โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.

ถ้าเราตั้งใจย่อมได้สำเร็จผล จะได้มามากน้อยนั้นแล้วแต่คน ผลก็จะให้ตามกำลังที่มีปัญญา ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจทำ ค่อยๆทำ อันนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ มันมีเทคนิคอยู่ในตัวเอง ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เหมือนกันกับการทำงานของเรา เราเรียนมา ทฤษฎีดีหมด แต่เวลาทำงานนั้นแหละจะเอามาใช้เป็นหรือไม่เ...อ่านต่อ...
2020-05-25T22:00:00+0000

นั้นคือวิธีการ พระพุทธเจ้าก็แก้อารมณ์ของพระโมคคัลลานะอย่างนี้ในการผ่านนิวรณ์ พอเราผ่านตัวถีนมิทธะได้ อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน ตัวนี้ตัวร้ายกาจ ฟุ้งซ่านรำคาญ ยุ่งเหยิง มันมาเต็มหมดเลย เรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีต ลืมไปแล้วเมื่อสิบปี ยี่สิบปี เขาด่าเรา เขาว่าเรา เขาดูถูกเรา มั...อ่านต่อ...
2020-05-24T22:00:00+0000

คราวนี้ผู้ใหม่ เดินจงกรมเดิน ๓๐ นาที เดินให้ครบ ๓๐ นาที ไม่ใช่เดินแวบๆ ๓ ก้าว มานั่งปั๊บ มันก็ปวดปุ๊บ ลุกปั๊บ ขยับปั๊บ ปวดปุ๊บ นั่งปั๊บ ลุกเดินปั๊บ ๓ ก้าว นั่งปุ๊บ เรียบร้อย โรงเรียนลิงเลย เป็นกรรมฐานลิงเลยนะ ฉะนั้นต้องเดินให้ครบ ๓๐ นาที พอเดินครบ ๓๐ นาทีแล้ว อ้าว...มายืน สัก ๑๐ นาที ยืนหน...อ่านต่อ...
2020-05-23T22:00:01+0000

เอ้า...มันไม่ได้ใช่ไหม บัลลังก์นี้ไม่ได้ เอาใหม่ เอาบัลลังก์ใหม่ ค่อยๆนั่ง ยังไม่ต้องภาวนา นั่งตัวตรงๆ สำรวมดู รูปนั่งก่อนให้เรียบร้อย เรานั่งดีแล้วนะ ตัวตรงดีแล้วนะ หลังตรง คอตรง หน้าตรงแล้วนะ คราวนี้ก็ค่อยประคองดูความรู้สึกของกาย เรานั่งตรงแล้ว พอตรงแล้วทำไง ก็ดูประคองไว้สักระย...อ่านต่อ...
2020-05-22T22:00:00+0000

คราวนี้เราอย่าเคร่งเครียด ดูก่อนทำไมจิตเป็นอย่างนั้น นั่งดูอาการที่มันเป็น อาการที่มันเกิดขึ้น ทำไมมันเป็นอย่างนั้น เราดูให้ละเอียดลึก ดูไปๆ ลืมดูเขาแสดงละครชีวิต ละครในฉากของจิตเรา จิตเรามันมีตัวละครมากมายเลย ไม่รู้จะแสดงอะไรบ้าง แต่เราจะเป็นผู้แสดง เราเป็นแต่เพียงผู้ดูคนเ...อ่านต่อ...
2020-05-21T22:00:00+0000

ฉะนั้นต้องให้สัจจะกับตนเองให้ได้ การปฏิบัติธรรมก็คือ การตั้งสัจจะ ทำให้ถึงที่สุด เมื่อเราทำถึงที่สุด นั้นแหละ ธงชัยย่อมนำไปสู่เส้นชัยของเราได้ ในชีวิต ในภพชาตินี้ อย่าท้อแท้ อย่าท้อถอย ลุกขึ้นมาต่อสู้ สู้กับอะไร สู้กับตัวเรา สู้กับความเหนื่อยหน่าย สู้กับความผิดหวัง สู้กับความไ...อ่านต่อ...
2020-05-20T22:00:00+0000

ฉะนั้นตัวกามฉันทะนิวรณ์นี้ก็เช่นเดียวกัน ที่บอกกามฉันทะ ก็คือ ติดในกาม ในรูป ในเสียง กลิ่น รส พอติดแล้วมันไม่เห็นสิ่งอื่น ภายในก็ไม่เห็น สภาวธรรมภายในก็ไม่เห็น สภาวธรรมภายนอกก็ไม่เห็น เมื่อไม่เห็น มันจึงทำให้จิตมันอยู่ มันถอยหลังเข้าคลองหรือติดอยู่กับที่ ไม่เจริญก้าวหน้า พอไม่...อ่านต่อ...
2020-05-19T22:00:00+0000

ฉะนั้นท่านเรียกว่าอุบายก็คือ การภาวนา ภาวนาให้จิตมันอยู่กับที่ เหมือนชาวนาผูกโคไว้ ไม่ให้มันไปกินข้าว กินข้าวของคนอื่น ผูกไว้ เอาเชือกผูกไว้ การภาวนาเหมือนผูกเชือก ผูกจิตไว้ในเบื้องต้น พอได้แล้ว จิตมันนิ่งแล้ว พอจิตมันนิ่งแล้ว มันเชื่องแล้วก็ปล่อย ปล่อยแล้วก็กำหนด เมื่อกี้คำว...อ่านต่อ...
2020-05-18T22:00:00+0000

เราจะแผ่เมตตาให้คนนั้น แต่ก่อนเราเคยรักเขา แต่บัดนี้เราเกลียดเขา ถามว่าพอจะแผ่เมตตาให้เขาได้ไหม ไม่ได้เพราะอะไร รักหรือเกลียดมันมากกว่ากัน บอกไม่ได้ ก็บอกได้ว่า ทั้งรัก ทั้งแค้น ถามว่าเกลียดอยู่ที่ไหน ไม่มีแต่มันเป็นสิ่งที่ฝังไว้ในจิต สิ่งที่ฝังไว้ในจิตนั้นเป็นรูปในจิต พอเป็...อ่านต่อ...
2020-05-17T22:00:02+0000

จิตของเราก็เช่นเดียวกัน มันสะสมอารมณ์เก่ามาตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ แม่ก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกของแม่นั้นแหละ ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี ก็ถ่ายทอดไปโดยอัตโนมัติ ลูกก็ซึมซับรับเอาเต็มร้อย ไม่มีสกรีน เหมือนจิตของเราที่รับอารมณ์โลกๆที่ขาดตัวกรอง ขาดตัวกัน ขาดตัวสกร...อ่านต่อ...
2020-05-16T22:00:00+0000

ทางเลือกของการทำบุญ ผู้ปฏิบัติคนหนึ่งถามว่าวิธีไหนทำบุญทางลัดได้บ้าง ทางลัดคือการทำกรรมฐานนั่นเอง เมื่อนั่งกรรมฐาน จิตของเราสงบแวบเดียวก็ได้แล้ว การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเส้นทางตรง ไม่ใช่เส้นทางอ้อม จึงขอแนะนำว่าเราต้องมีทั้งทาน ศีล ภาวนา พระพุทธเจ้าทรงสอนและบอกทางให้ค...อ่านต่อ...
2020-05-15T22:00:40+0000

การเจริญสติ...วิชาหนีนรก นี่คืออานิสงส์ของการเจริญสติ หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์เทวดา อานิสงส์ผลพลอยได้ทำให้เราสุขสบาย เขาเรียกว่า บุญอันนี้ โจรปล้นเอาไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ สุดท้ายเป็นวิชาหนีนรก การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มันเป็นวิชา...อ่านต่อ...
2020-05-14T22:09:11+0000

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง โอวาทธรรม พระค...อ่านต่อ...
2020-05-14T01:04:59+0000

ถ้าใช้ความคิด นั้นเป็นวิปัสสนึก ไม่ใช่วิปัสสนา ในขณะที่เรานั่งปฏิบัติอยู่ อาการของธรรมวิจะยะ มันได้ปรากฎอยู่ โดยไม่ได้ใช้ความคิด แต่ใช้เพียงจิต และการปฏิบัติ ถ้าใช้ความคิด นั้นเป็นวิปัสสนึก ไม่ใช่วิปัสสนา จะเห็นอาการรูปนั่ง เห็นเวทนาที่เกิด เห็นอาการที่พอง ที่ยุบ รูป เวทนา ต่าง...อ่านต่อ...
2020-05-12T23:47:45+0000

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า คนจนเพราะไม่ทำทาน คนรวยเพราะทำทาน ผลของบุญเราได้พิสูจน์แล้ว คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน ก็เพราะทำบุญมาไม่เท่ากันนี่เองเป็นสาเหตุที่ บางคนรวย บางคนสวย บางคนมีปัญญาดี บางคนมีปัญญาทราม บางคนมีอายุยืน บางคนมีอายุสั้น บางคนมีโรคน้อย บางคนมีโรคมาก แต่บางคนเกิ...อ่านต่อ...
2020-05-11T00:57:58+0000

"สร้างสติ เพื่อพ้นทุกข์" โอวาทธรรมคำสอน พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.,ดร. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี...อ่านต่อ...
2020-05-10T00:27:44+0000

ทำจิตให้ว่าง ให้โล่ง โปร่ง วางใจให้ง่ายๆเบาๆ แค่มองเข้าไปในจิต หรือในท้อง อาการของลมหายใจก็ให้เป็นปกติ ไม่ต้องบังคับให้สั้น ให้ยาว คอยเฝ้าสังเกตอาการที่ท้องตามความเป็นจริง ลมที่ปรากฎในช่องท้องที่เกิดขึ้นอยู่ เรียกว่า อากาสธาตุ ตั้งแต่เราอยู่ในท้องของมารดา มันก็จะมีอาการของอา...อ่านต่อ...
2020-05-09T23:59:49+0000

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กมมฺนา วตฺตตี โลโก ย่อมตามโผ ตามแผน แห่งกรรมนั่น เพราะสัตว์โลก สร้างกรรม สารพัน ชีพแปรผัน ปันผล ตนสร้างมา กอปรกรรมดี มีบุญ คุณส่งให้ ทั้งกายใจ สุขสันต์ ไร้ปัญหา สุคติ เป็นที่หมาย เมื่อตายลา เสวยสุข สวรรค์ฟ้า ณ คาลัย ถ้ากอปรกรรม ทำชั่ว มิกลัวบาป จิตแสนหยาบ ต่ำช...อ่านต่อ...
2020-05-08T22:46:56+0000

สภาวะกรรมฐานที่มันเกิดขึ้น ที่มันต่อสู้ ต่อสู้ "เพื่อจะให้เกิดความสงบ " ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิด หรื...อ่านต่อ...
2020-05-07T22:41:54+0000

จงมีสติ รักษาจิตของตนเอง เมื่อเราไม่รู้จักตัวเอง เราก็จะไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตนเอง เมื่อไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตัวเองก็จะไม่รู้ว่า อนาคตตนเองจะไปอย่างไร เมื่อไม่รู้อนาคต ความว้าวุ่น วุ่นวาย ความสับสน มันก็วนไปสู่วัฏฏะสงสาร เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินี้ อย่างไม่มีท...อ่านต่อ...
2020-05-05T21:17:05+0000

การบำเพ็ญบารมีหรือที่เราชอบเรียกว่าบุญวาสนา กรรมในอดีต เพราะเราไม่เคยได้ยิน ไม่เคยได้ฟังธรรมะ ไม่เคยปฏิบัติมา พอเรามาปฎิบัติปัจจุบันปุ๊ป เราก็มานับหนึ่งใหม่ มันก็จะอาศัยเวลายาวนานกว่าคนอื่น แล้วกรรมของคนอื่นหล่ะ ที่เขาเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้ปฏิบัติมาแต่อดีต พอมาปฎิบัติปัจจุบั...อ่านต่อ...
2020-05-04T22:40:35+0000

บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเปรียบเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์ดีแล้วจะเป็นพรสวรรค์ เป็นเหตุให้เราสมหวัง สมปร...อ่านต่อ...
2020-05-03T22:27:35+0000

จากการเดินธุดงค์อาตมาเดินธุดงค์ เดินไปทั้งวันทั้งคืน ลองดูซิวันนี้ ไม่นอน ๓ วัน ๓ คืนเดินมัน ๓ วัน ๓ คืนเลย มันจะตายไหม ลองเดินดู รองเท้าไม่ต้องใส่ ไปเรื่อยๆ จิตก็กำหนดที่ฝ่าเท้าตลอดเวลาไป มันก็ร่างกายเดินของสะพายย่าม สะพายบาตร เหมือนเดิม เท่าเดิม ในวันแรกๆนี้มันหนัก พอเดินวันที่...อ่านต่อ...
2020-05-02T22:49:15+0000

แก่นธรรมคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นั้นคือทางที่จะนำชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัติ ได้หนีออกจากความทุกข์ ละตัณหา อุปาทาน ละนันทิ ที่เราหลงติดอยู่ ให้พ้นไปได้ นั่นคือสติปัฏฐานสูตรนั่นเอง การปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อให้ละ พูดตรงๆนั้นก็คือ ความเห็นแก่ตัว ความมักง่าย ความมักได้ ความขี...อ่านต่อ...
2020-05-01T23:01:21+0000

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง โอวาทธรรม พระค...อ่านต่อ...
2020-04-30T23:17:43+0000

คำถาม การนั่งสมาธิสลับเดิน ๑๕ นาที กับ ๓๐ นาทีปฏิบัติอย่างไหนดีกว่ากัน ตอบ ถ้าปวดมาก ๆ การนั่งใช้เวลาน้อยย่อมดีกว่า เพราะถ้านั่งใช้เวลามาก เราปวดมาก ๆ มันยิ่งทรมานมากเกินไป มันก็ไม่ดีการให้ผู้ปฏิบัติมาสอบอารมณ์ เนื่องจากบางคนนั่งไม่ได้เลย นั่งแล้วความปวดก็มา จึงแนะนำให้ยืนหรือเ...อ่านต่อ...
2020-04-29T22:00:00+0000

คำถาม หากเรามีความทุกข์ต่าง ๆ มากมาย การปฏิบัติกรรมฐานสามารถคลายความทุกข์ได้หรือไม่ ตอบ การทำกรรมฐานสามารถคลายทุกข์ได้แน่นอนคนเรามันทุกข์อยู่ ๒ ส่วน ให้เราแยกออกให้ได้ ทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางจิต ถ้านับจริง ๆ มี ๓ คือทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางจิต ทุกข์ทางวิญญาณ วิญญาณคือการคิด ก็ทุกข์ไป ...อ่านต่อ...
2020-04-28T22:00:00+0000

ทางสายตรง...สู่นิพพาน การปฏิบัติกรรมฐานก็เช่นกัน พองหนอ ยุบหนอ มีอยู่ตามธรรมชาติ เพียงแต่หากมีจิตสงบ เราก็จับได้ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบประกาศให้คนรู้จักวิธีการนี้ทำให้จิตใจสงบ ทำให้หลุดพ้นความทุกข์ได้ หรือทำให้มีจิตใจสงบ ทำให้เกิดปัญญา โดยวิธีแต่ละขั้น ๆพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกให้หม...อ่านต่อ...
2020-04-27T22:00:02+0000

คำถาม เวลานั่งสมาธิรู้สึกสมองมันตื้อ แต่ไม่ง่วง มันเหมือน อาการจะหลับแต่ไม่หลับ มันรู้สึกหนักที่ศีรษะ ตอบ ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่ามันจะเกร็งเกินไป ต้องพยายามขยับตัว ลองขยับเท้า หรือวิธีง่ายๆ คือการลุกเดินไปข้างนอกไปออกกำลังกาย หมุนซ้าย หมุนขวา ไปสร้างสติสักครู่หนึ่ง ทำร่างกายให...อ่านต่อ...
2020-04-25T22:00:02+0000

คำถาม นั่งสมาธิแล้ว มักคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนาๆ ตอบ หากคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอะไร ให้กำหนดคิดหนอๆ ถ้า มันไม่หยุด เราหยุดกำหนดคิดหนอ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ เท่านั้นเอง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว มันจะกลายเป็นปรุงแต่งและฟุ้งไป ซึ่งตรงนี้หากคิดฟุ้งไปต่างๆ นาๆ เราแก้ไขอย่างไร เราก็ต้องกำหนดคิดหนอๆ ส...อ่านต่อ...
2020-04-24T22:00:15+0000

ฉะนั้นในระยะเวลา ๒ วัน หรือวันที่ผ่านมาเราได้ เรียกว่า วอร์มร่างกาย วอร์มจิต เพื่อที่เราจะได้เข้าสู่เวทีจิตที่แท้จริงของเรา ก็หมายความว่า วันพรุ่งนี้เราก็ปิดวาจา ปฏิบัติเอง ปฏิบัติเอง ถึงเวลาหกโมงเช้าหรือหกโมงครึ่ง เราก็ปฏิบัติภาวนา ใครจะไปทานอาหารก็ไป ใครไม่อยากจะทานก็นั่งภา...อ่านต่อ...
2020-04-23T22:00:01+0000

“ทำอย่างไรหละจึงจะไม่ประมาท ก็คือท่านให้มีสติ มีสติรู้ตัว ตัดกระแสความเมาที่มันงมงาย งงอยู่ วุ่นวายอยู่ ตัดสินใจไม่ได้อยู่ มันคุกรุ่นอยู่ในจิตของเรานั้น ให้ตัดกระแสความวุ่นนั้นออกไป ตัดกระแสความมืดออกไป เหมือนเขาตัดกระแสน้ำ ตัดกระแสน้ำ ตัดกระแสไฟ ให้มันขาดสะบั้น แล้วเราจะได้...อ่านต่อ...
2020-04-22T22:00:00+0000

พระพุทธเจ้าว่า อานิสงส์ของการเดินจงกรมนี่ ๑. เราไม่เหนื่อยง่าย ๒. มีอาพาธแต่น้อย ๓. อาหารที่เราทานเข้าไปมันย่อยง่าย มันย่อยง่าย ระบบขับถ่ายคล่อง ย่อยง่าย ถ่ายคล่อง ท้องไม่ผูก หลับก็เป็นสุข หลับอยู่ก็หลับสบาย และไม่คิดอะไรเลย ตื่นก็เป็นสุข ปฏิบัติธรรม ยิ่งเป็นสุข มันร้อน เหงื่อออกมา...อ่านต่อ...
2020-04-21T22:00:00+0000

จากการเดินธุดงค์อาตมาเดินธุดงค์ เดินไปทั้งวันทั้งคืน ลองดูซิวันนี้ ไม่นอน ๓ วัน ๓ คืนเดินมัน ๓ วัน ๓ คืนเลย มันจะตายไหม ลองเดินดู รองเท้าไม่ต้องใส่ ไปเรื่อยๆ จิตก็กำหนดที่ฝ่าเท้าตลอดเวลาไป มันก็ร่างกายเดินของสะพายย่าม สะพายบาตร เหมือนเดิม เท่าเดิม ในวันแรกๆนี้มันหนัก พอเดินวันที่ ๑...อ่านต่อ...
2020-04-20T22:00:00+0000

มีภาวะตัวทิฏฐิ ที่แปลว่า ความเห็น เราอย่าไปคิดเห็น ส่วนมากโยคีคิดเห็น ไม่กำหนดตามที่คิดไม่กำหนดตามอาการที่เกิด อาการที่มันปวด มันปวด ก็กำหนดที่ปวด อาการที่มันนิ่ง ก็กำหนดที่นิ่ง อาการที่มันว่าง ก็กำหนดที่ว่าง อาการที่มันเฉยๆ ก็กำหนดเฉยๆ แต่โยคีไม่ได้กำหนดสิ่งเหล่านั้นเฉยๆ มันก...อ่านต่อ...
2020-04-19T22:00:00+0000

ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิดหรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต...อ่านต่อ...
2020-04-18T22:00:00+0000

คำถาม : เวลานั่งสมาธิจะเกิดอาการปวดขามากจนบางครั้งทนไม่ไหว จะเปลี่ยนอิริยาบถได้หรือไม่ ตอบ : หากทนได้ก็ทนไปก่อนสักระยะหนึ่ง ถ้าทนไม่ไหว จริงๆก็ค่อยขยับเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ต้องเปลี่ยนอย่างมีสติ ถ้าจริงๆ แล้ว ควรลองทนไปสักระยะหนึ่ง ทนไปดูว่าอาการปวดนั่น มันจะข้ามไป ได้หรือไม่ มันป...อ่านต่อ...
2020-04-17T22:00:00+0000

คำถาม : ถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงจะทำอย่างไร ตอบ :หากนั่งสมาธิแล้วง่วง พระพุทธเจ้าทรงแก้อาการง่วง ของพระโมคัลลานะพระองค์ตรัสว่า “พระโมคัลลานะเธอง่วงขนาด นั้นก็เอามือลูบตัว ลูบหน้า ลูบหัว ถ้าไม่ไหวก็แยงหู ถ้าไม่ไหวก็ดึงหู ถ้าไม่ไหวก็ดึงเส้นขนจมูก ถ้าไม่ไหวก็ล้างหน้า ถ้าไม่ไหวก็ไปนอน ...อ่านต่อ...
2020-04-16T22:00:00+0000

“การนั่งภาวนานั้นวิธีการปฎิบัติง่ายๆคือ เมื่อเราจะภาวนาอะไรก็ตาม เราต้องมีจุดยืนคือหลักมีเชือกผูก เชือกผูกในที่นี้คือสติเป็นเชือกผูกดูจิต” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” หน้า ๒๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=...อ่านต่อ...
2020-04-15T22:00:00+0000

ครั้งหนึ่งมีรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ได้เข้ามากราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า ทำบุญอันใดหนอ จึงจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งหลับและตื่น พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบเทวดาว่า ดูก่อนเทวดา ทำบุญคือการปลูกต้นไม้ ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งหลับและตื่น ส่วนการปฏิบัติธ...อ่านต่อ...
2020-04-13T23:20:16+0000

การเจริญสติ...วิชาหนีนรก นี่คืออานิสงส์ของการเจริญสติ หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์เทวดา อานิสงส์ผลพลอยได้ทำให้เราสุขสบาย เขาเรียกว่า บุญอันนี้ โจรปล้นเอาไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ สุดท้ายเป็นวิชาหนีนรก การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มันเป็นวิชา...อ่านต่อ...
2020-04-12T23:04:18+0000

พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า บาปที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้น ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดหรือสร้างให้มันมีขึ้นที่จิตเรา ถ้าสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ ความทุกข์ ความตึงเครียด นอนไม่หลับ กินไม่ได้นอนหลับ ถ่ายไม่ดี มีแต่ทุกข์ หน้าเน่า ตั้งแต่ออกมาจากที่นอน เศร้าซึม ปรากฎขึ้นที่จิตของเรา ถ้าเรามอ...อ่านต่อ...
2020-04-11T22:19:46+0000

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม มีวันเวลาที่จะแตกดับ ฉะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อม ก่อนที่มันจะแตกดับ ทำอ...อ่านต่อ...
2020-04-10T23:01:20+0000

ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์ดีแล้วจะเป็นพรสวรรค์ เป็นเหตุให้เราสมหวัง สมปรารถนา มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ นิพพานสมบัติ ล้วนเกิดมาจากบุญทั้งนั้น ผู้ที่พ้นจากบาปเวรกรรม ไม่ต้องไปใช้กรรมในเมืองนรกก็เพราะบุญ ทุกคนจึงควรทำบุญเพื่...อ่านต่อ...
2020-04-09T23:04:07+0000

ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิด หรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต...อ่านต่อ...
2020-04-08T22:27:53+0000

พึงรักษาจิตไว้ อย่าไปหลงบุญ อย่าไปหลงบาป ทำบุญแล้วเข้าใจว่าบุญนั้นเกิดประโยชน์ ความสุขเกิดขึ้น ความสุขเกิดขึ้น แต่บุญนี้แหละจะเป็นพลังงานผลักดันให้เราทำความดีได้สำเร็จ ทำความดีให้สำเร็จ นั้นคือ ภาวะแห่งบุญ อันเป็นนามธรรมและรูปธรรม ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เรามาบำเพ็ญภา...อ่านต่อ...
2020-04-07T22:32:54+0000

บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์ดีแล้วจะเป็นพรสวรรค์ เป็นเหตุให้เราสมหวัง สมปรารถนา มน...อ่านต่อ...
2020-04-05T22:51:24+0000

กรรมฐานรักษาโรคได้ วิธีการทำกรรมฐานที่ดีสุดคือการปฎิบัติกรรมฐานโดยธรรมชาติเหมือนสมัยโบราณ คืออยู่สภาพตามธรรมชาติ อากาศร้อนก็ร้อน หนาวก็หนาว รูขุมขนจะเปิด ในระบบร่างกายของมนุษย์เป็นระบบนิเวศวิทยาโดยธรรมชาติ ส่วนที่มันพร่อง มันจะจับออก เรานั่งกรรมฐานขับเหงื่อออก ร่างกายก็จะเ...อ่านต่อ...
2020-04-04T22:26:24+0000

เราต้องมารักษาอารมณ์ที่ดี รักษาสภาวะจิตที่ไม่เอียงซ้าย ไม่เอียงขวา ไม่ติดดี ไม่ติดชั่ว อย่าให้มันติดดี อย่าให้มันติดชั่ว ถ้ามันติดดี ติดชั่ว นั่นคือมันไม่ได้รักษาจิต แต่มันวิ่งไปตามกิเลสตัณหา และอารมณ์ ฉะนั้น ให้มันอยู่กับปัจจุบัน อารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน และเป็นความจริง โยคีเดิ...อ่านต่อ...
2020-04-02T22:50:28+0000

จงมีสติ รักษาจิตของตนเอง เมื่อเราไม่รู้จักตัวเอง เราก็จะไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตนเอง เมื่อไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตัวเองก็จะไม่รู้ว่า อนาคตตนเองจะไปอย่างไร เมื่อไม่รู้อนาคต ความว้าวุ่น วุ่นวาย ความสับสน มันก็วนไปสู่วัฏฏะสงสาร เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินี้ อย่างไม่มีท...อ่านต่อ...
2020-04-01T22:53:41+0000

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กมมฺนา วตฺตตี โลโก ย่อมตามโผ ตามแผน แห่งกรรมนั่น เพราะสัตว์โลก สร้างกรรม สารพัน ชีพแปรผัน ปันผล ตนสร้างมา กอปรกรรมดี มีบุญ คุณส่งให้ ทั้งกายใจ สุขสันต์ ไร้ปัญหา สุคติ เป็นที่หมาย เมื่อตายลา เสวยสุข สวรรค์ฟ้า ณ คาลัย ถ้ากอปรกรรม ทำชั่ว มิกลัวบาป จิตแสนหยาบ ต่ำช...อ่านต่อ...
2020-03-31T23:11:02+0000

การปฏิบัติธรรมก็มามองเข้าไปข้างในใจของเรา มองเข้ามาในใจของเรา ระลึกเข้าไปในใจของเราหลับตาไปมองเห็นหัวใจของเรา นั่นแหละ ผู้ที่เห็นหัวใจตัวเองนั่นแหละ คือ ผู้ที่ใกล้ และพัฒนาได้ดีขึ้น ผู้ที่ยังไม่เห็นหัวใจตัวเอง ยังพัฒนายาก ต้องใช้เวลาต่อสู้ ในการแบกสังขารร่างกายของเรา โอวาท...อ่านต่อ...
2020-03-30T22:00:00+0000

เมื่อเวทนามา เราก็ต้องมีสติรู้เท่าทัน ดูมัน สู้มันสักตั้งก่อน หนะ มันไม่ตาย เราก็ตาย อะ ถ้ามันไม่ตายเราก็ตาย เราก็บอก ไม่ลอง ตายทั้งคู่ สู้มันก่อน ก่อนจะสู้ ก่อนจะตาย ให้เราได้ปัญญาแวบขึ้นมา เอ้อ...ตัวเวทนา ตัวปวด เป็นอย่างนี้นะ เรียกตัวทุกข์ เป็นอย่างนี้นะ ให้เราเห็นทุกข์ก่อน เราเห...อ่านต่อ...
2020-03-29T22:00:00+0000

ขอฝากโยคีไว้ว่า การเดินจงกรมก็ดี ให้เราเอาใจใส่ที่เท้า เอาใจไปใส่ที่เท้าในการเดิน การนั่ง เอาใจไปใส่ที่ท้อง ในการมองเข้าไปข้างใน หรือจากความรู้สึก บางทีคนรู้สึก บางทีคือเห็นเลย เห็นท้องมันพอง มันยุบ มันพอง มันยุบ บางทีเราเห็นลมเข้า ลมออก เห็นต้นลม ปลายลม กลางลม อันนี้ต้องให้เห็น ...อ่านต่อ...
2020-03-28T22:00:00+0000

การปฏิบัติธรรมนี่ ทำให้ถึงที่ใจ สภาวะที่เราฟังแล้ว มันก็เป็นสภาวะที่ใจของเรา แล้ว เราก็จะเข้าใจง่าย ปฏิบัติธรรม สภาวธรรมก็เกิดขึ้น ไวขึ้นๆๆ บางทีบรรลุธรรม บรรลุธรรมเลย เหมือนสามเณร(สังกิจจะ) เพราะอินทรีย์ ร่างกายเราโดยทุกคนแข็งแรง น้อยที่จะไม่แข็งแรง อายุมากหน่อย น้ำหนักเยอะหน่...อ่านต่อ...
2020-03-27T22:00:00+0000

เมื่อเราปฏิบัติได้แล้ว สภาวะได้แล้ว รู้ว่าอะไร คือ อะไรแล้ว ในจิตของเราเห็นสภาวะแล้ว เมื่อฟังธรรมมันก็จะง่าย ก็จะเข้าใจทันที เข้าใจทันที เพราะมันจะเป็นหลักปฏิบัติล้วนๆ ในสภาวะอารมณ์ล้วนๆ หนะเมื่อเป็นสภาวะอารมณ์ล้วนๆ เราก็ปฏิบัติได้แล้ว มันก็จะได้ทันทีเลย ได้ทันทีเลย ถ้าเรายัง...อ่านต่อ...
2020-03-26T22:00:00+0000

สุดท้ายก็คือ อดทน อดทนดูมันก่อน อดทนดูมัน ให้เห็นหน้าของมันว่าเป็นยังไง ทำไมมันหลอกเรามานาน ทำไมมันหลอกเราไปเรื่องต่างๆสารพัด ทำไมเราถูกมันหลอก จิตของเราทำไมถึงหลอกเราได้ ทำไมเราถึงให้จิตหลอกเรา ทำไมจิตเราหลงเรา นั่นแหละ เราต้องมีสติตามดูให้ทัน เมื่อมีสติตามดูให้ทัน จะเห็นภาว...อ่านต่อ...
2020-03-25T22:00:00+0000

วิธีการที่เราจะต้องเอาตัวเราให้รอดพ้นจากภาวะอยู่ในห่วงโซ่แห่งกรรม ต้องหาวิธีการที่จะมาเรียกว่า อวิชชา ย้อนขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็น ห่วง โซที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหลายทั้งมวล เราเกิดมาเพราะเราไม่รู้ เรียกว่า “อวิชชา” เมื่ออวิชชาปิดบังตาขึ้นมา ทำให้เกิดสังขารปรุงแต่ง ให้เกิดส...อ่านต่อ...
2020-03-24T22:00:00+0000

ครั้งพุทธกาลมี พระบวชใหม่ซึ่งเป็นลูกของ คหบดีมีอันจะกิน พอบวชแล้ว ลูกชายบวช พ่อก็ไปสร้างกุฏิซะอย่างดีเลย เอาเตียงเข้าไป เอาที่นอนเข้าไปสูงๆเป็นผูก ถ้าปัจจุบันก็จะขนที่หลับที่ นอน พร้อมทั้งแอร์ตู้เย็น โทรทัศน์พัดลม ครบพร้อมเลยให้ลูก คิดว่าลูก จะได้เต็มที่สบายได้บุญเยอะๆ นั่นละ...อ่านต่อ...
2020-03-23T22:00:00+0000

ประสบการณ์ธุดงค์ ตอน...พิสูจน์ว่าผีมีจริงหรือไม่.. ครั้งหนึ่งที่อาตมาอยู่เขาชะโงก จังหวัดนครนายก พระธุดงค์ไปเจอผีกลัวจนอยู่ไม่ได้ ท่านต้องแบกกลดข้ามเขา อาตมาก็อยากเจอผีบ้าง ไปดูมาหลายเที่ยวแล้ว ไปนั่งที่หลุมฝังศพก็ยังไม่เห็น ไปนั่งดูจนหลวงปู่บอกว่าโง่ แต่ก็อยากจะรู้ว่าวิญญาณเ...อ่านต่อ...
2020-03-22T22:00:00+0000

สภาวธรรมโลดโผน “ชดใช้กรรมเป็นพญานาค ” วันนี้อาตมาตั้งใจอยากฝากโยคะและลมปราณไปด้วย แต่ พิจารณาดูแล้วส่วนใหญ่ยังกำหนดสภาวะไม่ได้จึงต้องหยุดการฝึก โยคะและลมปราณไว้ก่อน อีกทั้งต้องหยุดการเพิ่มจังหวะการเดิน จงกรมไว้ก่อนเช่นกัน เพราะท่านปฏิบัติไปได้ไม่พร้อมกัน เหมือนพายเรือลำเด...อ่านต่อ...
2020-03-21T22:00:00+0000

คำถาม : กำหนดอาการไม่ทันบ้าง กำหนดได้ลางๆบ้าง แสดงว่าจะหลับก็ไม่หลับ แสดงอาการซึมๆ ควรจะทำอย่างไร บางครั้งรู้สึกเสียววูบวาบในตัว ปั่นป่วนในตัว กำหนดไม่ได้ควรแก้ไขอย่างไร ตอบ : ผู้ปฏิบัติลองทำอย่างที่แนะนำไปข้างต้นคือลุกไปออกกำลังกายข้างนอก ส่วนอาการปั่นป่วนในตัว ก็ไม่ทราบว่าอา...อ่านต่อ...
2020-03-20T22:00:00+0000

ตอนจบ “โอฆะ ๔ ห้วงน้ำแห่งกิเลส” ๓. ทิฏโฐฆะ โอฆะคือทิฏฐิ คำว่า ทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นโดยปกติเป็นคำกลางๆ คือไม่ความหมายว่าดีหรือชั่ว แต่เมื่อมาคำเดียวไม่มีคำอื่นต่อหน้าหรือหลัง ท่านหมายถึงความเห็นที่ไม่ดี ในที่นี้มีความหายไปในทางไม่ดีโดยตรง เพราะเป็นชื่อของกิเลส ความเห็นที่เป็นโอ...อ่านต่อ...
2020-03-19T22:00:00+0000

โอฆะ ๔ ห้วงน้ำแห่งกิเลส (มี ๒ตอน) คำว่า “โอฆะ” แปลว่า ห้วงน้ำ ท่านนำมาใช้เป็นชื่อของกิเลส ๔ ประเภท ว่าเป็นเหมือนห้วงน้ำใหญ่ เพราะว่าห้วงน้ำใหญ่นั้น ไม่ว่าอะไรจะไปก็ตาม ย่อมซัดพัดพาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยกระแสของตน สิ่งที่ตกลงในกระแสน้ำ ย่อมขาดความเป็นตัวของตัว จนถึงกับต้องเป็นอันตรา...อ่านต่อ...
2020-03-18T22:00:00+0000

การยกจิตเข้าสภาวะอารมณ์เดิม.. ผู้ปฏิบัติต้องกำหนดภาวนา ตามดู ตามรู้ ตามเห็น สภาวะอย่างต่อเนื่อง เหมือนการมองดูสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆไปจนสุดสายตา แล้วก็มาตัดสินว่า เป็นอย่างไรตลอดเวลา แต่ภาวะการตัดสินอารมณ์ทางจิตต้องมีทั้งสติสัมปชัญญะในสภาวะทั้งสี่ ทั้งกาย เวทนา จิต และธรรมเกิดขึ...อ่านต่อ...
2020-03-17T22:00:00+0000

อนุรักขนาปทาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและเพิ่มขึ้น หรือเราพยายามสร้างเสริมให้มีขึ้น ทำบ่อยๆ ทำประจำ ก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้น เมื่อเจริญก้าวหน้าขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ก็จะไปครองใจเรา ครองจิตเรา พอครองจิตเราเสร็จ เราเลิกปฏิบัติมันก็จะย้อนซึมเข้าไปสู่หทัย...อ่านต่อ...
2020-03-16T22:00:00+0000

อัพยากตาธรรม ธรรมที่เป็นกลาง ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศลบางครั้งภาวะจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป เป็นภาวะเป็นนิมิต เราก็เอานิมิตกำหนดเห็นหนอ ถ้าเห็นก็กำหนดเห็นหนอๆ หายไปแล้วก็กำหนดพองหนอ ยุบหนอ หรือกำหนดสภาวะเดิมๆนั้นต่อ เมื่อภาวะเดิมกำหนดจิตมันก็จะเลื่อนไหลไปตามกระแสภาวะไปอย่างไร มันไป...อ่านต่อ...
2020-03-15T22:00:00+0000

ดังนั้นเราต้องกำหนดภาวนา เมื่อกำหนดภาวนาต่อเนื่อง สติอยู่กับตัวเรา สิ่งใดผ่านไปผ่านมาย่อมเห็นสิ่งนั้น ถึงแม้ไม่เห็นก็รู้สึกว่ามีสิ่งนั้นผ่านมาอยู่ เมื่อมีสิ่งนั้นผ่านไปมา สิ่งใดเกิดขึ้นสติก็รับทันไม่ตกใจกลัว เมื่อเราไม่กำหนดเหมือนนอนหลับหรือนั่งหลับ ใครทำอะไรเสียงดังโครมค...อ่านต่อ...
2020-03-14T22:00:00+0000

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม มีวันเวลาที่จะแตกดับ ฉะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อม ก่อนที่มันจะแตกดับ ทำอ...อ่านต่อ...
2020-03-13T21:10:34+0000

เอาร่างกายที่เป็นอยู่ ที่มีอยู่นี้ ใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้เกิดโทษ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม ...อ่านต่อ...
2020-03-12T23:25:28+0000

ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิด หรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต...อ่านต่อ...
2020-03-11T21:56:02+0000

"การทำกรรมฐาน เหมือนการเอาแว่นมาส่องใจ เราจะส่องให้เห็นชัดเจนมากน้อยเพียงใด โดยส่องทั้งข้างนอกและข้างใน แต่เขาให้เราส่องข้างในให้มาก เมื่อส่องข้างในได้ชัดเจนแล้ว การปฏิบัติของเราจะมีการเริ่มขยับเลื่อนชั้นขึ้นมาทีละชั้นๆ ทีละนิดๆ จนเกิดความเคยชิน เมื่อความเคยชินเกิดขึ้นแล้...อ่านต่อ...
2020-03-10T22:52:04+0000

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.,ดร. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เมตตาให้โอวาทธรรม แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ จำนวน ๕๐ ท่าน ซึ่งนำโดย นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้นำคณะฯ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน...อ่านต่อ...
2020-03-10T16:35:18+0000

"ขอให้เราได้สร้างความดีงามให้ดีขึ้นไป ไม่ว่าจะให้ทาน ไม่ว่าจะรักษาศีล ไม่ว่าจะเจริญภาวนา และที่สำคัญที่สุด คือ การรู้จักให้เกียรติ การให้เกียรติตนเอง และเมื่อเราให้เกียรติตนเองได้ มันก็จะเป็นการให้เกียรติต่อผู้อื่น เราทำอย่างเดียว แต่เราได้สองสามอย่าง นั้นคือแนวทางของพุทธะ แ...อ่านต่อ...
2020-03-09T23:37:27+0000

ครั้งหนึ่งมีรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ได้เข้ามากราบทูลถามปัญหากับ พระพุทธเจ้าว่า ทำบุญอันใดหนอ จึงจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งหลับและตื่น พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบเทวดาว่า ดูก่อนเทวดา ทำบุญคือการปลูกต้นไม้ ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งหลับและตื่น ส่วนการปฏิบัติธ...อ่านต่อ...
2020-03-06T23:25:28+0000

เอากายมาทำเป็นเรือนบุญ แต่พอเราจะเอาร่างกายมาทำคุณงามความดี มาปฏิบัติธรรมกัน เมื่อจะลุกก็ร้องโอย จะนั่งก็ร้องโอย เหมือนดอกไม้ร่วงโรยไม่มีเกสร ฉะนั้นเมื่อจะเข้าที่นอน ให้นึกถึงคำภาวนา นึกถึงพระทุกขังพระอนิจจัง พระอนัตตา คนเราเกิดมามีแต่จะตายด้วยกันทุกคน ไม่มีใครหลีกหนีความต...อ่านต่อ...
2020-03-05T22:46:25+0000

"ขอให้เราได้สร้างความดีงามให้ดีขึ้นไป ไม่ว่าจะให้ทาน ไม่ว่าจะรักษาศีล ไม่ว่าจะเจริญภาวนา และที่สำคัญที่สุด คือ การรู้จักให้เกียรติ การให้เกียรติตนเอง และเมื่อเราให้เกียรติตนเองได้ มันก็จะเป็นการให้เกียรติต่อผู้อื่น เราทำอย่างเดียว แต่เราได้สองสามอย่าง นั้นคือแนวทางของพุทธะ แน...อ่านต่อ...
2020-03-04T23:26:23+0000

บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์ดีแล้วจะเป็นพรสวรรค์ เป็นเหตุให้เราสมหวัง สมปรารถนา มนุ...อ่านต่อ...
2020-03-04T00:04:08+0000

อารมณ์ที่ชอบใจก็ต้องรู้เท่าทัน อารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ต้องรู้เท่าทัน เห็นมันอยู่บ่อยๆ เหมือนเราเห็นข้าศึกศัตรูที่กำลังจะมาตีหัวเรา ถ้าเราเห็น ก็คอยมองจ้องดูมัน เมื่อเราคอยมองจ้อง ระมัดระวังอยู่ จิตเราก็ตื่น จิตตื่น สติตื่น ความระแวดระวังมันก็มากขึ้น พอสติตื่นมันก็มีสัมปชัญญะ รู้...อ่านต่อ...
2020-03-02T23:50:04+0000

ความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้น เพราะต่างคนต่างมองข้างนอก ไม่ได้มองข้างใน พอมองข้างนอก มันก็มองแต่คนอื่น มีแต่คนอื่นที่เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ อันนี้แหละ เป็นสิ่งที่เราอยู่ในสังคมยุ่งยาก พอมองแล้วสติปัญญาหรือขันติธรรมเรามันไม่มี มันก็เกิดความทุกข์ใจ ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานหรือ...อ่านต่อ...
2020-03-02T00:00:36+0000

มรรค ตรงนี้ มรรคจิต มรรคญาณ มรรคผล มรรคจิต จิตมันเป็นไปเสวยอารมณ์ ไปเสวยอารมณ์ของความชอบ ชอบอะไร ชอบต้องการจิตเป็นอิสระ ชอบคำสอนของพระพุทธเจ้า ชอบอาการที่มันเกิดแล้วเห็น แล้วกำหนด ภาวะที่มันชอบ มันก็ดำเนินไปสู่มรรคจิต จิตที่มันเห็นอาการของจิตเอง มันเห็นตัวมันเองข้างใน พอเห็นตัว...อ่านต่อ...
2020-02-28T22:00:00+0000

นิโรธ ทำให้แจ้ง ทำให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจด จากเครื่องผูกพันธนาการ อะไรหละเป็นเครื่องผูกพันธนาการ การยึด การติด การหลง...การยึด การติด การหลง สิ่งเหล่าเนี้ย มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ แต่เมื่อเราละการยึด การติด การหลง จิตสงบ มันเกิดปัญญา อย่างโยมภาวนา พองหนอ ยุบหนอ พอเห็นพองยุบ มันวุ๊บไป ...อ่านต่อ...
2020-02-27T22:00:00+0000

คราวนี้พอภาวะเห็นเวทนา มันก็จะเห็นจิต สภาวะจิต หน้าที่ของจิต มันไม่ไปเอาอื่น ไม่ไปเกาะสิ่งอื่นไม่ไปแตะสิ่งอื่น มันก็จะมุ่งสู่เป้าหมายเดียว ว่าทางนี้ คือ ทางที่เป็นทางสายเดียว เป็นทางไม่มี ๒ แพร่ง เป็นทางเดียวที่เดินไปสู่ความหลุดพ้น มันก็จะบอกเราได้เลย มันจะเบาแล้วมีพลัง พอมันเ...อ่านต่อ...
2020-02-26T22:00:00+0000

อุปมา นรก อยู่ที่จิตที่เป็นทุกข์ สวรรค์ อยู่ที่จิตที่เป็นสุข ความทุกข์ อยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่จิต ความกังวลอยู่ที่ไหน อยู่ที่จิต ความไม่กังวลเป็นยังไง ไม่เป็นทุกข์ เป็นสุข นี้ พอเราเห็นอาการอย่างนี้ ขณะที่มันเกิดสุข ให้เห็นไม่ใช่เพราะว่าสุขดีใจ แต่ไม่รู้ว่า มันเกิดขึ้นตอนไหนสุข มัน...อ่านต่อ...
2020-02-25T22:00:00+0000

มนุษย์เราเป็นทุกข์ สัตว์เป็นทุกข์ไหม เป็น เพราะว่าอะไร เพราะปรุงแต่ง เพราะอะไร เพราะกลัวตายมีความกลัวอยู่ มีความต้องการอยู่ มันก็เลยเกิดความกลัว พอเกิดแล้ว จิตสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้น สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้น ครั้นเมื่อเกิดสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้น สติทันไหม ไม่ทัน ไม่ทันก็ไม่รู้ เมื่อส...อ่านต่อ...
2020-02-24T22:00:00+0000

ศีล (สีลํ) เอ้า...อย่างชาวกะเหรี่ยง ไม่ใช่ยกคนต่ำมาข่มคนดีคนสูง ไม่ใช่ นี่คือ พูดให้เห็นภาพชัดเจนว่า ศีลที่พระองค์ทรงกระทำเป็นแบบอย่าง สมัยก่อนเราจะได้ยิน มีการอาราธนาเทศน์ อาราธนาสมาทานศีล ทุกวันพระ วันโกน มีคำบอกเล่ากล่าวเป็นตำรับตำราหนังสือในพระราชหัตถเลขาว่า เมื่อพระองค์เสด็...อ่านต่อ...
2020-02-23T22:00:00+0000

ทานัง (ทานํ) การให้วัตถุสิ่งของ เห็นได้ชัดๆนี่เลยนะ ท่านให้กับพสกนิกรที่เกิดความทุกข์บนเขาทางภาคเหนือ ไม่มีอาชีพการงานทำ ปลูกฝิ่น กัญชา ทำมาหากิน มันผิดกฎหมาย กฎบ้าน กฎเมือง ประเทศชาติก็อยู่ไม่สงบสุข ก็เสด็จพระราชดำเนิน ไปถึงสถานที่นั้นๆ ไปเห็นแล้วก็ไปพูด เข้าถึงที่และเข้าถึงใจ ...อ่านต่อ...
2020-02-22T22:00:01+0000

สัมมาวาจา พูดชอบ พูดกับใคร มันนั่งสมาธิอยู่ ไม่ได้พูด พูดกับตัวเราเองๆ คือ เห็นภายใน เห็นจิตแล้วพูด เห็นหนอ ปวดหนอ เมื่อยหนอ เซ็งหนอ เบื่อหนอ แหนะ กำหนดลงไป พูดกับตัวเรา ยังไม่ได้แล้วนะ เราเดี๋ยวเนี้ยเราจะไม่รู้ เดี๋ยวเราก็ต้องรู้ มันพูดย้ำกับตัวเราเองตลอดเวลา จนมันก้องในหัวใจ มีแ...อ่านต่อ...
2020-02-21T22:00:00+0000

พระพุทธเจ้าว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอคลุกคลีแต่อย่าคลุกคลี ไม่คลุกคลี คือ คำว่าไม่คลุกคลี คือ ไม่ไปพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา แต่อยู่รวมกันคลุกคลีกันได้ งงไหม งง คลุกคลีก็ คือ มาร่วมกิจกรรมกัน ในสถานที่เดียวกัน ทำกิจกรรมอย่างเดียวกัน ด้วยกัน แล้วก็เลิกรา ไม่คลุกคลี คลุกคลี ก็คือ มาร่...อ่านต่อ...
2020-02-20T22:00:00+0000

สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ นี่เรียกว่า คิดชอบ ให้คิดชอบนะ แต่อย่าชอบคิด พวกเราไหมหละ ชอบคิดพวกเราให้คิดชอบตามหลักธรรม คิดชอบตามสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้น มันคิดก็บอกว่า คิดหนอ พอมันไม่คิดหนอ มันไม่มีหนอ มันไปไหนหนอ เอ้า..มาอีกแล้วหนอ มันจึงไม่ได้คิดชอบ มันคิดสร้าง มันคิดขึ้นและปรุงแต่งข...อ่านต่อ...
2020-02-19T22:00:00+0000

อนัตตา มีไหมหละ ที่ความปวด มี มันมีปวดอยู่ตรงไหน มีตัวตนไหม มี แต่ไม่มีตัวตน เพราะมันไม่ใช่ ของเรา ที่เราสุขก็ไม่ใช่ของใคร ทุกข์ก็ไม่ใช่ของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่ถ้าใครยึด คนนั้นแหละทุกข์ ถ้าใครยึด คนนั้นแหละสุข..หลงสุข ฉะนั้น จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้ว เป็นสักว่าธาตุ ตามธรรมช...อ่านต่อ...
2020-02-18T22:00:00+0000

จิตเกิดเมตตาได้เอง.. ถ้าอธิษฐานจิตว่า จะปฏิบัติวิปัสสนาคืนละ ๕ นาทีทุกๆ คืน ปีหนึ่งมี ๓๖๕ วัน จะทำได้ ๓๖๕ x ๕ = ๑,๘๒๕ นาที คิดเป็น ชั่วโมงได้ เท่ากับ ๓๐ ชั่วโมง ๒๕ นาที เช่นนี้ จิตจะเสพสมาธิ เมื่อ จิตเสพสมาธิได้บ้าง จิตจะเกิดมีเมตตาได้เองอย่างอัตโนมัติไม่ต้องนั่ง คิด นั่งนึกนั่งตรึกตรอง ห...อ่านต่อ...
2020-02-17T22:00:00+0000

จิตที่มีความสุข คือจิตที่ปราศจากความหม่นหมอง เมื่อจิตไม่มีความหม่นหมองแล้ว จิตก็จะมีสุขอันปราศจากทุกข์ จิตที่ปราศจากทุกข์ นั่นคือจิตที่มนุษย์ทุกๆชีวิตในทุกชาติทุกศาสนาแสวงหามาโดยตลอด เพราะมนุษย์ทุกชีวิตล้วนแต่ต้องการความเป็นอิสรภาพ ความเป็นอิสระแห่งจิต นั้นแหละคือความสุขอ...อ่านต่อ...
2020-02-16T22:00:00+0000

อนิจจัง มันไม่เที่ยง เราบอกมันต้องเที่ยง จิตสั่งให้มันเที่ยง มันนั่งแล้วสบาย อยากให้สบายอีก มันก็ขัดแย้งกับหลักคำสอน หลักคำสอนบอก ไม่เที่ยง เรา..มันต้องเที่ยง มันต้อง..ทรงสิ มันต้องนิ่งสิ แล้วที่มันไม่นิ่งเพราะอะไร เพราะมันไม่เป็นวิชชา เป็นไปเพราะขันธ์ ..ตามรู้ให้ทัน ว่าที่แท้จริง ...อ่านต่อ...
2020-02-15T22:00:00+0000

