ: สวดมนต์ท้ายปีวัดป่าเจริญราช