เลือกห้องภาพประจำปี : 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558| 2557 | 2556 | 2555 |

ห้องภาพประจำปี :2558


(3) ภาพโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ครั้งที่ ๙ ( 9-16 ธ.ค. 58 ) | 2015-12-24 11:41:13

(2) ภาพโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ครั้งที่ ๙ ( 9-16 ธ.ค. 58 ) | 2015-12-24 11:39:51

(1) ภาพโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ครั้งที่ ๙ ( 9-16 ธ.ค. 58 ) | 2015-12-24 11:37:52

(3) ภาพพิธีเททองหล่อพระสีวลี พระเจ้าตากสิน และระฆัง (วันที่ 21 พ.ย.58) | 2015-11-25 09:33:18

(2 ) ภาพพิธีเททองหล่อพระสีวลี พระเจ้าตากสิน และระฆัง (วันที่ 21 พ.ย.58) | 2015-11-25 09:30:49

ภาพพิธีเททองหล่อพระสีวลี พระเจ้าตากสิน และระฆัง (วันที่ 21 พ.ย.58) | 2015-11-25 09:26:14

(3)....รวมภาพงานกฐินปี 2558 | 2015-11-09 11:36:26

(2)....รวมภาพงานกฐินปี 2558 | 2015-11-09 11:29:43

(1)....รวมภาพงานกฐินปี 2558 | 2015-11-09 11:27:06

(3)...ภาพบรรยากาศโรงทาน งานกฐินปี 2558 | 2015-11-09 10:17:30

(2)...ภาพบรรยากาศโรงทาน งานกฐินปี 2558 | 2015-11-09 10:16:20

(1)...ภาพบรรยากาศโรงทาน งานกฐินปี 2558 | 2015-11-09 10:15:15

ภาพการเตรียมงานกฐินปี 2558 | 2015-11-09 08:41:08

ภาพโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.เซนต์จอห์น ( 26-28 ต.ค. 58 ) | 2015-10-28 12:17:33

ภาพงานตักบาตรเทโวโรหณะ (28 ต.ค. 58 ) | 2015-10-28 11:35:43

แสดงกตเวทิตาจิต แด่พระครูปลัดวีระนนท์ | 2015-10-27 14:06:14

ภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๗๕ ( 1-8 ต.ค. 58 ) | 2015-10-20 12:33:57

(8) ภาพงานยกช่อฟ้า ขึ้นพระอุโบสถวัดป่าเจริญราช ( ๓ ต.ค. ๕๘ ) | 2015-10-04 22:53:06

(7) ภาพงานยกช่อฟ้า ขึ้นพระอุโบสถวัดป่าเจริญราช ( ๓ ต.ค. ๕๘ ) | 2015-10-04 22:44:04

(6) ภาพงานยกช่อฟ้า ขึ้นพระอุโบสถวัดป่าเจริญราช ( ๓ ต.ค. ๕๘ ) | 2015-10-04 22:34:38

(5) ภาพงานยกช่อฟ้า ขึ้นพระอุโบสถวัดป่าเจริญราช ( ๓ ต.ค. ๕๘ ) | 2015-10-04 18:30:05

(4) ภาพงานยกช่อฟ้า ขึ้นพระอุโบสถวัดป่าเจริญราช ( ๓ ต.ค. ๕๘ ) | 2015-10-04 18:19:22

(3) ภาพงานยกช่อฟ้า ขึ้นพระอุโบสถวัดป่าเจริญราช ( ๓ ต.ค. ๕๘ ) | 2015-10-04 18:11:36

(1) ภาพงานยกช่อฟ้า ขึ้นพระอุโบสถวัดป่าเจริญราช ( ๓ ต.ค. ๕๘ ) | 2015-10-04 18:03:16

(2) ภาพงานยกช่อฟ้า ขึ้นพระอุโบสถวัดป่าเจริญราช ( ๓ ต.ค. ๕๘ ) | 2015-10-04 17:49:36

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ ยุวพุทธ ศูนย์ 2 ปทุมธานี. | 2015-09-27 21:39:00

ภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๗๔ ( 1-8 ก.ย. 58 ) | 2015-09-08 22:56:06

โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคธัญบรี | 2015-08-18 18:46:09

ภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๗๓ ( 1-8 ส.ค. 58 ) | 2015-08-08 13:45:01

ภาพงานวันอาสาฬหบูชา ๓๐ ก.ค. ๕๘ | 2015-07-30 21:31:55

ภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๗๒ (1-8 ก.ค. 58 ) | 2015-07-09 22:55:26

ภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๗๑ (1-8 มิ.ย. 58 ) | 2015-06-08 16:55:14

(2) ภาพงานวันวิสาขบูชา วัดป่าเจริญราช (1 มิ.ย. 58) | 2015-06-04 19:07:33

(1) ภาพงานวันวิสาขบูชา วัดป่าเจริญราช (1 มิ.ย. 58) | 2015-06-04 19:05:15

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ร.ร อุดมศึกษารังสิต ( 28-30 พ.ค. 58) | 2015-06-01 14:42:03

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ร.ร สาธิตเกษตร ไอพี ( 25-27 พ.ค. 58) | 2015-06-01 12:05:13

ภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๗๐ (1-8 พ.ค. 58 ) | 2015-05-18 15:58:36

( 3) ภาพโครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ ๘/๒ ปี ๒๕๕๘ (๒๖-๒๙ เม.ย.๒๕๕๘) | 2015-04-30 19:10:08

(2) ภาพโครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ ๘/๒ ปี ๒๕๕๘ (๒๖-๒๙ เม.ย.๒๕๕๘) | 2015-04-30 18:36:03

(2) ภาพโครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ ๘/๑ (21-24 เม.ย.๒๕๕๘) | 2015-04-25 19:00:27

(1) ภาพโครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ ๘/๑ (21-24 เม.ย.๒๕๕๘) | 2015-04-25 18:35:18

โครงการค่ายจริยธรรมก่อกุศลดลใจรุ่นที่ ๕ | 2015-04-23 08:29:35

ภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๖๙ (1-8 เม.ย.58) | 2015-04-08 23:07:54

ภาพงานวันยกพระประธานหินขาว ณ วัดป่าเจริญราช (๗ มีนาคม ๕๘) | 2015-03-12 08:11:02

ภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๘ | 2015-03-12 07:28:06

ภาพงานวันมาฆบูชา ณ วัดป่าเจริญราช (๔ มี.ค.๕๘) | 2015-03-06 09:50:28

ภาพโครงการคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดนาบุญ (18-20 ก.พ.58 ) | 2015-02-23 21:14:36

ภาพการส่งมอบสิ่งของ(เพิ่มเติม) ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ | 2015-02-18 21:47:08

ภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๗ | 2015-02-08 15:58:17

(2)..ภาพโครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า..สู่ชาวดอยปี ๕๘ | 2015-02-03 15:59:45

(1)..ภาพโครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า..สู่ชาวดอยปี ๕๘ | 2015-02-03 15:31:56

เก็บตกภาพงานสวดมนต์ข้ามปี ๕๘ (บายศรีสู่ขวัญ) | 2015-01-13 18:54:54

ภาพสาธุชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีฯ 2557 วัดป่าเจริญราช | 2015-01-05 22:08:53