อารมณ์ที่ชอบใจก็ต้องรู้เท่าทัน อารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ต้องรู้เท่าทัน เห็นมันอยู่บ่อยๆ เหมือนเราเห็นข้าศึกศัตรูที่กำลังจะมาตีหัวเรา ถ้าเราเห็น ก็คอยมองจ้องดูมัน เมื่อเราคอยมองจ้อง ระมัดระวังอยู่ จิตเราก็ตื่น จิตตื่น สติตื่น ความระแวดระวังมันก็มากขึ้น พอสติตื่นมันก็มีสัมปชัญญะ รู...อ่านต่อ...
2020-02-14T21:58:57+0000

บาปที่เกิดขึ้นจากจิตของเราเอง ก็ต้องชำระหรือทำความสะอาดด้วยจิตของเราเอง หมายความว่า บาปที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่น ไม่ได้อยู่กับบุคคลอื่น แต่เป็นสิ่งที่ปรากฎอยู่ในใจของเรา บาปที่เกิดจากจิตนั้น แสดงว่า มนุษย์เรามีจิตอันแปดเปื้อนไปด้วยบาปคือกิเลส อันเป็นเครื่องฉาบทา พอกจ...อ่านต่อ...
2020-02-13T23:04:45+0000

การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยาก กว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเรามีพลังบุญแห่งความดีมา ฉะนั้นท่านจึงให้พัฒนาจิตตนเอง เมื่อใดบาปที่ยังไม่เกิดที่จิต จงรักษาจิตไว้อย่าให้บาปเกิดขึ้น อย่าให้เกิดบาปท่วมท้นจิต อย่าไปติดบุญ และอย่าไปติดบาป เมื่อบุญเกิดขึ้น พึงทำหน้าที่ของความ...อ่านต่อ...
2020-02-12T23:24:23+0000

ส่วนของบุญที่เราทำให้มาก แล้วจะกลายเป็นบารมี บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์ดีแล้วจะเ...อ่านต่อ...
2020-02-11T22:54:43+0000

บาปที่เกิดขึ้นจากจิตของเราเอง ก็ต้องชำระหรือทำความสะอาดด้วยจิตของเราเอง หมายความว่า บาปที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่น ไม่ได้อยู่กับบุคคลอื่น แต่เป็นสิ่งที่ปรากฎอยู่ในใจของเรา บาปที่เกิดจากจิตนั้น แสดงว่า มนุษย์เรามีจิตอันแปดเปื้อนไปด้วยบาปคือกิเลส อันเป็นเครื่องฉาบทา พอกจ...อ่านต่อ...
2020-02-10T22:03:41+0000

ทุกคนจึงควรทำบุญ เพื่อเป็นกำไรชีวิตของตนเอง บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์ดีแล้วจะเป...อ่านต่อ...
2020-02-09T22:43:53+0000

การปฏิบัติธรรมจะช่วยตัดกรรมเก่าได้ไหม? ถามว่ากรรมอะไร กรรมมีอยู่สามทาง ถ้ากรรมเล็กน้อยตัดได้ สมัยอาตมาเด็ก ๆ ยังไม่บวชเพื่อนชวนไปดูไก่ชน มีไก่ตัวหนึ่งถูกแทงที่คอ เลยเอาไก่ไปรักษา ด้วยความหวังดีก็เอาขนไก่แทงหมุนเข้าไปที่คอไก่เพื่อเอาน้ำเสลดน้ำเลือดออก พอมานั่งกรรมฐาน มันเหมื...อ่านต่อ...
2020-02-08T23:49:39+0000

ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิด หรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต...อ่านต่อ...
2020-02-05T21:18:39+0000

เธอทั้งหลายจงทำกิเลสในอดีตให้เหือดแห้ง กิเลสในอนาคตอย่าได้มีแก่เธอ ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐาน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถามว่ายากไหม จึงตอบว่า ถ้าบอกว่ายากก็ยาก ถ้าบอกว่าง่ายก็ง่าย อยู่ที่ใจสู้หรือไม่ ใจสู้หนักแน่นขยันหมั่นเพียร ศึกษาเล่าเรียนเพียรปฏิบัติ มันก็จะไปถึงเส้นชัยได้ ...อ่านต่อ...
2020-02-04T21:44:49+0000

แก่นธรรมคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นั้น คือทางที่จะนำชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัติ ได้หนีออกจากความทุกข์ ละตัณหา อุปาทาน ละนันทิ ที่เราหลงติดอยู่ ให้พ้นไปได้ นั่นคือสติปัฏฐานสูตรนั่นเอง การปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อให้ละ พูดตรงๆนั้นก็คือ ความเห็นแก่ตัว ความมักง่าย ความมักได้ ความข...อ่านต่อ...
2020-02-04T00:05:12+0000

อาตมาเคยไปอบรมนักโทษที่คลองเปรม ก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิต พอเทศน์ให้ฟังจบแล้ว ปรากฏว่าเขาซาบซึ้งใจ ร้องไห้เสียอกเสียใจ บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทำความชั่วเสียดีกว่า ต่อไปผมจะเป็นคนดี พอเวลาใกล้จะตายแล้วเพิ่งนึกอยากจะเป็นคนดี มาสำนึกตัวได้ตอนใกล้จะตาย อย่างที่เขาว่าไม่เห็นโ...อ่านต่อ...
2020-02-02T22:06:36+0000

นามจิต คือ ความรู้สึกแว้บๆ ความรู้สึกหวิวๆ ความรู้สึกว่า มันกำลังเคลิ้มอยู่ นี่นามจิต บางอันมันไม่รู้สึกเลยรูปมจิต มันเห็นแต่จิต วูบ ไปไหน กลับไปบ้าน ไปทำอะไร ไปหาลูก ไปทำอะไร ไปหาแฟน หนะ มันไปเต็มๆ มันหยาบๆไปเลย นั้นในลักษณะของรูปมจิต ไปหารูปที่เราชอบ ไปหารูปที่เราชอบ เรียกว่า รูป...อ่านต่อ...
2020-01-28T22:00:00+0000

ฉะนั้น ท่านจึงว่า ให้มีสติเห็นการแยกรูป แยกนาม รูป อาการปวดเป็นอะไร เป็นรูป ใจที่เห็นว่ามันปวดหนะ ที่รู้ว่าปวดเป็นนาม สภาวะรูปและนามเกิดขึ้นและมันแยกกันตอนไหน มันแยกกันตอนไหน ที่เรานั่งพองหนอ ยุบหนอ ปวดหนอเนี่ย มันแยกออกไปตอนไหน ถ้าเรามีสติเห็นการแยกของมันซึมออกไป นั่นแหละนามร...อ่านต่อ...
2020-01-27T07:59:00+0000

พึงรักษาจิตไว้ อย่าไปหลงบุญ อย่าไปหลงบาป ทำบุญแล้วเข้าใจว่าบุญนั้นเกิดประโยชน์ ความสุขเกิดขึ้น ความสุขเกิดขึ้น แต่บุญนี้แหละจะเป็นพลังงานผลักดันให้เราทำความดีได้สำเร็จ ทำความดีให้สำเร็จ นั้นคือ ภาวะแห่งบุญ อันเป็นนามธรรมและรูปธรรม ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เรามาบำเพ็ญภาว...อ่านต่อ...
2020-01-24T22:00:00+0000

ความทุกข์กรรมเก่ามันมีอะไรบ้างหละ ชาติปิทุกขา เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บ เป็นทุกข์ไหม ทุกข์เกิดแล้ว หัวใจไม่เต็มร้อย มันเว้ามันแหว่งเป็นทุกข์ไหม ทุกข์ เกิดมาแล้ว พูดไม่ได้ เป็นทุกข์ไหม ทุกข์ ใครทุกข์ คนที่พูดไม่ได้ก็ทุกข์ ไอ้คนที่เลี้ยงดูก็ทุกข์ นั่นมันก็ทุกข์ ช่วยกันทำมาหากินนั่นห...อ่านต่อ...
2020-01-23T22:00:00+0000

ถามว่า คุณค่าของความเป็นมนุษย์มีคุณค่าไหม พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า มนุสโสปฏิลาโภ (กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ) การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยาก เราที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ นี่โอโห...ยาก ๓ ล้านตัวอสุจิ มันวิ่งปื้ด เข้ามาในรังไข่ของผู้เป็นแม่ ขณะเดียวกัน ๓ ล้านตัว วิ่งทะลุเข้าไป บางตัวหนะ ...อ่านต่อ...
2020-01-22T22:00:00+0000

พระพุทธองค์ท่านตรัสใช้ว่า ปัญญา สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิที่แปลว่า ความเห็นหรือปัญญา เห็นอะไร เห็นชอบ เห็นชอบในอะไร ในอริยธรรม อริยธรรม ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกข์ คือ สิ่งที่ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ อันนี้เราได้ยินกันบ่อย แต่ญาติโยมบอกว่า ทุกข์ เพราะไม่มีอยู่ ไม่มีกิน ไม่มีใช้ ไม่...อ่านต่อ...
2020-01-21T22:00:00+0000

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ, ธมฺมธารี สุขํ เสติ” ธรรมย่อมรักษาผู้ปฎิบัติธรรมให้เกิดความสุขฉันใดก็ฉันนั้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” หน้า๘๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ: ผู้มาปฎิบัติธรรมวัดป่าเจร...อ่านต่อ...
2020-01-20T22:00:00+0000

“สติเป็นกำแพงสกัดกั้นฝุ่นละอองไม่ให้ฝุ่นละอองมาเกาะที่จิต อันจะทำให้จิตเกิดความเศร้าหมอง เหมือนกระจกเงาส่องหน้าของเราทุกครั้ง ทุกครั้งเราส่องกระจก ทาแป้งเอาแป้งมาปะหน้าทาหน้า เราไม่รู้หรอกว่าฝุ่นของแป้งมันหลุดลุ่ยเป็นเศษเล็กๆ ไปเกาะที่กระจกเงา นานเข้านานเข้าก็หลายเม็ด นาน...อ่านต่อ...
2020-01-19T22:00:00+0000

“การทำกรรมฐานเหมือนการเอาแว่นมาส่องใจ เราจะส่องให้เห็นชัดเจนมากน้อยเพียงใด โดยส่องทั้งข้างนอกและ ข้างใน แต่เขาให้เราส่องข้างในให้มาก เมื่อส่องข้างในได้ชัดเจนแล้ว การปฎิบัติของเราจะมีการเริ่มขยับเลื่อนขั้นขึ้นมาทีละชั้นๆ ทีละนิดๆ จนเกิดความเคยชิน เมื่อความเคยชินเกิดขึ้นแล้...อ่านต่อ...
2020-01-18T22:00:00+0000

จิตที่มีความสุขคือ จิตที่ปราศจากความหม่นหมอง เมื่อจิตไม่มีความหม่นหมองแล้ว จิตก็จะมีสุขอันปราศจากทุกข์ จิตที่ปราศจากทุกข์ นั่นคือจิตที่มนุษย์ทุกๆชีวิตในทุกชาติทุกศาสนาแสวงหามาโดยตลอด เพราะมนุษย์ทุกชีวิตล้วนแต่ต้องการความเป็นอิสรภาพ ความเป็นอิสระแห่งจิต นั้นแหละคือความสุข...อ่านต่อ...
2020-01-17T22:00:00+0000

“เคล็ดอุบายในการทำให้เกิดฉันทะ” ฉันทะคือความพอใจ ชอบใจในการ กระทำ ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติในขั้นนี้คือการทิ้งพุทโธทำให้เกิดอารมณ์ฉันทะที่จะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิด”ปราโมทย์” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท จากหนังสือธรรมะทวนกระแส หน้า๓๖ ที่มาขอ...อ่านต่อ...
2020-01-16T22:00:00+0000

“เคล็ดอุบายในการภาวนา” คือนั่งหลับตา งับปาก กลอกตากลับมาดู(กำหนด)ที่ริมฝีปากข้างบน เวลาหายใจเข้ายาว ใจก็นึกว่า”พุท” เวลาผ่อนลมหายใจออกก็นึกว่า”โธ” หูฟังเสียงลมหายใจไว้ ปฎิบัติสัก๑๐ครั้งถึง๒๐ครั้ง พิจารณาดูว่า การหายใจเข้ายาว เป็นการนำสิ่งที่ดีเข้าไปก็คือเอาออกซิเจนเข้าไปสู่ร...อ่านต่อ...
2020-01-15T22:00:00+0000

บางคนเกิดมาไม่เคยเจอหน้ากัน รู้สึกเหมือนเคยเจอกัน คนเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีต เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในอดีต เห็นแล้วอยากทำ อยากช่วย อยากพูด อยากคุย อยากเจรจา นั่นคือ สิ่งที่ได้เกื้อกูลกันมาในอดีต สภาวะจิตตัวนี้มันระลึกไปเลยพร้อมกันทั้งหมด จนกระทั่งเห็นสภาวะว่า อ่อ อันนี้เที่...อ่านต่อ...
2020-01-14T23:52:36+0000

การตัดกรรมหรือชำระกรรม ด้วยการทำดี คือมีศีล พระพุทธองค์ท่านตรัสถึงเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์หมดจด หรือกำลังของบุญที่จะส่งผลให้คนนั้นพ้นจากความทุกข์ พ้นจากผลของกรรมเก่าแต่อดีตชาติปางก่อน ว่าด้วยการตัดกรรมหรือชำระกรรม ด้วยการทำดี คือมีศีล ให้เกิดความบริสุทธิ์หมดจดขึ้นแก่ตนเอง...อ่านต่อ...
2020-01-14T00:01:13+0000

คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน "ผลของบุญเราได้พิสูจน์แล้ว" คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน ก็เพราะทำบุญมาไม่เท่ากันนี่เองเป็นสาเหตุที่ บางคนรวย บางคนสวย บางคนมีปัญญาดี บางคนมีปัญญาทราม บางคนมีอายุยืน บางคนมีอายุสั้น บางคนมีโรคน้อย บางคนมีโรคมาก แต่บางคนเกิดมายากจน ขี้เหร่ ขี้โรค ปัญญาอ...อ่านต่อ...
2020-01-12T23:27:23+0000

การบำเพ็ญบารมี มีมาแต่ชาติปางก่อน อาศัยบุญบารมี หรือที่เราชอบเรียกว่า บุญวาสนา ทำจิตให้ว่าง ให้โล่ง โปร่ง วางใจให้ง่ายๆเบาๆ แค่มองเข้าไปในจิต หรือในท้อง อาการของลมหายใจก็ให้เป็นปกติ ไม่ต้องบังคับให้สั้น ให้ยาว คอยเฝ้าสังเกตอาการที่ท้องตามความเป็นจริง ลมที่ปรากฎในช่องท้องที่เก...อ่านต่อ...
2020-01-10T22:50:50+0000

การปฏิบัติ ถ้าใช้ความคิด นั้นเป็นวิปัสสนึก ไม่ใช่วิปัสสนา ในขณะที่เรานั่งปฏิบัติอยู่ อาการของธรรมวิจะยะ มันได้ปรากฎอยู่ โดยไม่ได้ใช้ความคิด แต่ใช้เพียงจิต และการปฏิบัติ ถ้าใช้ความคิด นั้นเป็นวิปัสสนึก ไม่ใช่วิปัสสนา จะเห็นอาการรูปนั่ง เห็นเวทนาที่เกิด เห็นอาการที่พอง ที่ยุบ รู...อ่านต่อ...
2020-01-09T22:45:07+0000

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง #โอวาทธรรม #พระ...อ่านต่อ...
2020-01-08T22:43:51+0000

ความคิด หรือปัญญามันบริสุทธิ์ ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต.. ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด.. จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิด หรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มัน...อ่านต่อ...
2020-01-07T23:07:25+0000

ขอให้เราได้สร้างความดีงามให้ดีขึ้นไป ไม่ว่าจะให้ทาน ไม่ว่าจะรักษาศีล ไม่ว่าจะเจริญภาวนา และที่สำคัญที่สุด คือ การรู้จักให้เกียรติ การให้เกียรติตนเอง และเมื่อเราให้เกียรติตนเองได้ มันก็จะเป็นการให้เกียรติต่อผู้อื่น เราทำอย่างเดียว แต่เราได้สองสามอย่าง นั้นคือแนวทางของพุทธะ แน...อ่านต่อ...
2020-01-06T23:13:11+0000

กรรมฐานรักษาโรคได้ วิธีการทำกรรมฐานที่ดีสุดคือการปฎิบัติกรรมฐานโดยธรรมชาติเหมือนสมัยโบราณ คืออยู่สภาพตามธรรมชาติ อากาศร้อนก็ร้อน หนาวก็หนาว รูขุมขนจะเปิด ในระบบร่างกายของมนุษย์เป็นระบบนิเวศวิทยาโดยธรรมชาติ ส่วนที่มันพร่อง มันจะจับออก เรานั่งกรรมฐานขับเหงื่อออก ร่างกายก็จะเ...อ่านต่อ...
2020-01-05T23:19:44+0000

เอากายมาทำเป็นเรือนบุญ แต่พอเราจะเอาร่างกายมาทำคุณงามความดี มาปฏิบัติธรรมกัน เมื่อจะลุกก็ร้องโอย จะนั่งก็ร้องโอย เหมือนดอกไม้ร่วงโรยไม่มีเกสร ฉะนั้นเมื่อจะเข้าที่นอน ให้นึกถึงคำภาวนา นึกถึงพระทุกขังพระอนิจจัง พระอนัตตา คนเราเกิดมามีแต่จะตายด้วยกันทุกคน ไม่มีใครหลีกหนีความต...อ่านต่อ...
2020-01-02T22:03:27+0000

โอฆะ ๔ ห้วงน้ำแห่งกิเลส (มี ๒ตอน) คำว่า “โอฆะ” แปลว่า ห้วงน้ำ ท่านนำมาใช้เป็นชื่อของกิเลส ๔ ประเภท ว่าเป็นเหมือนห้วงน้ำใหญ่ เพราะว่าห้วงน้ำใหญ่นั้น ไม่ว่าอะไรจะไปก็ตาม ย่อมซัดพัดพาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยกระแสของตน สิ่งที่ตกลงในกระแสน้ำ ย่อมขาดความเป็นตัวของตัว จนถึงกับต้องเป็นอันตราย...อ่านต่อ...
2019-12-30T22:00:00+0000

การยกจิตเข้าสภาวะอารมณ์เดิม.. ผู้ปฏิบัติต้องกำหนดภาวนา ตามดู ตามรู้ ตามเห็น สภาวะอย่างต่อเนื่อง เหมือนการมองดูสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆไปจนสุดสายตา แล้วก็มาตัดสินว่า เป็นอย่างไรตลอดเวลา แต่ภาวะการตัดสินอารมณ์ทางจิตต้องมีทั้งสติสัมปชัญญะในสภาวะทั้งสี่ ทั้งกาย เวทนา จิต และธรรมเกิดขึ...อ่านต่อ...
2019-12-29T22:00:01+0000

ดังนั้นเราต้องกำหนดภาวนา เมื่อกำหนดภาวนาต่อเนื่อง สติอยู่กับตัวเรา สิ่งใดผ่านไปผ่านมาย่อมเห็นสิ่งนั้น ถึงแม้ไม่เห็นก็รู้สึกว่ามีสิ่งนั้นผ่านมาอยู่ เมื่อมีสิ่งนั้นผ่านไปมา สิ่งใดเกิดขึ้นสติก็รับทันไม่ตกใจกลัว เมื่อเราไม่กำหนดเหมือนนอนหลับหรือนั่งหลับ ใครทำอะไรเสียงดังโครมค...อ่านต่อ...
2019-12-26T22:00:00+0000

สัมมัปธาน ๔ สัมมัปธาน ๔ หรือ ปธาน ๔ หมายถึงความเพียรที่ชอบเป็นสัมมาวายามะ ในการปฏิบัติธรรมนั้น เราต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่อง ๑.สังวรปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเราต้องระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องประหารมันเสีย ๒.ปหารปธาน คือ เพีย...อ่านต่อ...
2019-12-25T22:00:01+0000

ฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงให้กำหนดอย่างต่อเนื่อง มีการรู้สภาวะแล้ว เห็นสภาวะแล้ว ต้องใส่องค์กำหนดเข้าไป เพื่อความกระชับและมั่นคงยิ่งไปอีก หนักแน่นขึ้นไปอีก เหมือนการสร้างตึก ตึกนี้สร้างขึ้นมาเดี่ยวๆไม่ต้องมีเสาเข็มได้ไหม ได้ แต่เมื่อลมพัดไปก็โยกเยกไปโยกเยกมา แต่การที่จะทำให้เกิ...อ่านต่อ...
2019-12-23T22:00:00+0000

วิธีการกำหนดสภาวธรรมให้ต่อเนื่องอันนี้จะเห็นได้ว่าภาวะของภาวธรรมที่จะเกิดขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องทำให้ถึงธรรม ถ้าทำไม่ถึงธรรมก็ไม่เห็นธรรม ถ้าธรรมไม่ถึงธรรมก็ได้แต่ทำ ทำแล้วถ้าไม่ทำเต็มที่ก็ไม่มีธรรมประจำจิตจึงกล่าวว่าภาวะตัวธรรมะ อาตมาพูดแต่วันแรก ทอ ทะ หาน สะระ อ...อ่านต่อ...
2019-12-22T22:00:00+0000

ผ้าที่ดำเหมือนกับจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสตัณหา เปรียบเหมือน ตัวปัญญาเกิดขึ้น เราต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ที่จะต้องกะเทาะ เปลือกของจิตมันออก ที่มันดำอยู่นั่นนะ ต้องกะเทาะมันออกทุกวันๆ มันจึงจะสว่าง พอจิตมันคิดปึ๊บ จิตกำหนดไปเห็นสภาวะของจิตที่มันดำ เห็นหัวใจที่มันดำ ที่ถู...อ่านต่อ...
2019-12-20T22:00:00+0000

กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ ๑. นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รู้จักหามาไว้) ไม่แสวง หาสิ่งที่สูญหายไปแล้ว เอากลับคืนมาอีก ๒. ชิณณปฏิสังขรณา (ของเก่าของชำรุด รู้จักบูรณะซ่อม แซม) ไม่บูรณะวัสดุที่คร่ำคร่าชำรุดทรุดโทรมแล้ว ไม่ทำให้ดีขึ้น ๓. ปริมิตปานโภชนา ( รู้จักประมาณในการกินการใช้)ไม่ รู้ประมาณในการ...อ่านต่อ...
2019-12-19T22:00:00+0000

เพราะความสุข คือ ความทุกข์ที่พอทนได้ ชีวิตมนุษย์เราที่เกิดมา ก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแสวงหาทางใดเป็นส่วนมาก เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสุข ความพึงพอใจของตนเอง ทั้งนี้จะกล่าวถึง สุขของคฤหัสถ์หรือฆราวาสนั้น อันเป็นสุขของชาวบ้าน เป็นสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเ...อ่านต่อ...
2019-12-17T22:00:01+0000

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม มีวันเวลาที่จะแตกดับ ฉะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อม ก่อนที่มันจะแตกดับ ทำอ...อ่านต่อ...
2019-12-12T23:46:50+0000

ขอให้เราได้สร้างความดีงามให้ดีขึ้นไป ไม่ว่าจะให้ทาน ไม่ว่าจะรักษาศีล ไม่ว่าจะเจริญภาวนา และที่สำคัญที่สุด คือ การรู้จักให้เกียรติ การให้เกียรติตนเอง และเมื่อเราให้เกียรติตนเองได้ มันก็จะเป็นการให้เกียรติต่อผู้อื่น เราทำอย่างเดียว แต่เราได้สองสามอย่าง นั้นคือแนวทางของพุทธะ แ...อ่านต่อ...
2019-12-11T22:29:39+0000

ให้โยคีได้ปิดวาจา เพื่อเห็นตัวเองให้ชัด ดูตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้เป็น ดูตัวเองให้เห็นชัดว่า ขณะนี้เราอยู่กับอะไร เราอยู่กับความทุกข์ ความปวด หรือเราอยู่กับรูปนาม ขันธ์ ๕ หรือเราอยู่กับเวทนาขันธ์อย่างเดียว หรือลองความว่า เราอยู่กับความทุกข์หรือความวิตก โอวาท...อ่านต่อ...
2019-12-08T21:55:53+0000

การปฏิบัติกรรมฐาน ขอบอกเราเคล็ดลับในข้อแรก ประการแรกเลย คือ ให้รู้จักใจเรา ให้รู้จักใจของเราเสียก่อน ประการที่ ๑ ประการที่ ๒ รู้จักอารมณ์ของเรา พอเรารู้จักใจเราแล้ว ก็มารู้จักอารมณ์ของเรา และ ประการที่ ๓ ต้องรู้จักความต้องการของเรา ว่าเราต้องการอะไร ว่าเราต้องการอะไร ประการที...อ่านต่อ...
2019-12-06T23:12:48+0000

คำถาม : เวลานั่งสมาธิขนหัวลุก และเมื่อเวลาแผ่เมตตาก็ขนหัวลุกแถบซ้าย พอจิตนิ่งเหมือนมีลมจุกที่คอ กำหนดต่อไปไม่ได้ ตอบ : มันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อปฏิบัติไปลึกแล้ว จิตมันจะละเอียด หรือคนมีอดีต มันก็เป็นอย่างนั่นแหละ ถ้าพูดง่าย ๆ เหมือนลักษณะคนมีร่างทรง จะมีสัมผัสที่ ๖ แต่จะไม่เ...อ่านต่อ...
2019-11-28T22:00:00+0000

คำถาม: เวลานั่งสมาธิเห็นหอยแมลงภู่เรียงอยู่ในหม้อ เห็นภาพตนเองนั่งกินหอยแมลงภู่ ขณะนั่งสมาธิเหมือนมีลมวิ่งขึ้นวิ่งลงที่คอและที่อื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ตอบ: ถ้าเห็นอย่างนั้นเป็นสัญญา มันแม่นยำ มันจำได้ในอดีต กำหนดเห็นหนอ ๆ นั่งภาวนาต่อไป ถ้ายังเห็นอีกก็แผ่เมตตาให้หอยแมลงภู่จงเป็นส...อ่านต่อ...
2019-11-27T22:00:00+0000

คำถาม : การกำหนดพองหนอ ยุบหนอ กับอานาปานสติ เหมือนกันหรือต่างกัน ตอบ : ต่างกัน อานาปานสติคือการกำหนดอาการดูลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แต่กำหนดภาวนาพองหนอ ยุบหนอ ดูสภาวะท้องพอง ท้องยุบ โดยธรรมชาติมันมีพองยุบอยู่แล้ว แต่เราไปสังเกตว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่เท่านั้นเอง โอวาทธรรม พระครูปทุ...อ่านต่อ...
2019-11-26T22:00:00+0000

อานิสงส์ของการทำบุญแล้วแถม!! ธนญชัยเศรษฐี ใช้เวลาถึง ๔ เดือนในการเตรียมทรัพย์สมบัติเพื่อมอบให้แก่นางวิสาขาสำหรับใช้สอยเมื่อไปอยู่ในตระกูลของสามี เฉพาะเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์เพียงอย่างเดียวก็ใช้เวลาทำถึง ๔ เดือน เช่นกัน เมื่อถึงกำหนดนางวิสาขาได้ออกเดินทางไปยังตระกูลของสาม...อ่านต่อ...
2019-11-23T22:00:00+0000

เหมือนโยคีมีความรู้สึกที่อยู่ในใจ อยากจะพูด แต่พูดไม่ออก พูดไม่ถูก ว่าจะพูดยังไง ทำไมถึงพูดไม่ถูก เพราะมันไม่มีขบวนการ มันไม่ชัดเจน มันอึมครึม มันคลุมเครืออยู่นั่นหนะ นั้นจึงเข้าไป เจาะเข้าไป คือ มุ่งภาวนาหรือ ดูเข้าไปให้เห็นชัดเจน เมื่อเราเห็นชัดเจนนั่นแหละ มันก็จะสว่างโล่ง จึ...อ่านต่อ...
2019-11-22T22:00:00+0000

เริ่มตั้งแต่อุปจารสมาธิ บางคนก็เห็นเป็นนิมิต เป็นนิมิต ขณิกสมาธิ แต่มีความรู้สึก แต่อุปจารสมาธิก็จะเกิดนิมิต เห็นสิ่งนั่นเห็นสิ่งนี้ เห็นผู้คนอื่นที่ตายไป เห็นป่าภูเขา แม่น้ำ นั้นอยู่ในขั้น อุปจารสมาธิ จิตที่อยู่ในอุปจารสมาธิ บางทีเห็นคู่กรรม คู่เวร ก็มี นึกถึงตนเอง อดีตที่ทำไว...อ่านต่อ...
2019-11-20T22:00:00+0000

#ปฏิบัติธรรมหาเพื่อหนทางแห่งความพ้นทุกข์ ฉะนั้น เรามาศึกษามากระทำกันวันนี้ เพื่อหาวิธีที่ขจัดทุกข์ทั้งกายและจิต โดยการทำจิตให้รู้เท่าทันและเข้าใจสภาวะนั้นๆ ก็จะไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจในสภาวะที่เกิดขึ้น ก็จะทำให้เกิดการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการขัดแย้งกันแล...อ่านต่อ...
2019-11-09T22:00:00+0000

#การทำงานสติ สติทำงานพร้อมกับจิตนั่นและก็จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ขณะใดที่สติไม่ทำงานพร้อมกับจิต ก็จะเป็นสัญชาตญาณ สัญชาตญาณ ที่เรามีอยู่ทุกวัน ใช้อยู่ทุกวันดังนั้นการกำหนด การกำหนดให้กำหนดภายใน ไม่ได้ให้กำหนดภายนอก ภายในในที่นี้ขั้นเบสิกหรือขั้นพื้นฐานระดับกลางๆ ก็ต้อ...อ่านต่อ...
2019-11-08T22:00:00+0000

#ประโยชน์ของวิปัสสนา๒๘ข้อ (ต่อจากข้อ ๑๘ วานนี้) ๑๙. เป็นคนดีกว่าผู้ไม่ปฏิบัติ แม้เขาจะมีอายุมากกว่าเรา ๑๐๐ ปี ๒๐. เป็นปัจจัยให้ได้บรรลุนิพพานในชาติต่อไป ๒๑. ทำให้กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ เบาบางลงได้ ๒๒. ทำให้เป็นคนมีจิตใจสุขุม เยือกเย็นขึ้น ๒๓. ทำให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะสูง ๒๔. ทำให้เป็น...อ่านต่อ...
2019-11-07T22:00:00+0000

#นักปฏิบัติธรรมที่ดี นักปฏิบัติที่ปฏิบัติได้ดีนั้น จิตใจกล้าแข็งคือต้องมีสติที่เข้มแข็งขึ้นมา มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความหนักแน่นและระลึกได้ สัมปชัญญะ คือการรู้ตัวพร้อมต่อสภาวะที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร เราอยากจะนั่งเฉยๆ นั่งนิ่งๆ ไม่อยากจะกำหนดมันก็เป็...อ่านต่อ...
2019-11-01T22:00:00+0000

โยคีบางคนพองออกสีข้าง ทำไมถึงไม่เห็นพองข้างหน้า เพราะมันออกข้างๆ มันไม่ออกมาข้างหน้าตรงๆ มันออกสีข้าง เพราะอะไรถึงออกสีข้าง เพราะเรานั่งตัวไม่ตรง พอนั่งตรงที่แล้วก็งอลง มันก็ไม่เห็นชัด ถ้าเรานั่งตัวตรงมันก็จะเห็นชัด หัวใจมันสูบฉีดได้เต็มที่ มันไม่ถูกทับ ไม่ถูกกดไว้ ทุกส่วนขอ...อ่านต่อ...
2019-10-28T22:00:00+0000

โยคีผู้ภาวนา พุทโธ พุทโธ ก็เหมือนกัน ต้องจับภาวะลมเข้า ลมออกนั้นให้ต่อเนื่อง ให้จับตั้งแต่ต้นลม กลางลม ปลายลมให้ได้ ถ้าจับต้นลม กลางลม ปลายลมให้ได้แล้ว นั่นแหละ สมาธิมันเกิดขึ้น มันไม่วิตกกังวล มันจะแน่วแน่ หนัก อาการที่ร่างกายเรานั่งไปหนักตัวนั่นแหละ สภาพธาตุดินปรากฏให้เห็น อาก...อ่านต่อ...
2019-10-25T22:00:00+0000

สภาวธรรม สภาพธรรมที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกัน มันจะเห็นอย่างต่อเนื่อง เห็นตรงไหนหละ อะ...ใจที่มันอึดอิด มันอึดอัด และก็มันเห็นแต่เบื้องต้นว่า มันอึดอัดหนอ อึดอัดอย่างไร มันเกิดขึ้น อึดอัดอยู่ เบื้องต้นอึดอัด ตั้งอยู่อึดอัด และขณะที่จะดับไป มันอึดอัดอย่างไร ตรงนี้จึงให้มีการกำหนดภา...อ่านต่อ...
2019-10-23T22:00:00+0000

ภาวะตัวทิฏฐิ ที่แปลว่า ความเห็น เราอย่าไปคิดเห็น ส่วนมากโยคีคิดเห็น ไม่กำหนดตามที่คิด ไม่กำหนดตามอาการที่เกิด อาการที่มันปวด มันปวดก็กำหนดที่ปวด อาการที่มันนิ่ง ก็กำหนดที่นิ่ง อาการที่มันว่าง ก็กำหนดที่ว่าง อาการที่มันเฉยๆ ก็กำหนดเฉยๆ แต่โยคีไม่ได้กำหนดสิ่งเหล่านั้นเฉยๆ มันกลั...อ่านต่อ...
2019-10-22T22:00:00+0000

ศีล เป็นบาทฐานเบื้องต้น เป็นบาทฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่คุณธรรมอันสูง ท่านว่า “สีลัง โลเก อะนุตตะรัง” ..ศีลเป็นเยี่ยมในโลก คือ ความบริสุทธิ์ของจิต ความบริสุทธิ์ของตัวเรา เราไม่มีความวิตกกังวลใดๆในการทำกรรมฐาน ขณะที่เรานั่งอยู่ โยคีนั่งอยู่ ก็ไม่ต้องมีวิตกกังวลห่วงหน้าพะวงหลัง ด้...อ่านต่อ...
2019-10-21T22:00:00+0000

การปฏิบัติธรรม คือการปฏิบัติเพื่อละ เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปจากจิตจากใจของเราทั้งหมด ให้จิตมับริสุทธิ์ ความป่าเถื่อน อีโก้ ความเห็นแก่ตัว นั่นแหละ คือสิ่งที่นำมาซึ่ง ความสกปรกมาสู่จิต ต้องขนรื้อออกไปให้หมด จนไม่มีอะไรเหลือ จึงเรียกว่า อ่อนนุ่มด้วยอำนาจแห่งพระธรรม โอวาทธรรม พระ...อ่านต่อ...
2019-10-18T23:21:59+0000

ผลของบุญและผลของบาป บาปเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง ให้ผลเป็นความทุกข์ บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็...อ่านต่อ...
2019-10-16T22:13:36+0000

การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยาก กว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเรามีพลังบุญแห่งความดีมา ฉะนั้นท่านจึงให้พัฒนาจิตตนเอง เมื่อใดบาปที่ยังไม่เกิดที่จิต จงรักษาจิตไว้อย่าให้บาปเกิดขึ้น อย่าให้เกิดบาปท่วมท้นจิต อย่าไปติดบุญ และอย่าไปติดบาป เมื่อบุญเกิดขึ้น พึงทำหน้าที่ของความ...อ่านต่อ...
2019-10-11T23:17:11+0000

"จิตที่คุ้นเคยกับบุญกุศล ที่ตนหมั่นสั่งสมอยู่เสมอ จะทำให้จิตของเรามีความสุข และบุญนั้นก็จะนำหนุนนำเป็นพลังสร้างทางเดินของขีวิต ทั้งโลกนี้และโลกหน้าต่อไป" โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระธรรมเทศนา ...อ่านต่อ...
2019-10-11T00:31:33+0000

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กมมฺนา วตฺตตี โลโก ย่อมตามโผ ตามแผน แห่งกรรมนั่น เพราะสัตว์โลก สร้างกรรม สารพัน ชีพแปรผัน ปันผล ตนสร้างมา กอปรกรรมดี มีบุญ คุณส่งให้ ทั้งกายใจ สุขสันต์ ไร้ปัญหา สุคติ เป็นที่หมาย เมื่อตายลา เสวยสุข สวรรค์ฟ้า ณ คาลัย ถ้ากอปรกรรม ทำชั่ว มิกลัวบาป จิตแสนหยาบ ต่ำช...อ่านต่อ...
2019-09-24T22:00:01+0000

ถ้าเราเป็นคนที่อิจฉา ถ้าเราเป็นคนที่โลภ ต้องทำดีๆด้วยการให้ ยอมสละที่ ยอมสละสิ่งของให้ ฝึกให้เกิดการให้ จิตใจจะโน้มน้าวไปทางที่ให้เสียสละ สุดท้ายก็จะได้ประสบผลสำเร็จ เป็นคนที่มีจิตใจยอมให้และจะ ไม่ตระหนี่ ไม่โลภ โทสะจริต คิดใหม่ เราก็เจริญเมตตา แผ่เมตตาให้เขา เขาว่าเราก็ตั้งส...อ่านต่อ...
2019-09-23T22:00:01+0000

ทำ กรรมฐานแล้วได้อะไร คนมักจะถามกัน คุณไปปฏิบัติกรรมฐานที่ยุวพุทธฯ คุณได้อะไรคำถามนี้จะเกิดขึ้น แล้วเราจะตอบอย่างไร เราจะตอบอย่างไรลองหาคำตอบให้ตัวเอง คุณไปปฏิบัติกรรมฐานที่ยุวพุทธฯแล้ว คุณได้อะไร ได้เงิน ได้ทอง ได้ความสุขสบายใจ หรือว่าได้ทำตามที่ใจปรารถนา นั้นต้องหาคำตอบให้...อ่านต่อ...
2019-09-21T22:00:00+0000

บุญ แปลว่า การชำระจิตใจ ที่ตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแก่ตัวออกไป พอเราสามารถนำความเห็นแก่ตัวออกไปได้ เราก็ได้ความเบาใจ ไม่ทุกข์ใจ เพราะมันสามารถเสียสละให้ใครก็ได้ ไม่เลือก พอได้ให้แล้ว ใจก็เบา สะอาด และมีความสุข โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริ...อ่านต่อ...
2019-09-19T22:21:35+0000

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง โอวาทธรรม พระ...อ่านต่อ...
2019-09-18T22:43:28+0000

อาตมาเคยไปอบรมนักโทษที่คลองเปรม ก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิต พอเทศน์ให้ฟังจบแล้ว ปรากฏว่าเขาซาบซึ้งใจ ร้องไห้เสียอกเสียใจ บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทำความชั่วเสียดีกว่า ต่อไปผมจะเป็นคนดี พอเวลาใกล้จะตายแล้วเพิ่งนึกอยากจะเป็นคนดี มาสำนึกตัวได้ตอนใกล้จะตาย อย่างที่เขาว่าไม่เห็นโ...อ่านต่อ...
2019-09-17T23:06:00+0000

ภัยในวัฏฏะสงสารเราต้องให้เห็นอย่างนี้ ทุกขณะๆ จึง เรียกว่าเห็นทุกข์ เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสาร ตรงนี้โยคีผู้ปฏิบัติคงได้ฟังอาตมาได้กล่าวไปว่า ปเทเสติ คือผู้เป็นพระ ถ้าไม่เป็นพระก็ไม่ได้ชื่อว่า ปเทเสติ คือยังเป็นผู้ปฏิบัติหยาบอยู่ การประพฤติอย่างละเอียดคือมีศีล สมาธิ ปัญญากำ...อ่านต่อ...
2019-09-16T21:40:27+0000

การปฏิบัติธรรมจะช่วยตัดกรรมเก่าได้ไหม? ถามว่ากรรมอะไร กรรมมีอยู่สามทาง ถ้ากรรมเล็กน้อยตัดได้ สมัยอาตมาเด็ก ๆ ยังไม่บวชเพื่อนชวนไปดูไก่ชน มีไก่ตัวหนึ่งถูกแทงที่คอ เลยเอาไก่ไปรักษา ด้วยความหวังดีก็เอาขนไก่แทงหมุนเข้าไปที่คอไก่เพื่อเอาน้ำเสลดน้ำเลือดออก พอมานั่งกรรมฐาน มันเหมื...อ่านต่อ...
2019-09-15T23:04:23+0000

เรารู้จักการให้ทาน แบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่น แล้วก็รู้ว่าให้ แล้วเราก็ได้ด้วย คือ ใจเราสุข มีกำลังเต็ม มีกำลังใจพร้อม และกล้าที่จะให้ได้ จึงเป็นการเฉลี่ยความสุขให้แก่ผู้อื่น ที่นับว่า เป็นทานขั้นสูงขึ้นมา ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ให้ที่นอน ที่นั่ง แก่ผู้อื่น ทุกคนถ้ามี การให้ทาน อย...อ่านต่อ...
2019-09-10T23:19:34+0000

เมื่อกำหนดภาวนาแล้ว โยคีผู้กำหนดภาวนาได้สภาวะต่างๆ มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องๆๆ ทั้งอาการที่ท้องพอง ท้องยุบ จนไม่สามารถจะกำหนดมันได้ เมื่อสมาธิมันดิ่ง เราก็มีสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างนั้น เราก็ดูมัน ดูแต่กำหนดในจิตไม่ได้ออกกล่าวให้รู้ เห็น ดูมันว่ามันเป็นยังไง ดูตั้งแต่เบื้องต้น ...อ่านต่อ...
2019-08-28T22:00:00+0000

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม มีวันเวลาที่จะแตกดับ ฉะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อม ก่อนที่มันจะแตกดับ ทำอ...อ่านต่อ...
2019-08-23T22:00:13+0000

จงมีสติ รักษาจิตของตนเอง เมื่อเราไม่รู้จักตัวเอง เราก็จะไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตนเอง เมื่อไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตัวเองก็จะไม่รู้ว่า อนาคตตนเองจะไปอย่างไร เมื่อไม่รู้อนาคต ความว้าวุ่น วุ่นวาย ความสับสน มันก็วนไปสู่วัฏฏะสงสาร เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินี้ อย่างไม่มี...อ่านต่อ...
2019-08-18T22:00:47+0000

ผลของบุญเราได้พิสูจน์แล้ว คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน ก็เพราะทำบุญมาไม่เท่ากันนี่เองเป็นสาเหตุที่ บางคนรวย บางคนสวย บางคนมีปัญญาดี บางคนมีปัญญาทราม บางคนมีอายุยืน บางคนมีอายุสั้น บางคนมีโรคน้อย บางคนมีโรคมาก แต่บางคนเกิดมายากจน ขี้เหร่ ขี้โรค ปัญญาอ่อน อายุสั้น ทั้งๆที่ทุกค...อ่านต่อ...
2019-08-16T22:45:15+0000

บุคคลผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้หนักแน่น มีความเย็นใจ และเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อ ศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เราไปสู่ความบริสุทธิ์ ส่งผลให้การประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าได้ไวยิ่งขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช พระธรรมเทศนา ...อ่านต่อ...
2019-08-12T22:58:47+0000

บางคนเกิดมาไม่เคยเจอหน้ากัน รู้สึกเหมือนเคยเจอกัน คนเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีต เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในอดีต เห็นแล้วอยากทำ อยากช่วย อยากพูด อยากคุย อยากเจรจา นั่นคือ สิ่งที่ได้เกื้อกูลกันมาในอดีต สภาวะจิตตัวนี้มันระลึกไปเลยพร้อมกันทั้งหมด จนกระทั่งเห็นสภาวะว่า อ่อ อันนี้เที่...อ่านต่อ...
2019-08-11T22:35:52+0000

คุ้มครองจิต การสร้างสติ วิธีนี้คือการกำหนดอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด มันเป็นห่วงโซ่เลย ในที่สุดเมื่อกำหนดได้อย่างนี้แล้ว จิตก็สงบเบาใสมากขึ้น สมาธิเกิดขึ้นทีละขั้นๆ เมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้น กิเลสเข้าแทรกไม่ได้ เมื่อกิเลสเข้าแทรกไม่ได้ สิ่งนี้จึงเรียกว่า กา...อ่านต่อ...
2019-08-04T22:00:00+0000

ผลที่เห็นได้ชัดเจน ความมั่นคงศรัทธาในความตั้งใจที่จะกระทำความดี เหมือนการนั่งภาวนาก็เช่นเดียวกัน หากเราตั้งใจปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง มันจะปวดทนมาน หรือมันจะเป็นหรือจะตายอย่างไรก็ช่าง แต่มันคงไม่ตายหรอก เราก็ต้องกัดฟันสู้ทนต่อไป พอมันผ่านไปได้แล้ว เราจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจ แล้วยก...อ่านต่อ...
2019-08-03T22:00:00+0000

มีโยมคนหนึ่ง อาม่าอายุแกได้เก้าสิบกว่าปีแล้ว แต่เป็นคนที่จิตใจดี ทำบุญใส่บาตรทุกวัน อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อยู่จังหวัดปทุมธานีนี้แหละทำบุญใส่บาตรทุกวันอยู่คลองสอง วันนั้นแกหลับวู๊ปไป ลูกชายก็วิ่งมา หลวงพ่อๆช่วยหน่อยๆแม่ผมตาย เอ้าตายแล้วจะช่วยอะไรได้โยม หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้หน่...อ่านต่อ...
2019-07-30T22:00:00+0000

วิธีการกำหนดสภาวธรรมให้ต่อเนื่อง ผลจากการเดิน ผลจากการกำหนดภาวนา ผลจากการตามดูตามรู้สภาวะต่างๆของจิต มันเป็นไปโดยสภาวะตัวแรก ฉะนั้นเมื่อมันเกิดสภาวธรรมตัวแรกมันจะเบี่ยงเบนไปทางลบ หรือเบี่ยงเบนไปทางบวก หรือพูดง่ายๆภาษาคนว่ามันไปทางบุญหรือไปทางบาป การกำหนดจิตภาวนา ไม่ว่าจะเ...อ่านต่อ...
2019-07-25T22:00:00+0000

บุคคลผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้หนักแน่น มีความเย็นใจ และเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อ ศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เราไปสู่ความบริสุทธิ์ ส่งผลให้การประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าได้ไวยิ่งขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช พระธรรมเทศนา ใ...อ่านต่อ...
2019-07-18T00:02:21+0000

ภาพเมื่อครั้งหลวงพ่อยังบวชสามเณร มนุษย์เราเป็นทุกข์ สัตว์เป็นทุกข์ไหม เป็นเพราะว่าอะไร เพราะปรุงแต่ง เพราะอะไร เพราะกลัวตายมีความกลัวอยู่ มีความต้องการอยู่ มันก็เลยเกิดความกลัว พอเกิดแล้ว จิตสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้น สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้น ครั้นเมื่อเกิดสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้น สติ...อ่านต่อ...
2019-07-13T22:53:48+0000

บุญยิ่งกว่า...คือการทำกรรมฐาน การทำบุญที่จะได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์ สร้างวิหารเจดีย์ คือการทำกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่แหละ หากทำจริงก็ได้มาก เพราะว่าเรารักษาคุณงามความดี คือการสร้างสันติสุข ความสงบในใจ พอเราสงบ คนข้าง ๆก็สงบ เมื่อคนข้าง ๆ สงบ มันก็ขยายไปหนึ่งคน สองคน สามค...อ่านต่อ...
2019-07-12T22:46:14+0000

ฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งบริสุทธิ์ เมื่อเรามาปฏิบัติธรรม รู้ความจริงของตัวเราเองดีแล้ว ก็ให้แก้ไขสิ่งที่ไม่ดี ฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งบริสุทธิ์ หัวใจเรามีสี่ห้อง แบ่งให้พ่อแม่ สองห้องตัวเองหนึ่งห้อง คนรักหนึ่งห้อง มันสกปรกหรือผิดหวังหนึ่งห้อง มันยังเหลืออีกสามห้อง ไว้ประ...อ่านต่อ...
2019-07-11T22:48:41+0000

เมื่อเกิดความลังเลสงสัยในขณะปฏิบัติธรรม สิ่งที่โยคีจะต้องทำคือ จะต้องมีสติให้มาก และต้องใช้ความขยันให้มากขึ้น มีความอดทนให้มากขึ้น มีจิตใจจดจ่อ ตามดู ตามรู้ให้ทัน ถึงอาการหรือสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเราตามทัน จิตจะคลายจากสิ่งที่ลังเลสงสัย คลายจากสิ่งที่ทำให้จิตเ...อ่านต่อ...
2019-07-09T22:00:00+0000

อาณาปาณสติ คือ การดูลมหายใจเข้า หายใจออกอย่างต่อเนื่อง ไม่เผลอสติ พอไม่เผลอสติ ก็จะรู้ว่า ลมเข้าไปมันหนักหรือเบา ยาวหรือสั้น เย็นหรือร้อน จนสามารถรู้ลมได้อย่างละเอียดชัดเจน บางทีผู้ที่สติชัดเจน ก็จะเห็นลมหายใจเข้าออก เหมือนควันบุหรี่ ที่ลึกเข้าไปถึงท้อง ออกมาอย่างไร หรือบางที ...อ่านต่อ...
2019-07-06T22:00:02+0000

บางทีเห็นเฉพาะการเกิด ไม่เห็นการดับของรูปนาม บางทีเห็นสภาวะอาการของภาวะรูปนามเป็นสิ่งที่น่ากลัว บางทีเห็นสภาวะของรูปนามเป็นสิ่งที่สั้น แวบเดียวชีวิตจบแล้ว จบลงไปแล้ว มันแวบขึ้นมาที่ใจหมดแล้ว อุปมาเหมือนดั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อยามเช้า พระอาทิตย์ส่องมาปุ๊บ มันก็ละลายไปทันท...อ่านต่อ...
2019-06-26T22:00:00+0000

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม มีวันเวลาที่จะแตกดับ ฉะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อม ก่อนที่มันจะแตกดับ ทำอ...อ่านต่อ...
2019-06-25T22:00:01+0000

กรรม...ลิขิตชีวิตเรา คนเหล่านั้นเมื่อเกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้ว ถามว่าใครลิขิตมันเป็นกรรมที่เราทำไว้ในปัจจุบัน เราแต่ละคนเกิดมาเหมือนการแสดงละครแต่ละฉาก อย่างบางคนเกิดมามีอาชีพเป็นหมอ พยาบาล พระภิกษุ สามเณร ครูบาอาจารย์ แต่ละคนแสดงแต่ละฉาก ขึ้นอยู่กับใครเข้าถึงบทบาทไหนได้ดีที่ส...อ่านต่อ...
2019-06-24T22:00:00+0000

เราต้องเร่งปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สะสมวันละนิดวันละหน่อยเหมือนน้ำหยดทีละนิดทีละหน่อย สักวันมันก็เต็มตุ่ม การทำบุญหรือการทำความดีก็เช่นเดียวกัน เราต้องสะสมไว้ทีละนิดทีละหน่อยเหมือนกับผู้ปฏิบัติบางคนบอกว่า “ฉันภาวนาไม่ได้เลย” แต่ถ้าเราตั้งไว้ว่าวันนี้ภาวนา ๑ นาที ๒ นาที ๓ นาที ๑...อ่านต่อ...
2019-06-22T22:19:36+0000

