ทางเลือกของการทำบุญ ผู้ปฏิบัติคนหนึ่งถามว่าวิธีไหนทำบุญทางลัดได้บ้าง ทางลัดคือการทำกรรมฐานนั่นเอง เมื่อนั่งกรรมฐาน จิตของเราสงบแวบเดียวก็ได้แล้ว การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเส้นทางตรง ไม่ใช่เส้นทางอ้อม จึงขอแนะนำว่าเราต้องมีทั้งทาน ศีล ภาวนา พระพุทธเจ้าทรงสอนและบอกทางให้คนรู้จักเลือกเอาเองว่าหากคนไม่มีโอกาส ไม่มีเวลาแต่มีปัจจัย ก็ทำทานไป วิธีการทำบุญทางพระพุทธศาสนาแยกไว้ให้เราเลือกชัดเจน คนไม่มีเงินทองเลือกวิธีการรักษาศีลหรือทำกรรมฐานได้หรือไม่ ก็ตอบว่าได้ รวมทั้งการอนุโมทนาบุญ นี่คือทางเลือกของคนไม่มีเงินไม่มีทอง ไม่มีปัจจัยที่จะทำบุญ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ละเอียดยิบสำหรับบุคคลทุกระดับในอินเดียมีคนทุกระดับ ทุกจำพวก บุคคลจำพวกคหบดีเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าใกล้พระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรม คนยากจนนี้น้อยคนที่จะมีโอกาสเช่นนั้น แต่ก็ยังมีคนยากจนได้มีโอกาสฟังธรรม ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเสียทีเดียว วิธีการทำบุญที่กล่าวไปนั้น ถ้าให้พิจารณาว่าวิธีการใดดีกว่ากัน มันตอบยากว่าอะไรดีกว่ากัน เพราะขึ้นอยู่ที่ว่าเราพอใจตรงไหนถึงเรียกว่าดี โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๖๒-๑๖๓ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ กิจกรรมวัดป่าเจริญราชบวชพระหมู่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่