ห้องภาพ-วัดป่าเจริญราช

เลือกห้องภาพประจำปี : 2562| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 |

ห้องภาพประจำปี :2562


โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๑๑ (1-8 มิ.ย. 2562) | 2019-06-08 13:05:07

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๒ มิ.ย.๖๒) |***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-06-02 17:53:55

วันวิสาขบูชา (๑๘ พ.ค.๖๒) |***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-05-31 21:15:00

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๑๙ พ.ค.๖๒) |***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-05-20 21:16:17

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๑๒ พ.ค.๖๒) |***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-05-12 20:24:43

โครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1/๑๒ (26-29 เมษายน 2562) | 2019-05-07 15:39:43

โครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ ๑/๑๒ (21-24 เมษายน 2562) | 2019-05-07 12:24:40

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๒๘เม.ย.๖๒) |***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-04-28 17:27:34

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๒๑ เม.ย.๖๒) |***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-04-28 17:25:25

สงกรานต์ ปี ๖๒ (๑๓ เม.ย.๖๒) |***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-04-15 22:46:50

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๐๙ (เม.ย. ๖๒) | 2019-04-08 13:32:47

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๐๘ (มี.ค. ๖๒) | 2019-04-08 13:20:24

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๗ เม.ย.๖๒) | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-04-07 23:42:52

คณะครูมัธยม เทศบาลรังสิต ปทุมธานี (๒๐-๒๒ มี.ค.๖๒) | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-03-25 12:59:04

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๒๔ มี.ค. ๖๒) | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-03-25 10:30:24

แจกของนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-03-18 09:25:32

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๑๗ มี.ค.๖๒) | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-03-18 08:55:11

เจ้าหน้าที่ สปก. ตรวจสอบสวนป่าลานธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๑๔ มี.ค.๖๒ | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-03-18 08:22:38

ผ้าป่าสามัคคีสร้าง จ.แพร่ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๒ | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-03-18 08:01:38

| 2019-03-18 07:53:11

วันมาฆบูชา (19-02-2019)| ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-02-21 23:36:26

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๑๗ ก.พ.๖๒) | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-02-17 20:52:08

| 2019-02-11 23:13:00

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๐๗ (ก.พ. ๖๒) | 2019-02-11 22:55:31

โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่าสู่ชาวดอย ปี ๒๕๖๒ (๒๔-๒๗ ม.ค.๖๒) | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-02-04 09:30:19

สวดมนต์ ถวายเพล วันอาทิตย์ (๑๓ ม.ค.๖๒) | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-01-13 20:21:11

พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ | ***คลิกดูภาพอัลบั้มเต็มที่นี่*** | 2019-01-12 16:01:12