กิเลสจะเป็นตัวเหตุ สร้างให้ไปเกิดภพภูมิใหม่ จะดีหรือร้ายอยู่ที่ใจปัจจุบัน อยู่ที่ใจเราเสพอารมณ์ปัจจุบันบ่อยๆ เรียกว่า อาจิณณกรรม เราสร้างเหตุที่ดีบ่อยๆ มันก็เป็นอาจิณณกรรมที่ดีมันก็จะละกรรมที่ไม่ดี มีแต่สภาวะที่จิตใจดีเกิดขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระน...อ่านต่อ...
2019-06-21T22:09:26+0000

เอากายมาทำเป็นเรือนบุญ แต่พอเราจะเอาร่างกายมาทำคุณงามความดี มาปฏิบัติธรรมกัน เมื่อจะลุกก็ร้องโอย จะนั่งก็ร้องโอย เหมือนดอกไม้ร่วงโรยไม่มีเกสร ฉะนั้นเมื่อจะเข้าที่นอน ให้นึกถึงคำภาวนา นึกถึงพระทุกขังพระอนิจจัง พระอนัตตา คนเราเกิดมามีแต่จะตายด้วยกันทุกคน ไม่มีใครหลีกหนีความต...อ่านต่อ...
2019-06-20T22:28:59+0000

ให้รู้วิธีทำก่อน พอรู้วิธีทำได้แล้ว เวลาฟังธรรมบรรยาย จะได้เข้าใจในสภาวะ ในคำภาวนา คำว่าภาวนา คำว่ากำหนด คำว่าสภาวะ คำว่าอารมณ์ ว่าบางที มีโยคีท่านใด ท่านปฏิบัติธรรมสภาวะสูง ก็จะพูดตามสภาวะเราจะได้ตามทันเขา ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ไม่ให้เข้ากลางคัน และไม่อยากให้ออกกลางคัน เพราะม...อ่านต่อ...
2019-06-19T22:54:23+0000

ภัยในวัฏฏะสงสาร เราต้องให้เห็นอย่างนี้ทุกขณะๆ จึงเรียกว่าเห็นทุกข์ เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสาร ตรงนี้โยคีผู้ปฏิบัติคงได้ฟังอาตมาได้กล่าวไปว่า ปเทเสติ คือผู้เป็นพระ ถ้าไม่เป็นพระก็ไม่ได้ชื่อว่า ปเทเสติ คือยังเป็นผู้ปฏิบัติหยาบอยู่ การประพฤติอย่างละเอียดคือมีศีล สมาธิ ปัญญากำห...อ่านต่อ...
2019-06-12T22:04:49+0000

กรรมในอดีต เพราะเราไม่เคยได้ยิน ไม่เคยได้ฟังธรรมะ ไม่เคยปฏิบัติมา พอมาปัจจุบันปุ๊ป เราก็มานับหนึ่งใหม่ มันก็จะอาศัยเวลายาวนานกว่าคนอื่น แล้วกรรมของคนอื่นหล่ะ ที่เขาเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้ปฏิบัติมาแต่อดีต พอปัจจุบัน เขามาทำอีก เรียกว่า การบำเพ็ญบารมี มีมาแต่ชาติปางก่อน อาศัยบุญบาร...อ่านต่อ...
2019-06-08T22:00:00+0000

ประโยชน์ของวิปัสสนา ๒๘ ข้อ ๑. ทำให้เป็นคนฉลาดเฉลียว ๒. ทำให้เป็นคนรู้จักปรมัตถธรรม ๓. ทำให้เป็นคนมีศีลธรรม มีวัฒนธรรมดีงาม ๔. ทำให้เป็นคนรักใคร่กัน สามัคคีกลมเกลียวกัน ๕. ทำให้เป็นคนมีเมตตา กรุณา ๖. ทำให้เป็นคนดีกว่าคน ๗. ทำให้เป็นคนไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบ ๘. ทำให้เป็นคนรู้จักตัวเอง ...อ่านต่อ...
2019-06-03T22:00:01+0000

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม พระเจ้าอชาตศัตรู ตรัสถามพระตถาคตเจ้าว่า “พระพุทธ องค์ผู้ทรงพระเจริญ ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จึงจะสามารถบรรลุธรรมของพระพุทธองค์” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “มหาบพิตร ภิกษุที่ปฏิบัติธรรม ต้องมีคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ ๑. ต้องเคารพอาจาร...อ่านต่อ...
2019-06-02T22:00:00+0000

ผู้ถาม : ในปัจจุบันหลายคนติดกับกรรมในอดีตชาติ แล้วพยายามที่จะค้นหาอดีตชาติ ว่าเราทำกรรมอะไรถึงเป็นเช่นนี้ เช่นมีบางท่านกล่าวว่าปฏิบัติกรรมฐานสามารถรู้กรรมและแก้กรรมได้ หลวงพ่อมีทัศนคติอย่างไรเจ้าคะ หลวงพ่อ : ถูกต้องการปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็สนับสนุนว่าสามารถรู้กรรมตัวเองได้ คื...อ่านต่อ...
2019-05-31T22:00:00+0000

“ ความไม่รู้ในทุกข์ ” อวิชชา คือสภาพปราศจากความรู้ คือไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ในอะไร คือไม่รู้ในทุกข์ คนที่ไม่รู้เรื่องทุกข์คือใคร คือคนบ้า คนปัญญาอ่อน แต่นั่นเขาแสดงถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาทุกข์ ความไม่รู้อะไร ไม่รู้ในทุกข์ ว่าทุกข์เป็นยังไง แต่ก็ยังอาศัยท...อ่านต่อ...
2019-05-20T22:00:00+0000

ความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้น เพราะต่างคนต่างมองข้างนอก ไม่ได้มองข้างใน พอมองข้างนอก มันก็มองแต่คนอื่น มีแต่คนอื่นที่เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ อันนี้แหละ เป็นสิ่งที่เราอยู่ในสังคมยุ่งยาก พอมองแล้วสติปัญญาหรือขันติธรรมเรามันไม่มี มันก็เกิดความทุกข์ใจ ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานหรื...อ่านต่อ...
2019-05-19T22:25:35+0000

ให้โยคีได้ปิดวาจา เพื่อเห็นตัวเองให้ชัด ดูตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้เป็น ดูตัวเองให้เห็นชัดว่า ขณะนี้เราอยู่กับอะไร เราอยู่กับความทุกข์ ความปวด หรือเราอยู่กับรูปนาม ขันธ์ ๕ หรือเราอยู่กับเวทนาขันธ์อย่างเดียว หรือลองความว่า เราอยู่กับความทุกข์หรือความวิตก โอวาท...อ่านต่อ...
2019-05-18T22:35:14+0000

เมื่อตั้งสติกำหนดทันปัจจุบัน สติก็มา ปัญญาก็เกิด ธรรมะต่างๆก็จะปรากฎตามมาเอง ไม่ต้องค้นหา แต่จะต้องมีสติ ให้รู้เท่าทัน อยู่ในกาย ในจิต อยู่เสมอ สิ่งอื่นๆ ก็จะมาเป็นขบวน จิตสุข ก็สุขหนอ ๆ เมื่อกำหนดเท่าทัน ก็จะพบ ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ของอารมณ์แห่งความสุขนั้น ซึ่งเป็นลักษ...อ่านต่อ...
2019-05-06T22:00:00+0000

เบื้องต้น เรารู้จักการให้ทาน แบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่น แล้วก็รู้ว่า ให้แล้ว เราก็ได้ด้วย คือ ใจเราสุข มีกำลังเต็ม มีกำลังใจพร้อม และกล้าที่จะให้ได้ จึงเป็นการเฉลี่ยความสุขให้แก่ผู้อื่น ที่นับว่า เป็นทานขั้นสูงขึ้นมา ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ให้ที่นอน ที่นั่ง แก่ผู้อื่น ทุกคนถ้ามี กา...อ่านต่อ...
2019-05-04T22:00:00+0000

เมื่อเรามีกำลังใจเต็ม มีความพร้อมของจิตใจที่เต็มเปี่ยมในการให้แล้ว ก็สามารถสละสิ่งของที่ตนมีแก่ผู้อื่นได้ เราสามารถให้สิ่งของที่เราหวงแหน สิ่งที่เรารักที่สุด สามารถแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ เพราะมันมีกำลังใจ มีความพร้อมในใจแล้วว่า ฉันพร้อมแล้ว ที่จะยกให้เธอไป นั่นคือกำลังของใ...อ่านต่อ...
2019-05-02T22:00:00+0000

การกำหนดจิตให้รู้เท่าทันจิตที่นึกคิด ให้มีสติเข้าไปดู เข้าไปรู้ ให้เห็นสิ่งที่ปรากฎขึ้น ในปัจจุบันจิต ว่ามันมีการเกิด การตั้งอยู่และ การดับไปอย่างไร ทางไหน จิตนั้นเกิดดับไปในทางที่เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบาปหรือเป็นบุญ และมีเท่าไรต้องรู้ต้องเห็นให้ละเอียดอย่าให้ขาดสติและอย่าส...อ่านต่อ...
2019-04-26T22:00:00+0000

ในวันนี้ที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเตือน เตือนพราหมณ์ ว่าการปฏิบัติใดๆก็ตาม ที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้า จนสามารถถึง มรรค ผล นิพพานได้ ต้องอาศัยกาย อาศัยเวทนา อาศัยจิต อาศัยธรรม เป็นสะพานที่เดินผ่านเข้าไปสู่สภาวะแห่งธรรม ร่างกายของเราอุปมาเหมือนกับรถที่นำเรามาถึงวัด ที่นำเรามาถึงวั...อ่านต่อ...
2019-04-24T22:00:01+0000

รหัสกรรมควบคุมชีวิต ตัวกรรมหรือรหัสกรรม เป็นตัวควบคุมชีวิตว่าคนนี้เกิดมาเป็นอย่างไร ซึ่ง สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ว่า ทำไมคนนี้เกิดมาสูง เกิดมาต่ำ เกิดมาผิวดำ เกิดมาผิวขาว เกิดมามีโรคมาก เกิดมามีโรคน้อย บางคนเกิดมา ๒-๓ วันก็ขาดใจตาย ทั้งๆที่แม่ยังไม่ได...อ่านต่อ...
2019-04-23T22:00:01+0000

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง โอวาทธรรม พระค...อ่านต่อ...
2019-04-11T23:38:40+0000

ภัยในวัฏฏะสงสาร เราต้องให้เห็นอย่างนี้ทุกขณะๆ จึงเรียกว่าเห็นทุกข์ เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสาร ตรงนี้โยคีผู้ปฏิบัติคงได้ฟังอาตมาได้กล่าวไปว่า ปเทเสติ คือผู้เป็นพระ ถ้าไม่เป็นพระก็ไม่ได้ชื่อว่า ปเทเสติ คือยังเป็นผู้ปฏิบัติหยาบอยู่ การประพฤติอย่างละเอียดคือมีศีล สมาธิ ปัญญากำห...อ่านต่อ...
2019-03-30T22:00:00+0000

คุณสมบัติของพระโสดาบัน พระโสดาบัน หมายถึง ผู้ถึงกระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานเป็นพระอริยบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ละสังโยชน์เบื้องต้นอย่างต่ำได้ ๓ ประการ สังโยชน์แปลว่า เครื่องผูก หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์หรือธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ สังโยชน์ ๓ ประการได้แก่ ๑) สักกา...อ่านต่อ...
2019-03-29T22:00:00+0000

พระเปลือยกายอาบน้ำ จึงถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นประจำ เมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้ว ก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปยังบ้านของนาง...อ่านต่อ...
2019-03-26T22:00:00+0000

บุญยิ่งกว่า...คือการทำกรรมฐาน การทำบุญที่จะได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์ สร้างวิหารเจดีย์ คือการทำกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่แหละ หากทำจริงก็ได้มาก เพราะว่าเรารักษาคุณงามความดี คือการสร้างสันติสุข ความสงบในใจ พอเราสงบ คนข้าง ๆก็สงบ เมื่อคนข้าง ๆ สงบ มันก็ขยายไปหนึ่งคน สองคน สามค...อ่านต่อ...
2019-03-25T22:00:01+0000

อภิสังขารมาร : มารที่ปรุงแต่งกรรม กิเลสมารตัวที่ ๓ คือ อภิสังขารมาร เป็นมาร เพราะเป็นตัวปรุงแต่งกรรม นำไปสู่การเกิดชาติภพ เป็นมารที่คอยขัดขวางมิให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร มารตัวนี้น่ากลัวมาก ชาวพุทธต้องตั้งสติให้ดี ขอยกตัวอย่างในเรื่องการทำบุญกุศล เช่น เราไปทอดกฐิน ทอดผ้าป่าอาตมาเ...อ่านต่อ...
2019-03-24T22:00:00+0000

กิเลสจะเป็นตัวเหตุ สร้างให้ไปเกิดภพภูมิใหม่ จะดีหรือร้ายอยู่ที่ใจปัจจุบัน อยู่ที่ใจเราเสพอารมณ์ปัจจุบันบ่อยๆ เรียกว่า อาจิณณกรรม เราสร้างเหตุที่ดีบ่อยๆ มันก็เป็นอาจิณณกรรมที่ดีมันก็จะละกรรมที่ไม่ดี มีแต่สภาวะที่จิตใจดีเกิดขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระน...อ่านต่อ...
2019-03-20T23:30:44+0000

เวลาคือนาทีทองของชีวิต เมื่อเราเสียสละเวลามาปฏิบัติธรรมแล้ว เราก็ควรทำให้เต็มที่ในเวลาปฏิบัติ ไม่ให้เสียเวลา เพราะเวลาเป็นเงินเป็นทอง เวลาคือนาทีทองของชีวิต เราเกิดเเป๊ปเดียว เราตาย บอกไม่ได้ ว่าเวลาไหนเราจะตาย มันไว เพราะความตายเปรียบเหมือน เงาติดตามตัวเราตลอดเวลา โอวาทธรร...อ่านต่อ...
2019-03-18T22:58:17+0000

ฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งบริสุทธิ์ เมื่อเรามาปฏิบัติธรรม รู้ความจริงของตัวเราเองดีแล้ว ก็ให้แก้ไขสิ่งที่ไม่ดี ฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งบริสุทธิ์ หัวใจเรามีสี่ห้อง แบ่งให้พ่อแม่ สองห้องตัวเองหนึ่งห้อง คนรักหนึ่งห้อง มันสกปรกหรือผิดหวังหนึ่งห้อง มันยังเหลืออีกสามห้อง ไว้ประ...อ่านต่อ...
2019-03-17T23:41:11+0000

การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยาก กว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเรามีพลังบุญแห่งความดีมา ฉะนั้นท่านจึงให้พัฒนาจิตตนเอง เมื่อใดบาปที่ยังไม่เกิดที่จิต จงรักษาจิตไว้อย่าให้บาปเกิดขึ้น อย่าให้เกิดบาปท่วมท้นจิต อย่าไปติดบุญ และอย่าไปติดบาป เมื่อบุญเกิดขึ้น พึงทำหน้าที่ของความ...อ่านต่อ...
2019-03-16T23:24:48+0000

พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา(ตถาคต) เมื่อสภาวะธรรมปรากฎเกิดขึ้นที่เราที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ได้เกิดที่คนตาย คนตายไม่รู้แล้ว ไฟเผาก็ไม่รู้แล้ว แต่คนเป็นๆนี้แหล่ะ ท่านจึงเรียกว่า ป่าช้าผีดิบ หมายความว่า เป็นคนเป็นๆนี้แหล่...อ่านต่อ...
2019-03-12T22:56:44+0000

มัชฌิมาปฏิปทาแห่งจิต คือ จิตที่ไม่ยึด ด้านซ้าย ด้านขวา จิตที่ไม่ยึดดี ไม่ยึดชั่ว เป็นจิตที่ไม่ประมาท กล่าวคือ เป็นภาวะจิตที่ไม่ถลำไปในสิ่งที่ชอบ จนติด จนยึด ไม่เกลียด จนไม่อยากจะพบ ไม่อยากจะเจอ วางจิตให้อยู่กลางๆ เหมือนโยคีเวลาทำสมาธิ ไม่นึกถึงเรื่องราวใดๆทั้งสิ้น น้อมจิตเข้ามา...อ่านต่อ...
2019-03-11T22:00:00+0000

กรรมฐานรักษาโรคได้ วิธีการทำกรรมฐานที่ดีสุดคือการปฎิบัติกรรมฐานโดยธรรมชาติเหมือนสมัยโบราณ คืออยู่สภาพตามธรรมชาติ อากาศร้อนก็ร้อน หนาวก็หนาว รูขุมขนจะเปิด ในระบบร่างกายของมนุษย์เป็นระบบนิเวศวิทยาโดยธรรมชาติ ส่วนที่มันพร่อง มันจะจับออก เรานั่งกรรมฐานขับเหงื่อออก ร่างกายก็จะเ...อ่านต่อ...
2019-03-08T22:00:00+0000

คำถาม เวลานั่งสมาธิขนหัวลุก และเมื่อเวลาแผ่เมตตาก็ขนหัวลุกแถบซ้าย พอจิตนิ่งเหมือนมีลมจุกที่คอ กำหนดต่อไปไม่ได้ ตอบ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อปฏิบัติไปลึกแล้ว จิตมันจะละเอียด หรือคนมีอดีต มันก็เป็นอย่างนั่นแหละ ถ้าพูดง่าย ๆ เหมือนลักษณะคนมีร่างทรง จะมีสัมผัสที่ ๖ แต่จะไม่เอา...อ่านต่อ...
2019-03-06T22:00:00+0000

คำถาม: การกำหนดพองหนอ ยุบหนอ กับอานาปานสติ เหมือนกันหรือต่างกัน ตอบ: ต่างกัน อานาปานสติคือการกำหนดอาการดูลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แต่กำหนดภาวนาพองหนอ ยุบหนอ ดูสภาวะท้องพอง ท้องยุบ โดยธรรมชาติมันมีพองยุบอยู่แล้ว แต่เราไปสังเกตว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่เท่านั้นเอง โอวาทธรรม พระครูปทุม...อ่านต่อ...
2019-03-04T22:00:01+0000

อานิสงส์ของการทำบุญแล้วแถม ธนญชัยเศรษฐี ใช้เวลาถึง ๔ เดือนในการเตรียมทรัพย์สมบัติเพื่อมอบให้แก่นางวิสาขาสำหรับใช้สอยเมื่อไปอยู่ในตระกูลของสามี เฉพาะเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์เพียงอย่างเดียวก็ใช้เวลาทำถึง ๔ เดือน เช่นกัน เมื่อถึงกำหนดนางวิสาขาได้ออกเดินทางไปยังตระกูลของสามี ...อ่านต่อ...
2019-03-02T22:00:00+0000

เมื่อเราไม่รู้จักตัวเอง เราก็จะไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตนเอง เมื่อไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตัวเองก็จะไม่รู้ว่า อนาคตตนเองจะไปอย่างไร เมื่อไม่รู้อนาคต ความว้าวุ่น วุ่นวาย ความสับสน มันก็วนไปสู่วัฏฏะสงสาร เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินี้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด วนอยู่ในวัฏฏะสง...อ่านต่อ...
2019-02-27T22:00:01+0000

“ ฉะนั้นของปฏิกูลนี้เราต้องสลัดออก ถามว่าสลัดออกแล้วไปให้คนอื่นเขาเอาไหม ไม่มีใครอยากเอา ไม่มีใครอยากได้ ฉะนั้นเมื่อไม่มีใครอยากได้ ของมันเน่าทับถมอยู่ในกาย อยู่ในจิตเรา มากี่ภพมากี่ชาติ โทสะจริต โมหะจริต ราคะจริต วิตกจริต สัทธาจริต มันสะสมหมักหมมมากี่ชาติ ความอิจฉาริษยา ความโ...อ่านต่อ...
2019-02-26T22:00:00+0000

"ท่านจะมัวนิ่งเฉยอยู่ใยเล่า ลงมือปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิกันเถิด เพื่อประโยชน์ทั้ง 3 คือ ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน" โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช คัดลอกธรรมะบางตอนจาก http://www.watpacharoenrat.org/article.php?artid=128 ภาพประกอบ พ...อ่านต่อ...
2019-02-25T22:00:00+0000

เวลานั่งกรรมฐาน ทั้งอารมณ์ชอบ และไม่ชอบ ให้พยายามกำหนดดูลงไป ต่อเนื่องลงไป อย่าถอย ดูให้มันจบไปทีละเรื่อง เหมือนเราดูละคร จบลงเป็นเรื่องๆไป สุดท้าย สมาธิจะเกิด อุปมาเหมือนฐานเจดีย์ มันจะกว้างมาก เราทำแรกๆนี้มันไม่ไหว มันจะตาย ไม่รู้จะเอายังไง หาจุดยืนไม่ได้ พอหาจุดยืนไม่ได้ พอเ...อ่านต่อ...
2019-02-23T22:00:00+0000

การเจริญสติ...วิชาหนีนรก นี่คืออานิสงส์ของการเจริญสติ หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์เทวดา อานิสงส์ผลพลอยได้ทำให้เราสุขสบาย เขาเรียกว่า บุญอันนี้ โจรปล้นเอาไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ สุดท้ายเป็นวิชาหนีนรก การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มันเป็นวิชา...อ่านต่อ...
2019-02-21T02:23:16+0000

"ศรัทธา" คือมีความเชื่อ เชื่อว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ จะทำให้จิตของเราสงบ มีสมาธิ ตัว"วิริยะ"คือความขยันหมั่นเพียร ก็เกิดขึ้น เกิดการกระทำ ขยันทำบ่อยๆ ก็เกิดความเคยชินในสิ่งที่ดี "สติ"ก็จะดำเนินไปพร้อมๆกัน พอทำไปเรื่อยๆ "สติ"ก็จะตามมา รู้สึกตัวได้ ว่ากำลังทำอะไร "สมาธิ" ก็ปร...อ่านต่อ...
2019-02-19T23:20:27+0000

บาปเกิดจากจิตฉันใด ย่อมหมดจดด้วยจิตฉันนั้น ความคิดของเรามันจะหมดความคิดไปด้วยอะไร ก็ด้วยความที่มันรู้ทันความคิด แล้วมันก็จะหยุดคิด มันคิดอยู่ แต่ให้เรารู้เท่าทันความคิด ทำอย่างไรจึงจะรู้ตลอด? ก็ต้องอาศัยตัวสติ การรู้ตัวตลอดเส้นสาย ท่านจึงใช้คำว่า ภาวนา คือ ตามดูรู้ให้เท่าทัน ...อ่านต่อ...
2019-02-16T22:39:29+0000

คำว่า วิปัสสนา คือให้เอาอารมณ์ที่ปรากฎอยู่ปัจจุบัน ไม่ต้องหาอารมณ์อื่นเข้ามาแทน อารมณ์ที่มันกลัว ก็กำหนดอารมณ์กลัวนั้นลงไป กำหนดลงไปที่ใจของเรานั่นแหล่ะ มันกลัวตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น มันชอบตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น มันไม่ชอบตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น นั้นคืออารมณ์ที่เป็นสัจจะธรรม ควา...อ่านต่อ...
2019-02-14T23:29:45+0000

บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์ดีแล้วจะเป็นพรสวรรค์ เป็นเหตุให้เราสมหวัง สมปรารถนา มนุ...อ่านต่อ...
2019-02-08T22:00:00+0000

เมื่อสติ และสัมปชัญญะ มีขึ้นมา อินทรีย์จะแก่กล้า นั่งก็ไม่ปวด ยืน เดิน ก็ไม่รู้สึกปวด มันรู้แต่ว่า สภาวะที่เกิดขึ้นนั้น เบา การกำหนดภาวนา มันง่ายขึ้น คล่องตัวขึ้น ขาที่เคยนั่งไม่เป็นระเบียบ มันก็ถูกจัดให้เป็นระเบียบ นั่นคือ การที่เข้าสู่สภาวะ ตามจังหวะของกายและจิต โดยที่เรา ผ่อนถ...อ่านต่อ...
2019-02-06T22:00:01+0000

การภาวนาในการที่จะให้เกิดสมาธิอย่างรวดเร็ว และมีสภาวะที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่น แน่วแน่เป็น “เอกัคคตารมณ์” (เป็นอารมณ์เดียว) ไม่หวั่นไหวต่อสภาวะเล็กๆ น้อยๆ ตัวอย่างเช่น ในการภาวนา “พองหนอ-ยุบหนอ” ผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้ และมีความรู้สึกที่อาการพอง และ...อ่านต่อ...
2019-02-02T22:00:01+0000

ในเวลาที่เรานั่งสมาธิ เรื่องที่ผ่านมาทั้งหมด โดยที่เราไม่ได้คิด มันก็ย้อนร้อยให้เราดู ให้เราเห็น มันเจาะเวลาย้อนหาอดีต ทั้งๆที่ในอดีตที่ผ่านมานั้น บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าดู แต่มันก็ไปของมัน นั่นคือจิต เรียกว่า จิตใต้สำนึก ฉะนั้น เราจะต้องมีสติคอยควบคุม ว่า เป็นจิตใต้สำ...อ่านต่อ...
2019-02-01T00:10:34+0000

เวลาเดินจงกรมได้ดีเต็มที่ จึงให้เดินจงกรม เป็นผลที่ดีและก็เป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับโยมทุกๆท่าน เพราะว่าการเดินตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างพลังให้ร่างกายเราแข็งแรง ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ สติดีขึ้น ผลพวงที่ตามมาจากการได้และการวิเคราะห์ลง สติมันดี รู้จักการเดิน รู้จักเดิน แล้วเราเดินตร...อ่านต่อ...
2019-01-30T22:00:00+0000

จริงๆแล้วไม่มีอะไรตาย มีแต่การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ถ้าใจเราไม่ถึงความสงบ ไม่ถึงความสุขเราก็กลัวทุกอย่าง ท่านเรียกว่าเรากลัวภัย ภัยในชีวิต ภัยเบื้องต้นกลัวเราไม่มีจะอยู่ กลัวเราไม่มีจะกิน กลัวเราไม่ได้กลัวเราเสีย กลัวเราไม่ดี กลัวเราไม่ชนะ กลัวเราแพ้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต...อ่านต่อ...
2019-01-22T22:00:01+0000

ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า จงมีสติ รักษาจิต อย่าให้ไปสัมผัส อย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับจิต ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ให้รู้เท่าทัน ภาวนาให้จิตมันมีสมาธิ ให้ตัวเรามีสติ รู้เท่าทันอาการของจิต รู้เท่าทัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่รับหรือสัมผัสอารมณ์ต่างๆ ที่จะทำให้ทุกข์ ให้เศร้า ให้เสียใจ ให...อ่านต่อ...
2019-01-14T22:00:01+0000

จากการทำจิตให้ถูกต้อง ทำจิต วางจิตให้ถูกต้องว่า เอ้อ...จิตเราเป็นยังไง นั้นการปฏิบัติของเรา คือ วางจิต คือ การวางจิตของเรา ให้มันเบาไหม รู้ว่าเบา รู้เบา เบาๆๆๆ จับอารมณ์ที่เบา สภาวะที่เบา สภาวะที่เบา คือ จิตมันเบาโล่ง อารมณ์ที่เบา คือ เรารู้สึกว่ามันเบา แต่ถ้าหากเราไม่มีสติ มันก็จะก...อ่านต่อ...
2019-01-09T22:00:00+0000

คำถาม: หากเรามีความทุกข์ต่างๆมากมาย การปฎิบัติกรรมฐาน สามารถคลายความทุกข์ได้หรือไม่ ตอบ: การทำกรรมฐานสามารถคลายความทุกข์ได้แน่นอน คนเรามันทุกข์อยู่ ๒ ส่วน ให้เราแยกออกให้ได้ ทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางจิต ถ้านับจริงๆมี ๓ คือทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางจิต ทุกข์ทางวิญญาณ วิญญาณคือการคิด ก็ทุก...อ่านต่อ...
2019-01-07T22:00:00+0000

หากเรามีสติสามารถตามรู้ตามดู ตามเห็น คอยต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่องมันก็ปุ๊ปเหมือนไฟแบตเตอรี่มันชาร์จสว่างปุ๊ป โดยระบบสัมผัส โดยระบบอัตโนมัติ automatic เลย จิตก็เช่นเดียวกัน พอรู้หนี่งปุ๊ปจิตสว่างหนึ่ง รู้ภาวะเดียวภาวะใดภาวะหนึ่ง เห็นท้องพองว๊าบ ยุบว๊าบ หากเราติดตามดูตามรู้อย่างเท่าท...อ่านต่อ...
2019-01-06T22:00:00+0000

ตามรู้อารมณ์กรรมฐาน!! ส่วนการเข้าสมาธิก็ค่อยๆเข้าลึกลงไปดิ่งลงไป ดูสภาวะที่มันดิ่งก็ดูไป หากมันจะแยกไปเราก็ดูที่มันแยกสภาวะ โดยให้ดูสภาวะที่มันมีอยู่ ที่มันเกิดขึ้นอยู่ เช่นหายใจเข้าออก ดูอาการพองยุบ อาการพองมันยาว แต่พออาการยุบ มันไม่เห็นอะไรเลย ก็ให้กำหนดรู้หนอ ถ้ามันกำหนด...อ่านต่อ...
2019-01-02T22:00:00+0000

ตัวสติ คือ ตัว กำแพงกั้น กั้นข้าศึกไม่ให้โจมตีได้ทันท่วงที ข้าศึกมา จะต้องข้ามกำแพงก่อน แต่นี้กำแพงก็ไม่มี ทหาร องครักษ์ รับใช้ก็ไม่มี เพราะอะไร เพราะเปิดประตูให้ข้าศึกเข้ามาเอง ยิ่งทำสมาธิไป ได้ยินเสียงเขามาทำก่อสร้างต่อเติมข้างล่างศาลา จิตมันหวั่นไหว นั่งไปปุ๊ป ปวดขา เอาอีกแล...อ่านต่อ...
2018-12-27T22:00:00+0000

อย่างโยคีที่ปฏิบัติธรมวันนี้ ต้องต่อสู้ กับความหงุดหงิดในใจ รอฟังนาฬิกา เมื่อไหร่มันจะตี ถึงเวลาเลิก นั่งหมุนเป็นเลขแปด ก็มี นั่นเป็นเพราะจิต มันไปเอาอารมณ์เก่าๆ ที่ผ่านมา มาคลุกเคล้า ต่อสู้กับมันอยู่นี้ ไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะ บัลลังก์หนึ่งก็แพ้ บัลลังก์หนึ่งก็ชนะ การทำสมาธิ เหมือ...อ่านต่อ...
2018-12-26T22:00:00+0000

อย่าให้บาปที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับจิตของเรา อย่าไปเอาเข้ามา ท่านเรียกว่า แขกที่ไม่ดี อย่าเชิญเข้ามาในบ้านของเรา บ้านอุปมาเหมือนกาย หรือจิต ตัวแขก อุปมาเหมือน ตัวเจตสิกธรรม คือบาป ตัวกิเลส ตัวทุกข์ จึงเราให้ได้มาหมั่นภาวนา เพื่อป้องกันความรู้สึกของจิตตัวนั้น ไม่ให้มันปรากฎเกิดขึ้น ...อ่านต่อ...
2018-12-25T22:00:01+0000

พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า บาปที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้น ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดหรือสร้างให้มันมีขึ้นที่จิตเรา ถ้าสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ ความทุกข์ ความตึงเครียด นอนไม่หลับ กินไม่ได้นอนหลับ ถ่ายไม่ดี มีแต่ทุกข์ หน้าเน่า ตั้งแต่ออกมาจากที่นอน เศร้าซึม ปรากฎขึ้นที่จิตของเรา ถ้าเรามอง...อ่านต่อ...
2018-12-24T22:00:00+0000

ในเวลาที่เรานั่งสมาธิ เรื่องที่ผ่านมาทั้งหมด โดยที่เราไม่ได้คิด มันก็ย้อนร้อยให้เราดู ให้เราเห็น มันเจาะเวลาย้อนหาอดีต ทั้งๆที่ในอดีตที่ผ่านมานั้น บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าดู แต่มันก็ไปของมัน นั่นคือจิต เรียกว่า จิตใต้สำนึก ฉะนั้น เราจะต้องมีสติคอยควบคุม ว่า เป็นจิตใต้สำ...อ่านต่อ...
2018-12-20T22:00:00+0000

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า จงอย่าประมาท สิ่งใดที่มันไม่ดี ที่ไม่เคยปรากฏขึ้น ในจิตของเราอย่าให้มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบาปอกุศลกรรม หรือสิ่งที่ไม่ดี อย่าให้มันมาแทรกในจิตของเรา อย่าให้มันเพาะบ่มงอกเงยขึ้นในจิตของเรา เมื่อมันเพาะบ่ม งอกเงย ขึ้นมาในจิตของเราเมื่อไหร่ เมื่อนั้นแหล...อ่านต่อ...
2018-12-17T00:41:43+0000

ถาม : การปฎิบัติธรรมจำเป็นต้องมีการสอบอารมณ์โดยบุคคลอื่นหรือไม่ ตอบ : โดยปรกติแล้วการปฎิบัติธรรมทั่วไปไม่จำเป็นต้องสอบอารมณ์ก็ได้ แต่ถ้าการปฎิบัติธรรมเป็นระบบต้องมีการสอบอารมณ์ เพราะการสอบอารมณ์จะทำให้สภาวะธรรมของเราเจริญขึ้น เรียกว่าการปรับอาการต่างๆของเรา ถ้าพูดภาษาธรรมหม...อ่านต่อ...
2018-12-10T22:00:00+0000

เมื่อจิตอยู่กับปัจจุบัน มันก็เห็นธรรมในธรรม ธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อปล่อยวาง มันปรากฏขึ้นตอนไหน ตอนพองหนอ ยุบหนอ มันเกิดความสุขวาบ สุขเกิดขึ้น ไม่ทุกข์แล้ว ทุกข์เกิดขึ้น สุขหายไป หายไปตอนไหน ตอนไหน ให้เรารู้ เมื่อเรารู้ นั่นแหล่ะ เรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สภาวะธรรมที่เห็...อ่านต่อ...
2018-12-09T22:00:01+0000

การปฏิบัติธรรม คือการมาตรวจสอบจิตของตัวเอง เพื่อชำระจิตของตนเองให้เบาบางจากกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด ที่มันมาฉาบทาจิตเรา ได้แก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง จากการได้ยินเสียง จากการเห็นทางตา มันอยากจะนำมาเป็นของตัวเอง ในที่สุดพอได้มา จิตก็พอกไว้ หนึ่งชั้น สองชั้น สิบชั้น เป็นร้อยชั้...อ่านต่อ...
2018-12-07T22:00:01+0000

คำว่า "บุญ" คือ การชำระจิตใจของเราที่มันตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแก่ตัวออกไป พอเราสามารถเอาความเห็นแก่ตัวออกไปได้ มันก็เบาใจ มันก็ไม่ทุกข์ใจ เพราะมันสามารถให้ใครก็ได้ ไม่เลือก พอได้ให้แล้ว ใจมันก็เบาสะอาด พอจิตใจสะอาด มันก็ไม่มืด ไม่ดำ มันไม่มืดไม่ดำก็เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ มองไกลๆก...อ่านต่อ...
2018-12-02T22:00:00+0000

ธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรา ธรรมที่ทำให้เกิดความสุข ธรรมที่เบิกบาน ทำแล้วอยากค้นหา อยากรู้ อยากเจอ มุ่งมานะอยากจะประพฤติปฏิบัติ นั่นแหละคือภาวะจิตที่เป็นบุญกุศล ที่อยากสัมผัสกับสิ่งที่เป็นสมาธิ ท่านเรียกว่า มหากุศลจิต แต่อีกส่วนจิตหนึ่ง มันปวดเหลือเกิน มันเมื่อยเหลือเกิน ไม่ไห...อ่านต่อ...
2018-12-01T22:00:00+0000

เรื่อง..พระเจ้าอชาตศัตรู ตอน คบพาล พาลไปหาผิด ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าอชาตศัตรู โอรสของพระเจ้าพิมพิสารและพระนางโกศลเทวี กษัตริย์แคว้นมคธ ขณะที่มารดาตั้งครรภ์ มารดาแพ้ท้องมาก อยากจะเสวยโลหิตพระราชบิดา พระเจ้าพิมพิสารจึงเอาพระขรรค์แทงพระชานุ(เข่า) รองพระโลหิตให้พระมเหสีเสวย พอได้เสว...อ่านต่อ...
2018-11-09T22:00:00+0000

การกำหนดจิตให้รู้เท่าทันจิตที่นึกคิด ให้มีสติเข้าไปดู เข้าไปรู้ ให้เห็นสิ่งที่ปรากฎขึ้น ในปัจจุบันจิต ว่ามันมีการเกิด การตั้งอยู่และ การดับไปอย่างไร ทางไหน จิตนั้นเกิดดับไปในทางที่เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบาปหรือเป็นบุญ และมีเท่าไรต้องรู้ต้องเห็นให้ละเอียดอย่าให้ขาดสติและอย่าส...อ่านต่อ...
2018-11-02T22:00:00+0000

ความไม่ประมาท คือให้เราตื่นอยู่ทุกขณะ ในการเคลื่อนไหวของชีวิต ตั้งแต่ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด นี้คือชีวิตเป็นๆที่เรามีอยู่ในสรรพสัตว์ที่อุบัติขึ้นในโลก มีชีวิตอยู่ คือชีวิตเป็นๆ เมื่อมีชีวิตเป็นๆ ฉะนั้น ตัวสติจะต้องได้รู้ความรู้สึกของจิต จับอาการของจิตให้ทันเมื่อทั...อ่านต่อ...
2018-10-30T22:00:00+0000

อย่างโยคีที่ปฏิบัติธรรมในวันนี้ ต้องต่อสู้กับความหงุดหงิดในใจ รอฟังนาฬิกาว่าเมื่อไหร่มันตี มันจะหมดเวลา นั่งหมุนเป็นเลขแปด ไปก็มี นั่นเพราะว่า จิตมันไปเอาอารมณ์เก่า ๆ ที่ผ่านมา มาคลุกเคล้า มาต่อสู้กับมันอยู่นี้ ไม่รู้ว่าแพ้ หรือชนะ บัลลังก์หนึ่งก็แพ้ บัลลังก์หนึ่งก็ชนะ การทำสม...อ่านต่อ...
2018-10-27T22:00:00+0000

ธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรา ธรรมที่ทำให้เกิดความสุข ธรรมที่เบิกบาน ทำแล้วอยากค้นหา อยากรู้ อยากเจอ มุ่งมานะอยากจะประพฤติปฏิบัติ นั่นแหละคือภาวะจิตที่เป็นบุญกุศล ที่อยากสัมผัสกับสิ่งที่เป็นสมาธิ ท่านเรียกว่า มหากุศลจิต แต่อีกส่วนจิตหนึ่ง มันปวดเหลือเกิน มันเมื่อยเหลือเกิน ไม่ไห...อ่านต่อ...
2018-10-23T22:00:00+0000

ในการปฏิบัติของเราทั้งหลาย ตั้งแต่ผู้ที่ใหม่และเก่า ใครปฏิบัติมาแล้ว ก็ปรับจิต ปรับความรู้สึกของเรา ให้มันเข้าร่องเข้ารอย คือทำใจให้มันสบาย ปรับความกังวลทั้งหลายออก ตัดความไม่ชอบหรือความอึดอัดออกจากใจของเรา เมื่อสามารถตัดความอึดอัด ความกังวล ความไม่ชอบออกจากใจของเราได้แล้ว ...อ่านต่อ...
2018-10-22T15:16:00+0000

การบรรลุธรรม หรือการปฏิบัติธรรม ถามว่ายากไหม ไม่ยาก ถามว่าง่ายไหม ไม่ง่าย ยิ่งถ้าไม่ถูกใจเรายิ่งยาก แต่ถ้าถูกใจ เราชอบ ง่าย ง่าย นั่นแหละวิธีการ ทำยังไงที่ว่า ทำใจ ทำใจให้สบาย ไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวล เรื่องใดๆทั้งสิ้น ไม่ต้องห่วงคนอื่น ห่วงตัวเอง ไม่ต้องดูคนอื่น ดูตัวเราเอง...อ่านต่อ...
2018-10-18T22:00:00+0000

การปฏิบัติธรรมก็มามองเข้าไปข้างในใจของเรา มองเข้ามาในใจของเรา ระลึกเข้าไปในใจของเราหลับตาไปมองเห็นหัวใจของเรา นั่นแหละ ผู้ที่เห็นหัวใจตัวเองนั่นแหละ คือ ผู้ที่ใกล้ และพัฒนาได้ดีขึ้นผู้ที่ยังไม่เห็นหัวใจตัวเอง ยังพัฒนายาก ต้องใช้เวลาต่อสู้ ในการแบกสังขารร่างกายของเรา โอวาท...อ่านต่อ...
2018-10-15T22:00:00+0000

ในการเดิน คือ การฝึกอินทรีย์เรา ให้เราแข็งแรงขึ้น ให้ธาตุขันธ์ อายตนะของเรามันถ่ายเทเลือดลมดีขึ้น เวลามานั่ง มันจะไม่ได้ปวด ไม่ทรมาน ถ้าเราไม่เดิน มานั่งเลยทั้งวัน ก็ไม่ทำให้รอด ไม่ไหว หนะ ไม่ไหวๆเพราะวิปัสสนามันให้จิตใจรู้เท่าทันต่อสภาวะอาการที่เกิด ถ้าเรารู้สภาวะอาการที่เกิ...อ่านต่อ...
2018-10-14T22:00:00+0000

ขอฝากโยคีไว้ว่า การเดินจงกรมก็ดี ให้เราเอาใจใส่ที่เท้า เอาใจไปใส่ที่เท้าในการเดิน การนั่ง เอาใจไปใส่ที่ท้อง ในการมองเข้าไปข้างใน หรือจากความรู้สึก บางทีคนรู้สึก บางทีคือเห็นเลย เห็นท้องมันพอง มันยุบ มันพอง มันยุบ บางทีเราเห็นลมเข้า ลมออก เห็นต้นลม ปลายลม กลางลม อันนี้ต้องให้เห็น ...อ่านต่อ...
2018-10-13T22:00:01+0000

"บุญ" คือ การชำระจิตใจของเราที่มันตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแก่ตัวออกไป พอเราสามารถเอาความเห็นแก่ตัวออกไปได้ มันก็เบาใจ มันก็ไม่ทุกข์ใจ เพราะมันสามารถให้ใครก็ได้ ไม่เลือก พอได้ให้แล้ว ใจมันก็เบาสะอาด พอจิตใจสะอาด มันก็ไม่มืด ไม่ดำ มันไม่มืดไม่ดำก็เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ มองไกลๆก็สามาร...อ่านต่อ...
2018-10-09T22:00:00+0000

เมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นขึ้น ต่อมาต้องทำอย่างไรล่ะ? ก็ต้องรักษามันไว้ เป็นทุนที่เราสร้างขึ้น รักษาไว้อย่าให้มันหด หายไป ทำอย่างไรจะไม่ให้มันหดหายไป อย่างเช่น เราทำสมาธิ เราเดินจงกรม ก็ให้มีสมาธิ ให้มีสติ นั่งสมาธิ ก็มีสมาธิ มีสติ ภายใน ไม่ใช่ ดูเหมือนมีสมาธิ สงบนิ่งที่กายอย่างเดี...อ่านต่อ...
2018-10-05T22:00:00+0000

ภาวะกรรมที่เป็นบาป ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในจิต ก็อย่าให้มันเกิด เมื่อเกิดแล้ว ก็ต้องฉุดรั้งมันไว้ อย่าให้จิตมันตกต่ำ หรือตัวกิเลสที่มันมาครอบงำจิต ทำยังไง ก็ต้องทะลายมันให้สิ้นไป วิธีทะลายก็คือสร้าง สติ สัมปชัญญะ สร้างจิต อย่าให้คิด อย่าให้ปรุงแต่ง ถ้าจิตเราคิด เราปรุงแต่ง นั้นก็...อ่านต่อ...
2018-10-04T22:00:00+0000

พุทโธ จิตก็ต้องอยู่ อยู่ที่ไหน ในขั้นเบสิคเบื้องต้นอยู่ที่ปลายจมูก เดี๋ยวบอกให้รู้ก่อน ผู้ที่ภาวนาพุทโธให้มีสติรู้เท่าทันลมกระทบที่ปลายจมูกทั้ง ๒ ข้าง รู้ว่าลมกระทบ หนัก เบา เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ให้รู้ก่อนนี้คือ ขั้นเบสิคในการภาวนาพุทโธ พอมาขั้นที่ ๒ ก็คือ มีสติตามลมเข้าไป พุท เข้...อ่านต่อ...
2018-09-21T22:00:01+0000

อะไร คือ อารมณ์ สิ่งที่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่มันเฉยๆ ก็คือ อารมณ์นี่ให้เราให้เข้าใจ และรู้เท่าทันอารมณ์ของเรา รู้ตัวเรา เข้าใจตัวเรา รู้อารมณ์ของเรา และสามารถฝืนอารมณ์ของเราได้ อารมณ์ที่มันเคยสบาย อยู่ที่บ้าน ที่เราทำอะไรก็ได้อยู่ที่บ้าน ที่เป็นอิ...อ่านต่อ...
2018-09-20T22:00:01+0000

เมื่อเราได้ความใส ความสุข จากการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ ท่านว่าอานิสงส์หรือผลที่เกิดจากการเจริญสมาธิ สมาธิ ๑.ไม่หลงสติตาย ๒.ตายไปแล้วไม่ต้องไปอบายภูมิทั้ง ๔ อันมี นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน ๓. นอนก็เป็นสุข ๔. ตื่นก็เป็นสุข ไม่วิตกกังวล ไม่ผวา ไม่เป็นโรคหัวใจ ไม่เป็นโรคควา...อ่านต่อ...
2018-09-17T22:00:00+0000

เมื่อเรากำหนด พองหนอ ยุบหนอ ไปเรื่อย เมื่อสมาธิเกิดมันจะเกิดภาวะนิ่งเฉยไป แว๊บหนึ่ง ความรู้สึกอื่นเปลี่ยนเข้ามา เป็นความคิดเปลี่ยนเข้ามา อาการที่เห็นความเกิดดับของพอง ของยุบ นั้นหายไป มีแต่กองแห่งความคิด คิดไปแล้ว เห็นสิ่งนั้น เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ แบบนี้มันจะง่วง แบบนี้มั...อ่านต่อ...
2018-09-12T22:00:02+0000

การปฏิบัติกรรมฐาน ขอบอกเราเคล็ดลับในข้อแรก ประการแรกเลย คือ ให้รู้จักใจเรา ให้รู้จักใจของเราเสียก่อน ประการที่ ๑ ประการที่ ๒ รู้จักอารมณ์ของเรา พอเรารู้จักใจเราแล้ว ก็มารู้จักอารมณ์ของเรา และประการที่ ๓ ต้องรู้จักความต้องการของเรา ว่าเราต้องการอะไร ว่าเราต้องการอะไร ประการที่ ๔ ...อ่านต่อ...
2018-09-09T22:00:00+0000

โยคีส่วนมากก็ได้ปฏิบัติกันมา หลายคอร์ส หลายครั้ง ก็มีอีกส่วนหนึ่ง ที่ไม่เคยมาปฏิบัติที่นี่ แต่อาจเคยปฏิบัติที่อื่นมา ก็ถามว่า ได้ไหม ได้ การปฏิบัติที่ไหนก็ตาม ถือว่าเราฝึกพื้นฐานของการปฏิบัติ ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต ถ้าเราไม่มีกรรมฐานแล้ว เราจะอยู่ในโ...อ่านต่อ...
2018-09-05T22:00:03+0000

...ให้รู้วิธีทำก่อน พอรู้วิธีทำได้แล้ว เวลาฟังธรรมบรรยาย จะได้เข้าใจในสภาวะ ในคำภาวนา คำว่าภาวนา คำว่ากำหนด คำว่าสภาวะ คำว่าอารมณ์ ว่าบางที มีโยคีท่านใด ท่านปฏิบัติธรรมสภาวะสูง ก็จะพูดตามสภาวะเราจะได้ตามทันเขา ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ไม่ให้เข้ากลางคัน และไม่อยากให้ออกกลางคัน เพราะ...อ่านต่อ...
2018-09-02T22:00:00+0000

คราวนี้ เราต้องมารักษาอารมณ์ที่ดี รักษาสภาวะจิตที่ไม่เอียงซ้าย ไม่เอียงขวา ไม่ติดดี ไม่ติดชั่ว อย่าให้มันติดดี อย่าให้มันติดชั่ว ถ้ามันติดดี ติดชั่ว นั่นคือมันไม่ได้รักษาจิต แต่มันวิ่งไปตามกิเลสตัณหา และอารมณ์ ฉะนั้น ให้มันอยู่กับปัจจุบัน อารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน และเป็นความจริง โ...อ่านต่อ...
2018-08-27T22:00:01+0000

เมื่อเราเห็นชีวิต เราก็ต้องสร้างจุดยืนของชีวิต สร้างอย่างไร? พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางไว้ให้ วางสติปัฏฐานสูตร ไว้อย่างชัดเจนพูดถึง “กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน” เมื่อเห็นกายของเรา ว่ากายของเรานี้มันเป็นอะไร กายมันสุข หรือกายมันทุกข์ มันเป็นที่กาย หรือ ที่ใจ ที่มันสุข มันทุกข์ ที่มันชอ...อ่านต่อ...
2018-08-25T22:00:01+0000

เมื่อเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้น ในรูป ในนาม ในกาย อันยาววา หนาคืบ กว้างศอก อันนี้แหล่ะ จึงเรียกว่า เห็นชีวิต ชีวิตใคร ชีวิตเรานั่นแหละ เมื่อเห็นหนึ่งชีวิตนี้แล้ว คุณค่าแห่งชีวิตก้าวแรกจึงเริ่มขึ้น ถ้ายังไม่เห็นรูปนาม ก็ยังไม่เริ่มก้าวแรกของชีวิต ความเป็นมนุษย์ ความเป็นตัวเรา เป็น...อ่านต่อ...
2018-08-24T22:00:01+0000

เมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมา อาการปวด อาการเจ็บหายเป็นปลิดทิ้งเลย เหมือนไม่เคยเป็น เหมือนไม่เคยมี นั่นคือภาวะจิตที่เป็นสมาธิ และสติ สัมปชัญญะ อยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่ตัวจิตของเราเอง มันก็ถอนจิตเราออกจากทุกข์ จิตเราก็เบาหล่ะทีนี้ ถอนความรู้สึก วิตกกังวลออกไปไม่รู้สึกกลัวอะไร มันก...อ่านต่อ...
2018-08-23T22:03:31+0000

เมื่อสมาธิเกิด สติ สัมปชัญญะก็มาประคองตามด้วย มันมาหนึ่งเดียว แต่มันมาพร้อมกันทั้งหมด จิตมันเย็นวุ๊บ เบากาย เบาใจ มันเบาตอนไหน มันเย็นตอนไหน สติต้องเราเท่าทันมัน โยคีเดินๆ นั่งลงปุ๊ป ขณะเดิน ขณะนั่ง จิตมันร้อนไหม จิตลุกลี้ลุกลนไหม? กระสับกระส่ายไหม กังวลไหม? ถ้าจิตกังวลอยู่ มันก็ไ...อ่านต่อ...
2018-08-22T22:00:01+0000

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า จงอย่าประมาท สิ่งใดที่มันไม่ดี ที่ไม่เคยปรากฏขึ้น ในจิตของเราอย่าให้มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบาปอกุศลกรรม หรือสิ่งที่ไม่ดี อย่าให้มันมาแทรกในจิตของเรา อย่าให้มันเพาะบ่มงอกเงยขึ้นในจิตของเรา เมื่อมันเพาะบ่ม งอกเงย ขึ้นมาในจิตของเราเมื่อไหร่ เมื่อนั้นแหล...อ่านต่อ...
2018-08-17T00:22:47+0000

