วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรม ทุกวันที่ ๑-๘ ของทุกเดือน ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อต่อ และรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปตั้งแต่วันที่ ๙ เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477
หรือ
facebook: ศิษย์วัดป่าเจริญราช
หรือ
กลุ่ม LINE ทำงานและข่าวสารของวัด