เลือกห้องภาพประจำปี : 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557| 2556 | 2555 |

ห้องภาพประจำปี :2557


ภาพโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ครั้งที่ ๘ ที่ เชียงใหม่ ( 9-16 ธ.ค.57) | 2014-12-17 15:11:06

ภาพโครงการพ้ฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่๖๕ (1-8 พ.ย.57) | 2014-11-10 19:16:11

ภาพงานมุทิตาสักการะ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ | 2014-10-27 22:15:09

ภาพงานกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ (2) | 2014-10-22 18:44:30

ภาพงานตักบาตรเทโว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ | 2014-10-20 12:58:32

ภาพงานกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ | 2014-10-20 12:35:44

ภาพโครงการพ้ฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่๖๔ (1-8 ต.ค.57) | 2014-10-14 20:21:25

ภาพโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม. เซนต์จอห์น (10-13 ต.ค.57) | 2014-10-14 19:41:54

ภาพโครงการพ้ฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่๖๓ (1-8 ก.ย .๕๗ ) | 2014-09-12 08:31:00

โครงการอบรมพระนวก ปี 57 ณ วัดสายไหม (20-25 ก.ค. 57) | 2014-08-26 19:54:42

(3) ภาพโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร แดนพุทธภูมิ วันที่ 17-29 มิ.ย.57 | 2014-08-14 21:55:13

(2) ภาพโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร แดนพุทธภูมิ วันที่ 17-29 มิ.ย.57 | 2014-08-14 21:45:54

(1) ภาพโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร แดนพุทธภูมิ วันที่ 17-29 มิ.ย.57 | 2014-08-13 18:19:35

ภาพโครงการพ้ฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่๖๒ (1-8 ส.ค.๕๗ ) | 2014-08-09 09:57:33

ภาพโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา (๑๖-๑๘ ก.ค.๕๗) | 2014-07-19 23:15:19

รวมภาพ วันเทศกาลอาสาฬหบูชาปี ๕๗ (11 ก.ค.57) | 2014-07-14 18:52:56

รวมภาพโครงการพัฒนาจิต เพื่อพ่อครั้งที่ ๖๑ (1-8 ก.ค.57) | 2014-07-14 17:42:46

รวมภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๖๐ (๑-๘ มิ.ย.๕๗) | 2014-06-11 12:08:36

ภาพเทศกาลวันวิสาขบูชา (๑๓ พ.ค. ๕๗) | 2014-05-15 20:30:45

รวมภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๕๙ (๑-๘ พ.ค.๕๗) | 2014-05-15 20:07:16

ภาพโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๒ ปี ๗ (๒๕๕๗) | 2014-05-01 08:52:04

ภาพโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๑ ปี ๗ (๒๕๕๗) | 2014-04-28 09:32:59

โครงการบวชพระ สามเณร ภาคฤดูร้อน ปี ๕๗ | 2014-04-19 00:04:24

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ | 2014-03-28 16:34:50

ภาพพิธีลงเสาเข็ม อาคารรับรองสงฆ์ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ | 2014-03-15 09:52:55

รวมภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๕๗ (๑-๘ มี.ค.๕๗) | 2014-03-13 14:15:57

รวมภาพโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๕๖ (๑-๘ ก. พ .๕๗) | 2014-02-23 16:55:05

รวมภาพโครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า...สู่ชาวดอยปี ๕๗ (3) | 2014-02-23 15:08:26

รวมภาพโครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า...สู่ชาวดอยปี ๕๗ (2) | 2014-02-23 14:37:33

รวมภาพโครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า...สู่ชาวดอยปี ๕๗ (1) | 2014-02-23 13:45:11

ภาพเทศกาลวันมาฆบูชา ๑๔ ก.พ ๕๗ | 2014-02-18 20:03:27

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษานิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 2014-01-27 11:42:47

รวมภาพงานพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา และสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖-๕๗ | 2014-01-08 14:06:05

รวมภาพการเตรียมงานพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา ปี ๒๕๕๖-๕๗ | 2014-01-08 12:12:29

รวมภาพหลวงพ่อพาคณะสงฆ์บิณฑบาตโปรดญาติโยม | 2014-01-07 23:42:03