บางคนเกิดมาไม่เคยเจอหน้ากัน รู้สึกเหมือนเคยเจอกัน คนเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีต เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในอดีต เห็นแล้วอยากทำ อยากช่วย อยากพูด อยากคุย อยากเจรจา นั่นคือ สิ่งที่ได้เกื้อกูลกันมาในอดีต สภาวะจิตตัวนี้มันระลึกไปเลยพร้อมกันทั้งหมด จนกระทั่งเห็นสภาวะว่า อ่อ อันนี้เที่ย...อ่านต่อ...
2018-08-15T23:30:46+0000

อาตมาถึงได้บอกว่า เวลานั่งกรรมฐาน ทั้งอารมณ์ชอบ และไม่ชอบ ให้พยายามกำหนดดูลงไป ต่อเนื่องลงไป อย่าถอย ดูให้มันจบไปทีละเรื่อง เหมือนเราดูละคร จบลงเป็นเรื่องๆไป สุดท้าย สมาธิจะเกิด อุปมาเหมือนฐานเจดีย์ มันจะกว้างมาก เราทำแรกๆนี้มันไม่ไหว มันจะตาย ไม่รู้จะเอายังไง หาจุดยืนไม่ได้ พอ...อ่านต่อ...
2018-08-09T22:00:00+0000

บางคนที่เคยทำแท้ง หรือช่วยคนอื่นทำแท้ง เมื่อสภาวะจิตสงบขึ้น มันจะนำไปสู่ความเป็นนิมิต เป็นภาวะกรรมนิมิต หรือจิตนิมิต ที่เราไม่ได้คิดหรือปรุงแต่งขึ้นมาเอง มันผุดขึ้นมาเป็นโอปปาติกะแห่งจิต เป็นนิมิตขึ้นมา ปรากฎขึ้นเป็นลูกน้อย หรือเด็กชายหญิงก็ตามโผล่ขึ้นมา เหลือกตาถลนใส่เรา ห...อ่านต่อ...
2018-08-05T22:00:00+0000

โยคีบางท่าน นั่งสมาธิไป บางทีมือมันก็หาย ขามันก็หาย ตัวมันก็หาย นั่นเป็นอาการกิริยาที่ปรากฏในธาตุ ธาตุอะไร สภาวะธาตุที่ปรากฏที่เป็นลม แต่ตัวเองกลับรู้สึก นั่งนิ่ง ลึก ดิ่งลงไปอยู่ แต่มองตาในเข้าไป มันไม่เห็นกาย ไม่เห็นมือ ไม่แขน ไม่เห็นตัวตน แต่มีความรู้สึกว่า ตัวเรา นั่งอยู่ บาง...อ่านต่อ...
2018-08-04T22:00:00+0000

ให้พวกเรา มีสติ รักษาจิต อย่าให้ไปสัมผัส อย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับจิต ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ให้รู้เท่าทัน ภาวนาให้จิตมันมีสมาธิ ให้ตัวเรามีสติ รู้เท่าทันอาการของจิต รู้เท่าทัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่รับหรือสัมผัสอารมณ์ต่างๆ ที่จะทำให้ทุกข์ ให้เศร้า ให้เสียใจ ให้ดีใจเพราะอารม...อ่านต่อ...
2018-08-01T01:25:36+0000

อะไร คือ อารมณ์ สิ่งที่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่มันเฉยๆ ก็คือ อารมณ์นี่ให้เราให้เข้าใจ และรู้เท่าทันอารมณ์ของเรา รู้ตัวเรา เข้าใจตัวเรา รู้อารมณ์ของเรา และสามารถฝืนอารมณ์ของเราได้ อารมณ์ที่มันเคยสบาย อยู่ที่บ้าน ที่เราทำอะไรก็ได้อยู่ที่บ้าน ที่เป็นอิ...อ่านต่อ...
2018-07-27T22:00:01+0000

สติเป็นตัวปกป้องคุ้มครองจิต ในสมัยพุทธกาล มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความอึดอัด กระวนกระวายใจ ในการที่จะรักษาระเบียบวินัย กฎกติกามารยาทในสังคม จนพระพี่เลี้ยงได้นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงเมตตาชี้แนะวิธีการรักษาจิตเพียงข้อเดียว คือ การ...อ่านต่อ...
2018-07-16T22:00:01+0000

จิตอยู่ตรงกลาง เป็นภาวะจิตที่บริสุทธิ์ ท่านเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาแห่งจิต คือ จิตที่ไม่ยึด ด้านซ้าย ด้านขวา จิตที่ไม่ยึดดี ไม่ยึดชั่ว เป็นจิตที่ไม่ประมาท กล่าวคือ เป็นภาวะจิตที่ไม่ถลำไปในสิ่งที่ชอบ จนติด จนยึด ไม่เกลียด จนไม่อยากจะพบ ไม่อยากจะเจอ วางจิตให้อยู่กลางๆ เหมือนโยคีเวลา...อ่านต่อ...
2018-07-11T22:00:00+0000

ให้ตัวเรามีสติ รู้เท่าทันอาการต่างๆของจิต รู้เท่าทัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่รับ หรือสัมผัสอารมณ์ต่างๆ ที่จะทำให้ทุกข์ ใหhเศร้า ให้เสียใจ ทำให้ดีใจ เพราะจิตมันรับอารมณ์มาแล้ว ก็สร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นมารก็สร้างเรือนให้ใหญ่โต ให้เราได้ลุ่มหลง แต่เมื่อมีสติ สัมปชัญญะ พระพุทธองค์ท่...อ่านต่อ...
2018-07-11T01:52:26+0000

การปฏิบัติธรรมก็มามองเข้าไปข้างในใจของเรา มองเข้ามาในใจของเรา ระลึกเข้าไปในใจของเราหลับตาไปมองเห็นหัวใจของเรา นั่นแหละ ผู้ที่เห็นหัวใจตัวเองนั่นแหละ คือ ผู้ที่ใกล้ และพัฒนาได้ดีขึ้น ผู้ที่ยังไม่เห็นหัวใจตัวเอง ยังพัฒนายาก ต้องใช้เวลาต่อสู้ ในการแบกสังขารร่างกายของเรา โอวาท...อ่านต่อ...
2018-07-08T22:00:00+0000

การปฏิบัติธรรมนี่ ทำให้ถึงที่ใจ สภาวะที่เราฟังแล้ว มันก็เป็นสภาวะที่ใจของเรา แล้ว เราก็จะเข้าใจง่าย ปฏิบัติธรรม สภาวธรรมก็เกิดขึ้น ไวขึ้นๆๆ บางทีบรรลุธรรม บรรลุธรรมเลย เหมือนสามเณร(สังกิจจะ) เพราะอินทรีย์ ร่างกายเราโดยทุกคนแข็งแรง น้อยที่จะไม่แข็งแรง อายุมากหน่อย น้ำหนักเยอะหน่...อ่านต่อ...
2018-07-04T22:00:00+0000

นักเรียนแพทย์เนี่ย เวลาเค้าไปเรียนกับอาจารย์ใหญ่ เค้าจะปิดหน้าไว้ก่อน ไม่ให้เห็นหน้า ถ้าเห็นหน้าแล้วจะจำ จำแล้วก็ขึ้นสมองเลยคราวเนี้ย สุดท้ายเต็มสมองเลย บางทีเรียนไม่จบ เค้าจึงปิดหน้าไว้ให้เห็นเฉพาะส่วนร่างกาย จะมาเปิดหน้าเมื่อตอนสุดท้ายใกล้จะจบคอร์ส เปิดปุ๊บ จำปั๊บ อาจารย์...อ่านต่อ...
2018-07-03T22:00:01+0000

เมื่อเราปฏิบัติได้แล้ว สภาวะได้แล้ว รู้ว่าอะไร คือ อะไรแล้ว ในจิตของเราเห็นสภาวะแล้ว เมื่อฟังธรรมมันก็จะง่าย ก็จะเข้าใจทันที เข้าใจทันที เพราะมันจะเป็นหลักปฏิบัติล้วนๆ ในสภาวะอารมณ์ล้วนๆ หนะเมื่อเป็นสภาวะอารมณ์ล้วนๆ เราก็ปฏิบัติได้แล้ว มันก็จะได้ทันทีเลย ได้ทันทีเลย ถ้าเรายัง...อ่านต่อ...
2018-07-02T22:00:00+0000

โยคีถึงไม่ได้สอบอารมณ์ก็ไม่เป็นไร ก็ยังมีการฟังธรรม และมีวิธีแก้ให้ด้วย เพราะรู้ว่าไม่มีเวลาที่จะสอบให้โยม โยคี ฉะนั้นจึงพยายามที่จะแสดงธรรม ให้บอกทั้งวิธีการ บอกทั้งอารมณ์และบอกวิธีแก้ เพื่อให้โยมนำไปปรับใช้ในสภาวะอาการที่เกิดขึ้นของจิตและอารมณ์ ฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็เห็...อ่านต่อ...
2018-06-30T22:00:01+0000

ในการปฏิบัติระยะเวลาไม่มาก ก็สามารถทำให้เรารู้ตัวว่า กิจของเราอยู่ตรงไหน ลมอยู่ตรงไหน อาการพอง อาการยุบอยู่ตรงไหน เป็นอันเดียวกันหรือคนละอัน เราสามารถให้คำตอบต่อตัวเราเองได้ พอให้คำตอบต่อตัวเราเอง แล้วก็ไปถามคำตอบไปสอบกับอาจารย์ว่า กับหลวงปู่ว่า อันนี้ใช่ไหม ผมทำแบบนี้ๆ มันไ...อ่านต่อ...
2018-06-18T22:00:00+0000

สมัยที่อาตมาปฏิบัติใหม่ๆ ก็มีครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาแล้ว แต่ท่านก็ปฏิบัติแบบที่ท่านทำ แต่พอเราปฏิบัติใหม่ๆ มันมีไฟ มันมีไฟ มีใจที่อยากจะรู้ มีใจที่อยากจะเห็น จากการได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟัง เราก็อยากจะฟัง แล้วอยากจะเห็น อยากปฏิบัติได้เต็มที่ ในสิ่งที่ท่านพูดมานั...อ่านต่อ...
2018-06-17T22:00:00+0000

บุญ แปลว่าเครือง,สิ่งชำระ ชำระความเลวร้ายออกจากใจของเรา เมื่อเราสามารถชำระสิงสาราสัตว์ที่เกิดขึ้น ออกจากจิตของเราแล้ว เราจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เริ่มต้นของการพัฒนาจิต เริ่มต้นของการพัฒนาชีวิตที่แท้... เพราะอะไร เพราะใจของเรา อาตมาอุปมาเหมือนดั่งเหวนรก เหวนรกนั้น สรรพสัตว์...อ่านต่อ...
2018-06-14T15:50:00+0000

จากปีติสัมโพชฌงค์ มาปัสสัทธิสัมโภชฌงค์ ความสงบระงับจิตในจิต จิตในจิต ในจิตใต้สำนึกและจิตที่วิจิตร เรียกว่า ตทังคจิตหรือวิมุตติจิต จิตที่มันดับสนิท ไม่มีอะไรมาขุ่นข้นให้มันมัวหมองได้ ให้มันมัวหมองได้ ท่านว่า ตทังค มันดับหมดทุกอารมณ์ที่เกิดอยู่ ไม่ใส่ใจใยดีกับอารมณ์นอกๆ เพียงแต...อ่านต่อ...
2018-06-11T22:00:01+0000

พอพองหนอ ยุบหนอ ก็ปวดหนอๆๆ คิดหนอๆๆ นิ่งหนอๆๆ หายหนอๆ เบาหนอๆๆๆ ลึกหนอลงไป ลึกหนอลงไป ลึกลงไป จิตมันจะนิ่งดิ่งๆๆๆลงไป นั้นเรากำหนดพร้อมกับการดูด้วยตาใน ไม่ได้ดูด้วยตาเนื้อ ดูตาเนื้อไม่เห็น ดูด้วยตาในลึกลงไป ในสภาวะอาการที่จิตมันเกิด มันดับ ขณะเดียวหัวใจมันเต้น ฉึบฉับ ฉึบฉับ เส้น...อ่านต่อ...
2018-05-29T22:00:00+0000

ฉะนั้นการบรรลุธรรมเนี้ย มันก็จะเข้าไปสู่จากธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มันก็ลงมาสู่วิริยสัมโพชฌงค์ พอสภาวะเห็นเรียบร้อยชัดเจนมากขึ้น มันก็ต้องตามต่อ เวลาไม่มีแล้วไม่เป็นอกาลิโก พระพุทธเจ้าว่า อกาลิโกโอปนยิโก โอปนยิโกไม่เลือกกาล ไม่เลือกเวลา สภาวธรรมจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ ขนาดที่เราไ...อ่านต่อ...
2018-05-24T22:00:01+0000

พอสัมผัสเหยียบลงฟุบๆๆ เห็นสภาวะการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของการเดินเหยียบลงแต่ละเท้า พอเหยียบลงครั้งแรก มันรู้สึกเบาและอุ่น พอเหยียบลงมันหนัก หนืด อาการเปลี่ยนแปลงหนัก หนืด และแฉะ ปรากฏเกิดขึ้นมาแทน นั้นคือสภาวธรรม นี้คือสภาวธรรม เป็นสภาวธรรม สภาวะอารมณ์ สภาวะกรรม กิริยากรร...อ่านต่อ...
2018-05-22T22:00:01+0000

ฉะนั้น ในภาวะจิตที่ไม่คิด ไม่นึก มันเฉยๆ โล่งๆ อยู่ในสมอง เหมือนทะเลไม่มีคลื่น บนท้องฟ้าไม่มีลมพัด ไม่มีอากาศถ่ายเท นั้นเป็นห่วงของจิตที่หยุดนิ่ง ผัสสะอยู่กับอุเบกขาจิต หรืออุเบกขาธรรม เฉย คำว่าเฉยในทีนี้ จิตเราอยู่ตรงไหน สติเราอยู่ตรงไหน ในขณะนั้น จิตมันเฉย แต่ตัวสติมันก็เฉย แต...อ่านต่อ...
2018-05-15T01:53:12+0000

อีกอันหนึ่งสูตร กาลามสูตร คือ ไม่เชื่อ ๘ อย่าง อันนี้อีกส่วนหนึ่ง นั้นคือว่า ในยุคนั้นคือ เค้ามุ่งมั่นในเรื่องที่ ๑ คือ กามสุขัลลิกานุโยค เรื่องที่ ๒ อัตตกิลมถานุโยค การบำเพ็ญตบะอย่างแก่กล้าหรือเคร่งครัดหรือ อุกฤษฏ์ ประเทศไทยยังไม่มีอุกกฤต มีแต่เหยาะๆแหยะๆอยู่ ยังไม่ถึงขั้นอุกฤษ...อ่านต่อ...
2018-05-08T22:00:00+0000

ภาวะเวทนาขันธ์ รูปขันธ์ สัญญาขันธ์ มีไหม มีทั้งหมด แต่อันไหนจะเกิดมาเด่นชัด ก็เราดูกำหนดตรงนั้นลงไป ให้เห็นเท่าทันอาการที่เกิด อาการที่มันมี และมันตั้งอยู่ ดับไปยังไง นี้คือการที่รู้เท่าทันการเกิดดับของขันธ์ ๕ และเห็นการแยกระหว่าง รูปนาม เมื่อเราเห็น เห็นอะไร บางครั้งอะไรเป็นเห...อ่านต่อ...
2018-05-01T23:52:17+0000

...ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๐๐ โดยมี พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.(หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) ท่านเจ้าอาวาส วัดป่าเจริญราช เมตตาเป็นประธาน และให้โอวาทธรรมแก่ผู้ร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๑ ที่ผ่านมา *** ขอเชิญรับชม รับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงธรรมเทศนา โดยพระวิปั...อ่านต่อ...
2018-05-01T09:26:13+0000

"มัชฌิมาปฏิปทาแห่งจิต"... เมื่อเราไม่ประมาท มันก็ถอนจิตออกจากความทุกข์ ถอนจิตออกจากความรัก ถอนจิตออกจากความชัง ถอนจิตออกจากความกลัว ความเกลียด ถอนจิตออกจากความได้ ความเสีย จะไม่มีได้และไม่มีเสีย... จิตก็อยู่ตรงกลาง เป็นภาวะจิตที่บริสุทธิ์ เรียกว่า #มัชฌิมาปฏิปทาแห่งจิต จิตอันไม่ย...อ่านต่อ...
2018-04-28T02:17:18+0000

ความไม่ประมาท คือให้เราตื่นอยู่ทุกขณะ ในการเคลื่อนไหวของชีวิต ตั้งแต่ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด นี้คือชีวิตเป็นๆที่เรามีอยู่ ในสรรพสัตว์ที่อุบัติขึ้นในโลก มีชีวิตอยู่ คือชีวิตเป็นๆ เมื่อมีชีวิตเป็นๆ ฉะนั้น ตัวสติจะต้องได้รู้ความรู้สึกของจิต จับอาการของจิตให้ทัน เมื่อท...อ่านต่อ...
2018-04-25T02:46:59+0000

ทุกข์ ท่านว่า เมื่อทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ รู้ที่ไหน มันทุกข์ที่ไหน กำหนดที่นั่น ให้รู้ที่นั่น อย่างเช่น โยคีทุกข์เพราะกำหนด ภาวนาไม่เห็นท้องพอง ท้องยุบ ทำยังไงหล่ะ ก็มามองแค่ท้อง แต่อย่าไปเบ่งท้อง มองเฉยๆ เหมือนเรามองน้ำไหล เหมือนเรามองลมพัดใบไม้ แว๊บๆ แค่นั้น แต่อย่าไปเบ่งให้...อ่านต่อ...
2018-04-22T22:00:01+0000

ภาวะของขันธ์ รูปขันธ์ ใจหรือจิตที่ไปรู้ของลมหายใจเข้า ลมหายใจออก อย่างมีสติเนี้ย เรียกว่าเห็นกองรูป เห็นกองนาม แต่ว่าตัวปัญญาจะเกิดไหม ไม่รู้ แล้วแต่ละบุคคล ในภาวะที่กองรูป กองนามเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นๆ ตั้งอยู่ ดับไป อุปาทะ ฐีติ ภังคะ อยู่ทุกวินาที ฉะนั้นผู้ปฏิบัติ คือ ผู้เฝ้าคอยส...อ่านต่อ...
2018-04-12T22:00:00+0000

ในภาวะรูปที่อยู่กับตัวหรือร่างกายของเราเนี่ย เอาในภาวะรูปที่เป็นตัวตนที่เรารู้สึกสัมผัสได้ แตะต้องได้ ก็คือกองรูปที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง ในภาวะรูปที่เรียกว่าขันธ์ มาโดยไม่ปรากฏ ดับแล้วก็ไปสู่ที่ไม่ปรากฏ ในภาวะที่ไม่ปรากฏนั้น มันมีตัวมีตนไหม ไม่มี จริงๆแล้วมีไหม มี มันมีทั้ง...อ่านต่อ...
2018-04-10T22:00:00+0000

สมุหทัย เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ต้นเหตุที่ทำให้ทุกข์มันเกิดนั้น คืออะไร คือความคิด หรือความกังวล หรือความต้องการ ทะเยอะทะยานตัณหา ที่มันทำให้ทุกข์ จริงๆ มันมีหลายชื่อ แต่มีสิ่งเดียว คือคำว่าทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าทุกข์ มันตรงประเด็น ไม่ต้องไม่ไล่ชื่อ ปวดหัวตัวร้อน ปวดฟัน ท้อ...อ่านต่อ...
2018-04-10T06:10:15+0000

จิตใจที่ไม่นิ่ง ท่านเรียกอีกอย่างว่า จิตใจที่ฟุ้งซ่าน จิตใจที่ลุกลี้ลุกลน จิตใจที่หาจุดยืนไม่ได้ ในภาวะจิตของเรายังเคว้งคว้าง อยู่ หาความแน่นอน หาจุดยืน หรือฐานของจิตไม่ได้ ถ้าหากโยคีท่านใดท่านหนึ่ง ขาดใจตายในภาวะจิตเช่นนี้แหล่ะ ทำให้เราไปสู่ทุคติภูมิ ไม่ไปสู่สุคติ ฉะนั้นเมื่...อ่านต่อ...
2018-04-07T22:00:00+0000

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง โอวาทธรรม พระค...อ่านต่อ...
2018-03-27T23:02:16+0000

"เหมือนพระสารีบุตรนับเมล็ดฝนที่ตกมาจากท้องฟ้าได้ ฉันใดก็ตาม จิตของผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่เหนืออารมณ์สุขทุกข์ เมื่ออยู่เหนืออารมณ์สุขทุกข์ ย่อมเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้น. อุปมาเหมือนดั่งแม่ค้า แม่ค้ากำลังจะทอดกล้วยก็แล้วกัน เอาน้ำมันลง ยังไม่เอากล้วยลง น้ำมันที่มันกำลังเดือดปุดๆๆ เห...อ่านต่อ...
2018-03-21T22:02:28+0000

อาการปวดเกิดขึ้น ถามว่าอาการปวดนั้นเปลี่ยนแปลงไหม? ตอบว่า เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นคือความไม่เที่ยง อาการเปลี่ยนแปลงจากปวด เป็นหายปวด จากหายปวดเป็นคิด จากคิดเป็นง่วง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับโยคีไหม? ตอบว่า เกิด แทบทุกๆชีวิต กับทุกขณะ ทุกบัลลังก์ก็ว่าได้ แต่ว่าภาวะสติ สั...อ่านต่อ...
2018-03-16T22:00:00+0000

ในระยะเวลาเจ็ดวัน เราลองมาสลัด มาขูด มาเกา มาทอน ทิ้งไปเสีย ให้เหลืออย่างเดียว คือสภาวธรรม สภาวธรรม สภาพธรรมที่เกิดขึ้น ดังนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เราก็จะเข้าสู่บทการปฏิบัติที่แท้จริง วันนี้เป็นการปฏิบัติแบบวอร์มอัพ ให้มันเข้าที่เข้าทางก่อน ให้เครื่องมันร้อนอุ่นๆ ถ้าสตาร...อ่านต่อ...
2018-03-14T22:00:00+0000

แล้วคราวนี้ที่รู้ว่าเอ้อ...ช้างเผือกเป็นสีขาวหรือสีชมพู นั้นเป็นอะไร นั้นคือเป็นสัญญาขันธ์เกิด สัญญาขันธ์เกิด มันเกิดวันละสามอย่าง สัญญาขันธ์เกิด เกิดภาวะอะไร รู้ตัวไหม ไม่รู้ พอรู้ปุ๊บ สติ สัมปชัญญะ มาแล้ว รู้พร้อมว่านี้คือเป็นแต่เพียงธาตุที่ปรากฏขึ้น แต่มันสามารถทำให้จิตของเร...อ่านต่อ...
2018-03-05T22:00:00+0000

ประโยชน์ของวิปัสสนา ๒๘ ข้อ ๑. ทำให้เป็นคนฉลาดเฉลียว ๒. ทำให้เป็นคนรู้จักปรมัตถธรรม ๓. ทำให้เป็นคนมีศีลธรรม มีวัฒนธรรมดีงาม ๔. ทำให้เป็นคนรักใคร่กัน สามัคคีกลมเกลียวกัน ๕. ทำให้เป็นคนมีเมตตา กรุณา ๖. ทำให้เป็นคนดีกว่าคน ๗. ทำให้เป็นคนไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบ ๘. ทำให้เป็นคนรู้จักตัวเอง ...อ่านต่อ...
2018-02-23T23:16:15+0000

คำถาม ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้น การกำหนดพองหนอ ยุบหนอไม่ทัน เพียงแต่รู้ว่า พองหรือยุบเท่านั้น หากจะให้ยาวต้องฝืนได้หรือไม่? คำตอบ การที่เราจะเห็นท้องพองท้องยุบจะสั้นหรือจะยาวไม่ใช่สิ่งสำคัญ ให้เราดูไปก่อนว่ามันจะยาวจะสั้นยังไงก็ช่าง มันเห็นสั้นก็ดูสั้น ๆ นั่นแหล่ะ ไม่ต้องไปด...อ่านต่อ...
2018-02-20T22:00:00+0000

สติเป็นตัวปกป้องคุ้มครองจิต ในสมัยพุทธกาล มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความอึดอัด กระวนกระวายใจ ในการที่จะรักษาระเบียบวินัย กฎกติกามารยาทในสังคม จนพระพี่เลี้ยงได้นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงเมตตาชี้แนะวิธีการรักษาจิตเพียงข้อเดียว คือการ...อ่านต่อ...
2018-02-19T22:00:00+0000

จิตนุ่มนวล...ควรแก่งานดูใจ พอจิตผ่องใสแล้วทำให้เกิดเมตตา เราจะนึกถึงญาติพี่น้อง คิดอยากให้คนโน้นคนนี้ได้มาปฏิบัติ อยากให้เขาได้บุญ พอจิตมันผ่องใส จิตมันเบาโล่งสบาย เราจะนั่งได้ทั้งวัน ขยันกำหนด ขยันเดิน ขยันภาวนา นี่คือจิตผ่องใสเกลี้ยงเกลา จิตไม่เศร้า จิตก็ตื่นตัว เบิกบาน ตัวนี...อ่านต่อ...
2018-02-16T22:00:00+0000

โสฬสญาณ การจะได้ผ่านโสฬสญาณนั้น ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีมาแต่ชาติปางก่อนด้วย เพราะว่าบางท่านพยายามปฏิบัติ ๓ เทอมติดต่อกันเป็นเวลา ๖ เดือน แต่ไม่สามารถจะผ่านโสฬสญาณได้ บางท่านปฏิบัติ ๙ วัน ก็สามารถผ่านโสฬสญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบารมีแต่ละบุคคลถึงแม้ยังไม่ผ่านโสฬสญาณ โยคีผู้ปฏิบัต...อ่านต่อ...
2018-02-15T22:00:00+0000

การปฏิบัติธรรมจะช่วยตัดกรรมเก่าได้ไหม? ถามว่ากรรมอะไร กรรมมีอยู่สามทาง ถ้ากรรมเล็กน้อยตัดได้ สมัยอาตมาเด็ก ๆ ยังไม่บวชเพื่อนชวนไปดูไก่ชน มีไก่ตัวหนึ่งถูกแทงที่คอ เลยเอาไก่ไปรักษา ด้วยความหวังดีก็เอาขนไก่แทงหมุนเข้าไปที่คอไก่เพื่อเอาน้ำเสลดน้ำเลือดออก พอมานั่งกรรมฐาน มันเหมื...อ่านต่อ...
2018-02-11T22:00:00+0000

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมอง ย่อมมีทุคติเป็นที่ไป เมื่อจิตเราขุ่นมัว เศร้าหมอง จิตดับ ตายลงไป ก็นำจิตตัวนี้ไปต่อ ให้ขุ่นมัวอีกภพชาติต่อไปๆ คนที่หยาบ ไม่พัฒนา ก็จะหยาบต่อไป อีกภพชาติหนึ่ง นั่นคือภาวะกรรมที่ตามมา ตามภพชาติ ฉะนั้นเมื่อ...อ่านต่อ...
2018-02-10T22:00:00+0000

นั้นท่านว่า ให้มีสติรู้เท่าทันการเกิดดับของรูปนามขันธ์ ๕ อันจะเป็นเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า เป็นแนวทางปฏิบัติ เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคล เพราะการรู้เห็นการเกิดดับของขันธ์ ๕ ของรูปนาม ขันธ์ ๕ ย่อมนำพาให้จิตนั้น ไม่ยึดติดในอุปาทานขันธ์ ไม่ยึดติดในภพชาติ เมื่อไม่ยึดติดในภพชา...อ่านต่อ...
2018-02-08T22:00:00+0000

ภาวะของขันธ์ รูปขันธ์ ใจหรือจิตที่ไปรู้ของลมหายใจเข้า ลมหายใจออก อย่างมีสติเนี้ย เรียกว่าเห็นกองรูป เห็นกองนาม แต่ว่าตัวปัญญาจะเกิดไหม ไม่รู้ แล้วแต่ละบุคคล ในภาวะที่กองรูป กองนามเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นๆ ตั้งอยู่ ดับไป อุปาทะ ฐีติ ภังคะ อยู่ทุกวินาที โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ ว...อ่านต่อ...
2018-02-05T22:00:00+0000

เราต้องทะลายสิ่งไม่ดีออกไปจากจิต ที่เป็นอารมณ์ เป็นอนุสัยที่ขุ่นอยู่ข้างใน ทะลายมันออกมาให้หมด พอหมดจดบริสุทธิ์ นั่นแหล่ะ เมื่อจิตดับดวงสุดท้าย มันก็มีแต่ความบริสุทธิ์ พอเกิดใหม่ปุ๊บ มันก็มีแต่ความบริสุทธิ์ นั่นแหล่ะ จึงเรียกว่า ปภสฺสรมิทํ จิตฺตํ จิตเริ่มต้นจึงบริสุทธิ์ พระพุ...อ่านต่อ...
2018-01-27T22:00:00+0000

วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา #วัดป่าเจริญราช #วันนี้วันพระ "ในการที่ให้ร้ายคนอื่น นินทาคนอื่น ก็เป็นบาป เจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหาย ก็เป็นบาป... นั้น เรามาละการกระทำบาปทั้งปวง ยังกุศลให้ถึงพร้อมคือ ทำคุณงามความดีให้เกิดปัญญา"... โอวาทธรรม พระครูปทุม...อ่านต่อ...
2018-01-15T21:00:00+0000

องค์ภาวนา...เป็นบทนำสู่ความสงบ องค์ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ พุทโธ สัมมา อะระหัง นะมะ พะธะ นะโมพุทธายะ เกิด ดับ ไหว นิ่ง นี้เป็นเพียงบทนำไปสู่ความสงบ และเกิดสมาธิได้ง่าย สุดท้ายเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปกำหนด เราจะกำหนดแต่สภาวธรรมขั้นสูงที่เกิดขึ้น เปรียบเหมือนกับเจดีย์กับยอดเจดีย์ เราจ...อ่านต่อ...
2018-01-14T22:00:00+0000

คำถาม: เวลานั่งสมาธิ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ รู้สึกอึดอัด เพราะเกิดลังเลว่า ใช่พองหรือไม่ หรือใช่ยุบหรือไม่ ตอบ: ทำไมเราต้องลังเลกับมันละ ท้องพองก็กำหนดพอง หนอ มันยุบก็กำหนดยุบหนอเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปสงสัยหรอก พองหรือยุบ นี่คือหลักการง่ายๆ ไม่ต้องไปสงสัยว่าใช่หรือเปล่า หากต้องการรู้ว...อ่านต่อ...
2018-01-13T22:00:00+0000

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง โอวาทธรรม พระค...อ่านต่อ...
2018-01-09T23:12:18+0000

การถ่ายทอดสดพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๖ ระหว่าง วันที่ ๑-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เมตตาเป็นประธานและให้โอวาทธรรม โดย พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.(หลวงพ่อวีระนนท์) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช......อ่านต่อ...
2017-12-08T00:55:11+0000

ฉะนั้น เมื่อเรามีสติรู้ดูที่ขา รู้ดูที่ใจ รู้ดูที่หัว ดูที่อวัยวะต่างๆ ที่มันเป็นฐานที่เกิด ตรงนี้แหละ เรารู้ ดูให้ชัดเจนแล้วก็น้อมจิตไปกำหนดตามฐานนั้นๆที่มันเกิด จึงเรียกว่า ยาธาตุ แปลว่า รู้ รู้ว่าเราคิด บางคนไม่รู้เลยนะว่าตัวเองคิด รู้ว่าเราคิด รู้ว่าเรานั่ง พองหนอ ยุบหนอ บาง...อ่านต่อ...
2017-07-30T22:00:00+0000

นามจิต คือ ความรู้สึกแว้บๆ ความรู้สึกหวิวๆ ความรู้สึกว่า มันกำลังเคลิ้มอยู่ นี่นามจิต บางอันมันไม่รู้สึกเลยรูปมจิต มันเห็นแต่จิต วูบ ไปไหน กลับไปบ้าน ไปทำอะไร ไปหาลูก ไปทำอะไร ไปหาแฟน หนะ มันไปเต็มๆ มันหยาบๆไปเลย นั้นในลักษณะของรูปมจิต ไปหารูปที่เราชอบ ไปหารูปที่เราชอบ เรียกว่า รูป...อ่านต่อ...
2017-07-28T22:00:00+0000

ฉะนั้น ท่านจึงว่า ให้มีสติเห็นการแยกรูป แยกนาม รูป อาการปวดเป็นอะไร เป็นรูป ใจที่เห็นว่ามันปวดหนะ ที่รู้ว่าปวดเป็นนาม สภาวะรูปและนามเกิดขึ้นและมันแยกกันตอนไหน มันแยกกันตอนไหน ที่เรานั่งพองหนอ ยุบหนอ ปวดหนอเนี่ย มันแยกออกไปตอนไหน ถ้าเรามีสติเห็นการแยกของมันซึมออกไป นั่นแหละนามร...อ่านต่อ...
2017-07-27T22:00:00+0000

พึงรักษาจิตไว้ อย่าไปหลงบุญ อย่าไปหลงบาป ทำบุญแล้วเข้าใจว่าบุญนั้นเกิดประโยชน์ ความสุขเกิดขึ้น ความสุขเกิดขึ้น แต่บุญนี้แหละจะเป็นพลังงานผลักดันให้เราทำความดีได้สำเร็จ ทำความดีให้สำเร็จ นั้นคือ ภาวะแห่งบุญ อันเป็นนามธรรมและรูปธรรม ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เรามาบำเพ็ญภาว...อ่านต่อ...
2017-07-26T22:00:00+0000

เมื่ออปุญญาภิสังขารมันเกิดขึ้น เราก็จะเบื่อหน่ายจากความดี ไม่ว่าความดีเล็กๆน้อยๆ สวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกัน เราก็จะเบื่อหน่าย ละทิ้งไป ใน ๑ วัน ๒๔ ชั่วโมง เราก็จะหาโอกาสภาวนาสัก ๓๐ นาที ก็ไม่ได้ ไปทำมาค้าขาย ไม่มีใครมาก็นั่งสงบ ทำจิตสงบ แว๊บหนึ่ง ๕ นาที ๑๐ นาทีก็ได้ ในเสี้ย...อ่านต่อ...
2017-07-24T22:00:00+0000

เราไม่ทำให้ถึงที่สุด ไม่ทำให้เต็มที่ มันจะยากต่อการว่า เออ...สมาธิเป็นยังไง ความสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นยังไง ไม่รู้เลย ไม่เคยได้เลย ไม่เคยพบเลย ไม่เคยเจอเลย นี่น่าเศร้า มีพระวิปัสสนากรรมฐานที่มหาจุฬาฯ ให้อาตมาไปสอบอารมณ์ ไปสอบอารมณ์ว่าพระคุณเจ้าเห็นไหม ท้องพอง ท้องยุบ ไม่เห็นแต่...อ่านต่อ...
2017-07-23T22:00:00+0000

มันจะเกิดประโยชน์ตรงไหน มันเกิดประโยชน์ตรงที่ให้เรามีสติไปรู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นในส่วนทั้ง ๔ หรือฐานทั้ง ๔ เนี้ย มันมีปัญหาตรงไหน แล้วเราจะแก้ปัญหาตรงจุดนั้นยังไง ฐานนั้นยังไง เช่น ล้อลม ล้อรถไม่มีลม เราก็เติมยางลมให้เสมอกัน รถก็จะสามารถอยู่ได้ อุปมาเหมือนการที่เราไม่มีอินทรี...อ่านต่อ...
2017-07-20T22:00:00+0000

การปฏิบัติบูชา คือการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรม นี้คือการบูชาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญ พร้อมกันนั้น พระองค์ยังตรัสว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา(ตถาคต) ผู้ใดที่เห็นพระธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ผู้ใดเห็นแก่นแท...อ่านต่อ...
2017-07-19T22:00:00+0000

อย่างโยคีมานั่งสมาธิ อะไรมาทิ่มแทงมากที่สุด สิ่งนั้นคือ ทุกขเวทนา ปวดหนอๆ จะตายหนอๆ ไม่ไหวแล้วหนอๆ นี่คืออาวุธที่มาทิ่มแทงหัวใจ มันทิ่มแทงที่ขามันก็ปวดแค่ขา ถ้าไม่มีสติ ไม่มีขันติ มันปวดที่ไหนหละ ปวดที่ขา ปวดที่ใจ ตายเลย มันแยกไม่ออกว่าอะไรคือเหตุ มันปวดเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้...อ่านต่อ...
2017-07-18T22:00:00+0000

เมื่อเราเสียสละเวลามาปฏิบัติธรรมแล้ว เราก็ควรทำให้เต็มที่ในเวลาปฏิบัติ ไม่ให้เสียเวลา เพราะเวลาเป็นเงินเป็นทอง เวลาคือนาทีทองของชีวิต เราเกิดเเป๊ปเดียว เราตาย บอกไม่ได้ ว่าเวลาไหนเราจะตาย มันไว เพราะความตายเปรียบเหมือน เงาติดตามตัวเราตลอดเวลา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ ว...อ่านต่อ...
2017-07-17T22:00:00+0000

เมื่อเรามาปฏิบัติธรรม รู้ความจริงตัวเราเองดีแล้ว ก็ให้แก้ไขสิ่งที่ไม่ดี ฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งบริสุทธิ์ หัวใจเรามีสี่ห้อง แบ่งให้พ่อแม่ สองห้อง ตัวเองหนึ่งห้อง คนรักหนึ่งห้อง มันสกปรกหรือผิดหวังหนึ่งห้อง มันยังเหลืออีกสามห้อง ไว้ประคองชีวิตให้เดินหน้าสู้ต่อไป ไม่ใช่ทรุดห...อ่านต่อ...
2017-07-16T22:00:00+0000

เมื่อเราเห็นกิเลสความเศร้าหมองของจิตเราแล้ว ต้องหาทางกำจัดมันออกไป เรียกว่า วิริยะสัมโพชฌงค์ คือขยันกำหนดให้เป็นเนืองนิตย์ จิตที่มันโกรธก็กำหนดมันบ่อยๆ โกรธหนอๆ พอมันหายไปแล้วก็เจริญเมตตาบ่อยๆเข้า เมื่อเจริญเมตตาบ่อยเข้า แล้ว อาการของจิตที่ชอบโกรธมันก็จะเลือนลางและหายไป เพ...อ่านต่อ...
2017-07-15T22:00:00+0000

เวลาเรารู้สึกปวด ก็กำหนดปวดหนอ เวลาเบื่อก็กำหนดเบื่อหนอ เวลาคิดก็กำหนดคิดหนอ นั่นแหละ ต้องให้ทันปัจจุบัน ถ้าเราคอยเฝ้าดู เราจะรู้ว่า อ่อ ที่มันเป็น มันไม่ใช่จิตของเรา มันเป็นอารมณ์อื่นที่เกิดขึ้นมา ที่เราจินตนาการสร้างขึ้นมา แต่จิตของเรามันถูกหลอมด้วย ความคิดของเรา มันถูกหลอก...อ่านต่อ...
2017-07-14T22:00:00+0000

ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์ คือธรรมที่จะสอดแทรกเข้าไปลึกถึงแก่นแท้ ว่าอันนี้เป็นเราหรือไม่ เป็นความคิดเราหรือเป็นจิตของเรา ถ้าสติเราทัน มันก็จะเห็นว่า นี้คือความคิดจัดเป็นโซนหนึ่ง นี้คือจิต จัดเป็นอีกโซนหนึ่ง อันนี้คือจิตมันสร้างขึ้นมาอีกโซนหนึ่ง เราจะสามารถรู้ได้ว่า กายของเราเป็นอ...อ่านต่อ...
2017-07-12T22:00:00+0000

โยคีบางท่านสภาวธรรมเกิด แต่ตัวสติหรือความคิดมันตามไม่ทัน เมื่อตามไม่ทัน มันจึงเกิดการแอนตี้กันในที่สุดมันก็เกิดการฟุ้ง ฉะนั้นเราต้องทำเหมือนลักษณะต้นอ้อที่ลู่ไปตามลม ภาวะไม่ฝืน ไม่ขืน ไม่บังคับ ไม่ฝืนไม่ขืนไม่บังคับ กำหนดลงไปในอาการที่เห็น ที่เป็นอยู่ อันไหนที่มันเด่นชัด กำ...อ่านต่อ...
2017-07-04T22:00:00+0000

เมื่อกำหนดภาวนาแล้ว โยคีผู้กำหนดภาวนาได้สภาวะต่างๆ มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องๆๆ ทั้งอาการที่ท้องพอง ท้องยุบ จนไม่สามารถจะกำหนดมันได้ เมื่อสมาธิมันดิ่ง เราก็มีสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างนั้น เราก็ดูมัน ดูแต่กำหนดในจิตไม่ได้ออกกล่าวให้รู้ เห็น ดูมันว่ามันเป็นยังไง ดูตั้งแต่เบื้องต้น ...อ่านต่อ...
2017-07-03T22:00:00+0000

ฉะนั้นเวลาการกำหนดอะไร ก็กำหนดตั้งแต่เบื้องต้น ให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้น ปวด ก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้น คิดก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้น พองยุบก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้น นั้นแหละ คือ การเห็นเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด ถ้าเราเห็นเบื้องต้นแล้ว มันก็จะเห็นต่อเนื่องเป็นต้น และเห็นขบวน เหมือนเราเห็นรถไฟ...อ่านต่อ...
2017-07-02T22:00:00+0000

ดังนั้น มีภาวะตัวทิฏฐิ ที่แปลว่า ความเห็น เราอย่าไปคิดเห็น ส่วนมากโยคีคิดเห็น ไม่กำหนดตามที่คิดไม่กำหนดตามอาการที่เกิด อาการที่มันปวด มันปวด ก็กำหนดที่ปวด อาการที่มันนิ่ง ก็กำหนดที่นิ่ง อาการที่มันว่าง ก็กำหนดที่ว่าง อาการที่มันเฉยๆ ก็กำหนดเฉยๆ แต่โยคีไม่ได้กำหนดสิ่งเหล่านั้นเ...อ่านต่อ...
2017-07-01T22:00:00+0000

ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิด หรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต...อ่านต่อ...
2017-06-30T22:00:00+0000

ในสภาวะที่โยคีภาวนา พองหนอ ยุบหนอๆ หรือ พุทโธๆ จิตเกิดความสงบลงไป โยคีต้องตามอาการของความสงบลงไป บางทีอาการอารมณ์โผล่มาปุ๊ป มันกระด้างเลย ฉะนั้นสติของเราต้องทันมัน นั่นคือกรรมที่ติดตนมา ในสันดาน มันมาตัดรอน กุศลธรรม ในจิตเรา สามารถทะลุทะลวง ไปถึงจุดสูงสุดได้ มันจึงทำให้จิตเราหย...อ่านต่อ...
2017-06-29T22:00:00+0000

คำว่า วิปัสสนา คือให้เอาอารมณ์ที่ปรากฎอยู่ปัจจุบัน ไม่ต้องหาอารมณ์อื่นเข้ามาแทน อารมณ์ที่มันกลัว ก็กำหนดอารมณ์กลัวนั้นลงไป กำหนดลงไปที่ใจของเรานั่นแหล่ะ มันกลัวตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น มันชอบตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น มันไม่ชอบตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น นั้นคืออารมณ์ที่เป็นสัจจะธรรม ความจ...อ่านต่อ...
2017-06-28T22:00:00+0000

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ งานอะไร เรามานั่งกรรมฐาน มาสมาทานศีล ๘ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา นี้คืองานของจิตวิญญาณ เป็นงานที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด ให้เป็นตัวของตัวเอง ไม่เป็นทาสของกิเลสและอารมณ์ ถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเอง มันก็เป็นทาสของกิเลสและอารมณ์อยู่ ตลอดภพ...อ่านต่อ...
2017-06-27T22:00:00+0000

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง โอวาทธรรม พระค...อ่านต่อ...
2017-06-26T22:00:00+0000

เมื่อเรามาปฏิบัติก็ให้รู้ความจริง อนิจจัง มันไม่เที่ยง เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว มันเปลี่ยนแปลง แตกดับสลายไป ทุกขัง เมื่อเราเก็บมาไว้ในใจ ในตัวเรา มันทั้งเครียด ทั้งทุกข์ นอนไม่หลับ ขับถ่ายไม่ปกติ กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บ นั้นคือภาวะจากทุกข์ แปลว่า สิ่งที่ทนทรมานอยู่ มันยังแก้ไม่ได้ มั...อ่านต่อ...
2017-06-25T22:00:00+0000

เมื่อสติเราเกิดมีขึ้นแล้ว ก็จะเป็นตัวประคองชีวิตจิตใจของเรา ให้มันเข้าร่องเข้ารอย ไม่ให้จิตออกนอกลู่นอกทาง เหมือนเรามานั่งภาวนา ตัวภาวนาคือการมีสติ เมื่อจิตออกนอก ก็กำหนดว่า คิดหนอๆ ออกหนอๆ มันคิดไปไกลก็ให้กำหนดคิดหนอๆ ออกหนอๆ รู้หนอๆ คือการกำหนดรู้ความจริงที่ปรากฎอยู่ ถ้ามั...อ่านต่อ...
2017-06-23T22:00:00+0000

สัมมาทิฏฐิ คือปัญญาอันเห็นชอบ เห็นอะไร เห็นชอบในตัวตนเราก่อน ว่า เมื่อเราสำรวจตรวจตราตัวเราลงไปนั้น พบความดี ความชอบอยูในตัวเรา มีไหม ความดีความชอบ มีกี่เปอร์เซ็นต์ ทีนี้ให้เราหาความดีให้ตัวเอง โดยไม่มีจิตใจที่เอนเอียง ให้ตรง ซื่อ บริสุทธิ์กับตัวเอง ดีก็คือดี ผิดก็คือผิด บาปก็ค...อ่านต่อ...
2017-06-22T22:00:00+0000

คำว่า รู้ ตื่น เบิกบาน มาจากพระนามของพระพุทธเจ้าว่า พุทฺโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้รู้ รู้อะไร คือรู้จิตของตนเอง รู้โลกนอก รู้โลกใน รู้โลกิยจิต รู้โลกิยธรรม ผู้ตื่นในที่นี่ คือตื่นจากความโง่ ที่เรียกว่าอวิชชาที่ปิดบัง คือตื่นจากความไม่ฉลาด ให้ฉลาด ฉลาดในตัวเอง คือรู้กาย รู้ใจข...อ่านต่อ...
2017-06-21T22:00:00+0000

การปฏิบัติธรรม คือการศึกษาตัวเราเอง ให้เข้าใจสภาวะกาย สภาวะจิตของเราเอง พร้อมกับความสำนึกรู้สึกที่จิตใจของเรา ที่ผุดขึ้นมาอย่างแท้จริง ว่า มีอาการอย่างไรบ้าง มีความรู้สึกสำนึกอย่างไรบ้าง มันผุดโผล่ขึ้นมาจากจิต ที่เรียกว่า โอปปาติกจิต ที่เราไม่เคยรู้ เคยสัมผัสในจิตของเราเลย เ...อ่านต่อ...
2017-06-20T22:00:00+0000

ศีล เป็นบาทฐานเบื้องต้น เป็นบาทฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่คุณธรรมอันสูง ท่านว่า “สีลัง โลเก อะนุตตะรัง” ..ศีลเป็นเยี่ยมในโลก คือ ความบริสุทธิ์ของจิต ความบริสุทธิ์ของตัวเรา เราไม่มีความวิตกกังวลใดๆ ในการทำกรรมฐาน ขณะที่เรานั่งอยู่ โยคีนั่งอยู่ ก็ไม่ต้องมีวิตกกังวลห่วงหน้าพะวงหลัง ด...อ่านต่อ...
2017-06-19T22:00:00+0000

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม มีวันเวลาที่จะแตกดับ ฉะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อม ก่อนที่มันจะแตกดับ ทำอ...อ่านต่อ...
2017-06-18T22:00:00+0000

บางคนนั่งไปปวดศีรษะ อะไรทำให้ปวด ความตึงเครียดหรือเปล่า ไม่ได้เครียด ภาวะจิตเหมือนถูกบีบศีรษะ อาการเหมือนถูกบีบ พอเราเรียกเข้ามาถามว่าเป็นไง ก็ไม่ปวด นั้นคือ กรรม เข้ามาแทรกกรรมฐาน ฉะนั้นต้องพยายามนั่งแผ่เมตตา แผ่เมตตาด้วยจิต ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ตั้งแต่ในอด...อ่านต่อ...
2017-06-16T22:00:00+0000

มีพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งกรรมฐาน นั่งไปปวดหัวเข่า ทั้งโยมเคยมาปฏิบัติที่นี่เหมือนกัน ปวดหัวเข่า ปวดมากเหมือนจะระเบิด เหมือนไฟไหม้ เหมือนใครเอามีดมาฟันลงไป มาสับลงไป บางคนก็บอก ไม่ลุก ก็ไม่ยอมลุก ๓ ชั่วโมงนั่งปุ๊บ เห็นกบมันกระโดดจากหัวเข่า วูบออกมาเลย หันหน้ามา กบมันตัวใหญ่ขึ้นๆๆๆ...อ่านต่อ...
2017-06-15T22:00:00+0000

เริ่มตั้งแต่อุปจารสมาธิ บางคนก็เห็นเป็นนิมิต เป็นนิมิต ขณิกสมาธิ แต่มีความรู้สึก แต่อุปจารสมาธิก็จะเกิดนิมิต เห็นสิ่งนั่นเห็นสิ่งนี้ เห็นผู้คนอื่นที่ตายไป เห็นป่าภูเขา แม่น้ำ นั้นอยู่ในขั้น อุปจารสมาธิ จิตที่อยู่ในอุปจารสมาธิ บางทีเห็นคู่กรรม คู่เวร ก็มี นึกถึงตนเอง อดีตที่ทำไว...อ่านต่อ...
2017-06-14T22:00:00+0000

อย่างโยคีนั่งสมาธิ มันเกิดความสุขในสมาธิ มันเกิดความสุขที่เกิดขึ้นที่มีสมาธิ ถามว่าความสุขของสมาธิ เป็นเช่นไร อธิบายได้ไม่ถึงที่สุด บอกว่าสุขสงบดีเหลือเกิน โอ้ย มันความรู้สึก สภาวะจริงๆมันลึกกว่านั้น สุข เย็น ซาบซ่า สุขแบบโปร่งเบาสบาย สุขแบบสดชื่นแจ่มใส สุขแบบเร้นเหลือจนน้ำตา...อ่านต่อ...
2017-06-13T22:00:00+0000

ตัวภาวะใน ปัจจัยปริคคหญาณ คือ เห็นอาการพองแต่ไม่เห็นอาการยุบ บางทีเห็นแต่ยุบ แต่ไม่เห็นพองเห็นเหตุ ไม่เห็นผล เห็นแต่ผลแต่ไม่เห็นเหตุ บางทีไม่มีเหตุไม่มีผลแต่เราตั้งจิตไว้เลย เอ้า พองแล้วๆ พอง ให้มันพองก่อน จิตเราพองก่อน จะพยายามดันให้พองตาม เหมือนโยคีอัดลมเข้าไปให้มันพองตามที...อ่านต่อ...
2017-06-12T22:00:00+0000

