การก่อสร้างโรงอุโบสถ

ประวัติการก่อสร้างโรงอุโบสถ

หลวงพ่อเล่าว่า: (เทศน์วันที่ทอดผ้าป่่าสามัคคีสร้างพระประธานหินขาว)

เมื่อปีแรกที่สร้างสถานปฏิบัติธรรม (ธรรมสถานวิมลธรรม) ในปี 2544 บนเนื้อที่ 2ไร่ ได้มีดำริที่จะสร้างโบสถ์ขนาดเล็ก เหมือนกับที่ได้ไปดูของหลวงปู่มั่น คื่อเป็นโบสถ์เล็กๆสร้างอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ อยู่กลางสระน้ำ แต่ญาติโยมที่มาช่วยงานบอกว่า จะอยู่ได้ไม่นานจะผุเร็วน่าจะสร้างให้ถาวรกว่านั้น ปรากฏว่าเมื่อหลวงกลับจากประเทศลาว ก็พบวัสดุก่อสร้างวางไว้ที่ข้างสระน้ำแล้ว

เมื่อปีแรกที่สร้างสถานปฏิบัติธรรม (ธรรมสถานวิมลธรรม) ในปี 2544 บนเนื้อที่ 2ไร่ ได้มีดำริที่จะสร้างโบสถ์ขนาดเล็ก เหมือนกับที่ได้ไปดูของหลวงปู่มั่น คื่อเป็นโบสถ์เล็กๆสร้างอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ อยู่กลางสระน้ำ แต่ญาติโยมที่มาช่วยงานบอกว่า จะอยู่ได้ไม่นานจะผุเร็วน่าจะสร้างให้ถาวรกว่านั้น ปรากฏว่าเมื่อหลวงกลับจากประเทศลาว ก็พบวัสดุก่อสร้างวางไว้ที่ข้างสระน้ำแล้ว คุณมาลีซื้อมาเพื่อที่จะสร้างสิมน้ำขนาดกว้าง5เมตรยาว8เมตรที่อยู่กลางสระน้ำนั้น

ต่อมามีเหตุที่ต้องสร้างอุโบสถที่มีขนาดใหญ่นั้น เนื่องจากเมื่อวันเวียนเทียนในขณนั้นมีนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประมาณ50คนทุกคนก็อยากเอาดอกไม้ขึ้นไปวางบนสิมน้ำภายหลังที่ได้เวียนที่รอบศาลาปฏิบัติธรรมมุงแฝกครบ3รอบแล้วแต่ด้วยความคับแคบจึงได้ทยอยเข้าไปได้ครั้งละ10คนเท่านั้นทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างพระอุโบสถเพื่อให้สามารถรองรับคนได้มากกว่านี้

พอดีศาลาปฏิบัติธรรมมุงแฝกหลังแรกและหลังที่สอง หลวงพ่อเล่าว่าได้ทำแบบขวางตะวัน เทวดาท่านไม่ชอบไม่พอใจก็เลยเกิดไฟไหม้(เมื่อวันที่ 11พฤษจิกายน 2546) ศาลาปฏิบัติธรรมทั้งสองหลังได้รับความเสียหายทั้งหมดเลย

หลังจากนั้นหลวงพ่อได้อฐิษฐานว่าจะขอสร้างอุโบสถหลังใหม่ขอให้ลูกหลานท่านใดที่เคยอยู่ที่นี่ เคยเกื้อกูล เคยช่วยเหลือกันมา ก็ขอให้มาช่วยกันทำให้เหมือนเดิมแบบโบราณ เพราะที่นี่เคยเป็นวังเก่าและวัดเก่ามาแต่ก่อนและเคยเป็นที่พักกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย

อาตมาเลยอยากทำให้เหมือนเดิมตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีรูปแบบที่เหมาะสมเป็นสมบัติวัฒนธรรมของแผ่นดินเป็นแบบโบราณก่อนสมัยสุโขทัย ชาวล้านนาสืบทอดมา ขุนหลวงหาวัด จดจำแบบไทย ไทยล้านนามาผสมผสานกัน

การสร้างอุโบสถได้ปัจจัยมาจากหลายด้าน เป็นปัจจัยช่วยเหลือทำบุญ โดยผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคที่วัดป่าเจริญราช การทอดผ้าป่าสามัคคี การทอดกฐินสามัคคี และผู้ที่อยู่ต่างประเทศซึ่งรู้ข่าว ก็จะส่งมาร่วมทำบุญสร้างวัด ปัจจัยมีเท่าไหร่ก็สร้างต่อไป แต่ถ้าปัจจัยหมดลงก็ต้องหยุดสร้างห้ามเป็นหนี้ต่อ

การวางโครงสร้างอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณเป็นไม้ชนิดเดียวกันทั้งหลังและไม้ก็เป็นธาตุดินพอมาคิดถึงว่า
พระประธานในอุโบสถนี้ก็น่าจะเป็นธาตุดินด้วยก็คือ หิน ง่ายต่อการรักษาและปลอดภัยที่จะอยู่ในโรงอุโบสถที่ไม่มีฝาผนังกั้น จึงเป็นแนวความคิดที่จะสร้างพระประธานเป็นหินอ่อนสีขาวหน้าตัก109นิ้ว สำหรับการนำหินขาวมาเพื่อแกะสลัก
พระประธานขนาดหน้าตัก109นิ้วนี้จะแกะสลักด้วยหินขาวทั้งองค์ไม่ตัดต่อ

