ถ้าเราตั้งใจย่อมได้สำเร็จผล จะได้มามากน้อยนั้นแล้วแต่คน ผลก็จะให้ตามกำลังที่มีปัญญา ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจทำ ค่อยๆทำ อันนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ มันมีเทคนิคอยู่ในตัวเอง ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เหมือนกันกับการทำงานของเรา เราเรียนมา ทฤษฎีดีหมด แต่เวลาทำงานนั้นแหละจะเอามาใช้เป็นหรือไม่เป็น อยู่ที่การทำงาน ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน เดี๋ยวนี้ค่าของคนอยู่ที่ผลของใคร ค่าของงานอยู่ที่คนของใครเดี๋ยวนี้ประเทศไทยจะไม่ไหวแล้ว ขาดคุณธรรม ขาดคุณงามความดีที่แท้จริงนั่นแหละ การทางจิตใจ จิตสังขาร การปรุงแต่งทางจิตใจ การโน้มเอียงไปทางด้านจิตใจ ว่าจิตใจเราไม่ดี มันอิจฉา แล้วก็สร้างภาวะใหม่ คิดแต่เรื่องดีดีอนุโมทนาแต่เรื่องดีดี เห็นเขาทำดี สาธุ สาธุ สาธุ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๑๕๔ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ วัดป่าเจริญราช