ศีล เป็นบาทฐานเบื้องต้น เป็นบาทฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่คุณธรรมอันสูง ท่านว่า “สีลัง โลเก อะนุตตะรัง” ..ศีลเป็นเยี่ยมในโลก คือ ความบริสุทธิ์ของจิต ความบริสุทธิ์ของตัวเรา เราไม่มีความวิตกกังวลใดๆในการทำกรรมฐาน ขณะที่เรานั่งอยู่ โยคีนั่งอยู่ ก็ไม่ต้องมีวิตกกังวลห่วงหน้าพะวงหลัง ด้...อ่านต่อ...
2017-06-11T22:00:00+0000

ฐานัง ฐานัง มันแปลว่า ที่ตั้ง ที่นั่ง ที่ยืน หรือฐานที่มั่น กรรมะ คือ การกระทำ หรือการงาน การกระทำทางกาย การกระทำทางวาจา และการกระทำทางจิตใจ การกระทำทั้ง ๓ ทางนี้ มันประกอบไปด้วยฐานที่เรียกว่า ที่ตั้ง ที่มั่น หรือที่อยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นฐาน แต่ฐานของกาย ฐานของจิต คือ กาย ฐานขอ...อ่านต่อ...
2017-06-10T22:00:00+0000

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ เพียรมาดูใจเราว่า เออ...บาปที่มันอยู่ในใจเรามันมีกี่ชนิด เราเอามันออกไปแล้วกี่ชนิด เอาทิ้งไปแล้วกี่ชนิดจากใจเรา จากปากเรานี้ มีกี่ชนิด เอาทิ้งออกจากปากได้กี่ชนิดแล้ว จากสมองเรานี้ ที่เป็นของเน่า เอามันออกไปกี่ชนิดแล้ว มันเหลืออยู่กี่ชนิด นั้นคือเพียรพย...อ่านต่อ...
2017-06-09T22:00:00+0000

สติ จึงเป็นตัวป้องกันจิต เปรียบเสมือนเซฟตี้คัท ตัดไฟ ไม่ให้ไฟวิ่งเข้ามาช๊อตหมด สติจึงเป็นตัวคุ้มครองจิต ให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์ ย่อมเห็นจิตของตนเอง เห็นจิตในจิต ว่าตัวเรานี้มีกิเลสกี่ตัว ละสังโยชน์ได้กี่ตัว สักกายทิฏฐิ เราละได้หรือยัง ความมีตัวตน ดีกว่าเขา สูงกว่าเ...อ่านต่อ...
2017-06-08T22:00:00+0000

ภาพบรรยากาศ พิธีปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๐ (วันที่ ๘ มิ.ย.๖๐) ณ อาคารศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าเจริญราช ลำลูกกา คลอง ๑๑ ปทุมธานี โดย พระอาจารย์มหาวีระศักดิ อภินันทเวที เมตตาเป็นประธานในพิธี และให้โอวาทธรรมแก่ผู้เข้าร่วม... ขอเชิญทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญกับโยคีผู...อ่านต่อ...
2017-06-08T03:55:43+0000

เมื่อเรามาปฏิบัติ เราที่เคยโกรธ ก็ละความโกรธ เราที่เคยโลภ ก็ให้ละความโลภ เราที่เคยหลงก็ให้ละความหลง สร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้น สร้างสมาธิให้เกิดขึ้น สมาธิคือฐานที่มั่น แล้วจะมองเห็นข้างหน้า ข้างซ้าย ข้างขวา เห็นหมดว่า อ่อ มันหมดจดแล้วนะ ถ้าไม่หมดจด ก็ขูดขัดเกลามันออก ทำวิธีไหน ขู...อ่านต่อ...
2017-06-07T22:00:00+0000

สุดท้าย เห็นอาสวักขยญาณ ปัญญาญาณที่เกิดขึ้น จากการบำเพ็ญภาวนา คือเห็นกิเลสที่หมักดองอยู่ในขันธสันดาน ในรากเหง้าของจิต ที่เป็นอกุศลจิต เห็นว่ามันฝังอะไรไว้กับเรา มายาวนานนักหนา จนถึงปัจจุบันนี้ มันถึงสลัดออกยากเหลือเกิน นั่นแหละ คือต้องขุดลงไปในจิตของเรา เจาะลงไปในจิตของเรา พอ...อ่านต่อ...
2017-06-06T22:00:01+0000

ให้เราดูถึงแก่นแท้ของพระธรรมที่มันโอบอุ้มจิตเราไว้ ตรงนี้แหละ ที่เราควรเข้าให้ถึง เราสามารถเข้าถึง ธรรมได้หมดทุกคน พระก็สามารถเข้าถึงได้ โยมผู้หญิง โยมผู้ชาย โยคีหญิง โยคีชาย ก็เข้าถึงได้ ไม่มีข้อห้าม นี้คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงตรัสว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ...อ่านต่อ...
2017-06-05T22:00:00+0000

เรามาพิจารณากายของเราว่า กายนี้เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ กายเป็นรังของโรคทั้งปวง กายที่เป็นบ่อเกิดของทุกข์จริงหรือไม่ เรามีสังขารร่างกายนี้มันทุกข์ไหม? มีตา เป็นทุกข์เพราะเรื่องตาไหม ตามันฟางมันฟ่า ตามันดูไม่ดี มีหู เป็นทุกข์เพราะหู หูมันไม่ได้ยิน หูเป็นน้ำหนอง มันทุกข์เพราะหูไ...อ่านต่อ...
2017-06-04T22:54:29+0000

ฉันทะ คือความพอใจในสภาวะอารมณ์ที่เรามีอยู่ในสมาธิ เราดูอาการของสมาธิที่มีอยู่ ดำเนินไปในสภาวะนั้น ตัววิริยะ ความเพียรก็ดำเนินไปพร้อม ธรรมทั้งหมดนี้เดินทางไปพร้อม กันเรียกว่าพลัง พลังแห่งอำนาจของจิต หรืออำนาจของสมาธิ หรือเรียกว่าอีกอย่างว่า power of mind พลังแห่งจิต ที่มันจะเป็นกำแพงส...อ่านต่อ...
2017-06-03T22:00:00+0000

บาปที่ยังไม่เกิดขึ้นในจิต ก็อย่าให้มันเกิดขึ้น ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไร พระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้เราระมัดระวัง บาปอันใดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับจิต ไม่เคยมีในจินตนาการ ความนึกคิดของเรา ไม่เคยรู้มาก่อนเลยในจิตของเรา อย่าให้มันเกิดขึ้น เมื่อมันไม่เกิด ไม่มีขึ้น เราก็ไม่...อ่านต่อ...
2017-06-02T22:00:00+0000

เมื่อภาวะจิตเราไปหลงติดอยู่กับอารมณ์ มันก็จะไปยึดติดกับอารมณ์ พอมันยึดติดในอารมณ์ มันก็ไปคลึงเคล้ากับอารมณ์นั้นๆ เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ที่เป็นอยู่ พอไม่มีสติมาสกัดกั้น มันก็จะไม่รู้ว่า อ่อ ที่เราคลึงเคล้าอยู่กับมัน มันเป็นงูเห่า ที่เราเลี้ยงไว้ มันพร้อมที่จะฉกเราอยู่ตลอดเ...อ่านต่อ...
2017-06-01T22:00:00+0000

เมื่อสติเราอ่อน จิตก็คิดไปในทางที่เป็นอกุศลหรือเป็นบาป ทางที่นำไปสู่ความเป็นบาป เช่น เรานั่งตำหนิคนอื่น มันก็เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ สภาวะเล็กน้อย เห็นจุดอ่อน จุดดำของคนอื่น ในจุดหนึ่ง เป็นจุดเล็กน้อย มันก็จะนำไปสู่การเป็นจุดใหญ่ และหลายๆจุด เพิ่มขึ้น ถามว่า ขณะนั้นอะไรเกิดขึ้...อ่านต่อ...
2017-05-31T22:00:00+0000

โยคีบางคนพองออกสีข้าง ทำไมถึงไม่เห็นพองข้างหน้า เพราะมันออกข้างๆ มันไม่ออกมาข้างหน้าตรงๆ มันออกสีข้าง เพราะอะไรถึงออกสีข้าง เพราะเรานั่งตัวไม่ตรง พอนั่งตรงที่แล้วก็งอลง มันก็ไม่เห็นชัด ถ้าเรานั่งตัวตรงมันก็จะเห็นชัด หัวใจมันสูบฉีดได้เต็มที่ มันไม่ถูกทับ ไม่ถูกกดไว้ ทุกส่วนขอ...อ่านต่อ...
2017-05-29T22:00:00+0000

โยคีผู้ภาวนา พุทโธ พุทโธ ก็เหมือนกัน ต้องจับภาวะลมเข้า ลมออกนั้นให้ต่อเนื่อง ให้จับตั้งแต่ต้นลม กลางลม ปลายลมให้ได้ ถ้าจับต้นลม กลางลม ปลายลมให้ได้แล้ว นั่นแหละ สมาธิมันเกิดขึ้น มันไม่วิตกกังวล มันจะแน่วแน่ หนัก อาการที่ร่างกายเรานั่งไปหนักตัวนั่นแหละ สภาพธาตุดินปรากฏให้เห็น อาก...อ่านต่อ...
2017-05-28T22:00:00+0000

โยคีบางท่านสภาวธรรมเกิด แต่ตัวสติหรือความคิดมันตามไม่ทัน เมื่อตามไม่ทัน มันจึงเกิดการแอนตี้กัน ในที่สุดมันก็เกิดการฟุ้ง ฉะนั้นเราต้องทำเหมือนลักษณะต้นอ้อที่ลู่ไปตามลม ภาวะไม่ฝืน ไม่ขืน ไม่บังคับ ไม่ฝืน ไม่ขืน ไม่บังคับ กำหนดลงไปในอาการที่เห็น ที่เป็นอยู่ อันไหนที่มันเด่นชัด ก...อ่านต่อ...
2017-05-27T22:00:00+0000

สภาวธรรม สภาพธรรมที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกัน มันจะเห็นอย่างต่อเนื่อง เห็นตรงไหนหละ อะ...ใจที่มันอึดอิด มันอึดอัด และก็มันเห็นแต่เบื้องต้นว่า มันอึดอัดหนอ อึดอัดอย่างไร มันเกิดขึ้น อึดอัดอยู่ เบื้องต้นอึดอัด ตั้งอยู่อึดอัด และขณะที่จะดับไป มันอึดอัดอย่างไร ตรงนี้จึงให้มีการกำหนดภา...อ่านต่อ...
2017-05-26T22:00:00+0000

ภาวะตัวทิฏฐิ ที่แปลว่า ความเห็น เราอย่าไปคิดเห็น ส่วนมากโยคีคิดเห็น ไม่กำหนดตามที่คิด ไม่กำหนดตามอาการที่เกิด อาการที่มันปวด มันปวดก็กำหนดที่ปวด อาการที่มันนิ่ง ก็กำหนดที่นิ่ง อาการที่มันว่าง ก็กำหนดที่ว่าง อาการที่มันเฉยๆ ก็กำหนดเฉยๆ แต่โยคีไม่ได้กำหนดสิ่งเหล่านั้นเฉยๆ มันกลั...อ่านต่อ...
2017-05-25T22:03:01+0000

ทุกส่วนของร่างกายที่อวัยวะมันทำหน้าที่ ทั้งปอด ทั้งหัวใจ ทั้งถุงน้ำดี ทั้งไต ทั้งตับ ทุกอย่างมันจะทำหน้าที่ บีบแล้วยืดๆๆ ก็คือ พอง ยุบ นั่นเอง เพื่อจะส่งเลือด ส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงตามเซลร่างกายต่างๆ ตรงเนี้ยเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันเห็นมันแล้วก็กำหนดต่อ ความวิตกกังวลไม่มี เมื่อค...อ่านต่อ...
2017-05-24T22:00:00+0000

ประการที่ ๒ ปัจจัยปริคคหญาณ ปัญญาที่เห็นเหตุและผล เห็นอาการที่ท้องพองแต่ไม่มียุบ บางทีเห็นมันยุบ แต่มันไม่มีพอง ที่โยคีว่าพองมันสั้น พองมันยุบ พองมันยาว ที่อาตมาตั้งคำถามให้ เพื่อให้ดูให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุ บางทีมันพองขึ้นก่อนแล้ว ยังไม่ได้หายใจเลย แต่เราก็ดันลมเข้าไป นึกว่ามั...อ่านต่อ...
2017-05-23T22:00:00+0000

โยคีผู้ภาวนา พุทโธ พุทโธ ก็เหมือนกัน ต้องจับภาวะลมเข้า ลมออกนั้นให้ต่อเนื่อง ให้จับตั้งแต่ต้นลม กลางลม ปลายลมให้ได้ ถ้าจับต้นลม กลางลม ปลายลมให้ได้แล้ว นั่นแหละ สมาธิมันเกิดขึ้น มันไม่วิตกกังวล มันจะแน่วแน่ หนัก อาการที่ร่างกายเรานั่งไปหนักตัวนั่นแหละ สภาพธาตุดินปรากฏให้เห็น อาก...อ่านต่อ...
2017-05-22T22:00:00+0000

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ ทั้ง ๒ ประการที่ปรากฏขึ้น รวมกันเป็น ๗ ประการ มันจะเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติ อันเป็นแนวทางที่ญาณสะอาดบริสุทธิ์มาก เห็นสภาวะตั้งหลายชั้นในกาย กายใน กายนอก กายนอกทั้ง ๑๖ ชั้น กายในทั้ง ๑๖ ชั้น นามภายนอก ๑๖ ชั้น นามภายใน ๑๖ ชั้น ไปสู่พรหมโลก ไปสู่ชั...อ่านต่อ...
2017-05-22T01:06:04+0000

เห็นภังคญาณ ภังคญาณ เห็นรูป นามที่เกิดขึ้นปุ๊บ นั่งๆๆๆ เห็นตัวตนพองอยู่ๆๆ มันอยู่ๆวูบหายไปเลย มันวูบหายไป สลายไปเลยทั้งหมดเลย จึงไม่มีตัวตน ร่างกายหาย ขาหาย มือหาย ตัวหาย เหลือแต่หัว เหลือแต่คอ บางทีไม่มีทั้งตัวเลย มีแต่หัวใจเต้นฉุบฉับๆๆๆๆอยู่ บางทีไม่มีทั้งหมด มีแต่ความรู้สึกเว...อ่านต่อ...
2017-05-21T01:05:10+0000

นิโรธ ความดับทุกข์ คือทำให้เห็นแจ้ง ทำให้เห็นความจริงประจักษ์ที่ติดอยู่ที่ใจเรา สะสาง เจาะเข้าไปในจิตของเรา อะไรที่เป็นปม ปิดบังเราอยู่ ที่มันมืดดำอยู่ในรากเหง้าแห่งจิต อยู่ในหลุมแห่งจิต เราต้องทำเข้าไป ดูเข้าไป กำหนดเข้าไป ให้มันถึงแก่น ถึงรากเหง้า ของจิตให้ได้ ก็ด้วยการกำหนด ...อ่านต่อ...
2017-05-19T22:00:00+0000

พระพุทธองค์ ท่านทรงให้เราละเหตุแห่งทุกข์นั้นเสีย ทุกคนรู้หมดใช่ไหม? ว่าให้ละเสีย ถามว่า ละอย่างไร? ปล่อยอย่างไร? วางอย่างไร? การละ ก็คือการไม่ยิดติด ฝึกให้จิตเราไม่ยึดติด ไม่ยึดติดอัตตาตัวตน ให้เป็นธรรมชาติ อะไรก็ตามให้เป็นไปตามธรรมชาติ ตามเหตุตามปัจจัย คำว่า เป็นไปตามธรรมชาติ คื...อ่านต่อ...
2017-05-17T22:00:00+0000

ให้เราดูถึงแก่นแท้ของพระธรรมที่มันโอบอุ้มจิตเราไว้ ตรงนี้แหละ ที่เราควรเข้าให้ถึง เราสามารถเข้าถึง ธรรมได้หมดทุกคน พระก็สามารถเข้าถึงได้ โยมผู้หญิง โยมผู้ชาย โยคีหญิง โยคีชาย ก็เข้าถึงได้ ไม่มีข้อห้าม นี้คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงตรัสว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ...อ่านต่อ...
2017-05-16T22:00:00+0000

เมื่อธาตุทั้ง ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ มารวมเป็นหนึ่งเดียว คือเอกธาตุ ธาตุที่เป็นหนึ่ง เป็นสมาธิ ก็จะมีแต่อาการของความสุขสงบ นิ่งเฉย เมื่อเกิดภาวะจิตนิ่งเฉยแล้ว ธาตุแท้แห่งจิตก็จะปรากฎขึ้น ว่าภายในจิตของเรามีเรื่องราวอะไรบ้าง มันก็จะไหลมาเป็นฉากๆ โดยไม่ให้มา มันก็มา นั้นแหล่ะ คือเรื่องรา...อ่านต่อ...
2017-05-15T22:00:00+0000

ความทุกข์ มันเกิดขึ้นที่ไหน มันเกิดขึ้้นที่ใจที่ปรุงแต่ง ที่เเปรเปลี่ยน ที่ใจมันไม่นิ่ง ทำไมใจมันไม่นิ่ง เพราะใจมันไม่มีสมาธิ ทำไมใจไม่มีสมาธิ เพราะใจไม่เคยฝึก ทำไมถึงไม่เคยฝึก เพราะมันจะฝึกแต่ในสิ่งที่ตามใจ และถูกใจตัวเอง เมื่อมันทำตามใจตัวเอง มันก็ย่อมมีโอกาสผิดได้มาก สุดท้...อ่านต่อ...
2017-05-14T22:00:00+0000

เรามาพิจารณากายของเราว่า กายนี้เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ กายเป็นรังของโรคทั้งปวง กายที่เป็นบ่อเกิดของทุกข์จริงหรือไม่ เรามีสังขารร่างกายนี้มันทุกข์ไหม? มีตา เป็นทุกข์เพราะเรื่องตาไหม ตามันฟางมันฟ่า ตามันดูไม่ดี มีหู เป็นทุกข์เพราะหู หูมันไม่ได้ยิน หูเป็นน้ำหนอง มันทุกข์เพราะหูไ...อ่านต่อ...
2017-05-13T22:00:00+0000

การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง โอวาทธรรม พระค...อ่านต่อ...
2017-05-12T22:00:00+0000

กายที่มาเดินช้าๆ มานั่ง กำหนดซ้ำไปซ้ำมา อยู่แค่ยืน เดิน นั่ง มันอึดอัด ทรมาน รู้สึกว่าฝืนใจเราหรือเปล่า ฉะนั้น ขั้นต้น เราต้องมาทำความรู้สึกว่า อารมณ์กายใจของเรามันเป็นอย่างไร อารมณ์ความรู้สึกของจิตที่มันอึดอัด มันทรมาน มันเบื่อหน่าย มันหงุดหงิด มันฟุ้งซ่าน ให้รู้จักมัน แล้วก็กำ...อ่านต่อ...
2017-05-11T22:00:00+0000

คำว่า ผู้ฝึกตน ก็คือ ฝึกกายใจ ของเราอยู่บ่อยครั้งให้มีสติ หรือทำบ่อยๆ ให้เกิดความเคยชิน หรือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ท่านว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ความจริง ว่าอะไรถูก อะไรผิด นั้นคือสิ่งจำเป็นที่เราพึงประพฤติ ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนน...อ่านต่อ...
2017-05-10T22:00:00+0000

ญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์หมดจดของญาณ การรู้ การดู การเห็น เห็นอะไรทุกอย่างมันบริสุทธิ์หมดจดหมดเลย แต่บางครั้งอธิบายไม่ได้ ลมหายใจมันก็เบาสะอาดบริสุทธิ์ออกมา ท้องพองที่ยุบ มันก็สะอาดใสมองทะลุตัวตนเลย มองทะลุร่างกายตัวตนทั้งหมดเลย มองทะลุความคิดทั้งหมดเลย พอคนเดินมามันมอง...อ่านต่อ...
2017-05-09T22:00:00+0000

นั้น ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ จึงเกิดขึ้นถึงความบริสุทธิ์ แม้แต่การกระทำ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด บริสุทธิ์หมดจดทั้งหมด เป็นสภาวธรรม เป็นห่วงโซ่แห่งธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเหตุและมีผลเกิดขึ้นต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่างทันทีนั้น ท่านว่าจึงให้มีสติ ตัวนี้มัน...อ่านต่อ...
2017-05-08T22:00:00+0000

ใน อุทยัพพยญาณ เห็นการเกิดการดับอย่างถี่ยิบๆๆๆๆขึ้นมาเลย คือ ภาวะ ตา บางทีไม่หลับตา ภาวะจิตมันดำเนินอยู่ก็เห็น เห็นทางจิตก็เห็น เห็นทางตาก็เห็น ตาเนื้อ เห็นทางตาที่ ๓ ก็เห็น ไออุ่นความรู้สึกเห็นหมด เห็นสภาวะในจิต วับๆๆๆๆขึ้นมาต่อเนื่อง อาการยุบๆๆๆ พองๆๆๆๆเกิดขึ้น อาการที่เราวูบๆ...อ่านต่อ...
2017-05-07T22:00:00+0000

ตรงนี้แหละ เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าทัศนานุตริยะ เห็นภาวะแห่งความอ่อนน้อม บริสุทธิ์ มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ นั่นแหละเรียกว่า คุณธรรมปรากฏขึ้น คุณธรรมปรากฏขึ้น ถ้าผู้ใดถึงคุณธรรมตัวนี้ มันก็จะเกิดคุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจ มีแต่ความเมตตาเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีแต่ความเมต...อ่านต่อ...
2017-05-06T22:00:00+0000

แต่ภาวะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ อารมณ์ที่สะอาดบริสุทธิ์แห่งการเข้าไปดู เข้าไปรู้อารมณ์ ดูสภาวะภายใน ภายในจิตในใจของเรานี่ เราดูเข้าไปจนมันสะอาด มองทะลุเลย อะไรเกิดขึ้น ปรากฏเกิดขึ้น จิตมันเห็นหมด พอจิตเห็นหมดในสภาวะนั้นต่างๆที่เกิ...อ่านต่อ...
2017-05-05T22:00:00+0000

บางคนนั่งไปปวดศีรษะ อะไรทำให้ปวด ความตึงเครียดหรือเปล่า ไม่ได้เครียด ภาวะจิตเหมือนถูกบีบศีรษะ อาการเหมือนถูกบีบ พอเราเรียกเข้ามาถามว่าเป็นไง ก็ไม่ปวด นั้นคือ กรรม เข้ามาแทรกกรรมฐาน ฉะนั้นต้องพยายามนั่งแผ่เมตตา แผ่เมตตาด้วยจิต ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ตั้งแต่ในอด...อ่านต่อ...
2017-05-03T22:00:00+0000

เมื่อเห็นสภาวะรูปภายใน หรือกายในเห็นแล้ว มันก็เห็นสภาวะนามภายใน นามภายในที่มันแฝงอยู่ในรูปข้างใน แฝงอยู่ในจิต ท่านเรียกว่า วิจิตร หรือ หทัยจิต ที่มันอยู่ในจิต อารมณ์ที่อยู่ในจิต เหมือนไข่แดงที่อยู่ในไข่ มันซ่อนกันอยู่ตรงนั้นแหละ เขาเรียกว่า จิตที่วิจิตร พระพุทธเจ้าใช้คำว่า หทั...อ่านต่อ...
2017-05-02T22:00:00+0000

มีพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งกรรมฐาน นั่งไปปวดหัวเข่า ทั้งโยมเคยมาปฏิบัติที่นี่เหมือนกัน ปวดหัวเข่า ปวดมาก เหมือนจะระเบิด เหมือนไฟไหม้ เหมือนใครเอามีดมาฟันลงไป มาสับลงไป บางคนก็บอก ไม่ลุก ก็ไม่ยอมลุก ๓ ชั่วโมง นั่งปุ๊บ เห็นกบมันกระโดดจากหัวเข่า วูบออกมาเลย หันหน้ามา กบมันตัวใหญ่ขึ้นๆ...อ่านต่อ...
2017-05-01T22:00:00+0000

เริ่มตั้งแต่อุปจารสมาธิ บางคนก็เห็นเป็นนิมิต เป็นนิมิต ขณิกสมาธิ แต่มีความรู้สึก แต่อุปจารสมาธิก็จะเกิดนิมิต เห็นสิ่งนั่นเห็นสิ่งนี้ เห็นผู้คนอื่นที่ตายไป เห็นป่าภูเขา แม่น้ำ นั้นอยู่ในขั้น อุปจารสมาธิ จิตที่อยู่ในอุปจารสมาธิ บางทีเห็นคู่กรรม คู่เวร ก็มี นึกถึงตนเอง อดีตที่ทำไว...อ่านต่อ...
2017-04-30T22:00:00+0000

สุดท้าย เห็นอาสวักขยญาณ ปัญญาญาณที่เกิดขึ้น จากการบำเพ็ญภาวนา คือเห็นกิเลสที่หมักดองอยู่ในขันธสันดาน ในรากเหง้าของจิต ที่เป็นอกุศลจิต เห็นว่ามันฝังอะไรไว้กับเรา มายาวนานนักหนา จนถึงปัจจุบันนี้ มันถึงสลัดออกยากเหลือเกิน นั่นแหละ คือต้องขุดลงไปในจิตของเรา เจาะลงไปในจิตของเรา พ...อ่านต่อ...
2017-04-29T22:00:00+0000

เมื่อเรามาปฏิบัติ เราที่เคยโกรธ ก็ละความโกรธ เราที่เคยโลภ ก็ให้ละความโลภ เราที่เคยหลงก็ให้ละความหลง สร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้น สร้างสมาธิให้เกิดขึ้น สมาธิคือฐานที่มั่น แล้วจะมองเห็นข้างหน้า ข้างซ้าย ข้างขวา เห็นหมดว่า อ่อ มันหมดจดแล้วนะ ถ้าไม่หมดจด ก็ขูดขัดเกลามันออก ทำวิธีไหน ขู...อ่านต่อ...
2017-04-28T22:00:00+0000

สติ จึงเป็นตัวป้องกันจิต เปรียบเสมือนเซฟตี้คัท ตัดไฟ ไม่ให้ไฟวิ่งเข้ามาช๊อตหมด สติจึงเป็นตัวคุ้มครองจิต ให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์ ย่อมเห็นจิตของตนเอง เห็นจิตในจิต ว่าตัวเรานี้มีกิเลสกี่ตัว ละสังโยชน์ได้กี่ตัว สักกายทิฏฐิ เราละได้หรือยัง ความมีตัวตน ดีกว่าเขา สูงกว่าเ...อ่านต่อ...
2017-04-27T22:00:00+0000

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ เพียรมาดูใจเราว่า เออ...บาปที่มันอยู่ในใจเรามันมีกี่ชนิด เราเอามันออกไปแล้วกี่ชนิด เอาทิ้งไปแล้วกี่ชนิดจากใจเรา จากปากเรานี้ มีกี่ชนิด เอาทิ้งออกจากปากได้กี่ชนิดแล้ว จากสมองเรานี้ ที่เป็นของเน่า เอามันออกไปกี่ชนิดแล้ว มันเหลืออยู่กี่ชนิด นั้นคือเพียรพย...อ่านต่อ...
2017-04-26T22:00:00+0000

สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ เลี้ยงอะไร ชีวิตเรา เราเอาอะไรมาหล่อเลี้ยงชีวิตเรา พ่อแม่ มีอาหารหล่อเลี้ยงใจคือลูก ญาติโยมบางคนมีอาหาร หล่อเลี้ยงใจคือทรัพย์ แต่นั่นคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชั่วครั้งชั่วคราว มันไม่ได้หล่อเลี้ยงตลอดไปทั้งชีวิต ทั้งหลับ และตื่น อิ่มปุ๊บ พอแล้ว มันก็หา...อ่านต่อ...
2017-04-25T22:00:00+0000

งานมันค้างอยู่ที่ไหน มันค้างอยู่ที่ใจ ใจบอกว่า เออ... พรุ่งนี้ค่อยทำ แล้วก็วางไว้ ใจบอก เออ…วันนี้ รีบทำ มันก็ไม่วางไว้ การงานก็ไม่อากูล ที่มันสะสมงาน ก็คือใจนั่นแหละ เป็นตัวสะสม สะสมหนามากขึ้นก็กลายเป็นกิเลสพอกใจ ทำให้ใจเน่า ใจเหม็น ใจตกต่ำ ใจขาดคุณภาพ ใจขาดความเป็นมนุษย์ ก็ไปสู...อ่านต่อ...
2017-04-24T22:00:00+0000

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ งานอะไร เรามานั่งกรรมฐาน มาสมาทานศีล ๘ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา นี้คืองานของจิตวิญญาณ เป็นงานที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด ให้เป็นตัวของตัวเอง ไม่เป็นทาสของกิเลสและอารมณ์ ถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเอง มันก็เป็นทาสของกิเลสและอารมณ์อยู่ ตลอดภพ...อ่านต่อ...
2017-04-23T22:00:00+0000

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการเห็นจิตในจิต เห็นสภาวะจิตที่มันเกิดความทุกข์ มันเกิดความคิดสะทกสะท้าน แล้วเกิดความไม่แน่นอนแห่งจิต ไม่รู้จะเอาอะไรดี เพราะไม่มีหลัก ไม่มีที่พึ่งเป็นหลัก เป็นแก่นสารสาระ มีแต่สิ่งที่ไร้สาระ สุดท้ายพอถึงเวลาคับขัน จิตใจมันซัดส่ายไปหมดเลย ไม่มีจุดย...อ่านต่อ...
2017-04-22T22:00:00+0000

เมื่อเราอดทนต่อสู้กำหนดเวทนาไปเรื่อยๆ มันจะเห็นอาการของขา ว่านี่ไม่ใช่ขาเรา มันเป็นแต่เพียงอาการของกาย และอาการของใจ แยกออกมาชัดเจน ที่บอกว่ามันชัดเจน ก็เพราะว่าขณะนั้น สติ ของโยคีมาเต็มร้อย เมื่อเจอทุกขเวทนานั้น อาตมาไม่ห่วง ที่ห่วงคือ โยคีเจอความสุข สุขที่จะปรุงแต่งต่อ มันเ...อ่านต่อ...
2017-04-21T22:00:00+0000

สมุหทัย เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั้น พอรู้เหตุ แล้วก็ละเหตุนั้นเสีย อย่าแบก อย่าถือ อย่าเอาไปนอนคิดจนฝันละเมอ เกิดเรื่องราว หมดเรี่ยวแรง ที่จะต่อสู้ ฝันว่าได้ฆ่าตีกัน นั่นแหละ หมดแรง นั่นแหละ เพราะความทุกข์มันแบบคั้น ไปเป็นอารมณ์และผูกจิตฝันไป ขณะที่หลับก็ยังมีทุกข์อยู่ ท่านว่าให...อ่านต่อ...
2017-04-20T22:00:00+0000

พระพุทธเจ้า ถึงว่า จึงเรียกว่าสุขขัง สุขคติ ความสุขที่หาสิ่งเปรียบเทียบภายนอกไม่ได้ ในชาตินี้ ถ้าเราเจอความสุขจากสมาธิบ่อยเข้าๆๆ นานเข้า หรือวันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมง เราเจอความสุขที่เกิดจากสมาธิสัก ๒๐ ชั่วโมง ชีวิตเราจะยืดยาว ชีวิตเราจะยืดยาว ผิวพันธุ์ไม่ย่น ไม่หย่อนยาน มันจะดูเหมื...อ่านต่อ...
2017-04-19T22:00:00+0000

ภาวะมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณมันจะเกิดขึ้นตรงเนี้ย ตรงการที่รู้ ใจเราเข้าไปรู้ หรือตาเรามองเห็น ตาที่ ๓ มองเห็นอาการที่เกิดขึ้นอยู่ เห็นอาการที่เกิดขึ้น พร้อมกับใจที่เห็นแล้วก็เข้าใจ พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะผู้ที่สภาวะนั้นเกิดเท่านั้น อย่างโยคีนั่งสมาธิ ม...อ่านต่อ...
2017-04-18T22:00:00+0000

พอจิตเราสงบหรือสติเราดีมุ่งไปสู่ทิศทางเดียว มันก็จะเห็นชัดเจนขึ้น ตรงที่ท้องมันพองมันแฟบนั่นแหละคือ ลักษณะเหมือนปอด เหมือนปอดที่มันสูบฉีดโลหิต หรือหัวใจที่มันสูบฉีดโลหิต ปอดที่มันจะพยายามทำหน้าที่ทุกส่วนของร่างกายที่อวัยวะมันทำหน้าที่ ทั้งปอด ทั้งหัวใจ ทั้งถุงน้ำดี ทั้งไต ท...อ่านต่อ...
2017-04-16T22:00:00+0000

ประการที่ ๒ ปัจจัยปริคคหญาณ ปัญญาที่เห็นเหตุและผล เห็นอาการที่ท้องพองแต่ไม่มียุบ บางทีเห็นมันยุบ แต่มันไม่มีพอง ที่โยคีว่า พอง...มันสั้น พอง..มันยุบ พอง...มันยาว ที่อาตมาตั้งคำถามให้ เพื่อให้ดูให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุ บางทีมันพองขึ้นก่อนแล้ว ยังไม่ได้หายใจเลย แต่เราก็ดันลมเข้าไป นึกว่...อ่านต่อ...
2017-04-15T22:00:00+0000

บางครั้งตัวเรายืดยาวขึ้นไป นั้นสภาวะ ที่เป็นสภาวธรรมที่ปรุงแต่งขึ้น โดยที่เราไม่ได้คิด ไม่ได้นึก แต่มันปรุงแต่งเรื่องของกาย ที่เป็นกายใน ไม่ใช่กายนอก ภาวะอีกกลุ่มหนึ่งเค้าเรียกว่า อธิสมานกาย กายที่เป็นเหมือนดั่งความฝัน หรือกายเหมือนดั่งรูปลางเลือน เหมือนเราฝัน บางทีเห็นตัวย...อ่านต่อ...
2017-04-14T22:00:00+0000

โยคีบางท่านสภาวธรรมเกิด แต่ตัวสติหรือความคิดมันตามไม่ทัน เมื่อตามไม่ทัน มันจึงเกิดการแอนตี้กัน ในที่สุดมันก็เกิดการฟุ้ง ฉะนั้นเราต้องทำเหมือนลักษณะต้นอ้อที่ลู่ไปตามลม ภาวะไม่ฝืน ไม่ขืน ไม่บังคับ ไม่ฝืน ไม่ขืนไม่บังคับ กำหนดลงไปในอาการที่เห็น ที่เป็นอยู่ อันไหนที่มันเด่นชัด กำ...อ่านต่อ...
2017-04-12T22:00:00+0000

เมื่อกำหนดภาวนาแล้ว โยคีผู้กำหนดภาวนาได้สภาวะต่างๆ มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องๆๆ ทั้งอาการที่ท้องพอง ท้องยุบ จนไม่สามารถจะกำหนดมันได้ เมื่อสมาธิมันดิ่ง เราก็มีสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างนั้น เราก็ดูมัน ดูแต่กำหนดในจิตไม่ได้ออกกล่าวให้รู้ เห็น ดูมันว่ามันเป็นยังไง ดูตั้งแต่เบื้องต้น ...อ่านต่อ...
2017-04-11T22:00:00+0000

ฉะนั้นเวลาการกำหนดอะไร ก็กำหนดตั้งแต่เบื้องต้น ให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้น ปวด ก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้นคิดก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้น พองยุบก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้น นั้นแหละ คือ การเห็นเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด ถ้าเราเห็นเบื้องต้นแล้ว มันก็จะเห็นต่อเนื่องเป็นต้น และเห็นขบวน เหมือนเราเห็นรถไฟว...อ่านต่อ...
2017-04-10T22:00:00+0000

กายนอกเป็นทุกข์ไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมชาติ ป่วยไข้ไปหาหมอโดยธรรมชาติ แต่ป่วยข้างใน คือจิตใจที่ป่วย ใครจะรักษา หมอที่ไหนจะหามา มีแต่ธรรมโอสถ คือตัวเราต้องรักษาตัวเราเอง ความโศกเศร้า โศกาอาดูร ความคิดวิตกกังวลถึงเรื่องเก่าแต่อดีตชาติแต่ปางก่อน ใครแก้ให้เราได้ เราเท่านั้นแก้เอ...อ่านต่อ...
2017-04-09T22:00:00+0000

เมื่อจิตเข้าสู่สภาวะธรรม เห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏ เห็นทางที่ตนเองจะไม่ทุกข์ อยู่กับความทุกข์ อยู่กับบรรยากาศเดิมนั่นแหล่ะ แต่ไม่ทุกข์เหมือนเดิม พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ทิ้ง มีความทุกข์อย่างเดิม บรรยากาศเดิม แต่จิตใจไม่ทุกข์ เพราะได้วุฒิปัญญา ได้วุฒิจิต จิตที่สูงเป็นอาวุธ ที่รบกับกิ...อ่านต่อ...
2017-04-08T22:00:00+0000

เมื่อจิตปล่อยวางจากความทุกข์ ปล่อยวางจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางจากจิตที่มุ่งมั่น เอาชนะ เอาแพ้ นั้นคือสภาวะที่เป็น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ไม่เอาแพ้ ไม่เอาชนะ ไม่อาฆาต ไม่พยาบาท ปองร้าย สภาวะจิตเหล่านี้สลายออกไปเลย ด้วยอำนาจความสำนึกแห่งจิตที่เกิดขึ้นในสภาวธรรม อันเกิดจากธร...อ่านต่อ...
2017-04-07T22:00:00+0000

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกชีวิต กับทุกคน แต่ทำไมเราไม่เห็น เพราะจิตเรายังหยาบ ทำไมจึงหยาบ? เพราะเราทำตามที่ใจเราต้องการ ทำไมเราถึงทำตามที่ใจเราต้องการ เพราะใจมันชอบ ทำไมถึงชอบ เพราะมันสบาย สบายจริงหรือเปล่า ไม่จริง... มันหลอกตัวเอง ความสบายนั้น ...อ่านต่อ...
2017-04-05T22:00:00+0000

จิตจับที่เท้าเวลาเดิน เพื่อไม่ให้มันออกไปที่อื่น จิตจับที่อาการยืน เวลายืน เวลานั่งจิตจับที่ท้องพองยุบ หรือที่ลมหายใจ เข้าออก ให้ต่อเนื่องไม่เผลอสติ จากนั้นก็จะเห็นภาวะของขันธ์ ลมที่เข้าไป เป็นภาวะของรูปขันธ์ ลมเป็นรูป ใจที่รู้ว่า ใจที่เข้าไปรู้ว่า เข้ายาว หรือออกยาว นั้นเป็นน...อ่านต่อ...
2017-04-04T22:00:00+0000

เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ อย่าให้เสียชาติเกิดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เรารักษาภาวะความเป็นมนุษย์ของเราให้ดี และเราจะต้องรักษาความดีของตัวเองไว้ แล้วเราก็อนุโมทนากับความดีของผู้อื่น นั้นชื่อว่า เราได้กระทำความดีให้กับตนเอง และได้อนุโมทนาความดีของผู้อื่น เราก็จะได้ปัญญา จา...อ่านต่อ...
2017-04-03T22:00:00+0000

ไม่ว่าสภาวะอารมณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทุกข์และสุข หรือเฉยๆ ล้วนแต่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน และเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะๆ อันนี้เป็นอาการของพระไตรลักษณ์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป บางครั้งเราไม่รู้ว่า มันเกิดขึ้นตอนไหน เพราะสติจับไม่ทันแล้วมารู้ภายหลัง ฉะนั้นให้ตั้งสติ พยายามสังเกต...อ่านต่อ...
2017-04-02T22:00:00+0000

คำถาม ฆราวาสจำเป็นต้องสวดมนต์ทุกวันไหม? ตอบ การสวดมนต์ เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน การสวดมนต์ท่องบทสาธยาย สวดไปทำให้เกิดสมาธิ นั่นเป็นการฝึกเริ่มสมาธิในขั้นพื้นฐาน เมื่อโยมได้มีโอกาสก็สวดมนต์ไป ทำให้จิตใจดีขึ้น ถ้าสวดมนต์ไปทำให้ใจเป็นบ้า ก็อย่าสวด ฟังคำสวดสาธยายแต่ละครั้ง ทำให...อ่านต่อ...
2017-03-31T22:00:00+0000

ดังนั้น มีภาวะตัวทิฏฐิ ที่แปลว่า ความเห็น เราอย่าไปคิดเห็น ส่วนมากโยคีคิดเห็น ไม่กำหนดตามที่คิดไม่กำหนดตามอาการที่เกิด อาการที่มันปวด มันปวด ก็กำหนดที่ปวด อาการที่มันนิ่ง ก็กำหนดที่นิ่ง อาการที่มันว่าง ก็กำหนดที่ว่าง อาการที่มันเฉยๆ ก็กำหนดเฉยๆ แต่โยคีไม่ได้กำหนดสิ่งเหล่านั้นเ...อ่านต่อ...
2017-03-29T22:00:00+0000

ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิด หรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต...อ่านต่อ...
2017-03-28T22:00:00+0000

ศีล เป็นบาทฐานเบื้องต้น เป็นบาทฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่คุณธรรมอันสูง ท่านว่า “สีลัง โลเก อะนุตตะรัง” ..ศีลเป็นเยี่ยมในโลก คือ ความบริสุทธิ์ของจิต ความบริสุทธิ์ของตัวเรา เราไม่มีความวิตกกังวลใดๆ ในการทำกรรมฐาน ขณะที่เรานั่งอยู่ โยคีนั่งอยู่ ก็ไม่ต้องมีวิตกกังวลห่วงหน้าพะวงหลัง ด...อ่านต่อ...
2017-03-27T22:00:00+0000

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม มีวันเวลาที่จะแตกดับ ฉะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อม ก่อนที่มันจะแตกดับ ทำอ...อ่านต่อ...
2017-03-26T22:00:00+0000

ในการปฏิบัตินี้เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นเรื่องปรกติ ในการต่อสู้กับความทุกขเวทนาของร่างกายของความรู้สึก ที่เรามีอยู่ แต่ที่ทำอย่างไร เราจะต่อสู้แล้วให้เกิดปัญญาและเกิดความเข้าใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ ว...อ่านต่อ...
2017-03-25T22:00:00+0000

ขอให้เราได้สร้างความดีงามให้ดีขึ้นไป ไม่ว่าจะให้ทาน ไม่ว่าจะรักษาศีล ไม่ว่าจะเจริญภาวนา และที่สำคัญที่สุด คือ การรู้จักให้เกียรติ การให้เกียรติตนเอง และเมื่อเราให้เกียรติตนเองได้ มันก็จะเป็นการให้เกียรติต่อผู้อื่น เราทำอย่างเดียว แต่เราได้สองสามอย่าง นั้นคือแนวทางของพุทธะ แน...อ่านต่อ...
2017-03-24T22:00:00+0000

หลายคนอยู่รวมกัน ต่างคนต่างลองทำใจให้สงบ ความสงบ ความสุข ความเจริญ ในหมู่ชนนั้นก็จะเจริญขึ้น จากเราเคยฝึก เราเคยฝึกความสงบ วันละชั่วโมง วันละ ๒ ชั่วโมง วันละ ๓ ชั่วโมง หรือวันละหลายๆชั่วโมง รวมกันหลายๆคน ทุกคนจะเห็นว่า เป็นทางแห่งความดี เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางแห่งความหล...อ่านต่อ...
2017-03-23T00:16:17+0000

จริงๆแล้วไม่มีอะไรตาย มีแต่การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ถ้าใจเราไม่ถึงความสงบ ไม่ถึงความสุข เราก็กลัวทุกอย่าง ท่านเรียกว่าเรากลัวภัย ภัยในชีวิต ภัยเบื้องต้นกลัวเราไม่มีจะอยู่ กลัวเราไม่มีจะกิน กลัวเราไม่ได้ กลัวเราเสีย กลัวเราไม่ดี กลัวเราไม่ชนะ กลัวเราแพ้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแ...อ่านต่อ...
2017-03-21T22:00:00+0000

สุขที่เกิดจากใจที่สงบนั้น จะทำอย่างไร สุขที่เกิดจากใจที่สงบนั้น ท่านบอกให้ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ ที่จะทำให้ใจของเราสงบ ไม่มีความวิตกกังวล ไม่มีความเดือดร้อนใจ ไม่มีความว้าวุ่นใจ เมื่อเราไม่มีความวิตกกังวลใจ ไม่มีความว้าวุ่นใจ มันก็ทำให้ใจของเราสงบ เมื่อใจของเราสงบ มันก็...อ่านต่อ...
2017-03-20T22:00:00+0000

สิ่งอื่นที่เรียกว่า ความสุขที่เราทุกคนพยายามเสาะแสวงหา ดิ้นรนไขว่คว้า เพื่อที่จะให้ได้มา แต่เราต้องเข้าใจความสุขเสียก่อนว่า ความสุขมันอยู่ที่ไหน ความสุขมันคืออะไร ขณะที่เราวิ่งหา ไขว่คว้า หาความสุข แต่เราไม่รู้หรอกว่า ความสุขมันอยู่ที่ไหน ความสุขมัน คืออะไร แต่บางท่านก็จะรู้ ...อ่านต่อ...
2017-03-19T22:00:00+0000

เราบางทีไม่ต้องมาพองหนอ ยุบหนอ บางทีพอจิตมันเข้าสภาวะ จิตก็เข้าไป ไปดูสภาวะอารมณ์เลย ต่อเนื่องไปในสภาวะนั้นทันที แล้วก็กำหนดต่อไป พอมันว่าง ก็เข้าสู่ความว่าง พอมันสงบ ก็เข้าสู่ความสงบทันที ด้วยจิตที่ต่อจิตไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรร...อ่านต่อ...
2017-03-06T22:00:00+0000

การเดินจงกรม เอาใจไปใส่ที่เท้า การนั่ง เอาใจมาใส่ที่ท้อง การเดินไม่ต้องหลับตา หนะ แล้วก็เดินให้เต็มเวลาที่อาจารย์ได้บอกให้เดิน นั่นแหละ จะทำให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้น มีสมาธิง่าย และจะเข้าใจในเรื่องของการทำสมาธิ ในแบบสติปัฏฐานทั้ง ๔ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนน...อ่านต่อ...
2017-03-05T22:00:00+0000

การปฏิบัติธรรมก็มามองเข้าไปข้างในใจของเรา มองเข้ามาในใจของเรา ระลึกเข้าไปในใจของเราหลับตาไปมองเห็นหัวใจของเรา นั่นแหละ ผู้ที่เห็นหัวใจตัวเองนั่นแหละ คือ ผู้ที่ใกล้ และพัฒนาได้ดีขึ้น ผู้ที่ยังไม่เห็นหัวใจตัวเอง ยังพัฒนายาก ต้องใช้เวลาต่อสู้ ในการแบกสังขารร่างกายของเรา โอวาท...อ่านต่อ...
2017-03-04T22:00:00+0000

เมื่อเวทนามา เราก็ต้องมีสติรู้เท่าทัน ดูมัน สู้มันสักตั้งก่อนนะ มันไม่ตาย เราก็ตาย ถ้ามันไม่ตาย เราก็ตาย เราก็บอกไม่ลอง ตายทั้งคู่ สู้มันก่อน ก่อนจะสู้ ก่อนจะตาย ให้เราได้ปัญญาแวบขึ้นมา เอ้อ...ตัวเวทนา ตัวปวด เป็นอย่างนี้นะ เรียกตัวทุกข์ เป็นอย่างนี้นะ ให้เราเห็นทุกข์ก่อน เราเห็นทุ...อ่านต่อ...
2017-03-03T22:00:00+0000

ขอฝากโยคีไว้ว่า การเดินจงกรมก็ดี ให้เราเอาใจใส่ที่เท้า เอาใจไปใส่ที่เท้าในการเดิน การนั่ง เอาใจไปใส่ที่ท้อง ในการมองเข้าไปข้างใน หรือจากความรู้สึก บางทีคนรู้สึก บางทีคือเห็นเลย เห็นท้องมันพอง มันยุบ มันพอง มันยุบ บางทีเราเห็นลมเข้า ลมออก เห็นต้นลม ปลายลม กลางลม อันนี้ต้องให้เห็น ...อ่านต่อ...
2017-03-01T22:00:00+0000

เมื่อเราปฏิบัติได้แล้ว สภาวะได้แล้ว รู้ว่าอะไร คือ อะไรแล้ว ในจิตของเราเห็นสภาวะแล้ว เมื่อฟังธรรมมันก็จะง่าย ก็จะเข้าใจทันที เข้าใจทันที เพราะมันจะเป็นหลักปฏิบัติล้วนๆ ในสภาวะอารมณ์ล้วนๆ หนะเมื่อเป็นสภาวะอารมณ์ล้วนๆ เราก็ปฏิบัติได้แล้ว มันก็จะได้ทันทีเลย ได้ทันทีเลย ถ้าเรายัง...อ่านต่อ...
2017-02-27T22:00:00+0000

ทุกท่านมีโอกาสบรรลุธรรมไหม มี เท่ากันไหม เท่ากัน อาตมาตั้งไว้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หมดทุกคนแต่ทุกคนจะถูกลบลงมาทีละ ๑๐ ก็ได้ จากตัวเราเอง นั่นแหละ ฉะนั้น โยคีต้องน้อมจิตเข้าถึงสภาวะภายในสภาวะภายนอกที่จะดูนั่นดูนี่ ทิ้งไปเลย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จา...อ่านต่อ...
2017-02-26T22:00:00+0000

เราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ เพื่อพลิกชีวิต จิตวิญญาณ ขันธสันดาร ของเรา ออกจากสิ่งที่หนา มืด ให้มันเบาบาง ฉะนั้น จึงให้เรานำเอาอริยธรรม คือสติ เข้าไปในจิตใจของเรา ที่มันเก็บสะสมเรื่องราวต่างๆมา ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินั้น ให้จางคลายออกไปและ พัฒนาจิตให้ดียิ่งขึ้นไป โอวาทธรรมจาก พ...อ่านต่อ...
2017-02-25T22:00:01+0000

อุปมาเหมือนปลาที่ตายหรือหมดแรง ไม่สามารถว่ายน้ำ หรือว่ายทวนกระแสได้ ฉันใด จิตของคนที่หมกมุ่นอยู่ในขันธสันดารเดิมๆ โดยไม่พิจารณา ไม่พัฒนามันก็ตกหล่มลงไปในบ่อแห่งเหว อันเป็นวัฏฏะทุกข์ อันเป็นความเสื่อมแห่งจิต อันเป็นความล้มเหลวแห่งจิต ฉะนั้นเราต้องมีสติสัมปชัญญะ พินิจดูในสภา...อ่านต่อ...
2017-02-24T22:00:01+0000

สุดท้ายก็คือ อดทน อดทนดูมันก่อน อดทนดูมัน ให้เห็นหน้าของมันว่าเป็นยังไง ทำไมมันหลอกเรามานาน ทำไมมันหลอกเราไปเรื่องต่างๆสารพัด ทำไมเราถูกมันหลอก จิตของเราทำไมถึงหลอกเราได้ ทำไมเราถึงให้จิตหลอกเรา ทำไมจิตเราหลงเรา นั่นแหละ เราต้องมีสติตามดูให้ทัน เมื่อมีสติตามดูให้ทัน จะเห็นภาว...อ่านต่อ...
2017-02-22T22:00:00+0000

"การปฏิบัติธรรม เราไม่ต้องไปห่วงเรื่องใดทั้งสิ้น ตัดละ"ปลิโพธ"เสีย ที่เราออกจากบ้านมาแล้ว เสียเวลามาแล้วนะ เสียเวลามาแล้วก็มาตักตวงเอา ตักตวงเอาวิธีการ แล้วก็ทำมากขึ้นๆ เมื่อมีเวลาเราก็ทำ มาหยุดการพูด การคุย การเจรจาที่ยุ่งยาก วุ่นวาย เราคุยกับตัวเราเองข้างใน ในระยะที่มีเวลาอยู...อ่านต่อ...
2017-02-21T22:27:04+0000