มีหลายคนที่จะมาขอเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานในอุโบสถ แต่หลวงพ่อบอกว่าคงจะให้ไม่ได้เพราะว่าการสร้าง
พระประธานคงต้องร่วมกันเป็นส่วนรวม และได้เล่าถึงที่มาของการสร้างพระประธานในสมัยโบราณซึ่งมาปรับตามยุค ตามสมัย จนถึงในปัจจุบันเพื่อความเหมาะสม

ที่มาของการทำแบบ (Model) โรงอุโบสถแบบไทยโบราณ

 

เมื่อปี 2546 คุณมานะ ชำนาญสวน ซึ่งเป็นสถาปนิก สถาปัตยกรรมไทยโบราณ (ปัจจุบัน พระมานะ ยตฺติโก) กรรมการมูลนิธิ ได้จัดทำ Model อุโบสถ เป็นไม้เนื้ออ่อนสีขาว หลังเล็กตั้งโชว์ไว้ที่ศาลาปฏิบัติชั่วคราวหลังแรกซึ่งมุงแฝก ณ ธรรมสถานวิมลธรรมต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546เกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายชำรุดบางส่วนแต่ก็ยังเก็ยรกษาไว้อยู่

ปี2548 วันหนึ่งมีลูกศิษย์ผู้หนึ่ง (คุณต็อก) มากราบสนทนาธรรมกับหลวงพ่อและได้มีความประสงค์จะชาวยงานหลวงพ่อโดยบอกว่ามีความสามารถวาดรูปได้ หลวงพ่อจึงให้เอากระดาษกับดินสอมาเตรียมวาดภาพตามคำบอกเล่าของหลวงพ่อในแต่ละขั้นตอนไปเรื่อยๆ เมื่อวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ถวายหลวงพ่อพิจารณาปรากฏว่า เป็นรูปอุโบสถที่ตรงกับเจตตนาของหลวงพ่อพอดี ท่านจึงกล่าวกับลูกศิษย์ผู้นี้ว่า โยมนี่แหละที่จะได้มาช่วยงานสร้างโรงอุโบสถหลังนี้ให้วัดต่อไป

ต่อมาเขาจึงได้ปรับรูปภาพให้มีความละเอียดขึ้นตามลำดับ เป็น
รูปภาพกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่หลวงพ่อต้องการใช้
ประโยขน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานของวัดอย่างต่อเนื่อง เช่นทำแผ่นพับ ปกหนังสือ การเสนอรายงานและสื่อธรรมะต่างๆ

ปี 2549 ลูกศิษย์คนหนึ่ง (คุณอมร) ได้เขามาที่สำนักสงฆ์วิมลธรรม ซึ่งมีความสามารถด้านเพาะช่างและคอมพิวเตอร์ต่อมาได้บวชเป็นพระและได้ช่วยออกแบบ Model หลังใหม่ตามที่คุณต็อกได้ออกแบบกราฟฟิกไว้พร้อมทั้งครอบแก้ววางโชว์ที่ศาลาปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติชั้น2

ปี 2554 คุณธีระ โพธิ์พานิช กรรมการมูลนิธิ เป็นสถาปนิกและเป็นเพื่อนกับคุณมานะ ชำนาญสวน ได้สร้าง Model อุโบสถซึ่งมี2ชั้นและมีบรรไดพญานาคมาตั้งโชว์ให้สาธุชนได้ชมเป็นตัวอย่าง

การจัดหาไม้สำหรับสร้างพระอุโบสถ

หลวงพ่อได้เดินทางไปดูสำรวจไม้ด้วยตนเองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีข้ามไปฝั่งประเทศลาวเพื่อหาไม้ที่ต้องการเป็นไม้เนื้อแข็งเพราะต้องการสร้างอุโบสถเป็นไม้ชนิดเดียวกันทั้งหลัง

เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังพร้อมทั้งให้ดูรูปภาพกองไม้และบอกว่าเมื่อหลวงพ่อไปถึงโรงเลื่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีคนนำไป ปรากฏว่ามีไม้ที่ต้องการเขาเพิ่งตัดมาเรียงหมอนไว้อยู่เป็นจำนวนมาก เหมือนกับว่าจะรอหลวงพ่ออยู่ก่อนแล้วทำให้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องไปสำรวจที่อื่นอีก

 


ขอเชิญร่วมทำบุญกับวัดป่าเจริญราชได้ตามกำลังศรัทธา

โดยโอนเงินผ่าน บัญชีวัดป่าเจริญราช
เลขที่ 2912150189 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทศโก้โลตัสรังสิต คลอง7
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.085-6664898

 

หรือ โอนเงินผ่าน บัญชีวัดป่าเจริญราช
เลขที่ 051-2-60782126 ธนาคารออมสิน สาขาลำไทร ประเภทออมทรัพย์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริภรณ์ วิทยาศิริกุล (เจ๊อิม) โทร.081-6676636

ส่งหลักฐานการโอนเงินโดยถ่ายเอกสารสลิปการโอนเงินพร้อมระบุรายการทำบุญ
ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2995-2477

ด้วยอานิสงส์ในการทำบุญในครั้งนี้ ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสมบัติและนิพพานสมบัติ จงทุกประการเทอญ.