ร่วมบุญด้วยแรงกาย พัฒนาวัดป่าเจริญราช ในโอกาสต่างๆ

เวยยาวัจจมัย  บุญอันเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ เป็นหนึ่งใน "บุญกิริยาวัตถุ ๑๐"

ขอเชิญญาติธรรม สาธุชน ร่วมบุญด้วยแรงกาย ช่วยเหลืองาน พัฒนาวัดป่าเจริญราช ในโอกาสต่างๆ ...ทั้งนี้ด้วยทางวัดฯ มีโครงการ และมีผู้เข้าปฏิบัติธรรม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ทางวัด โดยเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และคณะศรัทธาต่างๆ ได้ริเริ่ม และดำเนินการก่อสร้าง /ปรับปรุงภูมิทัศน์,เพิ่มเติมอาคาร สถานที่ภายในวัด เพื่อให้เกิดความสะดวก และเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากยิ่งๆขึ้นไป...แต่ด้วยทางวัดมิได้มีแรงงาน/ เจ้าหน้าที่ประจำ ในการช่วยเหลือ, ดูแล หรือจัดเตรียมอาคารสถานที่ ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้า แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมจิตอาสาทั่วไป ที่อยู่ช่วยเหลืิองานวัด ซึ่งไม่พอเพียงต่อการรองรับงานพัฒนาวัด ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน...  ดังนั้น ในโอกาสนี้ คณะศิษย์วัดป่าฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ บอกบุญมายังญาติธรรม สาธุชนทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธา เข้าร่วมบุญกับทางวัด ด้วยการสละแรงกาย ในการช่วยเหลือพัฒนาวัดในโอกาสวันสำคัญต่างๆของท่าน เช่นเดียวกันกับการทำบุญในรูปแบบอื่นๆ(ถือศีล,ฟังธรรม.ถวายสังฆทานฯ) โดยงานที่ต้องการแรงงานอาสา มีอาทิเช่น การทำความสะอาดอาคารสถานที, มุ้งลวด พัดลม, การขนและโรยทรายทางเดินจงกรม,การปลูกต้นไม้ ตัดแต่ง ดูแลสวนป่า ที่ใช้นั่งสมาธิ ฯลฯ โดยท่านที่ประสงค์ รวมกลุ่มเป็นหมู่คณะเพื่อเข้าร่วมพัฒนาวัด สามารถแจ้งความประสงค์กับทางวัดล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมงาน เครื่องมือและสิ่งอำนวยต่างๆ ได้เหมาะกับจำนวน และระยะเวลาของผู้เข้าร่วม โดยติดต่อหรือแจ้งความจำนงได้ทางเฟสบุ๊ควัดป่าเจริญราช หรือติดต่อกับผู้ประสานงานของทางวัดได้ ดังนี้...

คุณสุเมต เจริญราช โทร 096 156 9591

ขออนุโมทนาสาธุ ต่อกุศลจิตของทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ และ/หรือบอกบุญนี้ต่อๆไปด้วยครับ...สาธุ...อนุโมทามิ.