การบรรลุธรรม หรือการปฏิบัติธรรม ถามว่ายากไหม ไม่ยาก ถามว่าง่ายไหม ไม่ง่าย ยิ่งถ้าไม่ถูกใจเรายิ่งยาก แต่ถ้าถูกใจ เราชอบ ง่าย ง่าย นั่นแหละวิธีการ ทำยังไงที่ว่า ทำใจ ทำใจให้สบาย ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องวิตกกังวล เรื่องใดๆทั้งสิ้น ไม่ต้องห่วงคนอื่น ห่วงตัวเอง ไม่ต้องดูคนอื่น ดูตัวเราเอ...อ่านต่อ...
2017-02-19T22:00:00+0000

จากการทำจิตให้ถูกต้อง ทำจิต วางจิตให้ถูกต้องว่า เอ้อ...จิตเราเป็นยังไง นั้นการปฏิบัติของเรา คือ วางจิต คือ การวางจิตของเรา ให้มันเบาไหม รู้ว่าเบา รู้เบา เบาๆๆๆ จับอารมณ์ที่เบา สภาวะที่เบา สภาวะที่เบา คือ จิตมันเบาโล่ง อารมณ์ที่เบา คือ เรารู้สึกว่ามันเบา แต่ถ้าหากเราไม่มีสติ มันก็จะก...อ่านต่อ...
2017-02-18T22:00:00+0000

ฉะนั้น ลูกหลานที่อายุน้อยๆ ก็เตรียมร่างกายไว้ เตรียมอินทรีย์ เรียกว่า ไปฝึกร่างกายเราให้พร้อม ให้พร้อม จริงๆ คนที่อายุน้อยแค่ ๗ ขวบ ก็ปฏิบัติธรรมได้นะ ปฏิบัติธรรมได้ แต่นั่นอยู่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่ครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงดูยังไงเท่านั้นแหละ ถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูแบบให้คิดเป็น คิดเป็น ท...อ่านต่อ...
2017-02-17T22:00:00+0000

...ให้รู้วิธีทำก่อน พอรู้วิธีทำได้แล้ว เวลาฟังธรรมบรรยาย จะได้เข้าใจในสภาวะ ในคำภาวนา คำว่าภาวนา คำว่ากำหนด คำว่าสภาวะ คำว่าอารมณ์ ว่าบางที มีโยคีท่านใด ท่านปฏิบัติธรรมสภาวะสูง ก็จะพูดตามสภาวะ เราจะได้ตามทันเขา ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ไม่ให้เข้ากลางคัน และไม่อยากให้ออกกลางคัน เพราะ...อ่านต่อ...
2017-02-16T22:00:00+0000

ฉะนั้น สภาวธรรมใดๆ ที่มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไปแล้ว จิตของเราก็ให้ตามดู ตามรู้ ให้เท่าทันต่อสภาวธรรม ที่เกิดขึ้น ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางทีจิตเสวยภาวะอารมณ์ที่เป็นสุข สุขไม่มีสิ่งใดจะเปรียบ หรือว่าสุขแล้วมันก็นิ่ง แต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดี เราก็จะดูความสุข ดูความนิ่ง ...อ่านต่อ...
2017-02-13T22:00:01+0000

ไม่ว่าสภาวอารมณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทุกข์และสุข หรือเฉยๆ ล้วนแต่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน และเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะๆ อันนี้เป็นอาการของพระไตรลักษณ์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป บางครั้งเราไม่รู้ว่า มันเกิดขึ้นตอนไหน เพราะสติจับไม่ทันแล้วมารู้ภายหลัง ฉะนั้นให้ตั้งสติ พยายามสังเก...อ่านต่อ...
2017-02-12T22:00:01+0000

ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม พึงทำจิตของตนให้เหมือนเด็ก ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต เอาแต่ปัจจุบัน แล้วปล่อยอารมณ์สิ่งที่เป็นทุกข์ อย่างความโกรธก็เป็นทุกข์ แล้วทำไมจึงเป็นทุกข์หล่ะ เพราะมันปล่อยไม่ได้ วางไม่ได้ ความโลภเป็นทุกข์ไหม ลึกๆเป็นทุกข์ เมื่อไม่ได้ มันก็เป็นทุกข์ เพราะมันปล่อยไม่ได...อ่านต่อ...
2017-02-11T22:00:05+0000

เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ อย่าให้เสียชาติเกิดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เรารักษาภาวะความเป็นมนุษย์ของเราให้ดี และเราจะต้องรักษาความดีของตัวเองไว้ แล้วเราก็อนุโมทนากับความดีของผู้อื่น นั้นชื่อว่า เราได้กระทำความดีให้กับตนเอง และได้อนุโมทนาความดีของผู้อื่น เราก็จะได้ปัญญา จา...อ่านต่อ...
2017-02-09T22:00:01+0000

๘ ก.พ. ๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าเจริญราช ลำลูกกา คลอง ๑๑ ปทุมธานี สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฯ แห่งที่ ๑๓ พระครูปทุมภาวนาจารย์(หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) เจ้าอาวาส เมตตาเป็นประธาน และกล่าวโอวาทธรรม แก่โยคี ผู้ปฏิบัติธรรม ในพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งท...อ่านต่อ...
2017-02-08T12:06:11+0000

จิตของเรานั้น บางทีมันลอยออกไป ไม่มีจุดหมายปลายทาง เรานั่งอยู่ตรงนี้ แต่จิตมันคิดไปในเรื่องราวต่างๆ ไม่รู้ไปไหน ไม่มีจุดยืน ไม่มีเป้าหมาย จึงเรียกว่า ฟุ้งเฟ้อ ขาดสติ จิตอย่างนี้ เรียกว่าจิตเลื่อนลอย จิตไม่รู้จักตนเอง สภาวะที่จิตเลื่อนลอยออกไป แต่ร่างกายไม่ได้ไปด้วย เหมือนเราเด...อ่านต่อ...
2017-02-07T22:00:00+0000

อุปมาเหมือนเราทาแป้ง อยู่หน้ากระจก ทุกเช้าทุกเย็น ฝุ่นละอองแป้งก็ร่วงลงไป ติดกระจก หลายวัน หลายคืนเข้า จนมองไม่เห็นหน้าตัวเอง ฝุ่นที่เกาะกระจกนั้น อุปมาเหมือนจิตที่ไปจับเอาเรื่องราวต่างๆมา หมักหมมไว้ โดยไม่มีเหตุและไม่มีผล ถึงเวลาก็เศร้า ถึงเวลาก็ร้องไห้ เป็นทุกข์ ด้วยจิตที่ไ...อ่านต่อ...
2017-02-06T22:00:02+0000

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกชีวิต กับทุกคน แต่ทำไมเราไม่เห็น เพราะจิตเรายังหยาบ ทำไมจึงหยาบ? เพราะเราทำตามที่ใจเราต้องการ ทำไมเราถึงทำตามที่ใจเราต้องการ เพราะใจมันชอบ ทำไมถึงชอบ เพราะมันสบาย สบายจริงหรือเปล่า ไม่จริง... มันหลอกตัวเอง ความสบายนั้...อ่านต่อ...
2017-02-05T22:00:01+0000

การหมักหมม อารมณ์เก่าๆ ไว้มากๆเข้า อารมณ์เก่าๆนั้นแหล่ะ จะพอกพูนมากขึ้น จนทำให้จิตของเรานั้นไม่สะอาดบริสุทธิ์ จิตมันรกรุงรังไปด้วยเรื่องราวต่างๆ พอโยคีมาปฏิบัติ ก็กำหนดไม่ได้ เพราะสติมันขาดช่อง มันรั่ว ตัวกำหนดภาวนามันอ่อน ทำให้สมาธิสั้น จึงทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดง่าย โอวาทธ...อ่านต่อ...
2017-02-04T22:00:03+0000

สติสัมปะชัญญะ ดับความโกรธ” ตัวสติสัมปะชัญญะนี้ เปรียบเหมือน เซฟตี้คัท เมื่อไฟมันช๊อตมา มันก็ตัด มันไม่ปรุงแต่ง ไม่คิดจะทำอะไร มันกลับย้อนมาดูตัวของตัวเอง ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตเรานั้นเป็นอะไร เราก็มีสติ กำหนด โกรธหนอๆ ไม่พอใจหนอๆ อึดอัดหนอๆ ให้กำหนดลงไป เพื่อให้มีสติมา แล...อ่านต่อ...
2017-02-03T22:00:02+0000

คราวนี้ มันยังไม่ชัดเจน เอ้า...นอนหงาย เอามือ ๒ ข้าง จับตรงสะดือไว้ ไม่ต้องมาใส่ใจที่ปลายจมูกไม่ต้องมาใส่ใจที่อื่น ดูที่ท้อง ถ้าท้องพอง ท้องยุบ ก็ดู สังเกตมัน หรือจะว่าตามก็ได้ พองหนอ ยุบหนอ แต่การดูนั้นหนะ ไม่ให้ไปนั่ง ไม่ให้ไปนอนคิดนะ ไม่ได้ไปนอนเครียดนะ ถ้าไปนอนคิด นอนเครียด ไม่ห...อ่านต่อ...
2017-02-01T22:00:03+0000

พองหนอ ยุบหนอ พองอยู่ไหน ยุบอยู่ไหน พองอยู่ที่ท้อง ยุบอยู่ที่ท้อง ตรงไหน ตรงเหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้ว หรือ รอบๆสะดือ ให้เราดู เอาจิตมาจับความรู้สึก หรือถ้าจิตมันไม่รู้สึก ก็เอามือจับไว้เลย มือจับไว้เลย เอามือจับไว้ รู้ว่ามันขยับขึ้น ขยับลง หรือว่าตอนที่เราจะนอน ก่อนที่เราไปนอนเนี่ย...อ่านต่อ...
2017-01-31T22:00:03+0000

พุทโธ จิตก็ต้องอยู่ อยู่ที่ไหน ในขั้นเบสิคเบื้องต้นอยู่ที่ปลายจมูก เดี๋ยวบอกให้รู้ก่อน ผู้ที่ภาวนาพุทโธ ให้มีสติรู้เท่าทันลมกระทบที่ปลายจมูกทั้ง ๒ ข้าง รู้ว่าลมกระทบ หนัก เบา เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ให้รู้ก่อน นี้คือ ขั้นเบสิคในการภาวนาพุทโธ พอมาขั้นที่ ๒ ก็คือ มีสติตามลมเข้าไป พุท เข้...อ่านต่อ...
2017-01-30T22:00:01+0000

ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ฝึกซ้อมเบสิคให้ได้ถูกต้อง พอเราถูกต้อง เราไปที่ไหน มันก็จะสบายเพราะเรามีจุดยืน มีหลัก มีเบสิคที่ดีในการปฏิบัติ นั่นแหละ เราก็ฝืนตัวเองให้มันเข้าหลักปฏิบัติ ฝืนอารมณ์สักระยะหนึ่ง การภาวนาเหมือนกัน การกำหนดเหมือนกัน ให้เราฝืนสักระยะหนึ่ง โอวาทธรรม พระครู...อ่านต่อ...
2017-01-29T22:00:00+0000

อะไร คือ อารมณ์ สิ่งที่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่มันเฉยๆ ก็คือ อารมณ์ นี่ให้เราให้เข้าใจ และรู้เท่าทันอารมณ์ของเรา รู้ตัวเรา เข้าใจตัวเรา รู้อารมณ์ของเรา และสามารถฝืนอารมณ์ของเราได้. อารมณ์ที่มันเคยสบาย อยู่ที่บ้านที่เราทำอะไรก็ได้ อยู่ที่บ้านที่เป็นอ...อ่านต่อ...
2017-01-28T22:00:03+0000

เรามารู้จักใจของเรา ว่าใจเราหนะเป็นยังไง มันนิ่งหรือไม่นิ่ง ถ้ามันนิ่ง โอเคว่า โอ...มันนิ่งนะ ฉันจะอยู่กับความนิ่ง ฉันจะอยู่กับความนิ่ง แล้วก็มารู้จักตัวเราว่า เราอยู่กับความนิ่งได้ไหม บอกว่าได้ ได้แล้ว ห้ามกลัวได้แล้ว ห้ามกลัว แล้วอย่าเผลอสติ ถ้า ๒ อย่าง ข้อแรกๆเบื้องต้นเนี้ยมัน...อ่านต่อ...
2017-01-27T22:00:04+0000

การปฏิบัติกรรมฐาน ขอบอกเรา เคล็ดลับในข้อแรก ประการแรกเลย คือ ให้รู้จักใจเรา ให้รู้จักใจของเราเสียก่อน ประการที่ ๑ ประการที่ ๒ รู้จักอารมณ์ของเรา พอเรารู้จักใจเราแล้ว ก็มารู้จักอารมณ์ของเรา และประการที่ ๓ ต้องรู้จักความต้องการของเรา ว่าเราต้องการอะไร ว่าเราต้องการอะไร ประการที่...อ่านต่อ...
2017-01-26T22:00:00+0000

"โยคีได้มาประพฤติปฏิบัติหรือไปปฏิบัติที่ใดก็ตาม ให้มีหลักเป็นของตัวเอง และมีหลักสำคัญ คือ หลักของความอดทน การปฏิบัติธรรมนี้ไม่ยาก และก็ไม่ง่าย การปฏิบัติธรรมที่มันง่าย ก็คือ เราทำใจ ทำใจให้สบาย ทำใจไม่ต้องอึดอัด ไม่ว่าเราจะปฏิบัติที่ไหนก็ตาม เพราะจิตใจของเรามันสามารถที่จะเบี่...อ่านต่อ...
2017-01-24T22:00:03+0000

ฉะนั้นให้เราระมัดระวังกาย วาจา และสอดส่องดูใจของตนเอง เมื่อศีลเกิดขึ้น เมื่อเราสอดส่องดูใจของเราบ่อยๆ ก็ทำให้เราเกิดสมาธิ ไม่ให้จิตมันรวนเร วุ่นวาย ฟุ้งซ่าน ไปเกี่ยวพันกับเรื่องข้างนอก เมื่อจิตไม่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของนอก มันก็ทำให้เกิดสมาธิ เมื่อสมาธิมันดี สมาธิแปลว่าจิตที...อ่านต่อ...
2017-01-22T01:05:01+0000

สิ่งสำคัญคือศีล ศีล คือการสำรวมกายวาจา ชื่อว่า ศีล สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ วางรากฐานไว้ ท่านเรียกว่า สามัญญศีล คือศีลทั่วไป ได้แก่ศีล ๕ ที่มนุษย์ทั้งโลกก็ต้องมีไว้ที่ตัวเอง เพื่อไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่น และเพื่อไม่ให้ผู้อื่นมาเบียดเบียนตนเอง อย่างศีล ๕ นี่พูดง่ายๆ เป็นข...อ่านต่อ...
2017-01-20T04:10:00+0000

อุปมาเหมือนเราทำอาชีพอยู่ มีทุกเรื่องประเดประดังเข้ามา ขณะนั้น ถ้าจิตเราไม่เข้มแข็ง ไม่แกร่งพอ เราตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน แล้วก็จะพลาดไป ตรงนี้แหล่ะ การฝึกวิปัสสนากรรมฐาน จึงเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเราไปอยู่ในสังคม เราจะไม่กระโดดโลดเต้น ไปตามสิ่งที่เขาพูด ตามที่เขา...อ่านต่อ...
2017-01-19T10:10:01+0000

การพ้นจากกามฉันทะนิวรณ์ ไม่ว่าตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรา หรือ อะไรก็ตาม จิตมันเหนือกว่า จิตเข้าไปสู่ธรรม ธรรมดึงชีวิตเข้าไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด สติ เป็นที่นำพาไปแห่งชีวิต ให้เราพ้นได้ เพราะทุกคนเกิดมาเจอความทุกข์อยู่แล้ว ไม่มีใครสุข เพียงแต่ว่าจะสุขมาก หรือสุขน้อย ทุกข์มากหรือทุ...อ่านต่อ...
2017-01-15T22:00:01+0000

ความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้น เพราะต่างคนต่างมองข้างนอก ไม่ได้มองข้างใน พอมองข้างนอก มันก็มองแต่คนอื่น มีแต่คนอื่นที่เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ อันนี้แหละ เป็นสิ่งที่เราอยู่ในสังคมยุ่งยาก พอมองแล้วสติปัญญาหรือขันติธรรมเรามันไม่มี มันก็เกิดความทุกข์ใจ ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานหรือ...อ่านต่อ...
2017-01-12T22:00:02+0000

บางครั้งตัวเรายืดยาวขึ้นไป นั้นสภาวะ ที่เป็นสภาวธรรมที่ปรุงแต่งขึ้น โดยที่เราไม่ได้คิด ไม่ได้นึก แต่มันปรุงแต่งเรื่องของกาย ที่เป็นกายใน ไม่ใช่กายนอก ภาวะอีกกลุ่มหนึ่งเค้าเรียกว่า อธิสมานกาย กายที่เป็นเหมือนดั่งความฝัน หรือกายเหมือนดั่งรูปลางเลือน เหมือนเราฝัน บางทีเห็นตัวย...อ่านต่อ...
2017-01-10T22:00:01+0000

เมื่อกำหนดภาวนาแล้ว โยคีผู้กำหนดภาวนาได้สภาวะต่างๆ มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องๆ ทั้งอาการที่ท้องพอง ท้องยุบ จนไม่สามารถจะกำหนดมันได้ เมื่อสมาธิมันดิ่ง เราก็มีสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างนั้น เราก็ดูมัน ดูแต่กำหนดในจิตไม่ได้ออกกล่าวให้รู้ เห็น ดูมันว่ามันเป็นยังไง ดูตั้งแต่เบื้องต้น ด...อ่านต่อ...
2017-01-07T22:00:00+0000

ฉะนั้นเวลาการกำหนดอะไร ก็กำหนดตั้งแต่เบื้องต้น ให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้น ปวด ก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้น คิดก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้น พองยุบก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้น นั้นแหละ คือ การเห็นเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด ถ้าเราเห็นเบื้องต้นแล้ว มันก็จะเห็นต่อเนื่องเป็นต้น และเห็นขบวน เหมือนเราเห็นรถไฟ...อ่านต่อ...
2017-01-05T22:00:00+0000

มีภาวะตัวทิฏฐิ ที่แปลว่า ความเห็น เราอย่าไปคิดเห็น ส่วนมากโยคีคิดเห็น ไม่กำหนดตามที่คิดไม่กำหนดตามอาการที่เกิด อาการที่มันปวด มันปวด ก็กำหนดที่ปวด อาการที่มันนิ่ง ก็กำหนดที่นิ่ง อาการที่มันว่าง ก็กำหนดที่ว่าง อาการที่มันเฉยๆ ก็กำหนดเฉยๆ แต่โยคีไม่ได้กำหนดสิ่งเหล่านั้นเฉยๆ มันก...อ่านต่อ...
2017-01-04T22:00:00+0000

ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิดหรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต...อ่านต่อ...
2017-01-03T22:00:00+0000

ศีล เป็นบาทฐานเบื้องต้น เป็นบาทฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่คุณธรรมอันสูง ท่านว่า “สีลัง โลเก อะนุตตะรัง” ..ศีลเป็นเยี่ยมในโลก คือ ความบริสุทธิ์ของจิต ความบริสุทธิ์ของตัวเรา เราไม่มีความวิตกกังวลใดๆในการทำกรรมฐาน ขณะที่เรานั่งอยู่ โยคีนั่งอยู่ ก็ไม่ต้องมีวิตกกังวลห่วงหน้าพะวงหลัง ด้...อ่านต่อ...
2017-01-02T22:00:00+0000

การปฏิบัติธรรมจะช่วยตัดกรรมเก่าได้ไหม? ถามว่ากรรมอะไร กรรมมีอยู่สามทาง ถ้ากรรมเล็กน้อยตัดได้ สมัยอาตมาเด็ก ๆ ยังไม่บวชเพื่อนชวน ไปดูไก่ชน มีไก่ตัวหนึ่งถูกแทงที่คอ เลยเอาไก่ไปรักษา ด้วยความหวังดีก็เอาขนไก่แทงหมุนเข้าไปที่คอ ไก่เพื่อเอาน้ำเสลดน้ำเลือดออก พอมานั่งกรรมฐาน มันเหม...อ่านต่อ...
2016-12-30T22:00:00+0000

เพราะความสุข คือ ความทุกข์ที่พอทนได้ ชีวิตมนุษย์เราที่ เกิดมา ก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแสวงหา ทางใดเป็นส่วนมาก เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสุข ความพึงพอใจของ ตนเอง ทั้งนี้จะกล่าวถึง สุขของคฤหัสถ์หรือฆราวาสนั้น อันเป็น สุขของชาวบ้าน เป็นสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครอ...อ่านต่อ...
2016-12-29T22:30:01+0000

การปฏิบัติธรรม คือการรื้อ ขน ความเห็นแก่ตัวออกไป หรือขน โลภ โกรธ หลง ออกจากจิตไป ให้มันเบาบางลง เมื่อจิตไม่ติดสิ่งเหล่านี้ มันก็จะมีความสุข ความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา ตัวตนก็จะลดลง เราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุข โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรร...อ่านต่อ...
2016-12-28T22:00:01+0000

อุปมาเหมือนเราไปตลาด หรือเดินทางไปทำงานของเรา เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราเดินไปทำงาน บางทีก็มีคนว่า บางทีก็มีสิ่งของขวางกั้นระหว่างทาง บางทีก็มีคนชม บางทีก็มีสิ่งที่กระทบกับใจเราเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ขณะที่เกิดอารมณ์เหล่านั้นในขณะที่มีการกระทบ หากโยคีไม่เคยฝึก จ...อ่านต่อ...
2016-12-27T22:00:01+0000

เมื่อจิตปล่อยวางจากความทุกข์ ปล่อยวางจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางจากจิตที่มุ่งมั่น เอาชนะ เอาแพ้ นั้นคือสภาวะที่เป็น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ไม่เอาแพ้ ไม่เอาชนะ ไม่อาฆาต ไม่พยาบาท ปองร้าย สภาวะจิตเหล่านี้สลายออกไปเลย ด้วยอำนาจความสำนึกแห่งจิตที่เกิดขึ้นในสภาวธรรม อันเกิดจากธร...อ่านต่อ...
2016-12-27T01:12:34+0000

จิตไม่มีจุดยืน เพราะขาดสมาธิ ขาดสติ ขาดสัมปชัญญะ ขาดปัญญา รู้ไม่เท่าทัน จึงถูกให้เขาหลอก ให้เป็นอะไรก็เป็นตามที่เขาให้เป็น กิเลสมันสั่งให้เป็นคนใช้มันก็เป็น กิเลสสั่งให้เป็นนางเอกมันก็เป็น กิเลสสั่งให้เป็นตัวโกงก็เป็น มันเป็นทุกอย่าง นั่นเพราะจิตไม่มีจุดยืน ที่แน่วแน่ จิตจึงไ...อ่านต่อ...
2016-12-25T22:00:01+0000

กิเลสเป็นเหตุให้จิตมัวหมอง เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส สติสัมปชัญญะ รู้ตัวทั่วพร้อม เห็นสภาวะของจิต แล้วจิตมันปล่อยวาง พอจิตมันปล่อยวาง ไม่มัวหมอง มันก็ผ่องใส ความผ่องใสนั่นคือบริสุทธิ์ นั่นคือสภาวะจิตที่เป็นเนกขัมมะ การถือบวชทางจิตอันบริสุทธิ์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อ...อ่านต่อ...
2016-12-24T22:00:00+0000

กายนอกเป็นทุกข์ไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมชาติ ป่วยไข้ไปหาหมอโดยธรรมชาติ แต่ป่วยข้างใน คือจิตใจที่ป่วย ใครจะรักษา หมอที่ไหนจะหามา มีแต่ธรรมโอสถ คือตัวเราต้องรักษาตัวเราเอง ความโศกเศร้า โศกาอาดูร ความคิดวิตกกังวลถึงเรื่องเก่าแต่อดีตชาติแต่ปางก่อน ใครแก้ให้เราได้ เราเท่านั้นแก้เอ...อ่านต่อ...
2016-12-23T22:00:01+0000

ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของ แต่ความทุกข์อยู่ที่จิตไปยึดติดสิ่งของนั้นๆ ยึดติดกับตัวตนนั้นๆ ท่านว่า จงทำลายอัตตาตัวตนออกไปเสีย แล้วไม่มีตัวตนนั่นแหละ จึงไม่มีทุกข์ เมื่อไม่มีตัวตนทางจิต เมื่อนั้นก็ไม่มีทุกข์ เมื่อจิตไปยึดติดสร้างขึ้นมาว่ามีตัวตน เมื่อนั้นจิตก็เป็นทุก...อ่านต่อ...
2016-12-22T23:00:00+0000

อารมณ์ของความสุข อารมณ์ของความทุกข์ เกิดขึ้นชั่วขณะๆ เท่านั้นเองไม่มีใครทุกข์ตลอดทั้ง ๒๔ ชั่วโมง แม้นั่งกรรมฐานก็เหมือนกัน ปวดไหม ก็ไม่ได้ปวด ๒๔ ชั่วโมง พอจิตเข้าสู่สมาธิ อาการปวดก็หายไป มีแต่จิตใจที่เข้มแข็ง เยือกเย็น เข้าสู่สภาวะแห่งจิตที่ตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ยังมีสติสัม...อ่านต่อ...
2016-12-22T12:18:47+0000

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม มีวันเวลาที่จะแตกดับ ฉะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อม ก่อนที่มันจะแตกดับ ทำอ...อ่านต่อ...
2016-12-20T22:00:01+0000

ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิดหรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต...อ่านต่อ...
2016-12-20T16:57:28+0000

ในการปฏิบัตินี้เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นเรื่องปรกติ ในการต่อสู้กับความทุกขเวทนาของร่างกาย ของความรู้สึก ที่เรามีอยู่ แต่ที่ทำอย่างไร เราจะต่อสู้แล้วให้เกิดปัญญาและเกิดความเข้าใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วี...อ่านต่อ...
2016-12-19T22:00:01+0000

คุณลักษณะของโสดาบัน เมื่อมีวาสนาบารมีได้ผ่านโสฬสญาณในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ย่อมได้ ครองชีวิต “ โสดาบัน ” พวกโสดาบันย่อมมีลักษณะเกิดขึ้นได้เอง ๑๑ ข้อ คือ ๑. ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ๒. ไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย ๓. ไม่มีความเห็นผิดจากคลองธรรม ๔. ไม่มีความตระหนี่ ๕. ไม่มีควา...อ่านต่อ...
2016-12-18T22:00:00+0000

"อำนาจจิตที่สงบเยือกเย็น" จิตที่สงบเยือกเย็น เมื่ออารมณ์สงบเช่นนี้เกิดบ่อยๆ ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม จากอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์ร้าย ก็จะกลายเป็นอารมณ์สงบเยือกเย็น มีมารยาทดี มีความเกรงอกเกรงใจผู้อื่น มีสติมากขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นทำให้เกิดความสงบเย็นเป็นสุข ซึ่งม...อ่านต่อ...
2016-12-17T22:00:00+0000

กรรมฐาน คือ การทำงานในฐานต่างๆ งานในที่นี้คือการทำงานของจิต เพื่อความสงบของจิตเรียกว่าสมาธิ สมาธิคือการตั้งใจมั่น กรรมฐานคืออะไร :กรรมฐานคือการทำงานของจิต ทำกรรมฐานทำไม: ทำเพื่อให้จิตสงบในฐานที่กาย ฐานที่เวทนา ฐานที่จิตและฐานที่ธรรม ทำกรรมฐานเพื่ออะไร: เพื่อให้จิตสงบ ทำกรรมฐานโ...อ่านต่อ...
2016-12-16T22:00:01+0000

อนุโมทนามิ คำว่าสาธุ สาธุ อะหังเป็นคำว่า”อนุโมทนามิ” แปลว่าอะไร เอกวจนะ มะยังเป็นพหุวจนะ อนุโมทนา แปลว่า ยินดีด้วยเท่านั้นเอง มิเป็นภาษาบาลี ถ้า ๒ คนขึ้นไปเป็น มะ ถ้าคนเดียวก็เป็น มิ คำว่าอนุโมทนา แปลว่ายินดีด้วยนะ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสื...อ่านต่อ...
2016-12-15T22:00:00+0000

“พระมหากัสสปะ ผู้รอคอยพระศรีอริยะเมตไตรย” พระมหากัสสปะ ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ช่วยรับภาระธุระอบรมสั่งสอนพระภิกษุและพุทธบริษัทอื่นๆ จนมีภิกษุเป็นบริวารจำนวนมาก ท่านมีปกติสมาทานธุดงค์ ๓ ประการอย่างเคร่งครัด คือ ๑. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร (หาเศษผ้ามาทำจีวรไม่รับผ้าที...อ่านต่อ...
2016-12-14T22:00:00+0000

การกำหนดจิตให้รู้เท่าทันจิตที่นึกคิด ให้มีสติเข้าไปดู เข้าไปรู้ ให้เห็นสิ่งที่ปรากฎขึ้น ในปัจจุบันจิต ว่ามันมีการเกิด การตั้งอยู่และ การดับไปอย่างไร ทางไหน จิตนั้นเกิดดับไปในทางที่เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบาปหรือเป็นบุญ และมีเท่าไรต้องรู้ต้องเห็นให้ละเอียดอย่าให้ขาดสติและอย่าส...อ่านต่อ...
2016-12-13T22:00:00+0000

เพราะความสุขคือ ความทุกข์ที่พอทนได้ ชีวิตมนุษย์เราที่เกิดมา ก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแสวงหาทางใดเป็นส่วนมาก เพื่อจะได้มาซึ่งความสุข ความพึงพอใจของตนเอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “คู่สร้าง คู่สม” หน้า ๔๗ สนใจอ่าน...อ่านต่อ...
2016-12-12T22:00:00+0000

"พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ ให้กำหนดรู้ รู้อะไร รู้ตัวทุกข์ ทุกข์มันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ขา หรืออยู่ที่ใจ หรืออยู่ที่ความคิด โยคีบางท่านพอกำลังจะนั่งนึกแล้ว โอยมันจะปวดอีกแล้ว นั่นมันทุกข์ เพราะวิญญาณความคิด ความนึก วิตกกังวลก่อน พอมานั่ง มันก็เตลิดเปิดเปิงเลย ระเปิดเลย แต่ถ้าเราป...อ่านต่อ...
2016-12-12T01:54:01+0000

จิตนุ่มนวล...ควรแก่งานดูใจ พอจิตผ่องใสแล้วทำให้เกิดเมตตา เราจะนึกถึงญาติพี่น้องคิดอยากให้คนโน้นคนนี้ได้มาปฏิบัติ อยากให้เขาได้ทำบุญ พอจิตมันผ่องใส จิตมันเบาโล่งสบาย เราจะนั่งได้ทั้งวัน ขยันกำหนด ขยันเดิน ขยันภาวนา นี่คือจิตผ่องใสเกลี้ยงเกลา จิตไม่เศร้า จิตก็ตื่นตัวเบิกบาน ตัวน...อ่านต่อ...
2016-12-02T00:20:11+0000

เมื่อจิตเสพสมาธิสูง จิตก็ไม่เสพอย่างอื่น แม้แต่ท้องพองหรือ ท้องยุบ จิตกับวัตถุก็มีลักษณะเหมือนกันตามหลักวิทยาศาสตร์กล่าว ว่า “ สิ่งสองสิ่งในเวลาเดียวกัน จะอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ ” ตัวอย่างเช่น ในห้องน้ำเล็กๆ เรามีตุ่มน้ำพอดีกับห้องน้ำมีเพื่อนนำตุ่มน้ำขนาดเดียว กันมาให้ เราจะนำ...อ่านต่อ...
2016-11-27T22:15:01+0000

"กำไรชีวิต" การทำมาหากินหาเก็บของมนุษย์ จะโดยการทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย รับราชการ เพื่อนำมาเป็นค่าอาหารประจำวัน เพื่อ สร้างที่อยู่อาศัย ค่าเสื้อผ้าไว้นุ่งห่ม ค่ายารักษาโรคเมื่อยามเจ็บไข้ อีก ส่วนหนึ่งที่เหลือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง เอามาทำบุญบ้าง ทำไม เราจึงต้องทำบุญ โอวาทธรร...อ่านต่อ...
2016-11-26T22:15:00+0000

เพราะความสุข คือ ความทุกข์ที่พอทนได้ ชีวิตมนุษย์เราที่ เกิดมา ก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแสวงหา ทางใดเป็นส่วนมาก เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสุข ความพึงพอใจของ ตนเอง ทั้งนี้จะกล่าวถึง สุขของคฤหัสถ์หรือฆราวาสนั้น อันเป็น สุขของชาวบ้าน เป็นสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครอ...อ่านต่อ...
2016-11-25T22:15:01+0000

“การปฎิบัติธรรม ถ้าหากว่าอยากให้มันเป็นไปตามใจที่ท่านต้องการ มันก็เป็นธรรมของท่าน ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า ท่านจะปฎิบัติเพื่อให้เห็นธรรมของท่านหรือเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “วารสารกระแสใจ” ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๑ ห...อ่านต่อ...
2016-11-24T22:15:01+0000

“พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลที่เป็นตัวแทนเราตถาคต เราไม่ตั้งใครเป็นตัวแทน แต่สิ่งที่เราได้กล่าวไว้แล้ว ที่เรียกว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นตัวแทนของเราตถาคตเจ้า ธรรมที่เรากล่าวไว้แล้ว วินัยที่เราบัญญัติไว้แล้ว นั่นคือตัวแทนของเราตถาคต เป็นดั่งรากแก้ว เป็นดั่งแก...อ่านต่อ...
2016-11-23T22:15:00+0000

“สำหรับผู้ปฎิบัติธรรม เราต้องทำให้ถึงธรรม ถ้าทำไม่ถึงธรรม ก็ไม่เห็นธรรม ถ้าธรรมไม่ถึงธรรม ก็ได้แต่ทำ ทำแล้วถ้าไม่ทำเต็มที่ ก็ไม่มีธรรมประจำจิต” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๗๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.p...อ่านต่อ...
2016-11-22T22:15:02+0000

“พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ ให้กำหนดรู้ รู้อะไร รู้ตัวทุกข์ ทุกข์มันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ขา หรืออยู่ที่ใจ หรืออยู่ที่ความคิด โยคีบางท่านพอกำลังจะนั่งนึกแล้ว โอยมันปวดอีกแล้ว นั่นมันทุกข์ เพราะวิญญาณความคิด ความนึก วิตกกังวลก่อน พอมานั่ง มันก็เตลิดเปิดโปงเลย ระเบิดเลย แต่ถ้าเราปล่...อ่านต่อ...
2016-11-21T22:15:02+0000

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ, ธมฺมธารี สุขํ เสติ” ธรรมย่อมรักษาผู้ปฎิบัติธรรมให้เกิดความสุขฉันใดก็ฉันนั้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” หน้า๘๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17...อ่านต่อ...
2016-11-20T22:15:01+0000

คำถาม: หากเรามีความทุกข์ต่างๆมากมาย การปฎิบัติกรรมฐานสามารถคลายความทุกข์ได้หรือไม่? ตอบ: การทำกรรมฐานสามารถคลายทุกข์ได้แน่นอน คนเรามันทุกข์อยู่ ๒ ส่วน ให้เราแยกออกให้ได้ ทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางจิต ถ้านับจริงๆมี ๓ คือทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางจิต ทุกทางวิญญาณ วิญญาณก็คือการคิด ก็ทุกข์ไ...อ่านต่อ...
2016-11-19T22:15:00+0000

การปฏิบัติกรรมฐาน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถามว่ายากไหม จึงตอบว่า ถ้าบอกว่ายากก็ยาก ถ้าบอกว่าง่ายก็ง่าย อยู่ที่ใจสู้หรือไม่ ใจสู้หนักแน่นขยันหมั่นเพียร ศึกษาเล่าเรียนเพียรปฏิบัติ มันก็จะไปถึงเส้นชัยได้ ดังนั้นวันนี้อาตมาจึงได้ยกนิกเขปบทพจน คาถาที่พระศาสดาจารย์ตรัสว่า ยํ ปุพฺเ...อ่านต่อ...
2016-11-19T00:05:05+0000

มีสติช่วยได้ทุกเรื่อง สตินี้ก็จะเป็นตัวปกป้องคุ้มครองจิต เมื่อสติดี สติแก่กล้า เข้มเเข็งมากขึ้น สติตัวนี้ก็จะไปปกปักรักษาจิตไม่ให้สิ่งสกปรกมัวหมอง คือ กิเลสเข้ามาในใจได้ ใจของเราก็จะบริสุทธิ์ผุดผ่องแผ้ว โอวาทธรรม จาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท)...อ่านต่อ...
2016-11-13T01:18:09+0000

การรับผิดชอบ กิจการงานที่เรารับผิดชอบ หรือกิจทางสังคมที่เราเกี่ยวข้อง เช่น กิจการงานในฐานะความเป็นพ่อแม่ ในฐานะความเป็นครูบาอาจารย์ ในฐานะความเป็นเจ้านายหรือหัวหน้า กิจการงานต่างๆ ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและกิจการงานที่มาเกี่ยวข้องกับเรา เมื่อรู้ว่า เราจะทำกิจการงานอะไรอย่าง...อ่านต่อ...
2016-11-11T22:00:00+0000

สติ คือ พลังความดี กายของเราเปรียบเหมือนโคถึก หากเรามีสติ ก็สามารถเอาพลังนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่เป็นความดี มีประโยชน์ต่อสังคม ต่อโลกได้ แต่ถ้ากิเลสมารเข้าครอบงำแล้ว เราหยุดหมดทุกอย่าง มองไม่เห็นความดี มองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความชั่วเป็นความดี ในที่สุดจะเกิดค...อ่านต่อ...
2016-11-10T22:00:00+0000

งานดูใจ การเจริญกรรมฐานนั้น พอจิตมันผ่องใส จิตมันเบาโล่งสบาย เราจะนั่งได้ทั้งวัน ขยันกำหนด ขยันเดิน ขยันภาวนา นี่คือจิตผ่องใสเกลี้ยงเกลา จิตไม่เศร้า จิตตื่นตัวเบิกบานตัวนี้ คือเราเห็นพุทธะน้อยๆ เห็นสภาวธรรมน้อยๆ ต่อมาเมื่อจิตโปร่ง ใส ไม่เศร้าหมอง จิตก็นุ่มนวล เมื่อจิตนุ่มนวล ไม...อ่านต่อ...
2016-11-10T11:00:01+0000

รักษาใจ เมื่อเรามีสิ่งดี หากเราเป็นคนดี มีน้ำใจ แล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีให้แก่เพื่อนพ้องของเรา เท่าที่เราจะทำได้ เราได้หลักธรรมครองชีวิต การครองตน การครองคน การครองงาน เรารู้วิธีแล้ว เราได้วิธีแล้ว ค่อยหยิบยื่นให้แก่เพื่อนมนุษย์ของเรา ที่กำลังทุกข์เดือดร้อนอยู่ตามฐานะ ตามโอกาสที...อ่านต่อ...
2016-11-09T22:00:02+0000

จิตที่สงบเยือกเย็น เมื่ออารมณ์สงบเช่นนี้เกิดบ่อยๆ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม จากอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์ร้าย ก็จะกลายเป็นอารมณ์สงบ เยือกเย็น มีมารยาท มีความเกรงอกเกรงใจผู้อื่น มีสติมากขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ทำให้เกิดความสงบเย็นเป็นสุข โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หล...อ่านต่อ...
2016-11-08T00:20:20+0000

ผ้าที่ดำเหมือนกับจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสตัณหา เปรียบเหมือนตัวปัญญาเกิดขึ้น เราต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ที่จะต้องกะเทาะเปลือกของจิตมันออก ที่มันดำอยู่นั่นนะ ต้องกะเทาะมันออกทุกวันๆมันจึงจะสว่าง พอจิตมันคิดปึ๊บ จิตกำหนดไปเห็นสภาวะของจิตที่มันดำ เห็นหัวใจที่มันดำ ที่ถูก...อ่านต่อ...
2016-11-04T23:20:00+0000

อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน 1. กิติสัทโท เป็นผู้มีชื่อเสียงฟุ้งขจรขจายไปทั่วสารทิศ 2. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา ถวายกำลังแก่สมณะสงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนา 3. ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต 4. เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามไว้มิให้เสื่อมสูญ 5. เป็นการบูชาพุทธโอวา...อ่านต่อ...
2016-11-03T23:20:00+0000

สัมมัปปธาน ๔ ทำเต็มที่ พอทำแล้วไม่ได้อย่างที่หวัง ไม่ได้อย่างที่ปรารถนาก็เกิด อาการท้อแท้ เมื่อท้อแท้แล้ว บางทีก็หมดหวัง สิ้นหวัง ก็ทิ้งละการปฏิบัติไปบางทีเข้าใจดี แต่กำหนดไม่ได้ เพราะการปฏิบัติทางนี้ ไม่ใช่ของง่ายแล้วก็ไม่ใช่ของยาก ทำไมล่ะถึงไม่ใช่ของยากและไม่ใช่ของง่าย เป็...อ่านต่อ...
2016-11-02T23:25:01+0000

เจริญพร... บ้านที่มีธรรมะ พระอริยะจะมาเกิด บ้านที่รื่นรมย์ พระพรหมจะมาเกิด บ้านที่บริสุทธิ์ มนุษย์จะมาเกิด บ้านที่ฉลาด นักปราชญ์จะมาเกิด บ้านที่สกปรก สัตว์นรกจะมาเกิด บ้านที่เล่นไพ่ คนจัญไรจะมาเกิด บ้านที่ฟุ้งซ่าน ยักษ์มารจะมาเกิด บ้านที่อันธพาล สัตว์เดรัจฉานจะมาเกิด บ้านที่ดื่มเ...อ่านต่อ...
2016-11-01T23:20:00+0000

กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ ๑. นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รู้จักหามาไว้) ไม่แสวงหาสิ่งที่สูญหายไปแล้ว เอากลับคืนมาอีก ๒. ชิณณปฏิสังขรณา (ของเก่าของชำรุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม) ไม่บูรณะวัสดุที่คร่ำคร่าชำรุดทรุดโทรมแล้ว ไม่ทำให้ดีขึ้น ๓. ปริมิตปานโภชนา ( รู้จักประมาณในการกินการใช้)ไม่รู้ประมาณในการ...อ่านต่อ...
2016-10-31T23:15:00+0000

เพราะความสุข คือ ความทุกข์ที่พอทนได้ ชีวิตมนุษย์เราที่เกิดมา ก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแสวงหาทางใดเป็นส่วนมาก เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสุข ความพึงพอใจของตนเอง ทั้งนี้จะกล่าวถึง สุขของคฤหัสถ์หรือฆราวาสนั้น อันเป็นสุขของชาวบ้าน เป็นสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเ...อ่านต่อ...
2016-10-28T23:30:01+0000

ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมในการครองเรือน เพื่อส่งเสริมให้คู่สมรสมีความสุขยิ่งขึ้น เป็นคู่ศีลธรรม คู่คุณงามความดีคู่คุณธรรม โดยเอาหลักธรรมสำหรับการครองเรือนของศาสนามาใช้มาปฏิบัติต่อกันในบ้าน เพื่อประโยชน์สุขด้วยธรรม ๔ ประการดังนี้ ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อสัตย...อ่านต่อ...
2016-10-27T23:30:01+0000

คำกลอนสอนหญิง "จงดูก่อนกัลยาณีศรีสมร พึงสังวรสำรวมกายในเขตขัณฑ์ แห่งวัดวาอารามด้วยครามครัน ให้ยึดมั่นกาลเวลาเทศาควร จะเยื้องย่างทางใดให้สุภาพ จะก้มกราบให้มิดชิดปิดทุกส่วน ทั้งเสื้อผ้าขาสั้นอันเย้ายวน ส่อชักชวนป่วนฤทัยอย่าใส่มา อย่าเข้าชิดติดใกล้สมณะ ยามวิกาลมิควรจะมาพบหา เฝ...อ่านต่อ...
2016-10-26T23:30:00+0000

คำถาม: พลังจักรวาล มีจริงหรือไม่ ตอบ : คนถามไปเรียนมาหรือไม่ มันนอกเหนือจากหลักปฏิบัติ แต่จะตอบให้เป็นความรู้ พลังจักรวาลมาจากไหน จักรวาลคืออะไร ขอตอบในแนวพุทธว่าพลังจักรวาล คือพลังสมาธิของพุทธนั่นเอง แต่มาเปลี่ยนชื่อให้มันสวยหรู เพราะคนเกิดความนิยมขึ้นมา ที่จริงแล้วคือพลังสมา...อ่านต่อ...
2016-10-25T23:30:00+0000

"สุขของคฤหัสถ์" ๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากการมีทรัพย์ คือ มีความภาคภูมิใจ อิ่มเอิบใจว่าตัวเองได้ใช้จ่ายทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรม และหลัก การใช้จ่ายทรัพย์นั้นมีดังนี้ ๑.๑ เลี้ยงดูเพื่อนฝูง ๑.๒ บำบัดอันตรายต่างๆ ๑.๓ ทำพลีกรรมต่างๆ ๑.๔ บริจาคทาน ๑.๕ เลี้ยงตนเอง เลี้ยงบิดามารดา บุตรภรรยา สามี แ...อ่านต่อ...
2016-10-24T23:49:47+0000

คำถาม มายาจิตคืออะไร ตอบ มายาจิต คือจิตที่มันหลอก จิตที่ไม่เป็นจริง จิตที่หลงในความรู้สึก การเห็นไม่ชัดในนิมิตนั้น หรืออาการที่ไม่เป็นจริง แต่เป็นความรู้สึกทางจิต เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในใจ แต่สติของเรารู้ไม่เท่าทัน ยกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกปวดท้องขณะที่เราปฏิบัติ แต่พอไปห้อง...อ่านต่อ...
2016-10-16T23:30:00+0000

กำหนดจิตให้บริสุทธิ์ก่อนเจริญเมตตา วิธีการเจริญเมตตา ด้วยการกำหนดดูที่ต้นจิต ให้รวมจิตไว้ที่หัวใจเมื่อรวมจิตแล้วทำจิตใจให้เยือกเย็นบริสุทธิ์ ไม่มีเรื่องใดๆ ทั้งสิ้นอยู่ในหัวใจ เราก็แผ่เมตตาให้บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ให้ลูกให้หลาน ให้ญาติ เพื่อน หากแผ่เมตตาให้กษัตริย์ บิดามาร...อ่านต่อ...
2016-10-15T23:30:00+0000

คำถาม การนั่งสมาธิสลับเดิน ๑๕ นาที กับ ๓๐ นาทีปฏิบัติอย่างไหนดีกว่ากัน ตอบ ถ้าปวดมาก ๆ การนั่งใช้เวลาน้อยย่อมดีกว่า เพราะถ้านั่งใช้เวลามาก เราปวดมาก ๆ มันยิ่งทรมานมากเกินไป มันก็ไม่ดีการให้ผู้ปฏิบัติมาสอบอารมณ์ เนื่องจากบางคนนั่งไม่ได้เลย นั่งแล้วความปวดก็มา จึงแนะนำให้ยืนหรือเ...อ่านต่อ...
2016-10-10T23:35:00+0000

คำถาม หากเรามีความทุกข์ต่าง ๆ มากมาย การปฏิบัติกรรมฐานสามารถคลายความทุกข์ได้หรือไม่ ตอบ การทำกรรมฐานสามารถคลายทุกข์ได้แน่นอนคนเรามันทุกข์อยู่ ๒ ส่วน ให้เราแยกออกให้ได้ ทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางจิต ถ้านับจริง ๆ มี ๓ คือทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางจิต ทุกข์ทางวิญญาณ วิญญาณคือการคิด ก็ทุกข์ไป...อ่านต่อ...
2016-10-09T23:35:00+0000

"ทางสายตรง...สู่นิพพาน" การปฏิบัติกรรมฐานก็เช่นกัน พองหนอ ยุบหนอ มีอยู่ตามธรรมชาติ เพียงแต่หากมีจิตสงบ เราก็จับได้ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบประกาศให้คนรู้จักวิธีการนี้ทำให้จิตใจสงบ ทำให้หลุดพ้นความทุกข์ได้ หรือทำให้มีจิตใจสงบ ทำให้เกิดปัญญา โดยวิธีแต่ละขั้น ๆพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกให้ห...อ่านต่อ...
2016-10-08T23:35:00+0000

วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๙ ณ วัดป่าเจริญราช ลำลูกกา คลอง๑๑ ปทุมธานี ประมวลภาพพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ เมตตาเป็นประธาน และให้โอวาทธรรมแก่ผู้ร่วมโครงการโดย พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.(หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) ท่านเจ้าอาวาส... สามารถรับชม และดาวน์โหลดภาพในโครงการทั้งหมด ได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/albumls....อ่านต่อ...
2016-10-08T07:19:22+0000

"ฉะนั้นสภาวะการที่เราท่านทั้งหลาย จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดี ต้องมีสติสัมปชัญญะ รู้ตัวทั่วพร้อม เท่าทันแห่งการกำหนด การกำหนดแห่งการเดิน การนั่ง การนอน ทุกอิริยาบทอย่าเผลอสติ อย่าปล่อยสติให้มันไหลเลื่อนไปตามธรรมชาติ ต้องมีสติคอยกำหนดรู้เห็น รู้ในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด เรียกว...อ่านต่อ...
2016-10-07T22:00:00+0000

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า บาปที่ยังไม่เกิดขึ้น อย่าให้เกิดขึ้น บาปที่เกิดขึ้นแล้ว จงขจัดมันออกไปเสีย ประหารมันเสีย ทำลายไปเสีย อย่าให้มันเกิดขึ้น อย่าให้มันครองใจเรา เมื่อบาปมาครองใจเราเมื่อไหร่ เมื่อนั้นแหละ เราจะขาดจากการทำความดี มองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งผิด เลวร้ายไปหมด มองคนอื่นผิ...อ่านต่อ...
2016-10-06T22:00:01+0000

การที่จิตมันใส จิตมันประภัสสรคือบริสุทธิ์ แต่หากจิตมันขุ่นมัว เพราะเรามาฉาบทากิเลส เหมือนกระจกเงา เมื่อเราทาแป้งทุกเช้าทุกเย็น ทาไปก็ปลิวไปเกาะกระจกเงา พอนานเข้า ก็ทึบมืดมองไม่เห็น เราก็ต้องเอามันมาขัดและมาถูออก กระจกนั้นจึงจะสว่าง มองเห็นตัวเราเอง จิตก็เช่นกัน มันถูกฉาบทาสา...อ่านต่อ...
2016-10-05T22:00:00+0000

“ อานิสงส์ของการเจริญสติ ” คือ หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์เทวดา อานิสงส์ผลพลอยได้ ทำให้เราสุขสบาย เขาเรียกว่า “บุญ” อันนี้โจรปล้นเอาไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ สุดท้ายก็เป็น วิชาหนีนรก โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺ...อ่านต่อ...
2016-10-04T22:00:01+0000

คำถาม เวลานั่งสมาธิเห็นแสงสีต่างๆ เป็นประจำหมายถึงอะไร ตอบ การเห็นแสงสีเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเวลานั่งสมาธิการทำงานของระบบปลายประสาทสัมผัสตามธรรมชาติระหว่างอากาศกับสภาวจิต แต่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เพราะว่าในอากาศมันมีธาตุดินน้ำไฟลมที่ไหลถ่ายเทตลอดเวลา มีประจุไฟฟ้...อ่านต่อ...
2016-10-03T23:45:00+0000

