วันมาฆบูชา (๖ มี.ค. ๖๖)

 

   กำหนดการ
   วันมาฆบูชา

   วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

   ๑๐:๓๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล
   ๑๒:๐๐ น.   พระธรรมเทศนา
   ๑๕:๐๐ น.   เวียนเทียน