Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครั้งที่ ๕ เพื่อซื้อที่ดินถวายวัด ณ วัดป่าเจริญราช


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครั้งที่ ๕ เพื่อซื้อที่ดินถวายวัด

ณ วัดป่าเจริญราช

คลอง ๑๑ สายกลาง ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

------------------------------------------------------------

วัดป่าเจริญราช สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓ ในปัจจุบันนี้มีบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนั้นเพื่อให้ทางวัดสามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวและเหมาะสม จึงมีความประสงค์ที่จะขยายพื้นที่ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับที่ตั้งวัดออกไปอีก จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถานที่เป็นลานอเนกประสงค์ โรงทาน ในงานกิจกรรมสำคัญๆ และเป็นลานจอดรถ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกอบศาสนกิจ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างบุญ สร้างบารมี ฝึกฝนปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในบริเวณวัดให้ได้รับความสะดวก ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

                ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสนับสนุนกองทุนเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดป่าเจริญราช ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทางวัด จึงใคร่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการซื้อที่ดินถวายวัดป่าเจริญราชในครั้งนี้

สำหรับผู้เป็นเจ้าภาพจะได้รับมงคลที่ระลึก ดังนี้

ร่วมทำบุญที่ กองละ ๕,๐๐๐ บาท  จะได้รับมงคลที่ระลึกพระพุทธเศวตศิลามหามงคล พระประธานโบสถ ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว ๑ องค์ หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา 

กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา

เวลา ๑๐.๓๐ น.                     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๓.๓๐ น.                     แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์  วีรนนฺโท) ท่านเจ้าอาวาส

เวลา ๑๔.๓๐ น.                     ทำพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนากถา สาธุชนรับพร 

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สามารถโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “กองทุนเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดป่าเจริญราช” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020-0-4338 3494 ธนาคารออมสิน สาขาลำไทร

ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาถ่ายเอกสารหลักฐาน สลิปการโอนเงิน เขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ส่งไปรษณีย์ไปที่

วัดป่าเจริญราช ๑๒/๑๙ หมู่ ๒ ถนนคลอง ๑๑ สายกลาง ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๕๐ หรือ

แฟกซ์ไปที่ ๐-๒๙๙๕-๒๔๗๗ เพื่อออกใบอนุโมทนา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วัดป่าเจริญราช โทร. ๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒
081-667-6636 เจอิม ,086-599-2966 คุณกาย  086-302-5988 คุณเจ

website: www.watpacharoenrat.org  และ  
www.facebook.com/
watpacharoenrat11

 

 สามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477