กรรมฐานรักษาโรคได้ (ภาค๒ต่อ) ได้มีการทดสอบกรณีหลวงปู่แหวนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ขณะที่หลวงปู่แหวนทำสมาธิ เขาเอาคลื่นไฟฟ้ามาจับ ผลปรากฏว่าหัวใจของหลวงปู่แหวนมีลักษณะนิ่งเงียบไม่ทำงานจับชีพจรมันเบามาก ในที่สุดคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่า หลวงปู่แหวนอยู่ด้วยฌาน พอสักพักหนึ่งห...อ่านต่อ...
2016-10-02T23:45:00+0000

กรรมฐานรักษาโรคได้ วิธีการทำกรรมฐานที่ดีสุดคือการปฎิบัติกรรมฐานโดยธรรมชาติเหมือนสมัยโบราณ คืออยู่สภาพตามธรรมชาติ อากาศร้อนก็ร้อน หนาวก็หนาว รูขุมขนจะเปิด ในระบบร่างกายของมนุษย์เป็นระบบนิเวศวิทยาโดยธรรมชาติ ส่วนที่มันพร่อง มันจะจับออก เรานั่งกรรมฐานขับเหงื่อออก ร่างกายก็จะเ...อ่านต่อ...
2016-10-01T23:45:00+0000

คำถาม โรคไวรัสตับอักเสบบี ใช้วิธีแก้ โดยการทำกรรมฐานรักษาโรคได้หรือไม่ ตอบ โรคไวรัสตับอักเสบบีรักษาง่าย ไม่ต้องรักษาก็หายโดยกินน้ำหวานผสมกับน้ำมะนาว และนอนหลับพักผ่อนให้มาก ๆ ไม่ต้องไปเสียเงินให้โรงพยาบาล อาตมาเคยเห็นพระที่ปฏิบัติด้วยกัน เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีจนตัวเหลือง ต...อ่านต่อ...
2016-09-30T23:45:00+0000

คำถาม เวลานั่งสมาธิขนหัวลุก และเมื่อเวลาแผ่เมตตาก็ขนหัวลุกแถบซ้าย พอจิตนิ่งเหมือนมีลมจุกที่คอ กำหนดต่อไปไม่ได้ ตอบ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อปฏิบัติไปลึกแล้ว จิตมันจะละเอียด หรือคนมีอดีต มันก็เป็นอย่างนั่นแหละ ถ้าพูดง่าย ๆ เหมือนลักษณะคนมีร่างทรง จะมีสัมผัสที่ ๖ แต่จะไม่เอา...อ่านต่อ...
2016-09-29T23:45:01+0000

คำถาม: เวลานั่งสมาธิเห็นหอยแมลงภู่เรียงอยู่ในหม้อ เห็นภาพตนเองนั่งกินหอยแมลงภู่ ขณะนั่งสมาธิเหมือนมีลมวิ่งขึ้นวิ่งลงที่คอและที่อื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ตอบ: ถ้าเห็นอย่างนั้นเป็นสัญญา มันแม่นยำ มันจำได้ในอดีต กำหนดเห็นหนอ ๆ นั่งภาวนาต่อไป ถ้ายังเห็นอีกก็แผ่เมตตาให้หอยแมลงภู่จงเป็นส...อ่านต่อ...
2016-09-28T23:45:00+0000

คำถาม การกำหนดพองหนอ ยุบหนอ กับอานาปานสติ เหมือนกันหรือต่างกัน ตอบ ต่างกัน อานาปานสติคือการกำหนดอาการดูลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แต่กำหนดภาวนาพองหนอ ยุบหนอ ดูสภาวะท้องพอง ท้องยุบ โดยธรรมชาติมันมีพองยุบอยู่แล้ว แต่เราไปสังเกตว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่เท่านั้นเอง โอวาทธรรม พระครูปทุม...อ่านต่อ...
2016-09-27T23:45:00+0000

พระเปลือยกายอาบน้ำ จึงถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นประจำ เมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้ว ก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปยังบ้านของนาง...อ่านต่อ...
2016-09-26T23:45:00+0000

คุณสมบัติพิเศษประจำตัวนางวิสาขา ในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลาย นางวิสาขานับว่าเป็นผู้มีบุญสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติมากเป็นพิเศษกว่าอุบาสิกาคนอื่น ๆ หลายประการเช่น ๑. ลักษณะของผู้มีวัยงาม คือ แม้ว่านางจะมีอายุมาก มีลูกชาย-หญิง ถึง ๒๐ คน ลูกเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ ๒๐ คนนางก็มีหลานนั...อ่านต่อ...
2016-09-25T23:45:00+0000

อานิสงส์ของการทำบุญแล้วแถม!! ธนญชัยเศรษฐี ใช้เวลาถึง ๔ เดือนในการเตรียมทรัพย์สมบัติเพื่อมอบให้แก่นางวิสาขาสำหรับใช้สอยเมื่อไปอยู่ในตระกูลของสามี เฉพาะเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์เพียงอย่างเดียวก็ใช้เวลาทำถึง ๔ เดือน เช่นกัน เมื่อถึงกำหนดนางวิสาขาได้ออกเดินทางไปยังตระกูลของสาม...อ่านต่อ...
2016-09-24T23:45:00+0000

สภาวจิตหลุดพ้น..สุคติย่อมเป็นที่หวัง ในที่สุดฉันใดก็ฉันนั้น หากผู้ปฏิบัติกำหนดรู้สภาวะ รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ ขณะนี้กำลังนั่งสมาธิภาวนาหรือขณะนี้กำหนดอิริยาบถใด รู้สภาวะตามความเป็นจริงของกาย รู้สภาวะความเป็นจริงของจิต หรือรูปนามขันธ์ ๕ และของจิตที่ไม่ได้ตกแต่ง เมื่อเรา...อ่านต่อ...
2016-09-23T23:45:00+0000

“ นิวรณธรรมห้าประการ ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ขวางกันไม่ให้จิตใจของเราไปสู่เป้าหมายหรือ บรรลุธรรมได้ ที่เรียกกันว่านิวรณ์ห้าประการ การที่เราตามดู ตามรู้ สภาวธรรมอยู่ทุกขณะ หรืออยู่เนืองๆ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการตามรู้ดูสภาวธรรมนั้นอยู่ เป็นการที่จะทำให้เรานั้น ได้พ้นจาก นิวรณ...อ่านต่อ...
2016-09-22T23:45:01+0000

การเจริญสติ...วิชาหนีนรก นี่คืออานิสงส์ของการเจริญสติ หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์เทวดา อานิสงส์ผลพลอยได้ทำให้เราสุขสบาย เขาเรียกว่า บุญอันนี้ โจรปล้นเอาไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ สุดท้ายเป็นวิชาหนีนรก การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มันเป็นวิชา...อ่านต่อ...
2016-09-18T23:45:01+0000

จิตท่องเที่ยวอยู่ในคูหา เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราก็มาพิสูจน์ด้วยวิธีการดังนี้คือ การเดินการยืน การนั่ง การนอน เรียกว่าอิริยาบถ ถ้าหากอิริยาบถย่อย ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด เหยียดแขนไป คู้แขนเข้า เหยียดขาไป คู้ขาเข้า มองซ้าย แลขวา มองหน้า มองหลัง มองสูง มองต่ำ มองใบไม้มองด...อ่านต่อ...
2016-09-17T23:45:02+0000

เราต้องรู้ว่าการที่มาภาวนานี้ เพื่อค้นหาอะไร เรามาค้นหาพระพุทธเจ้าองค์จริง คือองค์ที่อยู่ภายใน การที่เราเป็นชาวพุทธนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายในเท่าไรนัก เราเห็นกันแต่พระพุทธเจ้าภายนอก ในคัมภีร์ตามหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าปริยัติ คือการศึกษาเ...อ่านต่อ...
2016-09-16T23:45:02+0000

สมถะและวิปัสสนาต้องอาศัยซึ่งกันและกัน วิธีการปฏิบัติมีหลายอย่าง โดยปกติแล้วในทุกที่ทุกสำนัก ทุกสภาวะ ที่มีการปฏิบัติธรรมต้องมีการอาศัยกันทั้ง ๒ อย่าง คือ สมถกรรมฐาน และ วิปัสสนากรรมฐาน เราต้องเข้าใจความหมายในเบื้องต้นกล่าวคือ สมถะหมายถึง การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ วิปัสสนา หมาย...อ่านต่อ...
2016-09-15T23:45:01+0000

การกำหนดจิตขึ้นสู่วิปัสสนา เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว จะต้องกำหนด ภาวนาตามฐานที่กระทบ เช่น ตา เห็นรูป กำหนดที่ตาว่า “ เห็นหนอ ” หู ได้ยินเสียง กำหนดที่หูว่า “ ยินหนอ ” จมูก ได้กลิ่น กำหนดที่จมูกว่า “ กลิ่นหนอ ” ลิ้น รู้รส กำหนดที่ลิ้นว่า “ รู้หนอ ” คือ รู้รส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ต่างๆ กาย สัมผ...อ่านต่อ...
2016-09-10T23:45:00+0000

“ ปลิโพธ “ ผู้ปรารถนาที่จะเจริญกรรมฐาน จะเป็นสมถกรรมฐานหรือ วิปัสสนากรรมฐานก็ตามเป็นต้น จะต้องตัด “ ปลิโพธ “ คือเครื่องกังวลใจต่างๆ อันเป็นสิ่งที่ทำให้ห่วงใย เป็นกังวล ไม่สงบระงับ ไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นๆได้ ปลิโพธ มี ๑๐ ประการคือ ๑. อาวาสปลิโพธ ห่วงที่อยู่อาศัย เ...อ่านต่อ...
2016-09-09T23:45:00+0000

“ การสร้างสติวิธีนี้ คือการกำหนดอาการต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่มีที่สิ้นสุด มันเป็นห่วงโซ่เลย ในที่สุดเมื่อกำหนดได้อย่างนี้แล้ว จิตก็สงบเบาใสมากขึ้น สมาธิเกิดขึ้นทีละขั้นๆ เมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้น กิเลสเข้าแทรกไม่ได้ เมื่อกิเลสเข้าแทรกไม่ได้ เขาเรียกว่าคุ้มครองจิต ” โอวาทธ...อ่านต่อ...
2016-09-08T23:45:03+0000

ขันธมาร : มารที่เป็นร่างกายขันธ์ ๕ (ต่อจากความเดิมมารตัวที่๑) มารตัวที่ ๒ เรียกว่า ขันธมาร คือ เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์ ๕ เป็นมาร มารที่เป็นร่างกายขันธ์ ๕ นี้ มันมาผูกมัดกันเข้ามีหนังหุ้มห่อ มีเอ็น เนื้อ กระดูก มีเอ็นใหญ่ ๙๐๐ เอ็นน้อย ๙๐๐๐ ผูกมัดกันเป็นกระบอกๆเหมือนข้าวต้มมัด ถ้ามัดตรงข้าง...อ่านต่อ...
2016-09-07T23:45:01+0000

กิเลสมาร : กิเลสเป็นมารขัดขวางความดี (ต่อเนื่องความเดิม) อาตมาเคยไปอบรมนักโทษที่คลองเปรม ก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิต พอเทศน์ให้ฟังจบแล้ว ปรากฏว่าเขาซาบซึ้งใจ ร้องไห้เสียอกเสียใจ บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทำความชั่วเสียดีกว่า ต่อไปผมจะเป็นคนดี พอเวลาใกล้จะตายแล้วเพิ่งนึกอยากจะเป็...อ่านต่อ...
2016-09-06T23:45:01+0000

กิเลสมาร : กิเลสเป็นมารขัดขวางความดี มารตัวที่ ๑ คือ กิเลสมาร กิเลสเป็นมาร เพราะเป็นตัวกำจัดและขัดขวางไม่ให้ทำความดี เป็นมารที่มืด มองไม่เห็นตัว และเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมนุษย์ คนที่กลัวผี คือคนที่กลัวกิเลสตัวเอง นั่นแหละมันมองไม่เห็นตัว ไม่รู้มันจะมาเวลาไหน บางคนพอนั...อ่านต่อ...
2016-09-05T23:45:01+0000

“ ความไม่รู้ในทุกข์ ” ตอนที่๑ อวิชชา คือสภาพปราศจากความรู้ คือไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ในอะไร คือไม่รู้ในทุกข์ คนที่ไม่รู้เรื่องทุกข์คือใคร คือคนบ้า คนปัญญาอ่อน แต่นั่นเขาแสดงถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาทุกข์ ความไม่รู้อะไร ไม่รู้ในทุกข์ ว่าทุกข์เป็นยังไง แต่ก็ยั...อ่านต่อ...
2016-09-03T23:45:02+0000

เราต้องเร่งปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สะสมวันละนิด วันละหน่อย เหมือนน้ำหยดทีละนิดทีละหน่อย สักวันมันก็เต็มตุ่ม การทำบุญหรือการทำความดีก็เช่นเดียวกัน เราต้องสะสมไว้ทีละนิดทีละหน่อย เหมือนกับผู้ปฏิบัติบางคนบอกว่า “ฉันภาวนาไม่ได้เลย” แต่ถ้าเราตั้งไว้ว่าวันนี้ภาวนา ๑ นาที ๒ นาที ๓ นาที ...อ่านต่อ...
2016-09-02T23:45:01+0000

การสอบอารมณ์ การสอบอารมณ์ หมายถึง การที่ผู้ปฎิบัติเล่าสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้กับพระอาจารย์ หรือผู้สอนการปฎิบัติ เพื่อผู้สอนการปฎิบัติจะได้แก้ไขอารมณ์ เพื่อยกสภาวะอารมณ์ของผู้ปฎิบัติต่อไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิ...อ่านต่อ...
2016-08-26T23:45:01+0000

เรื่อง..พระเจ้าอชาตศัตรู ตอน คบพาล พาลไปหาผิด ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าอชาตศัตรู โอรสของพระเจ้าพิมพิสารและพระนางโกศลเทวี กษัตริย์แคว้นมคธ ขณะที่มารดาตั้งครรภ์ มารดาแพ้ท้องมาก อยากจะเสวยโลหิตพระราชบิดา พระเจ้าพิมพิสารจึงเอาพระขรรค์แทงพระชานุ(เข่า) รองพระโลหิตให้พระมเหสีเสวย พอได้เส...อ่านต่อ...
2016-08-25T23:45:03+0000

นิโรธสมาบัติ นิโรธสมาบัติ คือการเข้าไปดูการเกิดชัดเจนของจิต ดูว่ามันดับ มันก็จะดับลงทีละนิด องค์ธรรมที่จะพิจารณาคืออะไร คือมรรคมีองค์๘ เราจะเป็นหุ่นกระบอกภายนอก ตรงดิ่งนิ่งเข้าไป แต่จิตข้างในจะเห็นสภาวะเกิดดับ เห็นทุกส่วนของร่างกาย เส้นผมมีกี่เส้น เนื้อหนังมีเท่าไรเห็นหมด มั...อ่านต่อ...
2016-08-24T23:45:00+0000

วิธีการกำหนดสภาวธรรมให้ต่อเนื่อง ผลจากการเดิน ผลจากการกำหนดภาวนา ผลจากการตามดูตามรู้สภาวะต่างๆของจิต มันเป็นไปโดยสภาวะตัวแรก ฉะนั้นเมื่อมันเกิดสภาวธรรมตัวแรกมันจะเบี่ยงเบนไปทางลบ หรือเบี่ยงเบนไปทางบวก หรือพูดง่ายๆภาษาคนว่ามันไปทางบุญหรือไปทางบาป การกำหนดจิตภาวนา ไม่ว่าจะเ...อ่านต่อ...
2016-08-22T23:45:10+0000

ตัวอาตมาเองทุกวันนี้ถ้าคนมาให้ทำอะไร ถือว่าเราติดหนี้เขาไว้ จึงทำให้เค้าไป ถ้าชาตินี้เขาเอาของๆเราไป ชาติหน้าเขาต้องมาชดใช้ โดยมาเป็นแรงงานให้เราอย่างแน่นอน มันวนเวียนอยู่อย่างนี้ หากเราทำใจได้ จิตใจของเราจะสุขสบาย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จา...อ่านต่อ...
2016-08-20T23:45:04+0000

บางครั้งก็เศร้า บางคราวก็สุข มีทุกข์ มีรัก มีเกลียดชัง มีรักร้าง มีตายจากกันไป กว่าฉากชีวิตจะปิด ชีวิตจะลา กว่าความตายมาเยือน มันทรมาณเสียเหลือประมาณ มิใช่เทวาจะมาอุ้มสม มิใช่พระพรหมจะมาเสกสรร แต่เป็นเพราะกฎแห่งกรรม เมื่อเราทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นี่แหละมันขึ้นอยู่กับกรรมกระท...อ่านต่อ...
2016-08-19T23:45:00+0000

รหัสกรรมควบคุมชีวิต ตัวกรรมหรือรหัสกรรม เป็นตัวควบคุมชีวิตว่าคนนี้เกิดมาเป็นอย่างไร ซึ่ง สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ว่า ทำไมคนนี้เกิดมาสูง เกิดมาต่ำ เกิดมาผิวดำ เกิดมาผิวขาว เกิดมามีโรคมาก เกิดมามีโรคน้อย บางคนเกิดมา ๒-๓ วันก็ขาดใจตาย ทั้งๆที่แม่ยังไม่ได...อ่านต่อ...
2016-08-18T23:45:01+0000

ถาม : เราจำเป็นต้องใช้เวลานั่งสมาธิ เดินจงกรมเท่ากันหรือไม่ ตอบ : จำเป็น เพราะอินทรีย์ อินทรีย์ในที่นี้คือ อินทรีย์ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตมันเป็นสมาธิ พอจิตมันเป็นสมาธิ แล้ว เรานั่งได้นานขึ้น ไม่ต้องเดินจงกรมได้ไหม ตอบว่าได้เช่นกัน แต่พอมานั่งใหม่อีกครั้ง มันจะปฎิบัติไปไม่รอด...อ่านต่อ...
2016-08-17T23:45:00+0000

ผลของบุญและผลของบาป บาปเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง ให้ผลเป็นความทุกข์ บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็...อ่านต่อ...
2016-08-16T23:45:01+0000

คำถาม : เวลาเดินแล้วง่วงนอนมาก แต่พอเวลานั่งสมาธิแล้วจะรู้สึกสดชื่น สภาวะนี้เป็นอย่างไร ตอบ : ดีแต่ต้องปรับให้สมดุลหน่อย ในการเดินจงกรมนั้นการยืนกำหนดภาวนา หรือการนั่งสมาธิภาวนา ก็สามารถเห็นนิมิตรได้ทั้ง ๔ อิริยาบท คือ ยืน นั่ง เดิน นอน โดยเรามีสติควบคุม แต่การที่ผู้ปฎิบัติคนนี้เ...อ่านต่อ...
2016-08-14T23:45:00+0000

"เมื่อเรามีสิ่งดี หากเราเป็นคนดีมีน้ำใจแล้วก็หยิบยื่นสิ่งที่ดีให้แก่เพื่อนพ้องของเรา เท่าที่จะทำได้ เราได้หลักธรรมครองชีวิต การครองตน การครองคน การครองงาน เรารู้วิธีแล้วเราได้แล้ว ค่อยหยิบยื่นให้แก่เพื่อนมนุษย์ของเรา ที่กำลังทุกข์เดือดร้อนอยู่ตามฐานะ ตามโอกาสสถานะที่เรามี ท...อ่านต่อ...
2016-08-13T23:45:01+0000

สติปัฎฐาน ๔ หมายถึงที่ตั้งของสติ เป็นวิธีที่นิยมกันมาก เพราะเป็นการปฎิบัติที่มีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัว แม้พระพุทธองค์ยังทรงตรัสสรรเสริญไว้ว่า “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อข้ามพ้นความโศกและความร่ำไร เพื่อความอัสดงดับไปแ...อ่านต่อ...
2016-08-12T23:45:00+0000

คำถาม: หากเรามีความทุกข์ต่างๆมากมาย การปฎิบัติกรรมฐาน สามารถคลายความทุกข์ได้หรือไม่ ตอบ: การทำกรรมฐานสามารถคลายความทุกข์ได้แน่นอน คนเรามันทุกข์อยู่ ๒ ส่วน ให้เราแยกออกให้ได้ ทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางจิต ถ้านับจริงๆมี ๓ คือทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางจิต ทุกข์ทางวิญญาณ วิญญาณคือการคิด ก็ทุ...อ่านต่อ...
2016-08-11T23:45:00+0000

หากเรามีสติสามารถตามรู้ตามดู ตามเห็น คอยต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่องมันก็ปุ๊ปเหมือนไฟแบตเตอรี่มันชาร์จสว่างปุ๊ป โดยระบบสัมผัส โดยระบบอัตโนมัติ automatic เลย จิตก็เช่นเดียวกัน พอรู้หนี่งปุ๊ปจิตสว่างหนึ่ง รู้ภาวะเดียวภาวะใดภาวะหนึ่ง เห็นท้องพองว๊าบ ยุบว๊าบ หากเราติดตามดูตามรู้อย่างเท่าท...อ่านต่อ...
2016-08-10T23:45:00+0000

สัมมาวายามะ การกระทำแห่งการเลี้ยงชีวิต การกระทำการงานมาทุกภาวะทุกอุปนิสัย ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่มีการทำทุจริตแม้แต่จิตก็ไม่ทุจริตตนเอง การกระทำอย่างนี้ เรียกว่าเป็น อริยบุคคล จะอยู่อย่างไรก็ไร้แห่งความผิด จะทำอะไรก็ปราศจากความหม่นหมองของจิต นั่นคือภาวะจิตที่หน่วงเข้าสู่อารม...อ่านต่อ...
2016-08-09T23:45:00+0000

ถาม: เราสามารถเปรียบเทียบสภาวะธรรมจากหนังสือได้หรือไม่ ตอบ: ถามว่าได้หรือไม่ อาตมาก็ตอบว่าได้ แต่ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นมากมาย ปีนี้มีคนมากกว่า ๒๐ รายที่อ่านหนังสือ(เกี่ยวกับ)โลกทิพย์ แล้วนำไปปฎิบัติตาม แล้วเกิดอาการเห็นโน่นบ้าง เห็นนี่บ้าง เห็นไม่หยุดทั้งลืมตาและหลับตา แล้วบอกว่...อ่านต่อ...
2016-08-07T23:45:00+0000

โสฬสญาณ การจะได้ผ่านโสฬสญาณนั้น ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีมาแต่ชาติปางก่อนด้วย เพราะว่าบางท่านปฎิบัติ ๓ เทอมติดต่อกันเป็นเวลา ๖ เดือน แต่ไม่สามารถจะผ่านโสฬสญาณได้ บางท่านปฎิบัติ ๙ วัน ก็สามารถผ่านโสฬสญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบารมีแต่ละบุคคล ถึงแม้ยังไม่ผ่านโสฬสญาณ โยคีผู้ปฎิบัติจะได้...อ่านต่อ...
2016-08-05T23:45:00+0000

คำถาม: เวลานั่งสมาธิขนหัวลุก และเมื่อเวลาแผ่เมตตาก็ขนหัวลุกแถบซ้าย พอจิตนิ่งเหมือนมีลมจุกที่คอ กำหนดต่อไปไม่ได้ ตอบ: มันเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อปฎิบัติไปลึกแล้ว จิตมันจะละเอียด ดังนั้นคนที่แผ่เมตตา มีสภาวะ ๒ ส่วน ระหว่างภายในและภายนอกสัมพันธ์กันได้ การแผ่เมตตาจะมีพลังอานุภาพและ...อ่านต่อ...
2016-08-04T23:45:01+0000

ภิกษุทั้งหลาย เธอยังชอบวัฎฎะสงสาร เวลาเธอทำบุญรักษาศีล อธิฐานขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเทวดานางฟ้าก็ยังไม่เข้าถึงธรรม มันก็แค่เกิดเป็นเทวดานางฟ้า คนสวย คนรวยนั่นเอง มันยังไม่หลุดพ้น เธอต้องการแบบไหน พอท่อนไม้ลอยไป มีมนุษย์เอาบ้าง เทวดามาเอาบ้าง คำว่ามนุษย์มาเอาหมายความว่าเราไ...อ่านต่อ...
2016-08-03T23:45:00+0000

“การปฎิบัติธรรม ถ้าหากว่าอยากให้มันเป็นไปตามใจที่ท่านต้องการ มันก็เป็นธรรมของท่าน ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า ท่านจะปฎิบัติเพื่อให้เห็นธรรมของท่านหรือเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “วารสารกระแสใจ” ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๑ ห...อ่านต่อ...
2016-08-02T23:45:01+0000

“พระมหากัสสปะ ผู้รอคอยพระศรีอริยะเมตไตรย” พระมหากัสสปะ ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ช่วยรับภาระธุระอบรมสั่งสอนพระภิกษุและพุทธบริษัทอื่นๆ จนมีภิกษุเป็นบริวารจำนวนมาก ท่านมีปกติสมาทานธุดงค์ ๓ ประการอย่างเคร่งครัด คือ ๑. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร (หาเศษผ้ามาทำจีวรไม่รับผ้าที...อ่านต่อ...
2016-08-01T23:45:01+0000

“กายของเราเปรียบเหมือนดังโคถึก หากเรามีสติ ก็สามารถเอาพลังนั้นออก มาใช้ประโยชน์ในทางที่เป็นความดี มีประโยชน์ต่อสังคม ต่อโลกได้ แต่ถ้ากิเลส มารเข้าครอบงำแล้ว เราหยุดหมดทุกอย่าง มองไม่เห็นความดี มองเห็นกงจักรเป็น ดอกบัว เห็นความชั่วเป็นความดี ในที่สุด จะเกิดความทุกข์ เร่าร้อนตล...อ่านต่อ...
2016-07-31T23:45:01+0000

กรรม...ลิขิตชีวิตเรา คนเหล่านั้นเมื่อเกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้ว ถามว่าใครลิขิตมันเป็นกรรมที่เราทำไว้ในปัจจุบัน เราแต่ละคนเกิดมาเหมือนการแสดงละครแต่ละฉาก อย่างบางคนเกิดมามีอาชีพเป็นหมอ พยาบาล พระภิกษุ สามเณร ครูบาอาจารย์ แต่ละคนแสดงแต่ละฉาก ขึ้นอยู่กับใครเข้าถึงบทบาทไหนได้ดีที่ส...อ่านต่อ...
2016-07-30T23:45:00+0000

บุพกรรมของพระนางสามาวดี ในสมัยพุทธกาลพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งเข้าสมาบัติ พระนางสามาวดีกับพรรคพวกบริวารลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำ เมื่อขึ้นจากน้ำพวกรู้สึกหนาวสั่น จึงก่อไฟผิงไฟ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ขณะที่นั่งผิงไฟพอไฟเริ่มไหม้และกอหญ้ายุบลง จึงเห็นตอดำๆโผล่ออกมาปรากฎว่าเห็นพระปัจเ...อ่านต่อ...
2016-07-29T23:45:00+0000

บางครั้งเมื่อสภาวะสมาธิแก่กล้า จึงเกิดปีติขึ้น ปีติ คือ ความอิ่มใจต่ออารมณ์กรรมฐานมี ๕ ประเภทเริ่มจาก ๑. ขุททกาปีติ คือ ปีติเล็กน้อย พอให้ขนพองชูชัน ๒. ขณิกาปีติ คือ ปีติชั่วขณะ รู้สึกแปลบๆดุจฟ้าแลบ ๓. โอกกันติกาปีติ คือ ปีติเป็นระลอกรู้สึกขนซู่ๆ ดุจคลื่นซัดกระทบฝั่ง ๔. อุพเพคาปีติ หร...อ่านต่อ...
2016-07-28T23:45:01+0000

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ, ธมฺมธารี สุขํ เสติ” ธรรมย่อมรักษาผู้ปฎิบัติธรรมให้เกิดความสุขฉันใดก็ฉันนั้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” หน้า๘๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 หมายเหตุ: ภาพบรรยากาศมุมสูง พิธียกช่อฟ้าโร...อ่านต่อ...
2016-07-25T23:45:01+0000

“การนั่งภาวนานั้นวิธีการปฎิบัติง่ายๆคือ เมื่อเราจะภาวนาอะไรก็ตาม เราต้องมีจุดยืนคือหลักมีเชือกผูก เชือกผูกในที่นี้คือสติเป็นเชือกผูกดูจิต” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” หน้า ๒๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17...อ่านต่อ...
2016-07-24T23:54:01+0000

“การปฎิบัติธรรมมันอยู่เลยตาย บางทีมันก็อยู่ใกล้ตาย บางทีมันอยู่เฉียดตาย ไม่ต้องกลัวตาย มาฝึกวิธีตายก่อนจะตายก่อน เอาปริญญาตายก่อนตาย ซะ โยมเรียนทางโลกมา บอกว่าเขาได้ปริญญา แล้วโยมได้อะไรที่ปฎิบัติ ๗ วัน ได้ปริญญาเหมือนกันแหละ” “พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลที่เป็น...อ่านต่อ...
2016-07-20T23:45:00+0000

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กมมฺนา วตฺตตี โลโก ย่อมตามโผ ตามแผน แห่งกรรมนั่น เพราะสัตว์โลก สร้างกรรม สารพัน ชีพแปรผัน ปันผล ตนสร้างมา กอปรกรรมดี มีบุญ คุณส่งให้ ทั้งกายใจ สุขสันต์ ไร้ปัญหา สุคติ เป็นที่หมาย เมื่อตายลา เสวยสุข สวรรค์ฟ้า ณ คาลัย ถ้ากอปรกรรม ทำชั่ว มิกลัวบาป จิตแสนหยาบ ต่ำช...อ่านต่อ...
2016-07-18T23:45:00+0000

ทำ กรรมฐานแล้วได้อะไร คนมักจะถามกัน คุณไปปฏิบัติกรรมฐาน กรรมฐานคืออะไร คือการทำจิตให้รู้ฐานที่ตั้งฐาน ที่นั่งฐาน ที่เดินฐาน ที่นอนนี่คือฐานทางกายก็คือการทำฐานที่ยืนฐาน ที่นั่งฐาน ที่ยืนฐาน ที่นอนทั้งสี่ฐานนี้ทำไมจึงต้องรู้ทั้งสี่ฐาน ทั้งสี่ฐานนี้ละ เป็นฐานที่เราต้องใช้กับชีว...อ่านต่อ...
2016-07-17T23:45:00+0000

วิธีกำหนดรู้สภาวะอารมณ์ให้ละเอียด สภาวจิตก็เช่นเดียวกัน หากเราตั้งใจและพยายามกำหนด มันต้องทำได้ มันได้ผลขึ้นมาทันที เมื่อมันได้ผลแล้วเราต้องรักษาผลที่เกิดขึ้นมานั้นไว้ เช่น เรามีความสุขก็ให้เรากำหนดสุขหนอ ๆ มันสบายก็ให้กำหนดสบายหนอๆ ดูความสุข ดูตัวที่มันสบาย อารมณ์สบายเป็นอ...อ่านต่อ...
2016-07-16T23:45:00+0000

ผลของบุญและผลของบาป บาปเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง ให้ผลเป็นความทุกข์ บุญคือสิ่งที่ ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญ เสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลาย เป็นบารมี บารมีเมื่อเต...อ่านต่อ...
2016-07-12T23:45:00+0000

ถ้าเราเป็นคนที่อิจฉา ถ้าเราเป็นคนที่โลภ ต้องทำดีๆด้วยการให้ ยอมสละที่ ยอมสละสิ่งของให้ ฝึกให้เกิดการให้ จิตใจจะโน้มน้าวไปทางที่ให้เสียสละ สุดท้ายก็จะได้ประสบผลสำเร็จ เป็นคนที่มีจิตใจยอมให้และจะไม่ตระหนี่ ไม่โลภ โทสะจริต คิดใหม่ เราก็เจริญเมตตา แผ่เมตตาให้เขา เขาว่าเราก็ตั้งสต...อ่านต่อ...
2016-07-11T23:45:00+0000

ถ้าเราตั้งใจย่อมได้สำเร็จผล จะได้มามากน้อยนั้นแล้วแต่คน ผลก็จะให้ตามกำลังที่มีปัญญา ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจทำ ค่อยๆทำ อันนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ มันมีเทคนิคอยู่ในตัวเอง ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เหมือนกันกับการทำงานของเรา เราเรียนมา ทฤษฎีดีหมด แต่เวลาทำงานนั้นแหละจะเอามาใช้เป็นหรือไม่เ...อ่านต่อ...
2016-07-10T23:45:00+0000

“ สวยงาม ไม่งาม อยู่ที่การกำหนดเอาในใจ การกำหนดเอาด้วยใจ เหมือนกันกับเรา ที่ปรุงแต่งร่างกายของเรา ปรุงแต่งไปปรุงปรุงแต่งมา หูมันสั้นก็ไปดึงหูให้มันยาน มีโหงวเฮ๊งดี ตามันตกก็ดึงตามันขึ้นมา ภาวะของการปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุด สุดท้ายโรงพยาบาลยันฮีรวยไม่เลิก “ โอวาทธรรม พระครูปทุม...อ่านต่อ...
2016-07-09T23:45:00+0000

“อาตมาได้กล่าวแต่เบื้องต้นว่าอย่ายึดติดในสวรรค์จงไปสู่พรหม เมื่อเรามาถึงภาวะนี้แล้วสละพรหมไปสู่นิพพานเรามีเรือข้ามฟากจงทิ้งเรือนั้นเสีย ไปเฉพาะตัวเรา เอาภาวะจิตของเราไปสู่ภาวะแห่งมรรคผลนิพพาน เป็นแดนอันเกษมสำราญแห่งจิต วิญญาณ ทั้งหลายทั้งปวง” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจาร...อ่านต่อ...
2016-07-08T23:45:01+0000

ท่านทั้งหลายสภาวะกายของเรา กับสภาวะจิตของเรา เป็น อย่างไรเล่า ต้องตามรู้ ตามดู ตามเห็น ชัดเจนกำหนดลงไป ถ้าไม่กำหนดชัดเจนลงไป สภาวะที่เลื่อนไหลไปเราก็ไม่รู้ สักแต่รู้ดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีจิตกำกับกำชับ จนสามารถสลัดจิตนั้นออกไปได้ หากเราไม่กำหนดไม่กำกับ ก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็น...อ่านต่อ...
2016-07-07T23:45:01+0000

สัมมาทิฐิ คือ “ปัญญาอันเห็นชอบ” ปัญญาอันเห็นชอบเห็นอะไร เห็นสภาวะญาณ เห็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้น แล้วตามความเป็นจริง เห็นทุกข์ เห็นโทษ ของภาวะของความอยาก เห็นทุกข์ เห็นโทษ ของภาวะของตัณหา เห็นกิเลส กรรม วิบาก เกิดขึ้นกับจิต เมื่อเห็นดังนั้นแล้วเกิดพระไตรลักษณ์ เกิดขึ้นว่า สิ่งทั้งหล...อ่านต่อ...
2016-07-06T23:45:01+0000

“ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลที่เป็นตัวแทนเราตถาคต เราไม่ตั้งใครเป็นตัวแทน แต่สิ่งที่เราได้กล่าวไว้แล้ว ที่เรียกว่าพระธรรมวินัย ธรรมวินัยนั่นแหละเป็นตัวแทนของเราตถาคตเจ้า ธรรมที่เรากล่าวไว้แล้ว วินัยที่เราบัญญัติไว้แล้ว นั่นคือตัวแทนของเราตถาคต เป็นดั่งรากแก้ว ...อ่านต่อ...
2016-07-05T23:45:00+0000

ถาม :เวลาเข้าปฏิบัติธรรมจะมีอาการท้องเสีย ถ่ายมาก แต่ไม่ปวดท้อง อาการเกิดเฉพาะวันที่ ๒ และวันที่ ๓ แก้ไขได้อย่างไร ตอบ : เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสภาวะธาตุแปรปรวน ยกเว้นคนที่ท้องเสีย แต่ลักษณะนี้อาการท้องไม่เสียและไม่ปวด เมื่อ ทำสมาธิ หากมีสมาธิหรือมีจิตที่ละเอียดเบาขึ้นแล้ว การย่...อ่านต่อ...
2016-07-04T23:45:01+0000

คำถาม : คำว่าอนุโมทนามิ แปลว่าอะไร ตอบ : คำว่าอนุโมทนามิ คำว่าสาธุ สาธุ อะหังเป็นเอกวจนะ มะยังเป็นพหุวจนะ อนุโมทนา แปลว่ายินดีด้วยเท่านั้นเอง มิเป็นภาษา บาลี ถ้า ๒ คนขึ้นไปเป็น มะ ถ้าคนเดียวก็เป็นมิ คำว่าอนุโมทนาแปล ว่ายินดีด้วยนะ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนน...อ่านต่อ...
2016-07-03T23:45:00+0000

คำถาม : เวลานั่งสมาธิจะเกิดอาการปวดขามากจนบางครั้งทนไม่ไหว จะเปลี่ยนอิริยาบถได้หรือไม่ ตอบ : หากทนได้ก็ทนไปก่อนสักระยะหนึ่ง ถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ค่อยขยับเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ต้องเปลี่ยนอย่างมีสติ ถ้าจริงๆ แล้วควรลองทนไปสักระยะหนึ่ง ทนไปดูว่าอาการปวดนั่น มันจะข้ามไปได้หรือไม่ มันปว...อ่านต่อ...
2016-07-02T23:45:00+0000

คำถาม : เหตุใดจึงเรียกผู้ปฏิบัติธรรมว่าโยคี ตอบ : โยคีมาจากโยคาวจรแปลว่า ประกอบความเพียร ผู้เจริญภาวนา ผู้หยั่งลงสู่ความเพียร หรืออาจหมายถึงผู้เห็นภัยในวัฏฏะ ในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง โยคีคือผู้ปฏิบัติเป็นอันเดียวกัน ในสมัย พุทธกาลพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีก็มีพระภ...อ่านต่อ...
2016-07-01T23:45:01+0000

คำถาม : ถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงจะทำอย่างไร ตอบ : หากนั่งสมาธิแล้วง่วง พระพุทธเจ้าทรงแก้อาการง่วง ของพระโมคัลลานะพระองค์ตรัสว่า “พระโมคัลลานะเธอง่วงขนาด นั้นก็เอามือลูบตัว ลูบหน้า ลูบหัว ถ้าไม่ไหวก็แยงหู ถ้าไม่ไหวก็ดึงหู ถ้าไม่ไหวก็ดึงเส้นขนจมูก ถ้าไม่ไหวก็ล้างหน้า ถ้าไม่ไหวก็ไปนอน ...อ่านต่อ...
2016-06-30T23:45:01+0000

คำถาม: จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิทุกครั้ง ตอบ : ถ้าถามว่าจำเป็นหรือไม่ ตอบว่าไม่จำเป็น ถ้านั่ง สมาธิแล้วเดินได้หรือไม่ ตอบว่าได้ เดินแล้วนั่งได้หรือไม่ ตอบว่าได้แต่ถ้าเราเดินแล้วค่อยนั่ง พลังกับสมาธิมันจะไปได้ดี ยกตัวอย่างอาตมา เดินข้างนอกแล้วมานั่งเลย โดยไม่...อ่านต่อ...
2016-06-29T23:45:00+0000

องค์ภาวนา...เป็นบทนำสู่ความสงบ องค์ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ พุทโธ สัมมา อะระหัง นะมะ พะธะ นะโมพุทธายะ เกิด ดับ ไหว นิ่ง นี้เป็นเพียงบทนำไปสู่ความสงบ และเกิดสมาธิได้ง่าย สุดท้ายเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปกำหนด เราจะกำหนดแต่สภาวธรรมขั้นสูงที่เกิดขึ้น เปรียบเหมือนกับเจดีย์กับยอดเจดีย์ เราจ...อ่านต่อ...
2016-06-28T23:05:00+0000

คำถาม :เวลานั่งสมาธิ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ รู้สึกอึดอัดเพราะเกิดลังเลว่า ใช่พองหรือไม่ หรือใช่ยุบหรือไม่ ตอบ: ทำไมเราต้องลังเลกับมันละ ท้องพองก็กำหนดพองหนอ มันยุบก็กำหนดยุบหนอเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปสงสัยหรอก พองหรือยุบ นี่คือหลักการง่ายๆ ไม่ต้องไปสงสัยว่าใช่หรือเปล่า หากต้องการรู้ว...อ่านต่อ...
2016-06-27T23:45:01+0000

คำถาม: นิวรณ์ด้านฟุ้งซ่าน กายเดิน แต่จิตคิดไปตรงอื่นหรือจิตคิดบอกว่าขวาย่างหนอ แต่เท้าตามทีหลังไม่พร้อมกันบางที บอกว่าซ้ายย่างหนอ เท้าไปแล้ว แต่ปากว่าทีหลัง จิตมันสั่งทีหลังมันไม่สมดุลกัน มันไม่พร้อมกัน ตอบ :ถ้าเป็นเช่นนั้น เป็นการกำหนดไม่ได้ปัจจุบันอารมณ์ จึงเกิดการรั้งไว้ ฉะ...อ่านต่อ...
2016-06-26T23:45:00+0000

คำถาม:เวลาเดินจงกรม ควรรู้สึกรู้อยู่ที่อาการย่าง กับน้ำหนัก ที่ลงอีกข้างหนึ่งเกือบพร้อมกัน จะกำหนดสติให้รู้อยู่ที่การย่างได้ อย่างไร ตอบ : กำหนดทีละเท้า เช่น เมื่อกำหนดจิตอยู่ที่เท้าขวา กำหนดขวาย่าง...หนอ ยก...หนอ... กำหนดย่าง...หนอ... ส่วนหนอ ก็ลงเป็นปัจจุบันอารมณ์ คำว่าหนอเป็นสัมปชัญญะ...อ่านต่อ...
2016-06-25T23:45:01+0000

คำถาม :กำหนดอาการไม่ทันบ้าง กำหนดได้ลางๆบ้าง แสดง ว่าจะหลับก็ไม่หลับ แสดงอาการซึมๆ ควรจะทำอย่างไร บางครั้งรู้สึก เสียววูบวาบในตัว ปั่นป่วนในตัว กำหนดไม่ได้ควรแก้ไขอย่างไร ตอบ : ผู้ปฏิบัติลองทำอย่างที่แนะนำไปข้างต้นคือลุกไป ออกกำลังกายข้างนอก ส่วนอาการปั่นป่วนในตัว ก็ไม่ทราบว่าอ...อ่านต่อ...
2016-06-24T23:45:01+0000

คำถาม: เวลานั่งสมาธิรู้สึกสมองมันตื้อ แต่ไม่ง่วง มันเหมือน อาการจะหลับแต่ไม่หลับ มันรู้สึกหนักที่ศีรษะ ตอบ: ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่ามันจะเกร็งเกินไป ต้องพยายามขยับตัว ลองขยับเท้า หรือวิธีง่ายๆ คือการลุกเดินไปข้างนอกไปออกกำลังกาย หมุนซ้าย หมุนขวา ไปสร้างสติสักครู่หนึ่ง ทำร่างกายใ...อ่านต่อ...
2016-06-23T23:45:00+0000

คำถาม นั่งสมาธิแล้ว มักคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนาๆ ตอบ หากคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอะไร ให้กำหนดคิดหนอๆ ถ้า มันไม่หยุด เราหยุดกำหนดคิดหนอ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ เท่านั้น เอง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว มันจะกลายเป็นปรุงแต่งและฟุ้งไป ซึ่งตรงนี้หาก คิดฟุ้งไปต่างๆ นาๆ เราแก้ไขอย่างไร เราก็ต้องกำหนดคิดหนอๆ ...อ่านต่อ...
2016-06-22T23:45:00+0000

คำถาม : เมื่อกำหนดดูลมหายใจ ยุบหนอ พองหนอ จะเร็วมาก ทำให้การหายใจติดจะเร็วไป ควรแก้ไขอย่างไร ตอบ : อันที่จริงเขาให้ภาวนาพองก่อนแล้วค่อยยุบ หายใจเข้าท้องมันพอง หายใจออกท้องมันยุบ เหมือนการสูบลมเข้ายางรถยนต์ เมื่อฉีดหัวฉีดลมเข้าไปในล้อรถ ยางรถก็จะพองขึ้น นั่นคือรูปพองฉะนั้นกำหนดว...อ่านต่อ...
2016-06-21T23:45:01+0000

คำถาม : เวลานั่งสมาธิ สติกำหนดที่หน้าท้องไม่เห็นสภาวะใดๆ ไม่รู้สึกว่าพองหรือยุบ แต่กลับรู้สึกเหนื่อย ตอบ : แสดงว่าผู้ปฏิบัติคนนี้ตามลมมากเกินไป ให้ดูอาการของท้องพอง ดูอาการของท้องยุบ ไม่ต้องไปตามลมเข้า ตามลมออกเหมือนสูบลมเข้ายางรถวิ่งขึ้นวิ่งลง การปฏิบัติเช่นนั้นจะมีอาการเหนื...อ่านต่อ...
2016-06-20T23:45:01+0000

คำถาม : การกำหนดพองหนอ ยุบหนอนั้นได้เป็นช่วงๆ และเมื่อออกจากสมาธิจะคลื่นไส้ทุกครั้งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ตอบ : อาการคลื่นไส้นั้น ถ้าผู้ปฏิบัติมีสมาธิจริงๆ มันจะเกี่ยวกับระบบของร่างกาย คือธาตุ ๔ ดิน น้ำ ไฟ ลม อยู่ในร่างกายถามว่ามันปกติหรือเปล่า โดยปกติอาการหลังจากออกสมาธิแล้วเก...อ่านต่อ...
2016-06-19T23:45:00+0000

“วิธีการปฏิบัติอย่างไร จึงจะเกิดสมาธิ” คำถาม: เราจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะเกิดสมาธิ เพราะเวลานั่ง สมาธิ จะนั่งไม่ค่อยได้ ตอบ: ขอถามต่อไปว่านั่งไม่ค่อยได้ หรือกำหนดไม่ได้คำถามนี้ไม่ชัดเจน หากกำหนดไม่ได้ ให้พิจารณาดูว่าขณะนั้นกำลังวิตกกังวลเรื่องอะไรอยู่หรือไม่ ผู้ปฏิบัติต้องตัดภา...อ่านต่อ...
2016-06-18T23:45:00+0000

ความสุข จึงเป็นพลังภายในจิต อันหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไม่ได้ เพราะไม่ใช่เป็นวัตถุภายนอก แต่เป็นภาวะจิตที่มีความสุข ความเบา ที่มองเข้าไปภายในเหมือนไม่มีอะไรมาปิดกั้นเลย ความเป็นอิสระแห่งจิตก็เช่นเดียวกัน เมื่อจิตมีอิสระแล้ว จิตก็มีพลังอันสดใสอยู่ข้างในจิต เป็นลักษณะของจิตที่ม...อ่านต่อ...
2016-06-17T23:45:01+0000

“จิตที่มีความสุข คือจิตที่ปราศจากความหม่นหมอง เมื่อจิตไม่มี ความหม่นหมองแล้ว จิตก็จะมีสุขอันปราศจากทุกข์ จิตที่ปราศจาก ทุกข์ นั่นคือจิตที่มนุษย์ทุกๆชีวิตในทุกชาติทุกศาสนาแสวงหามาโดย ตลอด เพราะมนุษย์ทุกชีวิตล้วนแต่ต้องการความเป็นอิสรภาพ ความ เป็นอิสระแห่งจิต นั้นแหละคือความส...อ่านต่อ...
2016-06-16T23:45:01+0000

การกำหนดจิตให้รู้เท่าทันจิตที่นึกคิด ให้มีสติเข้าไปดู เข้าไปรู้ ให้เห็นสิ่งที่ปรากฎขึ้น ในปัจจุบันจิต ว่ามันมีการเกิด การตั้งอยู่และ การดับไปอย่างไร ทางไหน จิตนั้นเกิดดับไปในทางที่เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบาปหรือเป็นบุญ และมีเท่าไรต้องรู้ต้องเห็นให้ละเอียดอย่าให้ขาดสติและอย่าส...อ่านต่อ...
2016-06-15T23:45:00+0000

มีโยมคนหนึ่ง อาม่าอายุแกได้เก้าสิบกว่าปีแล้ว แต่เป็นคนที่จิตใจดี ทำบุญใส่บาตรทุกวัน อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อยู่จังหวัดปทุมธานีนี้แหละทำบุญใส่บาตรทุกวันอยู่คลองสอง วันนั้นแกหลับวู๊ปไป ลูกชายก็วิ่งมาหลวงพ่อๆช่วยหน่อยๆแม่ผมตาย เอ้าตายแล้วจะช่วยอะไรได้โยม หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้หน่...อ่านต่อ...
2016-06-14T23:45:00+0000

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหาทางแหวกม่านออกไปให้รู้ความเป็นจริง ก็คือมรรค ทางที่จะดำเนินชีวิตให้ไปอยู่ตามเป้าหมายปลายทางอันบริบูรณ์สมบูรณ์ คือรู้เท่าเห็นธรรม เมื่อรู้เท่าเห็นธรรมประจำจิตประจำใจนั่นแหละ ได้ชื่อว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาไม่ตายเปล่า เกิดมาทั้ง...อ่านต่อ...
2016-06-13T23:45:00+0000

เมื่อเราตายไปแล้วทุกข์ตอนตาย มันเป็นยังไง พระพุทธเจ้าท่านว่าคนเกิดมา เกิดมาด้วยสามสิบเอ็ดภูมิ สามสิบเอ็ดประเทศ บางคนมาจากเอธิโอเปีย เป็นยังไง เอธิโอเปีย ไม่มีจะกิน บางคนมาจากโน้น แอฟริกาใต้ ไม่กินอะไรกินคนเหมือนกัน บางพวกมาจากเขมร เขมรต่ำไม่ใช่เขมรแดง กินอะไร กินดินประทังชีวิ...อ่านต่อ...
2016-06-12T23:45:01+0000

ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ถ้าเราไม่ตั้งเป้าตั้งมั่นไว้ มันก็จะรวนเร ทำให้เราท้อแท้เหนื่อยหน่าย เดินไม่ถึงครึ่งทาง เราทรมานตอนเป็น ดีกว่าทรมานตอนตาย ใช้หนี้ตอนเป็นดีกว่าใช้หนี้ตอนตายถ้าทรมานตอนตาย ตายไม่ได้ดี และก็ตายไม่ดีด้วย เห็นไหม แผ่นดินถล่มตาย ก่อนจะตายก็ทรมาน เสื้อผ...อ่านต่อ...
2016-06-11T23:45:00+0000

มีหลายคนไปที่วัด สามีตายไม่รู้จะไปที่ไหน นั่งร้องให้ โยมไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ โยมทำไม่ไหว ทำใจไม่ได้ สามีตายได้สามปีแล้วค่ะ โอโฮสามปีแล้ว ถ้าเกิดเขาตายแล้วโยมมาอุ้มไว้มันไม่เน่าแล้วหรือ ไม่รู้ โตขนาดนี้ไม่รู้หรือโยม นั่นคือภาวะของจิตมันต้องสลัด ต้องสลัดออกไปแล้วหาความจริงให้...อ่านต่อ...
2016-06-10T23:05:00+0000

ประการที่สาม (ตอนจบ) สู้แบบศรีธนญชัย ศรีธนญชัยเขาสู้ยังไง พอมีอาการปวดปุ๊บ ศรีธนญชัยไม่สนใจปวดแล้ว ร้องเพลงเลยอิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา เลยโยมบางท่านท่องสวดมนต์ไปเลย พอมันหายปวดแล้วค่อยกำหนดพองหนอยุบหนอต่อ นั่นวิธีการต่อสู้กับความทุกข์ แต่ต้องดูว่าอินทรีย์เราเข้มแข็งพอไหม...อ่านต่อ...
2016-06-09T23:45:00+0000

ประการที่สอง สู้แบบกองโจร ถ้าอินทรีย์อ่อนก็หลบไปก่อน พอมัน ปวดที่ขาธรรมดาเขาไม่บอกหรอกเทคนิค แล้วโยมจะเป็นเจ้าเล่ห์ไป บอกไม่ได้ ปวดที่ขาไม่ใส่ใจที่ขามานึกที่หน้าผาก พองหนอยุบหนอที่หน้าผากมันไม่ใช่ พออาการปวดมันเบาลง ก็มากำหนดพองหนอยุบหนอมาสังเกตดูที่ปวดต่อ อย่างนี้เขาเรียกส...อ่านต่อ...
2016-06-08T23:45:01+0000

วิธีการสู้กับความปวด (มี ๓ ตอน ๓วัน) วิธีการสู้กับความปวดมีอยู่สามประการ ประการที่หนึ่ง เมื่ออินทรีย์ร่างกายเราจิตใจเข้มแข็ง อินทรีย์มันคืออะไร อินทรีย์ ๒๒ หรืออินทรีย์ ๖ หรืออินทรีย์ ๑๒ อินทรีย์ก็ตานี่แหละ อินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในหน้าที่นั้นๆ ตาเป็นใหญ่ในหน้าที่ดู หูเป็นใหญ่ใ...อ่านต่อ...
2016-06-07T23:45:00+0000

พอมีสมาธิปุ๊บจิตตั้งมั่นแล้วสติมันจะคอยตาม สัมปชัญญะมันจะคอยประคอง มีทั้งสติมีสัมปชัญญะมันประคองกันไปในรูปแบบเดียว ถ่ายเทน้ำหนักไปพร้อม ถ่ายเทอากาศไปพร้อม ตั้งแต่สมองลงสู่ฝ่าเท้าจะมีพลัง เหยียบลงพื้นแต่ละครั้งหนักแน่น นุ่มนวลนิ่งรู้เย็นร้อนอ่อนแข็ง สภาพกาย ธาตุในร่างกายจะ...อ่านต่อ...
2016-06-06T23:45:01+0000

การเดินจงกรม การกำหนดก็เหมือนกัน เหมือนเครื่องปั่นตีดินตีน้ำ ถ้าหยุดตีน้ำตกตะกอนสมาธิก็เหมือนกัน พอเราเดินจงกรมเสร็จแล้วมานั่งจิตสงบ ตะกอนก็จะเป็นอนุสัยที่นอนก้นอยู่ข้างใน ภาวะใสก็จะอยู่ข้างนอกข้างบน พอภาวะใสมากขึ้นๆตะกอนก็จะหมดไป ไม่มีอำนาจที่จะมาทำลายความสดใสนั้นได้ สมา...อ่านต่อ...
2016-06-04T23:45:01+0000

วันนี้ที่สังเกตดูผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ถึงแม้ว่าวันที่แล้วมาจะได้ปรับอารมณ์ให้ เห็นแล้วก็สังเวชขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ให้โยมกำหนดการเดินจงกรมให้เต็มเวลาให้เสมอ สังเกตดูเวลาโยคีเดินจงกรม เดินไม่ถึงสิบนาทีแล้วไปนั่ง พอนั่งแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ ผุดลุกผุดนั่งๆ ดูแล้วน่าสงสารน่าเวทนา เ...อ่านต่อ...
2016-06-03T23:45:01+0000

“สำหรับผู้ปฎิบัติธรรม เราต้องทำให้ถึงธรรม ถ้าทำไม่ถึงธรรม ก็ไม่เห็นธรรม ถ้าธรรมไม่ถึงธรรม ก็ได้แต่ทำ ทำแล้วถ้าไม่ทำเต็มที่ ก็ไม่มีธรรมประจำจิต” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๗๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.p...อ่านต่อ...
2016-06-02T23:45:00+0000

“อานิสงส์ของการเจริญสติ หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์เทวดา อานิสงส์ผลพลอยได้ทำให้เราสุขสบาย เขาเรียกว่าบุญ อันนี้โจรปล้นเอาไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ สุดท้ายเป็นวิชาหนีนรก” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังส...อ่านต่อ...
2016-06-01T23:55:55+0000

“ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ ให้กำหนดรู้ รู้อะไร รู้ตัวทุกข์ ทุกข์มันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ขา หรืออยู่ที่ใจ หรืออยู่ที่ความคิด โยคีบางท่านพอกำลังจะนั่งนึกแล้วโอยมันจะปวดอีกแล้ว นั่นมันทุกข์ เพราะวิญญาณความคิด ความนึก วิตกกังวลก่อน พอมานั่ง มันก็เตลิดเปิดเปิงเลย ระเบิดเลย แต่ถ้าเรา...อ่านต่อ...
2016-05-31T23:45:00+0000

วันนี้ที่สังเกตดูผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ถึงแม้ว่าวันที่แล้วมาจะได้ปรับอารมณ์ให้ เห็นแล้วก็สังเวชขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ให้โยมกำหนดการเดินจงกรมให้เต็มเวลาให้เสมอ สังเกตดูเวลาโยคีเดินจงกรม เดินไม่ถึงสิบนาทีแล้วไปนั่ง พอนั่งแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ ผุดลุกผุดนั่งๆ ดูแล้วน่าสงสารน่าเวทนา เ...อ่านต่อ...
2016-05-30T23:45:00+0000

การกำหนดแยกภาวะรูป นาม บางคนพอนั่งไปมันหาย หายไปแล้วตกใจ ไม่ต้องตกใจ เป็นภาวะอารมณ์ บางคนพอนั่งไปเห็นตนเอง เดินออกไปๆ มันแยกรูปแยกนามโดยปรมัต นั่นคือแยกรูปนามออกไปแล้ว เป็นรูปนั่ง เดินออกไป บางทีเห็นนั่งเป็นสิบๆตัว มองดูตนเอง นั่นเป็นการแยกรูปนาม เป็นรูปนามปรมัตที่แท้จริง ปราก...อ่านต่อ...
2016-05-29T23:40:03+0000

ครั้งหนึ่งก่อนพระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพาน พระองค์ทรงบรรทมอยู่ระหว่างต้นสาละคู่ในเมืองกุสินารา มีปริพาชกนามว่า สุภัททะ ทราบข่าวว่าพระองค์จะปรินิพพาน จึงปรารถนาเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจ พระอานนท์ทรงห้ามไว้ แต่พระพุทธเจ้าตรัสอนุญาติให้สุภัททปริพาชกเข้าเฝ้า ขณะที่สุภัททท...อ่านต่อ...
2016-05-28T23:49:16+0000

จิตที่มีความสุขคือ จิตที่ปราศจากความหม่นหมอง เมื่อจิตไม่มีความหม่นหมองแล้ว จิตก็จะมีสุขอันปราศจากทุกข์ จิตที่ปราศจากทุกข์ นั่นคือจิตที่มนุษย์ทุกๆชีวิตในทุกชาติทุกศาสนาแสวงหามาโดยตลอด เพราะมนุษย์ทุกชีวิตล้วนแต่ต้องการความเป็นอิสรภาพ ความเป็นอิสระแห่งจิต นั้นแหละคือความสุข...อ่านต่อ...
2016-05-28T00:55:44+0000

จิตเราสงบจิตกับสติทำหน้าที่ไปด้วยกันปรากฏขึ้นแล้วก็ดับสลายไป มันตกอยู่ในภาวะของ อนิจจัง ทุกขังอนัตตา พอโยมนั่งไปๆ ทำไมบัลลังก์นี้นั่งดี ทำไมบัลลังก์นี้ นั่งไปมันทรมานเหลือเกิน เหมือนนั่งอยู่ในกองไฟนรกเลย กำหนดไม่ได้ปวดหัวขึ้นมาอีก ปวดหัวไม่พอ ปวดท้องเข้าไปอีก มันทำไมมันรุมเ...อ่านต่อ...
2016-05-26T23:45:00+0000

ภาวะจิตมันมีหน้าที่จดจำรับรู้อารมณ์ รับรู้ รู้สึกอารมณ์ ระบบจึงไปเห็นว่าการขยับหัวใจมันขยับมันกระโดดตุ้มๆ เหมือนจะหลุดออกมา เขาเป็นอย่างนี้ของเขามานานแล้ว ยิ่งเวลาที่เรามีโทสะปู๊ดขึ้น ยิ่งเขย่าแรงเป็นสีแดงปืดเลย นั่นแหละจึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เป็นโรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจโต หัว...อ่านต่อ...
2016-05-25T23:45:00+0000

หากเรามีสติสามารถตามรู้ตามดู ตามเห็น คอยต่อเนื่อง อย่าง ต่อเนื่องมันก็ปุ๊บเหมือนไฟแบตเตอรี่มันชาร์จสว่างปุ๊บ โดยระบบสัมผัสโดยระบบอัตโนมัติ automatic เลย จิตก็เช่นเดียวกัน พอรู้หนึ่งปุ๊บจิต สว่างหนึ่ง รู้ภาวะเดียวภาวะใดภาวะหนึ่ง เห็นท้องพองว๊าบ ยุบว๊าบหากเราติดตามดูตามรู้อย่างเท่าท...อ่านต่อ...
2016-05-24T23:45:00+0000

การตามดู ตามรู้ อารมณ์ปัจจุบันของจิตผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ปฏิบัติต่อเนื่อง เมื่อมีโอกาสเวลาจนจิตใจมันสงบมีพลังมีแสงสว่างในตัว จิตมันจะสว่าง ไปไหนพุ่งไปนายทวารบานประตูนายนิลบาลยืนเฝ้าประตูอยู่ ไฟมันส่องตา เหมือนไฟรถมันส่องตาเรา เราก็ต้องก้มหน้าลงใช่ไหม พอก้มหลบก็ผ่าน...อ่านต่อ...
2016-05-23T23:45:01+0000

เราเกิดมาในโลกมนุษย์ เกิดมาหนึ่งเพื่อใช้กรรม อีกคนหนึ่งเกิดมาเพื่อทำตามกรรม คนหนึ่งเกิดมาเพื่อสร้างกำไรให้ชีวิตชดใช้กรรมทำกำไรให้ชีวิต ชดใช้กรรมทำกำไรให้ชีวิตทำยังไง เดินจงกรมนั่งสมาธิ รู้ชีวิต รู้การจะเกิดจะตาย อันนี้อาตมาเรียกว่าคนมีเส้น ตายไปปุ๊บจิตดับ ยิ่งจิตดับขณะที่พ...อ่านต่อ...
2016-05-22T23:45:00+0000

วิปัสสนา ๕ นาที พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ท่านหวังความสุข ความสงบในปัจจุบันชีวิต และหวังจะได้เกิดเป็นสุขชาติต่อไป สมควรลงมือปฏิบัติวิปัสสนา คืนละ ๕ นาที ทุกๆคืน ปฏิบัติเสร็จแล้วให้แผ่เมตตาให้แก่ บิดา มารดา เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งปวง " จิตจะเกิดเมตตาเอง " ถ้าอธิษฐานจิตว่...อ่านต่อ...
2016-05-22T01:02:05+0000

กำไรชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนจนเพราะไม่ทำทาน คนรวยเพราะทำทาน คนสวยเพราะรักษาศีล คนขี้เหร่เพราะไม่รักษาศีล คนมีปัญญาดีเพราะชอบฟังธรรมปฏิบัติธรรม คนมีปัญญาทรามเพราะไม่ชอบปฏิบัติธรรมไม่ชอบศึกษาหาความรู้ คนอายุยืนเพราะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น คนอายุสั้นเพราะชอบเบียดเบ...อ่านต่อ...
2016-05-21T00:50:51+0000

มัจจุมาร :- ความตายเป็นมาร มารตัวที่ ๕ คือ มัจจุมาร คือความตายเป็นมารตัดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไป ทุกวันนี้เราใกล้ความตายไปทีละนิด เราใกล้ความตายอย่างไร เมื่อเรานั่ง เดิน กิน ดื่ม พูด คิด ทุกวัน เราเห็นความตายไหม มันไม่เห็นหรอก เพราะปัญญาไม่เกิด เมื่อสติไม่มาปัญญาไม่เกิด ...อ่านต่อ...
2016-05-18T23:58:13+0000

การเจริญเมตตาทำให้จิตเป็นอิสระ เราต้องฝึกจิตให้บริสุทธิ์ คิดดี ทำดี อยู่เสมอ แล้วส่งแผ่พลังคุณความดีแห่งความเมตตาให้แผ่ไปทุกทิศทุกทาง ยิ่งแผ่เมตตาออกไปมากเท่าไร ความโกรธ ความเกลียด ความยึดมั่นถือมั่น ความเห็นแก่ตัวก็จะลดน้อยลง ฉะนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านหมั้นฝึกเจริญภาว...อ่านต่อ...
2016-05-17T23:39:07+0000

มีคำถาม :- การอธิฐานจิตในขณะทำสมาธิ เราสามารถทำได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร ตอบ :- ผู้ปฏิบัติสามารถอธิฐานจิตได้ แต่เราต้องมีสมาธิลึก ถ้าอ่านหนังสือแล้วคิดเองหรือเคยได้ยินเขาเล่ามาก็ทำได้เช่นกัน เมื่อเวลาเราทำสมาธิลึกลงไป ลึกแค่ไหน ลึกขั้นฌาน เข้าถึงขั้นฌานก่อน หรือถ้าไม่ถึงขั้...อ่านต่อ...
2016-05-17T00:20:52+0000

มีคำถาม :- เมื่อปฏิบัติไม่สม่ำเสมอทำให้อินทรีย์ไม่แก่กล้าเพียงพอ จนทำให้การปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควร และขาดกำลังใจในการปฏิบัติ ควรทำอย่างไร ตอบ :- การทำสมาธิอย่าสนใจเรื่องกำลังใจ เรื่องกำลังกล้าดีกว่า อาตมาไม่เคยขอกำลังใจ ไม่เคยคิดจะขอกำลังใจจากคนโน้นคนนี้ เราจะนั่งได้ ๑ ชั่วโมง ...อ่านต่อ...
2016-05-15T23:03:27+0000

พระสุบินนิมิตข้อที่ ๑ พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตว่า :- ได้เห็นโคล่ำสัน ๔ ตัว วิ่งมาจากทิศทั้ง ๔ มีลักษณะอาการเกรี้ยวกราด ประดุลจะชนกันให้ตายไปข้างหนึ่งด้วยความโกรธแค้นกันมานาน พอโคทั้ง ๔ วิ่งมาใกล้กันแล้ว กลับถอยห่างออกจากกันไม่ชนกันเลย พระพุทธองค์ทรงทำนายไว้ว่า :- (อสุภะ) ในอ...อ่านต่อ...
2016-05-14T23:45:40+0000

จริต ๖ ความประพฤติ พื้นเพนิสัยของจิตของแต่ละคนที่หนักไปด้านหนึ่งด้านใด ภาวะกรรมมันสามารถเบี่ยงเบนได้ เบี่ยงเบนได้ อย่างหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมพัฒนาขึ้นหรือไม่พัฒนาขึ้นก็เช่นเดียวกัน ดูจากอารมณ์ความรู้สึก อาตมาพูดเสมอทุกที่ บอกโยมว่าเราติดคำว่าจริตจะก้าน จริต อาตมาบอกว่าพิชิต...อ่านต่อ...
2016-05-12T23:45:00+0000

ฉะนั้นการเกิดดับของขันธ์ห้า ขันธ์ห้าเกิดทุกครั้ง หูได้ยินเสียงเกิดขันธ์ห้าแล้ว ได้ยินเสียง เสียงเป็นรูป อ้าวเมื่อกี้บอกสิ่งที่เห็นได้เป็นรูป อย่าลืมว่าสิ่งที่สัมผัสได้ เสียงเป็นรูป ใจที่ไปรู้ว่าเสียงนั้นเป็นนาม เป็นรูปกับนามแล้ว เสียงพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนา ฟัง...อ่านต่อ...
2016-05-11T23:45:01+0000

รูป นาม วิญญาณ รูป คือสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างพร้อมทั้งลักษณะอาการของมันเขาเรียกว่า รูปารมณ์ หมายถึงอารมณ์เป็นรูป รูปก็คือ ร่างกายที่มองเห็นหรือสัมผัสได้ นั่นคือรูป นาม คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต อารมณ์ที่พอใจ อารมณ์ที่ไม่พอใจส่วนนี้เขาเรียกว่า นาม อารมณ์ที่สุข อารมณ์ที่ทุกข์ เขา...อ่านต่อ...
2016-05-10T23:45:00+0000

ขันธ์ ๕ หมายถึงกองหรือหมวดทั้ง ๕ แห่งรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบเข้าชีวิต คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี่คือขันธ์ห้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ เวทนาก็คือความสุขความทุกข์ที่มันเสวยอยู่อารมณ์ เขาเรียกว่าเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สัญญาก็คือความจำความจำได้หมายรู้ ว่าเสียงนี้เป็นเสียงใคร ...อ่านต่อ...
2016-05-09T23:45:01+0000

รูป หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปร่างพร้อมลักษณะของมัน การที่ขันธ์ห้าจะไปปรากฏที่ใดนั้นผู้รู้กล่าวว่าถ้าไม่ใส่ใจ ไม่ใฝ่รู้ ไม่ใฝ่ดู ก็ไม่เห็น ถ้าเราใส่ใจ ใฝ่ดู ใฝ่รู้ จึงจะเห็น เห็นการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ขันธ์ห้ามีอะไรบ้าง ๑ รูป หรือเรียกว่ารูปขันธ์ รูป คืออะไร รูปคือร่างกายที่โยมมีอย...อ่านต่อ...
2016-05-08T23:45:00+0000

วันนี้อาตมาจึงได้ยกเอานิกเขปบทพจนคาถา ในทุกขกะมินิบาตรที่พระพุทธศาสดาได้ตรัสไว้ว่า อาทสฺสนโต อายนฺติ ภคฺคา คจฺฉนฺตยทสฺสนํ วิชชุปฺปาโทว อากาเส อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ จ แปลเป็นภาษาไทยเนื้อในใจความว่า ขันธ์ทั้งหลายมาโดยไม่ปรากฏ แล้วดับไปก็ไปสู่ที่ที่ไม่ปรากฏ ย่อมเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไ...อ่านต่อ...
2016-05-07T23:45:00+0000

ปริญญาการกำหนดรู้ ปริญญาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการกำหนดรู้ การทำความเข้าใจโดยครบถ้วน ก็มี ๓ ปริญญาคือ ญาตปริญญา ปริญญาใบแรก หมายถึง การกำหนดรู้ขั้นรู้จัก รู้รูปรู้นามให้เป็น ปริญญาใบที่สอง คือ ตีรณปริญญา หมายถึง กำหนดรู้ขั้นพิจารณา ตีแตก แยกออก ปลงตกทั้งอารมณ์ ทั้งขันธ์ ๕ ของตนเ...อ่านต่อ...
2016-05-06T23:45:01+0000

“ขณะอยู่ในอัปปนาสมาธิมีความนึกคิดปรุงแต่งหรือไม่” วันนี้มีหลายท่านที่ไม่ได้เข้ามาฟังเทศน์ เพราะได้สภาวะนั้นแล้วก็ทำต่อไป ที่จริงแล้วเมื่อ มีการจัดโครงการปฎิบัติธรรมไม่ว่าที่ไหนก็ตาม ที่จัดเป็นระบบระเบียบอย่างนี้ จะต้องมีการแสดงธรรมเกี่ยวกับอารมณ์กรรมฐาน ฉะนั้นอยากจะฝากผู...อ่านต่อ...
2016-05-05T23:52:08+0000

ทำ กรรมฐานแล้วได้อะไร คนมักจะถามกัน คุณไปปฏิบัติกรรมฐานที่ยุวพุทธฯ คุณได้อะไรคำถามนี้จะเกิดขึ้น แล้วเราจะตอบอย่างไร เราจะตอบอย่างไรลองหาคำตอบให้ตัวเอง คุณไปปฏิบัติกรรมฐานที่ยุวพุทธฯแล้ว คุณได้อะไร ได้เงิน ได้ทอง ได้ความสุขสบายใจ หรือว่าได้ทำตามที่ใจปรารถนา นั้นต้องหาคำตอบให้...อ่านต่อ...
2016-05-04T23:45:01+0000

คำถาม: เวลานั่งปฏิบัตินาน ๆ ไป จนอาการพองยุบหายไป มีแต่ความนิ่ง เราจะทำอย่างไรต่อไป ตอบ: กำหนดความนิ่ง คือนิ่งหนอ ๆ ก็เท่านั้นเอง รู้สึกตัวทั่วพร้อม การนำจิตไปรู้อย่างไรหรือจะทำอะไรนั้น เราต้องรู้สึกตัวก่อนว่าจะทำอะไร ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัวแผ่เมตตา เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่...อ่านต่อ...
2016-04-30T23:45:01+0000

ดังตัวอย่างพระสีวลี ใช้มีดโกนลงที่ศีรษะดึงผมขึ้นปื๊ดครั้งหนึ่งบรรลุเป็นโสดาบัน ปื๊ดครั้งสองเป็นอนาคามี ปื๊ดครั้งที่สามเป็นพระอรหันต์ ดู อย่างพระสีวลี โกนหัวปื๊บๆๆบรรลุธรรมเลย ไวขนาดนั้น ทำไมถึงไวขนาดนั้นการสะสมบุญบารมีเก่าด้วย การที่จิตไม่ยึดติดในส่วนใดส่วนหนึ่งด้วย ในปัจจ...อ่านต่อ...
2016-04-29T23:45:00+0000

ดังนั้นเราต้องกำหนดภาวนา เมื่อกำหนดภาวนาต่อเนื่อง สติอยู่กับตัวเรา สิ่งใดผ่านไปผ่านมาย่อมเห็นสิ่งนั้น ถึงแม้ไม่เห็นก็รู้สึกว่ามีสิ่งนั้นผ่านมาอยู่ เมื่อมีสิ่งนั้นผ่านไปมา สิ่งใดเกิดขึ้นสติก็รับทันไม่ตกใจกลัว เมื่อเราไม่กำหนดเหมือนนอนหลับหรือนั่งหลับ ใครทำอะไรเสียงดังโครมค...อ่านต่อ...
2016-04-28T23:45:00+0000

สัมมัปธาน ๔ สัมมัปธาน ๔ หรือ ปธาน ๔ หมายถึงความเพียรที่ชอบเป็นสัมมาวายามะ ในการปฏิบัติธรรมนั้น เราต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่อง ๑.สังวรปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเราต้องระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องประหารมันเสีย ๒.ปหารปธาน คือ เพีย...อ่านต่อ...
2016-04-27T23:45:01+0000

การยกจิตเข้าสภาวะอารมณ์เดิม ผู้ปฏิบัติต้องกำหนดภาวนา ตามดู ตามรู้ ตามเห็น สภาวะอย่างต่อเนื่อง เหมือนการมองดูสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆไปจนสุดสายตา แล้วก็มาตัดสินว่า เป็นอย่างไรตลอดเวลา แต่ภาวะการตัดสินอารมณ์ทางจิตต้องมีทั้งสติสัมปชัญญะในสภาวะทั้งสี่ ทั้งกาย เวทนา จิต และธรรมเกิดขึ้...อ่านต่อ...
2016-04-26T23:45:00+0000

๔.อนุรักขนาปทาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและเพิ่มขึ้น หรือเราพยายามสร้างเสริมให้มีขึ้น ทำบ่อยๆ ทำประจำ ก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้น เมื่อเจริญก้าวหน้าขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ก็จะไปครองใจเรา ครองจิตเรา พอครองจิตเราเสร็จ เราเลิกปฏิบัติมันก็จะย้อนซึมเข้าไปสู่หท...อ่านต่อ...
2016-04-25T23:45:01+0000

อัพยากตาธรรม ธรรมที่เป็นกลาง ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศลบางครั้งภาวะจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป เป็นภาวะเป็นนิมิต เราก็เอานิมิตกำหนดเห็นหนอ ถ้าเห็นก็กำหนดเห็นหนอๆ หายไปแล้วก็กำหนดพองหนอ ยุบหนอ หรือกำหนดสภาวะเดิมๆนั้นต่อ เมื่อภาวะเดิมกำหนดจิตมันก็จะเลื่อนไหลไปตามกระแสภาวะไปอย่างไร มันไป...อ่านต่อ...
2016-04-24T23:45:00+0000

ตอนจบ “โอฆะ ๔ ห้วงน้ำแห่งกิเลส” ๓. ทิฏโฐฆะ โอฆะคือทิฏฐิ คำว่า ทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นโดยปกติเป็นคำกลางๆ คือไม่ความหมายว่าดีหรือชั่ว แต่เมื่อมาคำเดียวไม่มีคำอื่นต่อหน้าหรือหลัง ท่านหมายถึงความเห็นที่ไม่ดี ในที่นี้มีความหายไปในทางไม่ดีโดยตรง เพราะเป็นชื่อของกิเลส ความเห็นที่เป็นโอ...อ่านต่อ...
2016-04-23T23:45:00+0000

โอฆะ ๔ ห้วงน้ำแห่งกิเลส (มี ๒ตอน) คำว่า “โอฆะ” แปลว่า ห้วงน้ำ ท่านนำมาใช้เป็นชื่อของกิเลส ๔ ประเภท ว่าเป็นเหมือนห้วงน้ำใหญ่ เพราะว่าห้วงน้ำใหญ่นั้น ไม่ว่าอะไรจะไปก็ตาม ย่อมซัดพัดพาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยกระแสของตน สิ่งที่ตกลงในกระแสน้ำ ย่อมขาดความเป็นตัวของตัว จนถึงกับต้องเป็นอันตรา...อ่านต่อ...
2016-04-22T23:45:01+0000

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่าให้บาปที่ยังไม่เกิดขึ้น อย่าให้เกิดขึ้น บาปที่เกิดขึ้นแล้วจงขจัดมันออกไปเสีย ประหารมันเสีย ทำลายไปเสีย อย่าให้มันเกิดขึ้น อย่าให้มันครองใจเรา เมื่อบาปมาครองใจเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเราจะขาดจากการทำความดี มองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ผิดเลวร้ายไปหมด มอ...อ่านต่อ...
2016-04-21T23:45:00+0000

ฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงให้กำหนดอย่างต่อเนื่อง มีการรู้สภาวะแล้ว เห็นสภาวะแล้ว ต้องใส่องค์กำหนดเข้าไป เพื่อความกระชับและมั่นคงยิ่งไปอีก หนักแน่นขึ้นไปอีก เหมือนการสร้างตึก ตึกนี้สร้างขึ้นมาเดี่ยวๆไม่ต้องมีเสาเข็มได้ไหม ได้ แต่เมื่อลมพัดไปก็โยกเยกไปโยกเยกมา แต่การที่จะทำให้เกิ...อ่านต่อ...
2016-04-20T23:45:00+0000

วิธีการกำหนดสภาวธรรมให้ต่อเนื่องอันนี้จะเห็นได้ว่าภาวะของภาวธรรมที่จะเกิดขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องทำให้ถึงธรรม ถ้าทำไม่ถึงธรรมก็ไม่เห็นธรรม ถ้าธรรมไม่ถึงธรรมก็ได้แต่ทำ ทำแล้วถ้าไม่ทำเต็มที่ก็ไม่มีธรรมประจำจิตจึงกล่าวว่าภาวะตัวธรรมะ อาตมาพูดแต่วันแรก ทอ ทะ หาน สะระ อ...อ่านต่อ...
2016-04-19T23:45:01+0000

ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐาน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถามว่ายากไหม จึงตอบว่า ถ้าบอกว่ายากก็ยาก ถ้าบอกว่าง่ายก็ง่าย อยู่ที่ใจสู้หรือไม่ ใจสู้หนักแน่นขยันหมั่นเพียร ศึกษาเล่าเรียนเพียรปฏิบัติ มันก็จะไปถึงเส้นชัยได้ ดังนั้นวันนี้อาตมาจึงได้ยกนิกเขปบทพจนคาถาที่พระศาสดาจารย์ตรัสว่า ยํ...อ่านต่อ...
2016-04-18T23:45:02+0000

ผ้าที่ดำเหมือนกับจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสตัณหา เปรียบเหมือนตัวปัญญาเกิดขึ้น เราต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ที่จะต้องกะเทาะเปลือกของจิตมันออก ที่มันดำอยู่นั่นนะ ต้องกะเทาะมันออกทุกวันๆมันจึงจะสว่าง พอจิตมันคิดปึ๊บ จิตกำหนดไปเห็นสภาวะของจิตที่มันดำ เห็นหัวใจที่มันดำ ที่ถูก...อ่านต่อ...
2016-04-17T23:45:00+0000

การสอบอารมณ์นั้น บางท่านก็ไม่เคยสอบบางท่านก็เคยบางท่านเคยปฏิบัติมา แต่ก็ไม่เคยสอบอารมณ์ การสอบอารมณ์มีผลดีอย่างไร การสอบอารมณ์ก็คือการไปเล่าปัญหาหรือวิธีการปฏิบัติของตัวเราเองให้แก่ครูบาอาจารย์ได้ฟัง ฟังแล้วถ้าตรงไหนที่ขาดตกบกพร่อง ตรงไหนที่เราอ่อน ก็จะเสริมให้เราแข็งขึ้...อ่านต่อ...
2016-04-16T23:45:01+0000

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่าให้บาปที่ยังไม่เกิดขึ้น อย่าให้เกิดขึ้น บาปที่เกิดขึ้นแล้วจงขจัดมันออกไปเสีย ประหารมันเสีย ทำลายไปเสีย อย่าให้มันเกิดขึ้น อย่าให้มันครองใจเรา เมื่อบาปมาครองใจเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเราจะขาดจากการทำความดี มองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ผิดเลวร้ายไปหมด มอ...อ่านต่อ...
2016-04-15T23:45:00+0000

การที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้กล่าวพุทธพจน์นี้ออกมาให้กับภิกษุทั้ง หลาย และผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได้รู้ว่าในการตามรู้ ดูสภาวธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ อันเป็นไปตามความเป็นจริง เมื่อภิกษุทั้งหลายในพระพุทธศาสนานี้ ยังตามรู้ ตามดู ตามเห็นสภาวธรรมนี้อยู่อันนั้นแหละชื่อว่าเ...อ่านต่อ...
2016-04-14T23:45:00+0000

การนอนสมาธิ คราวนี้ท่านอน โดยการกำหนดท้องพองท้องยุบ ให้โยมนอนตะแคงขวานอนลง บอกก่อนท่านอนเอาฝ่ามือขวาเป็นหมอน นอนลงไปเลยเอาฝ่ามือขวาเป็นหมอน เหยียดขายาวๆ เอาฝ่ามือเป็นหมอนห้ามหนุนแขน เหยียดขาตรงนอนตะแคง มือซ้ายจับที่สะดือ เหยียดขาไว้มือซ้ายจับที่สะดือ สังเกตดู ท้องพอง ท้องยุบ ...อ่านต่อ...
2016-04-13T23:45:01+0000

คนเดียวนี้สวรรค์มันล้นสวรรค์แล้ว เพราะอะไรคิดดีทำดี พูดดีไปแล้วสวรรค์ ใส่บาตรทุกวันไปแล้วสวรรค์ ฝากเขาไปทำบุญ ไปแล้วสวรรค์เห็นไหมง่าย ถนนมันสกปรกกวาดขยะออกไป ได้แล้วสวรรค์นั่นแหละ ตกจากสวรรค์บ่นลูก บ่นหลาน บ่นสามีไปแล้วนรก ตายแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นนกกระจาบจ็อกแจ็กจ็อก...อ่านต่อ...
2016-04-12T23:45:01+0000

เจ้าของรอยเท้านี้จะไม่มีความยินดีในกามคุณนางมาคันทิยากล่าวซ้ำอีกว่า ชายผู้นี้มีคุณสมบัติเลิศในทางโลก เป็นที่บูชาของคนทั้งหลายตลอดแม้เทพเจ้าทั้งมวล ด้วยรอยพื้นเท้าที่ปรากฎอยู่ในภาคพื้นนี้ ตามคำภีร์พยากรณ์ศาตร์ แสดงไว้ชัดดังนี้ :- รตฺสสฺส หิ อุกฺกุฏิกํ ปทํ ภเว, คนมากด้วยราคะ พื...อ่านต่อ...
2016-04-11T23:45:01+0000

“ ฉะนั้นของปฏิกูลนี้เราต้องสลัดออก ถามว่าสลัดออกแล้วไปให้คนอื่นเขาเอาไหม ไม่มีใครอยากเอา ไม่มีใครอยากได้ ฉะนั้นเมื่อไม่มีใครอยากได้ ของมันเน่าทับถมอยู่ในกาย อยู่ในจิตเรา มากี่ภพมากี่ชาติ โทสะจริต โมหะจริตราคะจริต วิตกจริต สัทธาจริต มันสะสมหมักหมมมากี่ชาติ ความอิจฉาริษยาความโก...อ่านต่อ...
2016-04-10T23:45:00+0000

“พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ ให้กำหนดรู้ รู้อะไร รู้ตัวทุกข์ ทุกข์มันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ขา หรืออยู่ที่ใจ หรืออยู่ที่ความคิด โยคีบางท่านพอกำลังจะนั่งนึกแล้ว โอยมันปวดอีกแล้ว นั่นมันทุกข์ เพราะวิญญาณความคิด ความนึก วิตกกังวลก่อน พอมานั่ง มันก็เตลิดเปิดโปงเลย ระเบิดเลย แต่ถ้าเราปล่...อ่านต่อ...
2016-04-09T23:45:01+0000

สติเป็นตัวปกป้องคุ้มครองจิต ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเรื่องลูกเศรษฐีที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความอึดอัดกระวนกระวายใจในการที่จะรักษาระเบียบวินัย กฏกติกามารยาทในสังคม จนพระพี่เลี้ยงได้นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงเมตตาชี้แนะวิธีการรักษาจิตเพียงข้อเดียวค...อ่านต่อ...
2016-04-07T23:45:01+0000

การแหวกม่านนิวรณธรรม การกำหนด การพิจารณา หรือการภาวนาก็ดีต่อสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น ตัวนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของเรา เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหากเผลอสติ ขาดสติ โดยสติตามไม่ทัน ตัวนิวรณ์ก็จะเข้ามาครอบงำตัวเราได้ เมื่อมันเข้ามาครอบงำใจของเรา มันก็ทำให้ไม่ประสบกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้...อ่านต่อ...
2016-04-06T23:45:01+0000

สภาวะญาณเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อกำหนดภาวนา สติจะดี เมื่อตัวขันติตามมา ตัววิริยะตามมา ทำให้ขยันเดิน ขยันนั่ง ขยันกำหนดภาวนาอยู่ตลอดเวลา นั้นคือสภาวะญาณก็จะเกิดขึ้นง่ายและไว จะเห็นชัดเจนตั้งแต่นามรูปตั้งแต่ปฐมฌานคือฌานที่ ๑ เราจะเห็นรูปเห็นนาม แยกรูปแยกนามอย่างชัดเจน เราเห็นกา...อ่านต่อ...
2016-04-05T23:45:01+0000

"เวทนา ๕" การกำหนดอิริยาบถอาการได้ชัดเจนไม่ว่าจะฟุ้ง ไม่ว่าจะปวดมันกำหนดเห็นอาการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรียกว่าอุเบกขาเวทนา เริ่มตั้งแต่เวทนา คือ เวทนา ๕ โดยตัวเวทนาตัวที่ ๑ คือ ทุกข์ เป็นเวทนาที่มีทุกข์มาก เวทนาตัวที่ ๒ คือ สุข คือเวทนาที่มีสุขมาก มีทุกข์หรือไม่ ตอบว่ามี แต่มีทุกข...อ่านต่อ...
2016-04-05T04:03:03+0000

กำหนดสติที่รากเหง้าของจิต โดยการกำหนดสตินั้น ถ้าฐานเกิดที่ไหน ต้องกำหนดที่ฐานนั้น หากใจของเราเกิดไม่พอใจ ก็ให้กำหนดที่ใจ คือต้นจิต ต้นขั้วรากเหง้าของจิต ด้วยการกำหนดที่ใจ กำหนดสติตามความรู้สึกเช่นไม่พอใจหนอ หรืออึดอัดหนอ กำหนดที่ดวงจิต คือดวงใจ คือหัวใจกำหนดตรงนี้ทันทีอย่าปล...อ่านต่อ...
2016-04-03T23:45:00+0000

จิตนุ่มนวล...ควรแก่งานดูใจ พอจิตผ่องใสแล้วทำให้เกิดเมตตา เราจะนึกถึงญาติพี่น้องคิดอยากให้คนโน้นคนนี้ได้มาปฏิบัติ อยากให้เขาได้บุญ พอจิตมันผ่องใส จิตมันเบาโล่งสบาย เราจะนั่งได้ทั้งวัน ขยันกำหนด ขยันเดินขยันภาวนา นี่คือจิตผ่องใสเกลี้ยงเกลา จิตไม่เศร้า จิตก็ตื่นตัวเบิกบานตัวนี้...อ่านต่อ...
2016-04-02T23:45:00+0000

เวทนา...ทำให้เห็นตัวบรรลุธรรม ในสมัยที่อาตมายังไม่ได้บวชก็เช่นกัน เมื่อเห็นพระเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิทั้งวัน ท่านไม่ได้ทำอะไรเลย นอกจากเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนา มองดูหลวงปู่ไม่ได้ทำอะไรเลย อาตมามองแล้วคิดว่าท่านคงสบาย เพราะไม่ต้องทำอะไร เมื่อถึงเวลาเพลก็ไปฉันภัตตาหาร เมื่อฉ...อ่านต่อ...
2016-04-01T23:45:00+0000

เราต้องรู้ว่าการที่มาภาวนานี้ เพื่อค้นหาอะไร เรามาค้นหาพระพุทธเจ้าองค์จริง คือองค์ที่อยู่ภายใน การที่เราเป็นชาวพุทธนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายในเท่าไรนัก เราเห็นกันแต่พระพุทธเจ้าภายนอก ในคัมภีร์ตามหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าปริยัติ คือการศึกษาเ...อ่านต่อ...
2016-03-31T23:45:00+0000

สมถะและวิปัสสนาต้องอาศัยซึ่งกันและกัน วิธีการปฏิบัติมีหลายอย่าง โดยปกติแล้วในทุกที่ทุกสำนักทุกสภาวะ ที่มีการปฏิบัติธรรมต้องมีการอาศัยกันทั้ง ๒ อย่าง คือสมถกรรมฐาน และ วิปัสสนากรรมฐาน เราต้องเข้าใจความหมายในเบื้องต้นกล่าวคือ สมถะหมายถึง การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ วิปัสสนาหมายถ...อ่านต่อ...
2016-03-30T23:45:00+0000

ส่วนเรื่องผี เราก็อยากจะพิสูจน์ว่าผีหลอกเป็นอย่างไร อาตมาเคยไปนั่งเฝ้าศพ เขาบอกว่าวิญญาณมันเข้ามันออกได้ ก็ได้ยินมาตั้งแต่เล็ก ครั้งนั้นไปนั่งที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะหลวงปู่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศุข จึงเฝ้าศพ ๓ วันก็แล้ว ๑๐ วันก็แล้ว ๑ เดือนก็แล้ว อาตมานั่งเฝ้าศพแต่ไม่เห็นผีส...อ่านต่อ...
2016-03-29T23:45:01+0000

ประสบการณ์การปฏิบัติ ตอน...ตามล่าอาจารย์ ในสมัยแรกๆ อาตมาเป็นการตามล่าอาจารย์ทุกที่ ใครบอกว่าพระรูปไหนดัง พระรูปไหนเหาะได้ ก็ตามหาไปทั่ว หากเขาบอกว่าต้องการพบพระรูปนี้ จะต้องเดินไป อาตมาก็เดินไป ถ้าบอกว่าพระรูปนี้ ถ้าอยากเจอก็ต้องเจอตอนกลางคืน อาตมาก็เดินไปตอนกลางคืนอาตมาปฏิบ...อ่านต่อ...
2016-03-28T23:45:01+0000

“ เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมหากุศลที่ ยิ่งใหญ่มหาศาล เราจะข้ามพ้นวัฏฏะสงสาร ที่จะเวียนว่ายตายเกิด ข้ามพ้นทุกข์ที่ ทรมาน หรือไปสู่สุขที่ไม่ทรมานหรือ ทรมานน้อย อยู่ที่การขวนขวายขัดสี ฉวีวรรณ สร้างกุศลให้มันสะอาดบริสุทธิ์ โดยการทำบุญให้ทาน การรักษาศีล เจริญ ภาวนา เจริญเมตตา ทำจิตใจให้...อ่านต่อ...
2016-03-26T23:45:00+0000

ข้ามพ้นวัฏฏะสงสาร นี่คือประโยชน์ในการฝึกจิตหรือการฝึกสติ หากปฏิบัติได้จะไม่สะดุ้งกลัวตาย เมื่อถึงเวลาใกล้จวนเจียนจะตาย พญามัจจุราชจะไม่รับสินบนจากใคร เมื่อถึงเวลาท่านจะฉุดกระชากอย่างไม่แยแส ไม่ว่าคุณจะเป็นญาติกับใคร เป็นนายก คหบดี เศรษฐี พระราชาพญามัจจุราชไม่สนใจว่าใครเป็น...อ่านต่อ...
2016-03-25T23:45:01+0000

เรื่อง..ธรรมิกอุบาสก “ผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง” บางทีคนใกล้ตายจะเห็นเป็นคตินิมิต เห็นทางที่ตัวเองจะไปเกิด บางทีเหมือนเห็นว่าเราจะไปเกิดที่ไหน บางทีก็เห็นว่าตัวเองจะไปเกิดในวิมาน เหมือนกับ ธรรมิกอุบาสก ชาวเมืองสาวัตถี ซึ่งเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญสุนทาน ธรรมมิกอุบาสกพ...อ่านต่อ...
2016-03-24T23:45:00+0000

“การทำกรรมฐานเหมือนการเอาแว่นมาส่องใจ เราจะส่องให้เห็นชัดเจนมากน้อยเพียงใด โดยส่องทั้งข้างนอกและ ข้างใน แต่เขาให้เราส่องข้างในให้มาก เมื่อส่องข้างในได้ชัดเจนแล้ว การปฎิบัติของเราจะมีการเริ่มขยับเลื่อนขั้นขึ้นมาทีละชั้นๆ ทีละนิดๆ จนเกิดความเคยชิน เมื่อความเคยชินเกิดขึ้นแล้...อ่านต่อ...
2016-03-23T23:44:01+0000

ชดใช้กรรมในชาตินี้ พยาบาลคนหนึ่งทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเวลาจะฉีดยาคนไข้ ขณะที่ฉีดยาเข้าไป เขารู้สึกสงสารทุกครั้ง เพราะรู้ว่าเมื่อฉีดยาไปแล้วเขาไม่มีชีวิตรอด แต่ต้องฉีดยาไปตามหน้าที่ พอฉีดยาไปคนไข้ก็ดิ้นทุรนทุราย มันสู้ไม่ไหว ในที่สุดก็ขาดใจตาย พอเข...อ่านต่อ...
2016-03-22T23:45:00+0000

จิตเศร้าหมอง ทุคติย่อมเป็นที่หวัง อีกประการหนึ่งต่อมา เมื่อชีวิตใกล้ตาย จวนเจียนจะตาย หากเรามีสติ เราไม่หลงสติตาย แต่ถ้าหลงสติตายทุคติวินิบาตย่อมเป็นที่ตั้งท่านเรียกว่า “จิตฺเต สงฺกิลิฎฺเฐ ทุคฺคติ ปาฎิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันย่อมหวัง” ขณะที่เรานอนป่วยที่เตียงพ...อ่านต่อ...
2016-03-21T23:45:00+0000

นำสติไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร เรามีสติ เป็นประการที่ ๑ ที่จะนำไปใช้ในการทำงาน เราเอาสติที่เราฝึกมานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เราไปที่ทำงาน บางครั้งเพื่อนร่วมงานไม่พอใจเราบ้าง เขาอาจจะนินทาเราว่าไปนั่งกรรมฐาน๗ วัน ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไป ยังเป็นคนขี้บ่นเหมือนเดิม เป็นค...อ่านต่อ...
2016-03-20T23:45:00+0000

“การนำประโยชน์ของสภาวธรรมไปใช้ในชีวิต” สภาวธรรม คือ อารมณ์ หรือสิ่งที่มากระทบกับใจ สิ่งที่มากระทบกับกายแล้วเกิดความรู้สึกทางกายหรือจิต ความรู้สึกนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศล นั่นแหละคือสภาวธรรม หรือพูดง่าย ๆ อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า อารมณ์ ซึ่ง อารมณ์ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจหรือสิ่ง...อ่านต่อ...
2016-03-19T23:45:00+0000

ภัยในวัฏฏะสงสาร เราต้องให้เห็นอย่างนี้ทุกขณะๆ จึงเรียกว่าเห็นทุกข์ เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสาร ตรงนี้โยคีผู้ปฏิบัติคงได้ฟังอาตมาได้กล่าวไปว่า ปเทเสติ คือผู้เป็นพระ ถ้าไม่เป็นพระก็ไม่ได้ชื่อว่า ปเทเสติ คือยังเป็นผู้ปฏิบัติหยาบอยู่ การประพฤติอย่างละเอียดคือมีศีล สมาธิ ปัญญากำห...อ่านต่อ...
2016-03-18T23:45:01+0000

พ่อสามียกย่องในฐานะมารดา การที่นางวิสาขาจะไปทำบุญทีไร พ่อสามีก็ห้ามไว้ทุกครั้งนั้นพ่อสามีก็คือ เทวปุตตมาร นั่นเอง ในครั้งนั้นนางวิสาขาอยากให้พ่อสามีเห็นธรรม จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารที่เรือนของตน ในครั้งแรกพ่อสามีไม่สนใจเพราะถูกนักบวชชีเปลือยห้ามไว...อ่านต่อ...
2016-03-17T23:45:00+0000

นางวิสาขาตำหนิพ่อสามี ย้อนกลับมาเรื่องเทวปุตตมารของนางวิสาขา เมื่อได้แต่งงานไปสู่ตระกูลของสามีแล้วบิดาของสามีชื่อว่า มิคารเศรษฐี ซึ่งไม่ชอบทำบุญกับพระสงฆ์สมณะนับถือนักบวชอเจลกชีเปลือย วันหนึ่งขณะที่พ่อสามีนั่งทานข้าวมธุปายาส นางนั่งปฏิบัติอยู่ข้างๆ พระภิกษุเดินมาบิณฑบาตห...อ่านต่อ...
2016-03-16T23:45:00+0000

คุณสมบัติของพระโสดาบัน พระโสดาบัน หมายถึง ผู้ถึงกระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานเป็นพระอริยบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ละสังโยชน์เบื้องต้นอย่างต่ำได้ ๓ ประการ สังโยชน์แปลว่า เครื่องผูก หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์หรือธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ สังโยชน์ ๓ ประการได้แก่ ๑) สักก...อ่านต่อ...
2016-03-15T23:51:27+0000

“ ตัวสภาวธรรมหรือจิตใจของเรา เมื่อไม่มีอะไรมาเลย ให้เราดูจิต ดูต้นของจิตรากเหง้าของจิต คือหัวใจหทัยวัตถุ ให้เราดูเข้าไปตรงนี้ ให้จี้เข้าไปในจุดนั้น มันเป็นอย่างไร มันเฉยหรือมันไม่เฉย มันเฉยจริงหรือไม่ หรือมันนิ่งจริงหรือไม่ ดูว่าอะไรที่มันแฝงอยู่ในนั้น เหมือนกับเราแกะหัวหอมเ...อ่านต่อ...
2016-03-14T23:40:01+0000

บุญยิ่งกว่า...คือการทำกรรมฐาน การทำบุญที่จะได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์ สร้างวิหารเจดีย์ คือการทำกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่แหละ หากทำจริงก็ได้มาก เพราะว่าเรารักษาคุณงามความดี คือการสร้างสันติสุข ความสงบในใจ พอเราสงบ คนข้าง ๆก็สงบ เมื่อคนข้าง ๆ สงบ มันก็ขยายไปหนึ่งคน สองคน สามค...อ่านต่อ...
2016-03-12T23:30:01+0000

อภิสังขารมาร : มารที่ปรุงแต่งกรรม กิเลสมารตัวที่ ๓ คือ อภิสังขารมาร เป็นมาร เพราะเป็นตัวปรุงแต่งกรรม นำไปสู่การเกิดชาติภพ เป็นมารที่คอยขัดขวางมิให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร มารตัวนี้น่ากลัวมาก ชาวพุทธต้องตั้งสติให้ดี ขอยกตัวอย่างในเรื่องการทำบุญกุศล เช่น เราไปทอดกฐิน ทอดผ้าป่าอาตมา...อ่านต่อ...
2016-03-11T23:30:00+0000

ในบางครั้งมันรู้สึก ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งเกลียด ทั้งโกรธฝังรากลึกในจิตใจ และประทับตราตรึงในใจ เปรียบเหมือนการที่มาปฏิบัติธรรมรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนี้ มันจะเกิดจิตปฏิฆะขึ้นมาว่า คนนั้นเดินอย่างนี้ คนนั้นเดินอย่างนั้น มันรู้สึกไม่พอใจ แม้บางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้คอยช่วยเหลือไ...อ่านต่อ...
2016-03-06T23:34:00+0000

วิธีการกำหนดยืน ในขั้นเริ่มต้นจะสาธิตวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติที่ไม่เคยทำจะได้รู้วิธีการว่าทำอย่างไร โดยเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นก่อน สาธิตตั้งแต่การเตรียมการปฏิบัติ คือท่ายืน ให้ยืนขาชิดกัน ขึ้นอยู่กับการทรงตัวพื้นฐานของแต่ละคน ยืนให้เหมาะกับตัวเอง เมื่อเห็นเขายืนขาห...อ่านต่อ...
2016-03-05T23:30:01+0000

จิตที่มีความสุข คือจิตที่ปราศจากความหม่นหมอง เมื่อจิตไม่มีความหม่นหมองแล้ว จิตก็จะมีสุขอันปราศจากทุกข์ จิตที่ปราศจากทุกข์ นั่นคือจิตที่มนุษย์ทุกๆชีวิตในทุกชาติทุกศาสนาแสวงหามาโดยตลอด เพราะมนุษย์ทุกชีวิตล้วนแต่ต้องการความเป็นอิสรภาพ ความเป็นอิสระแห่งจิต นั้นแหละคือความสุขอ...อ่านต่อ...
2016-03-04T00:16:54+0000

ฉะนั้น ท่านจึงว่า ให้มีสติเห็นการแยกรูป แยกนาม รูป อาการปวดเป็นอะไร เป็นรูป ใจที่เห็นว่ามันปวดหนะ ที่รู้ว่าปวดเป็นนาม สภาวะรูปและนามเกิดขึ้นและมันแยกกันตอนไหน...อ่านต่อ...
2020-01-28 10:50:09

พึงรักษาจิตไว้ อย่าไปหลงบุญ อย่าไปหลงบาป ทำบุญแล้วเข้าใจว่าบุญนั้นเกิดประโยชน์ ความสุขเกิดขึ้น ความสุขเกิดขึ้น แต่บุญนี้แหละจะเป็นพลังงานผลักดัน ...อ่านต่อ...
2020-01-28 10:49:38